Monthly Archives

Aralık 2016

Assouline’den Yılbaşı Desteği

By | Vakıf Haberi | No Comments

Assouline Bebek, 23 Aralık günü gerçekleştirdiği yeni yıl daveti ile sosyal sorunların çözümüne katkıda bulundu. 

Butik kitapçı, o gün yapılan alışverişin bir kısmını sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfına aktardı.  

İstanbul’daki ilk şubesi Bebek’te olan Assouline; moda, seyahat, mimari gibi konularda yer alan koleksiyon kitaplarının yanı sıra tasarım ürünleri de bünyesinde bulundurmaktadır.  

KuzeyDoğa Derneği Hibe Süreci Tamamlandı

By | Proje Destek Fonu | No Comments

Şartlı fon dahilinde hibe desteği alan KuzeyDoğa Derneğinin hibe süreci tamamlandı. 

Nisan – Aralık 2016 tarihleri arasında devam eden hibe dahilinde derneğin Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde gerçekleşen çalışmalarını desteklendi. 

Kuş halkalama çalışmaları, kapsamında 154 günde 2464 saat arazi çalışması yapıldı ve  112 türden 8681 kuşa Türkiye halkaları takıldı. 500’den başvuru arasından seçilen 28 gönüllü arkadaşımız doğanın içinde bilimsel çalışmaları izleme ve uygulama fırsatı buldu. 238 kişi merkezimizi ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için; http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/gonullerini-kuslara-kaptirdilar

Cinsel Şiddetle Mücadele Yolları

By | Röportaj | No Comments

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / http://cinselsiddetlemucadele.org

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) ve çalışmaları ile ilgili daha detaylı şekilde bilgi edinmek için aşağıdaki röportajı okuyabilirsiniz. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, Kurumsal Program dahilinde CŞMD’ye hibe desteği sağlıyor. 

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (DV): Kadın hareketi içinde zaten aktif olan aktivistlerden oluşan bir ekipsiniz. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) ekibi nasıl bir araya geldi?

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD): Öncelikle röportaj talebiniz için teşekkür ederiz, bizler yalnızca kadın hareketi içerisinden değiliz. Ekibimiz feminist, LGBTIQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireylerden oluşmaktadır. 

Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009 – 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformunda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı. Queer tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.

DV: Sizi bu alanda çalışmaya sevk eden nedenleri nasıl sıralarsınız?

CŞMD: Derneğimizi açmadan önce biraz önce de bahsettiğimiz gibi Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformunda örgütlenen aktivistler ile bir arada çalışıyorduk. Dernekleşmeden önce içinde yer aldığımız çalışmalar, mücadele ve yaşam deneyimlerimiz bizlere cinsel şiddet alanında birçok kazanım ve farkındalık olarak geri döndü. Sokak eylemlerinden, öz-yardım materyallerine; cinsel şiddetin toplumdaki algısı ve üretilen kavramlardan, “ruh ve bedensel bütünlüğü bozulmamıştır” diyen adli-tıp raporlarına ve 2-4 yıl süren cinsel şiddet davalarına; fiili kürtaj yasağının cinsel şiddete maruz bırakılan kadınlar üzerinden oluşturulan ‘en üst-kademe’ söylemlerinden, tecavüz kriz merkezlerine kadar birçok konuyu ele almaya çalıştık. Süreçte geldiğimiz noktada; gördük ki spesifik olarak cinsel şiddet alanına odaklanan, bu konuyu hayvanlara, LGBTI+lara, göçmenlere, çocuklara, erkeklere yönelen şiddeti de kapsayacak şekilde kapsamlı olarak ele alan, feminist ilkelere sahip oluşumlara ihtiyaç var. İşte biz de bu alandaki ihtiyaç üzerine derneğimizi kurmuş olduk.  

DV: Sizce Türkiye’de cinsel şiddetin varlılığının “konuşulur” hale gelmesi neden zor, sizin bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?

CŞMD: Cinsel şiddet hem Türkiye hem de dünyada tabu konulardan biri aslında. Cinselliği konuşmanın kolay olmadığı bir toplumda cinsel şiddetin konuşulması da zor. Cinsellik de, cinsel şiddet de toplumsal cinsiyet normlarının üretildiği alanlar. Toplumdaki hakim ‘mağduru suçlama’ anlayışı da şiddetin açık edilmesini güçleştiriyor. Biliyoruz ki bu sessizlik faillere cesaret veriyor.

