2020'DE BAŞLAYAN HİBELER

ÇOCUK FONU

Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), (“Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme” projesi, 51.600 TL), Diyarbakır
Dernek farklı program alanları altında yürüttüğü araştırmalarla toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci elden, nesnel ve saha çalışmasına dayalı bilgi temelinde katkıda bulunmak amacıyla çalışıyor. Proje kapsamında, psikolog, psikolojik danışman ve sanat alanında faaliyet yürüten kişilerin katılımı ile sanat terapisi, oyun terapisi ve çocuk hakları ile ilgili bir eğitim programı hayata geçirilerek ilgili alanlarda terapi veren kişilerin kapasitelerinin artmasına katkı sağlanacak. Bu eğitimlerden faydalanan 12 kişi, Diyarbakır’a bağlı Suriçi’ndeki çocuklarla ve ebeveynleriyle psikoterapi çalışmaları gerçekleştirecek. Proje kapsamında, 60 çocuğa ve ebeveynlerine yönelik olarak tekil ve grup halinde terapi çalışmaları düzenlecek ve sanat terapi yöntemi çift dilli olarak uygulanacak. Proje sonunda çocuklara yönelik çift dilli bir eğitim rehberi ile ebeveyn ve çocukların psikolojik iyileşmelerinde dilin ve sanatın etkisini inceleyen bir rapor hazırlanacak.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (“Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım” projesi, 66.000 TL), Ankara
Dernek, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. Proje ile çocuk hakları alanında çalışan farklı paydaşları bir araya getirerek ayrımcılığa karşı ortak bir strateji oluşturmayı amaçlayan dernek, ebeveynler, meslek elemanları (sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri, psikologlar, eğitimciler), gazeteci ve sanatçılar, STK temsilcileri ve çocukların katılımıyla atölyeler düzenleyecek. Bu atölyelerden edinilen bilgilerin de yer aldığı bir Strateteji Seti hazırlamayı hedefleyen dernek, bu seti başta yerel yönetimler ve ilgili kamu idareleri olmak üzere çocuk hakları hareketi, alandaki uzmanlar ve basın mensupları ile de paylaşacak.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER) (“Oyunlarla Çocuk Hakları” projesi, 36.900 TL), Ordu
Dernek çocuk ihmal ve istismarı konuları başta olmak üzere çocuk koruma ve çocuk işçiliği konularında çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında her yıl fındık hasadı sebebiyle yoğun mevsimlik tarım göçü alan Ordu’ya göç ile gelen çocuklar ve yerelde istihdam edilen çocuklara yönelik olarak oyunlarla çocuk hakları, ayrımcılık ve nefret söylemi ile mücadele ve çocuk işçiliği konularında çocuklara özel bir eğitim modülü geliştirilecek ve bu modül projenin uygulanacağı Ordu merkez ilçesi Altınordu’daki 400 çocuğun katılımıyla uygulanacak.

Rengarenk Umutlar Derneği (Rengarenk Umutlar), (49.530 TL, “Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji” projesi), Diyarbakır
Dernek başta Diyarbakır’ın Sur bölgesi olmak üzere dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek aldığı kurumsal hibe ile finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak. Bu kapsamda, konuyla ilgili çalışacak bir kişi istihdamı sağlanacak, “Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji” belgesi hazırlanacak ve bu belgede yer alan öncelikler doğrultusunda süreçler geliştirilecek.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (72.650 TL, “Okula Dönüş” projesi), İstanbul
Dernek risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek ve kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Fatih bölgesinde okulu terk etmiş, uzun süre devamsızlık yapma eğiliminde olan, okul sisteminde kayıtlı gözüküp okula hiç gitmeyen veya yaşı nedeniyle örgün eğitim sisteminin dışında kalmış çocukların ve ebeveynlerinin güçlendirmesi yolu ile çocukların eğitim sistemine dahil olmalarının sağlanması ve okulu terk etmelerinin önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Fatih ilçesinde okula başlamış ve bırakmış ya da uzun süreli devamsızlık yapan çocuklar tespit edilecek ve okula devam etmeye ikna edilenler için sosyal gelişim ve okula hazırlık atölyeleri düzenlenecek. Ebeveynlerinin ise, başta çocuk hakları olmak üzere risk altındaki çocuklarla ilgili konularda güçlendirilmesi ve bu sayede çocuklar için destek mekanizmaları kurulması sağlanacak.

TOPLAM: 276.680 TL

ACİL DEPREM FONU
Acil Deprem Fonu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ile işbirliğinde oluşturuldu.

Hayata Destek Derneği (“Elazığ Acil Destek Programı” projesi, 60.000 TL), Elazığ
Proje, Elazığ ve Malatya çevresinde Şubat ayında olan depremden etkilenen ailelerin acil ve orta dönemdeki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefledi. Dernek, Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine eğitimler vererek depremden etkilenen ailelerin acil ve özel ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirmesiyle ilgili acil destek çalışmaları yaptı.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) (“Elazığ ve Malatya illerinde Gıda Bankası Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” projesi, 70.000 TL), Elazığ ve Malatya
24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinde, doğrudan ve dolaylı olarak zarar gören şehir sakinleri ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmet vermesi amaçlı Gıda Bankalarının açılması sağlanacaktır. Böylece deprem bölgelerinde afet sonrası bağışların ve israftan kurtarılacak ürünlerin doğru bir sistemle, belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine, bedelsiz şekilde yönlendirilmesini sağlamak amaçlı sürdürülebilir bir modelin hayata geçmesi mümkün olacaktır.

MÜLTECİ DESTEK FONU
Fon Türkiye’de yaşayan mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı yönündeki haberler sonrası 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sınırlara doğru mülteci ve göçmen hareketliliğine yol açan acil durum kapsamında mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle oluşturuldu.

Hayata Destek Derneği (“Edirne Acil Destek” projesi, 81.000 TL), Edirne
Dernek, ilgili hibe desteğini Edirne başta olmak üzere ilgili illerde mültecilerin başta bebek / küçük çocuk maması olmak üzere tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmet alımı için kullanmaktadır.

ŞARTLI HİBE FONU
Tanısan Seversin Derneği (23.300 TL)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU
Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Günebakan Kadın Derneği (“Yasaları Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın” projesi, 73.250 TL), Mersin
Mersin’deki Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kadın danışma merkezleri ve kadın sığınma ev veya evlerinin durumlarının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin hayata geçirilmesi için diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulması planlanıyor. İlgili kampanya sonucunda Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki gerek fiziki altyapının ve gerekse de uzman personel eksikliğinin tamamlanması, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların gerektiği gibi açılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği (“Güneş Kadınlar” projesi, 74.800 TL), Edremit/Balıkesir
Kazdağları kırsalında genç kadınların yenilenebilir bir enerji kooperatifi kurarak, güneş enerjisi modelleri üzerinde iş üretmeleri ile birlikte geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model bir yapı geliştirmeleri hedefleniyor.

TOPLAM: 148.050 TL