2020'DE BAŞLAYAN HİBELER

ÇOCUK FONU

Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), (“Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme” projesi, 51.600 TL), Diyarbakır
Dernek farklı program alanları altında yürüttüğü araştırmalarla toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci elden, nesnel ve saha çalışmasına dayalı bilgi temelinde katkıda bulunmak amacıyla çalışıyor. Proje kapsamında, psikolog, psikolojik danışman ve sanat alanında faaliyet yürüten kişilerin katılımı ile sanat terapisi, oyun terapisi ve çocuk hakları ile ilgili bir eğitim programı hayata geçirilerek ilgili alanlarda terapi veren kişilerin kapasitelerinin artmasına katkı sağlanacak. Bu eğitimlerden faydalanan 12 kişi, Diyarbakır’a bağlı Suriçi’ndeki çocuklarla ve ebeveynleriyle psikoterapi çalışmaları gerçekleştirecek. Proje kapsamında, 60 çocuğa ve ebeveynlerine yönelik olarak tekil ve grup halinde terapi çalışmaları düzenlecek ve sanat terapi yöntemi çift dilli olarak uygulanacak. Proje sonunda çocuklara yönelik çift dilli bir eğitim rehberi ile ebeveyn ve çocukların psikolojik iyileşmelerinde dilin ve sanatın etkisini inceleyen bir rapor hazırlanacak.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (“Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım” projesi, 66.000 TL), Ankara
Dernek, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. Proje ile çocuk hakları alanında çalışan farklı paydaşları bir araya getirerek ayrımcılığa karşı ortak bir strateji oluşturmayı amaçlayan dernek, ebeveynler, meslek elemanları (sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri, psikologlar, eğitimciler), gazeteci ve sanatçılar, STK temsilcileri ve çocukların katılımıyla atölyeler düzenleyecek. Bu atölyelerden edinilen bilgilerin de yer aldığı bir Strateteji Seti hazırlamayı hedefleyen dernek, bu seti başta yerel yönetimler ve ilgili kamu idareleri olmak üzere çocuk hakları hareketi, alandaki uzmanlar ve basın mensupları ile de paylaşacak.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER) (“Oyunlarla Çocuk Hakları” projesi, 36.900 TL), Ordu
Dernek çocuk ihmal ve istismarı konuları başta olmak üzere çocuk koruma ve çocuk işçiliği konularında çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında her yıl fındık hasadı sebebiyle yoğun mevsimlik tarım göçü alan Ordu’ya göç ile gelen çocuklar ve yerelde istihdam edilen çocuklara yönelik olarak oyunlarla çocuk hakları, ayrımcılık ve nefret söylemi ile mücadele ve çocuk işçiliği konularında çocuklara özel bir eğitim modülü geliştirilecek ve bu modül projenin uygulanacağı Ordu merkez ilçesi Altınordu’daki 400 çocuğun katılımıyla uygulanacak.

Rengarenk Umutlar Derneği (Rengarenk Umutlar), (49.530 TL, “Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji” projesi), Diyarbakır
Dernek başta Diyarbakır’ın Sur bölgesi olmak üzere dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek aldığı kurumsal hibe ile finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak. Bu kapsamda, konuyla ilgili çalışacak bir kişi istihdamı sağlanacak, “Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji” belgesi hazırlanacak ve bu belgede yer alan öncelikler doğrultusunda süreçler geliştirilecek.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (72.650 TL, “Okula Dönüş” projesi), İstanbul
Dernek risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek ve kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Fatih bölgesinde okulu terk etmiş, uzun süre devamsızlık yapma eğiliminde olan, okul sisteminde kayıtlı gözüküp okula hiç gitmeyen veya yaşı nedeniyle örgün eğitim sisteminin dışında kalmış çocukların ve ebeveynlerinin güçlendirmesi yolu ile çocukların eğitim sistemine dahil olmalarının sağlanması ve okulu terk etmelerinin önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Fatih ilçesinde okula başlamış ve bırakmış ya da uzun süreli devamsızlık yapan çocuklar tespit edilecek ve okula devam etmeye ikna edilenler için sosyal gelişim ve okula hazırlık atölyeleri düzenlenecek. Ebeveynlerinin ise, başta çocuk hakları olmak üzere risk altındaki çocuklarla ilgili konularda güçlendirilmesi ve bu sayede çocuklar için destek mekanizmaları kurulması sağlanacak.