Türkiye’de feministler kendi cinsel şiddet hikayeleri üzerinden bu konu hakkında açılarak sessizliği kırmaya çalıştı. Biz de bu sessizliği bozarak cinsel şiddet döngüsünü kırmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili #bunuyapabiliriz kampanyası yürütüyoruz. Çünkü konu tabu olmaktan çıkmalı, beslendiği kaynaklar ortaya çıkmalı, sağ kalanlar değil failler yargılanmalı, devlet sorumluluk almalı, çünkü cinsel şiddet her yerde. Okulda, işte, camide, hamamda, karakolda… #bunuyapabiliriz kampanyamızla herkesi ses çıkarmaya çağırma nedenimiz de bu. 

DV: Çalışmalarınızda, cinsel şiddetle mücadele etmede kullandığımız dilin de çok önemli olduğunu belirtiyorsunuz. CŞMD’nin bu konuda belirlediği çerçeve nedir?

CŞMD: Cinsel şiddet mevzu bahis olduğunda özellikle medyanın kullandığı dilin çok yanlış olduğunu görüyoruz. Ayrıca medya haberlerinde kullanılan fotoğraflar da hayatta kalanın hayatına devam etmesini kolaylaştıran ve onu güçlendirmeye çalışan fotoğraflar değil. Aksine haberlerde mağdurlaştırmaya yönelik bir dil ve kurgu sunuluyor. Yani  ‘cinsel şiddet sonrası hayatı bitti’ mesajları taşıyan ve ’kurban’ algısına hizmet eden fotoğrafların ’haber’ fotoğrafı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu fotoğrafların ideolojik işlevleri var; bu işlev de hakim söylemin devam ettirilmesini sağlıyor; yani cinsiyetçilik ve ataerkil sistemin.

Bunun dışında failden “sapık”, ”pedofil”  ya da “canavar” diye bahsedilmesi faillerin işine yarıyor. Çünkü faillerin hemen hepsi ne sapık ne de canavar, gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz sıradan kişiler. Evli-çocuklu insanlar, öğretmenler, hocalar, şoförler, doktorlar, abiler, babalar, sevgililer, nişanlılar vb. Failleri, sapık ve canavar diye tarifleyerek uçlaştırdığımız zaman onları görünmez kılarız. Hayatımızdaki kimseyle özdeşleştiremeyiz. Faillerin kendisi de uyguladıkları şiddeti sorgulamaz, hep uzaklarda bir yerlerde suç işleyen canavar ve sapıklardan bahsedilir.

Bu bahsedişler, cinsel şiddet mitlerini besliyor; yani cinsel şiddetin ’cinsel dürtüleri kontrol edememe’ ya da ’bir tür akıl hastalığı’ ile ilgili olduğu algısını yaratıp failin yaptığı davranışın sorumluluğunu hafifletiyor. Cinsel şiddetin ’bir güç kullanımı’ ve ’kontrol altına alma eylemi’ olduğu gerçeğini de perdelemiş oluyor.

DV: Türkiye’de cinsel şiddetle mücadele alanındaki şikayet mekanizmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu konuda neler yapılmalı?

CŞMD: Cinsel Şiddet alanında şikayet mekanizmaları yeterli değil. Bildiğiniz gibi bir zaman önce İsveç ile Türkiye arasında tecavüz üzerinden bir kriz çıkmıştı. Türkiye İsveç’i tecavüz istatistiklerinin yüksekliği yönünde eleştirdi. Oysa ki İsveçte tam 160 yerel kadın yardım hattı var. Türkiye’de 1 adet var. Bunun yanında İsveç’te tecavüzün tanımı bizdeki tecavüz tanımına göre daha geniş. Türkiye’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 97, yerel yönetimlere bağlı 32, Sivil Toplum Kuruluşları’na bağlı 1 olmak üzere toplamda 120 sığınak var. Fakat büyük bir oranda bu sığınaklar feminist ilkelerle koordine edilmedikleri için kadınlar ve çocuklar çoğunlukla failin yanına geri dönmeye ikna edilmekte. 

DV: Tecavüz kriz merkezlerinin gerçek anlamda işlevi nedir? Bu konuda neler yapılabilir? 

