Monthly Archives

Aralık 2017

KuzeyDoğa Derneği’ne Şartlı Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

KuzeyDoğa Derneği, Kars-Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi’nin bir ürünü olarak 2008 yılı Ocak ayında Kars’ta kuruldu.

Gelişen dünyada toplum temelli doğa koruma çalışmalarının çoğalması, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerel halk – özel sektörün bilinç ve etkinliğinin artması için uğraşıyor.

Bu amaçla, doğa koruma eğitimleri, bilimsel araştırma, kapasite geliştirme ve doğa turizmi yoluyla yörede gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi ,teknik canlı çizimi, çevre eğitimi, doğa turizmi geliştirme ve yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

Bu çalışmalarını desteklemek adına Sivil Toplum için Destek Vakfı ‘Şartlı Hibe Desteği Programı’ kapsamında bir aylık destek sundu.

[:]

Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği’ne Proje Desteği

By | Proje Destek Fonu | No Comments

Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği, 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’de ve Dünya’da omurilik felçlilerine yönelik tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki alanlarda hizmet veren öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Kamu Yararına Dernek statüsünde olan TOFD, engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Omurilik felcine sebep olan nedenleri tespit edip, nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslar arası projeler geliştirerek hayata geçirmektir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ise Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği’nin yürüteceği projenin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına 1 sene  boyunca toplamda 17.300 TL destekte bulundu.

Çocuk Fonu Sonuçlandı

By | Vakıf Haberi | No Comments
[:tr]

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın açtığı Çocuk Fonu sonuçlandı.
Çocuk Fonu, 0-15 yaş arası çocukların haklarına erişimlerine ve bu hakları kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetleri destekliyor. (Örn.: Okula devamı artırmak, şiddet mağduru çocuklara destek sağlamak, yaşamını ebeveynsiz idame ettirmek zorunda kalan çocuklar ile ilgili faaliyetler yapmak, okul dışı eğitim alanlarına destek vermek vb…)
Çocuk Fonu altı kuruma toplamda 201.725 TL destekte bulunacaktır.
Çocuk Fonu farklı illerde çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmesinde katkı sağlayacaktır. Hibe süreçleriyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde sizlerle beraber paylaşacağız.

[:]