CŞMD: Tecavüz kriz merkezleri (TKM), cinsel şiddetten hayatta kalanların tüm ihtiyaçlarını ve de toplumsal ihtiyaçları gidermeye yönelik organizasyonlardır. Tecavüz kriz merkezlerinin hem failin yargılanması ve ceza alması, hem de tecavüze maruz bırakılanın tecavüzün travmasıyla baş etmesiyle ilgili olarak çok ciddi bir işlevselliği var. TKM’lerde hayatta kalana, fail tecavüz ettiği için kendini suçlu hissetmemesi gerektiği, bunun erkeklik/erk kaynaklı bir şiddet biçimi olduğu ve bu şiddetle mücadele ederek baş edilebilir kılınması için destek veriliyor. Tecavüze maruz bırakılan kadınlar eğer arkasında yasal bir mekanizma korunağı yoksa kendini kirli, suçlu hissediyor.Çok ciddi ağır travmalar yaşıyorlar. Bedenlerine kendi isteklerinin dışında müdahalede bulunuluyor. (Buna adli süreç boyunca yaşadıkları da dahil- damgalama, yargılama, bilgi vermeme vb. de dahil.) Bunun travmasını atlatmak, kendi suçları olmadığına inanmaları çok uzun süreç alıyor. Türkiye’de tecavüze uğrayan kadınlar, orada olmamalıydım, onu giymemeliydim vs. sorularıyla kendi başlarına boğuşuyorlar.

Sessizliği kırmadaki adımımızdan sonra, kendi içerisinde kapalı bir inisiyatif; adli tıp kurumu raporları ve cinsel şiddetten hayatta kalanlara yönelik türlü türlü adaletsizliğin deşifre edilmesiyle farkındalık ve görünürlük çalışmaları yapılmasına, dava takipleriyle kadın dayanışması oluşmasına, çözüm arayışlarına, yasa tasarısı çalışmalarına ve TBMM’de dillendirdiğimiz ”tecavüz kriz merkezleri” taleplerine kadar uzanan uzun bir yolun ön adımlarını atabiliriz.

Ayrıca, imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi gereği devletin Tecavüz Kriz Merkezleri açma yükümlülüğü var. 

DV: Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldığınız hibeyi nasıl değerlendireceksiniz? Kurumsal gelişim açısından nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz? 

CSMD: Sivil Toplum için Destek Vakfı hibesini çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için farklı fon kuruluşları arayışlarımızda değerlendireceğiz. Bunun için bir kaynak geliştirme danışmanından destek alıyoruz. 

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Bize Neler Söylüyor?

By | Uzman Görüşü | No Comments

Liana Varon (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı) 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik raporunu Eylül ayında yayınladı. Türkiye’nin 68 ilinden 2.495 kişinin katılımıyla yürütülen saha çalışmasının sonuçlarına dayanarak hazırlanan rapor; bireysel bağışçıların hayırseverlik algısı, bağış yapma nedenleri ve bağış yapma tercihleri hakkında güncel veriler sunuyor. TÜSEV tarafından 2006 yılında yayınlanan, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet isimli raporda yer alan verileri güncelleyerek aradan geçen 10 yılda meydana gelen değişimi gözler önünde seren Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu, Türkiye’de bağışçılığın mevcut durumu ve gelişimine dair önemli bulgular ortaya koyuyor.

Hayırseverlik ve Bağışçılığın Önceliği Temel İhtiyaçlar 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplamı kişi başı yaklaşık 228 TL. On sekiz yaş üzeri nüfusun bir yıl içinde yaptıkları toplam bağış miktarı ise yaklaşık 13.7 milyar TL. Bu tutar, Türkiye’nin 2014 yılı gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0,8’ine denk geliyor. Araştırmaya katılanlar bağış ve yardımlarını akrabalarına, tanıdıklarına, aynı kültür ve dinden olan kişilere yapmayı tercih ettiklerini söyleseler de yıl içinde en yüksek miktarda bağış dilencilere (53.2 TL) yapılıyor. Gıda, giyecek, yakacak ve nakdi yardımların yıllık kişi başı ortalama miktarı 209 TL iken aralarında sivil toplum kuruluşlarının (STK) da yer aldığı kurumlara yapılan bağışların tutarı sadece 16.7 TL. Araştırmaya katılanlarının %88’inin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırmayı tercih ettiği düşünüldüğünde, Türkiye toplumunda hayırseverlik ve bağışçılığın ağırlıklı olarak acil görülen temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla bireyler arasında gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Bağışçıların Yardım Temelli Tercihi

Hayırseverlik faaliyetlerinin yapılmasında dini vecibeleri yerine getirmek (%32,5), toplumsal gelenek ve görenekler (%20,4) ile yaşanılan topluma hissedilen borç (%14,2) öne çıkarken; bağışçıların desteklemeyi tercih ettiği alanların yardım temelli olduğu görülüyor. Ortaya çıkan resim bağış yapma motivasyonları, tercih edilen yöntemler ve alanlar açısından 10 yıl önceki bulgularla benzerlik gösterse de STK’lara yapılan bağışlardaki düşüş (2004 yılında %18, 2015 yılında %13) araştırmanın dikkat çekici bulguları arasında yer alıyor. 

Bağış ve yardım yapma oranlarındaki (2004 yılında %44, 2015 yılında %34) düşüş güven eksikliğinin yanı sıra ekonomik durgunluk, artan kutuplaşma ve ülkedeki belirsizlik ortamı ile açıklanabilir. Ancak söz konusu sivil topluma yapılan bağışlar olduğunda farklı dinamikleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu hayırseverliği “yardım etmek” olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, hayırseverlik genel olarak eğitim, ibadet ve yoksulluğun azaltılması gibi temel toplumsal ihtiyaçları gidermek olarak görülüyor. Bu yaklaşımın da bir sonucu olarak bağışçıların ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmak ve yaptıkları yardımın etkisini hızlı bir şekilde görmek istediklerini gözlemleyebiliyoruz. Diğer yandan, araştırmanın sonuçları toplumun genelinde sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili algının net olmadığını ortaya çıkarıyor. Raporun sonuçlarından, devlet himayesinde çalışan kurumlar ile STK’ların ayırt edilmediği ve sivil topluma duyulan güvenin bilinirlik ya da tanınırlık üzerinden belirlendiğini görmek mümkün.

Talep Edilen Şeffaf, Demokratik ve Güvenilir STK’lar

Oysa bağışçılığı sivil topluma ve günümüzün karmaşık ve çok katmanlı sosyal sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için bir katılım yolu olarak da görmek mümkün. Ancak araştırmanın sonuçları stratejik bağışçılık olarak da adlandırabileceğimiz bu yaklaşımın Türkiye toplumunda henüz yaygınlaşmadığını gösteriyor. Araştırmaya katılanların %48’i STK’ların mevcut sorunların çözümünde çok etkili ya da etkili olabileceğini söylerken (Bu oran 2004’de %64 idi.), STK’lara bağış yapmayı tercih etmeme nedenleri arasında bağışların miktarının düşük (%52) ve düzensiz olması (%26) ile STK’lara güvenilmemesi (%13) yer alıyor. Bununla birlikte, bağışçıların söylemleri ve davranışları arasındaki farklılıklar da araştırmanın dikkat çekici bulguları arasında yer alıyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu bağışlarını güvenebilecekleri, şeffaf ve demokratik şekilde yönetilen STK’lara yapmayı tercih ettiklerini söylese de bağışlarının nasıl kullanıldığını takip eden, destekledikleri STK’lardan rapor alanların oranı düşük. 

Küçük Bağışların Büyük Farkı

Bağış ve yardımların vakıf ve derneklerin öncelikli gelir kaynakları arasında yer aldığı bir ortamda bireysel bağışların artması ve sivil toplum kuruluşlarına yönelmesi hem STK’lar hem de sosyal fayda yaratmak isteyen bağışçılar açısından önem taşıyor. STK’ların yalnızca kendi çevreleriyle sınırlı kalmadan daha geniş bir bağışçı kitlesine ulaşabilmeleri için çalışmalarını farklı kitlelere net bir şekilde anlatmaları, küçük bağışların önemi ve yarattığı farka vurgu yapmaları ve kendini tekrar eden acil ihtiyaçların çözümü için sosyal sorunların temeline odaklanan, uzun yıllara yayılabilecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermeleri gerekiyor.   

Hayırseverlikten Stratejik Bağışçılığa Doğru

Türkiye Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu, bağışçılığın durumunu ortaya koyarken mevcut hayırseverlik kültürünün gelişerek stratejik bağışçılığa dönüşebilmesi için bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından atılabilecek adımlar hakkında da fikir veriyor. Bununla birlikte, Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi için çalışan kişi ve kuruluşların ortak bir yol haritası oluşturabilmesi için de önemli bir fırsat sunuyor. TÜSEV olarak bundan sonraki süreçte sosyal yatırım alanındaki önceliğimiz farklı paydaşlarla bir araya gelerek bu ortak yaklaşım ve yol haritasının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak olacak.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik raporunun tamamına buradan, TÜSEV tarafından kaleme alınan Yönetici Özetine buradan, araştırmadan öne çıkan verilerden oluşan infografik setine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplumda Öze Dönüş ve Yeni Bir Soluk: Sosyal Girişimcilik

By | Uzman Görüşü | No Comments

Zeynep Meydanoğlu (Ashoka Vakfı Türkiye, Direktör)  

Son yıllarda “sosyal girişimcilik” terimini sık sık duyar olduk. Sosyal + Girişimci = sosyal girişimci midir? Sosyal girişimciler iktisadi faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerini de ihmal etmeyen girişimciler midir? Bir toplumsal soruna “girişmek” sosyal girişimci olmak için yeterli midir? Liste böyle uzayıp gidiyor… Bu tartışma daha uzun yıllar da sürecek gibi. Aman sürsün, çok sesli, sağlıklı toplumsal tartışma ortamlarına hasret kaldık. Bu sebeple bu yazının amacı kesinlikle bir sosyal girişimcilik tanımı yapmak, kalın çizgiler çekip bazıları içeride bazıları dışarıda demek değil. Aksine, bir adım geri atıp sosyal girişimcilik kavramı ve alanına uzaktan bakmak, böylece odağı bir miktar netleştirerek toplumsal sorunların değil, çözümlerin parçası olmaya hasret duyan herkesin çalışmalarına değer katabilecek bazı konuları masaya yatırmak. Haydi öyleyse, başlayalım…

Sivil Toplum Kuruluşlarının Potansiyeli ve Paradoksu

Sivil toplum kuruluşları bu alanda çalışmaya başladığım ilk günden beri beni çok heyecanlandırıyor. Neden derseniz, müthiş bir potansiyel içeriyorlar. Önce, sistemin içinden çözüm geliştiriyorlar, böylece toplumun daha iyi bir noktaya evrilmesini mümkün kılabiliyorlar. Dünya ve Türkiye kadın hareketlerine bakalım, binlerce yıllık erkek egemenliğini yüz yıldan az sürede nasıl da adım adım eşitliğe doğru evriltiyorlar… İkincisi, oy veya kar kaygısı taşımadıklarından yeni yaklaşımlar denemede kamunun ve özel sektörün asla olamayacağı kadar özgür olabiliyorlar. Üçüncüsü, geliştirdikleri modelleri özel sektör ve kamuyla paylaşarak ölçeklerini çok büyütebiliyorlar. Tamamen bir sivil hareket olarak başlayan erken çocukluk eğitimi bugün kamu kuruluşlarının gündeminde ve temel eğitimin bir parçası olarak sağlanması bekleniyor. Slow food hareketi bugün pek çok restoranın işletme prensiplerinde kendine yer buluyor. Ancak bu potansiyel her zaman ortaya çıkmıyor. STK’lar da kendilerini eleştirdikleri özel sektör kuruluşları gibi para peşinde, veya devlet kuruluşları gibi büyük bürokratik yapılar altında hantallaşmış bulabiliyorlar. Potansiyelinden uzaklaşan STK’lar ele aldıkları sorunu çözmekten uzaklaştıkça, sorunun bir parçası haline gelebiliyorlar, adeta bir paradoks halini alıyorlar.

Öze Dönüş olarak Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik kavramı sivil toplum kuruluşlarının yukarıda bahsettiğim sistemin içinden ve kökten çözüm üretme, yenilikçilik ve büyük çaplı toplumsal değişime ön ayak olma potansiyellerinin altının çizilmesini, “olmazsa olmaz” olmasını içeriyor, bu anlamda bir açıdan bir öze dönüş olarak nitelendirilebilir. Dünyanın önde gelen sosyal girişimcileri, sivil alanın bu potansiyellerini sonuna kadar hayata geçiriyor: Vikipedi’nin kurucusu Jimmy Wales, online ansiklopediyle herkesin bilgi üretimine katılabildiği ve bilgiye ulaşabildiği bir kanal yaratıyor, tek kaynaktan gelen cilt cilt ansiklopedi dönemini kapıyor. Adil ticaret sertifikasyon yöntemi ile üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi kapatarak daha adil bir uluslararası ticaret sağlayan Paul Rice, adil ticaret kavramını gündeme taşıyor, belirli sektörlerde hatırı sayılır yer kaplıyor.

Yeni bir Çalışma ve Finansman Yöntemi olarak Sosyal Girişimcilik

Diğer yandan, sosyal girişimcilik yeni bir soluk ve çalışma şekli de getiriyor: sosyal girişimcilik yaklaşımı, STK’ların iktisadi faaliyetler de yürütebileceğini, toplumsal faydasını doğrudan böylece sağlayabileceği gibi, bu şekilde faaliyetleri için özgün ve sürdürülebilir finansman modelleri de geliştirebileceğini söylüyor. Yoksulların içinde bulundukları yoksulluk döngüsünden çıkmalarını sağlamayı amaçlayan, mikrokredinin babası Muhammed Yunus’un sosyal girişimi Grameen, tam anlamıyla bir banka. Brezilya’da risk altındaki gençleri kurduğu boks kulüpleri ile suçtan uzak tutmayı ve hayatlarını yönlendirmelerini sağlayan bir sosyal girişimci, kurduğu spor kıyafet firmasından elde ettiği gelirler sayesinde bir kuruş bağış almadan faaliyetlerini ülke çapında sürdürebilecek durumda.

Sonuç Yerine

Alandaki tek kabul gören yaklaşım bu olmamakla birlikte, Ashoka’da bu vasıfları olan çözümlere “sosyal girişimcilik” örnekleri, bu tür çözümlerin fikir annesi/babası olan ve liderlik eden kişilere sosyal girişimci, söz konusu çözümün bir iktisadi faaliyetle desteklenmesi veya bir fiil bu yolla hayata geçirilmesi durumunda ortaya çıkan tüzel kişiliğe ise “sosyal girişim” diyoruz. Ancak başta söylediğim gibi tanım tartışmaları hem Türkiye’de hem dünyada tüm çeşitliliği ile devam ediyor…

Diğer taraftan günümüzün toplumsal sorunları hiç olmadığı kadar karmaşık ve inatçı. Bu sorunlara anlamlı bir etkisi olabilecek çözümlerin açlara balık vermek veya balık tutmayı öğretmekten çok öteye geçmesi gerekiyor. Tüm balıkçılık sektörünü dönüştürmeyi hedefleyen, yenilikçi yaklaşımlarla değişken sorunlara her seferinde yeni müdahaleler üretebilen, girişimcilik vasıflarıyla ister fiziksel, ister fikirsel olarak büyüme, yaygınlaşma kaygısı taşıyan, özgün finansman yollarıyla sürdürülebilirliğini sağlayarak uzun soluklu müdahaleler yapabilen çözümlere ihtiyacımız var. Türkiye ve dünyada hızla gelişen sosyal girişimcilik alanı bu vasıfları olan çözümler ve arkalarındaki sosyal girişimci birey ve ekiplerle bunun için büyük fırsat sunuyor.

Ashoka Hakkında:

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka’da, günümüz acil toplumsal sorunlarına etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyoruz. Bugün 80 ülkeden 3500’e yakın Ashoka Fellow’u ekonomik kalkınmadan yurttaş katılımına, kadınların güçlendirilmesinden eğitim reformuna çeşitli alanlarda fark yaratıyor. Önde gelen Ashoka Fellow’ları arasında 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi ve çocuk işçiliğine karşı hareket lideriKailash Satyarthi, Vikipedi’nin kurucusu Jimmy Wales ve Adil Ticaret sertifikasyon sistemini başlatan Paul Ricegibi sosyal girişimciler bulunuyor. Ashoka, “her bireyin toplumda fark yaratabildiği ve bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özgürlük ve desteğe sahip olduğu bir dünya” vizyonuna erişebilmek için, Ashoka Fellowship’e ek olarak, çocukları, gençleri, okulları, üniversiteleri, şirketleri ve kamu kuruluşlarını sosyal girişimciliğe ve fark yaratmaya teşvik eden çok sayıda farklı program geliştirip uyguluyor.

Detaylı bilgi için: www.turkey.ashoka.org