TOPLAM: 276.680 TL

ACİL DEPREM FONU
Acil Deprem Fonu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ile işbirliğinde oluşturuldu.

Hayata Destek Derneği (“Elazığ Acil Destek Programı” projesi, 60.000 TL), Elazığ
Proje, Elazığ ve Malatya çevresinde Şubat ayında olan depremden etkilenen ailelerin acil ve orta dönemdeki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefledi. Dernek, Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine eğitimler vererek depremden etkilenen ailelerin acil ve özel ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirmesiyle ilgili acil destek çalışmaları yaptı.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) (“Elazığ ve Malatya illerinde Gıda Bankası Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” projesi, 70.000 TL), Elazığ ve Malatya
24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinde, doğrudan ve dolaylı olarak zarar gören şehir sakinleri ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmet vermesi amaçlı Gıda Bankalarının açılması sağlanacaktır. Böylece deprem bölgelerinde afet sonrası bağışların ve israftan kurtarılacak ürünlerin doğru bir sistemle, belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine, bedelsiz şekilde yönlendirilmesini sağlamak amaçlı sürdürülebilir bir modelin hayata geçmesi mümkün olacaktır.

MÜLTECİ DESTEK FONU
Fon Türkiye’de yaşayan mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı yönündeki haberler sonrası 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sınırlara doğru mülteci ve göçmen hareketliliğine yol açan acil durum kapsamında mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle oluşturuldu.

Hayata Destek Derneği (“Edirne Acil Destek” projesi, 81.000 TL), Edirne
Dernek, ilgili hibe desteğini Edirne başta olmak üzere ilgili illerde mültecilerin başta bebek / küçük çocuk maması olmak üzere tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmet alımı için kullanmaktadır.

ŞARTLI HİBE FONU
Tanısan Seversin Derneği (23.300 TL)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU
Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Günebakan Kadın Derneği (“Yasaları Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın” projesi, 73.250 TL), Mersin
Mersin’deki Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kadın danışma merkezleri ve kadın sığınma ev veya evlerinin durumlarının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin hayata geçirilmesi için diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulması planlanıyor. İlgili kampanya sonucunda Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki gerek fiziki altyapının ve gerekse de uzman personel eksikliğinin tamamlanması, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların gerektiği gibi açılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği (“Güneş Kadınlar” projesi, 74.800 TL), Edremit/Balıkesir
Kazdağları kırsalında genç kadınların yenilenebilir bir enerji kooperatifi kurarak, güneş enerjisi modelleri üzerinde iş üretmeleri ile birlikte geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model bir yapı geliştirmeleri hedefleniyor.

TOPLAM: 148.050 TL

 

COVID-19 ACİL DESTEK FONU
COVID-19 Acil Destek Fonu, COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK’lara) yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Barış için Müzik Vakfı (Kurumsal Destek, 20.000 TL), İstanbul
Her çocuğun sanatsal yaşama katılma ilkesine inanan Barış için Müzik, çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sağlayarak fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor. COVID-19 salgını sebebiyle finansal sürdürülebilirliği olumsuz şekilde etkilen Barış için Müzik, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle vakfın kurumsal iletişim kapasitesinin geliştirmek ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak. Vakıf, hibe desteğini 4 ay süreyle Kurumsal İletişim Koordinatörü, grafiker ve video editörü istihdam etmek ve bu sayede kurumsal iletişim araçlarını daha etkin hale getirmek için kullanacak.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (Kurumsal Destek, 15.000 TL), Ankara
Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesini ve herkesle eşit şartlarda bilgiye erişimini sağlamak amacıyla çalışan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), eğitimde fırsat eşitliğine yönelik her türlü tedbirin alınması için çalışmalar yapıyor ve engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı sorunlar için çözüm önerileri geliştiriyor. EGED, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle derneğin hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda etkileşimli, sesli ve görsel içerikler üretebilmesini sağlayacak dijital araçları temin edecek ve dernek ofisinin 4 aylık kirası ile fatura giderlerini karşılayacak.

İmece İnisiyatifi Derneği (Kurumsal Destek, 18.000 TL), İzmir
İmece İnisiyatifi, ayrımcılık, adaletsizlik ve yoksulluğa karşı sürdürülebilir bir yaşam yaratmayı hedefliyor. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin rotası üzerinde bulunan İzmir’de mültecilerin sayısının artması ile mültecilere yönelik çalışmalara öncelik vermeye başlayan dernek, mülteciler arasında en dezavantajlı grup olan Suriyeli Dom toplulukların temel ihtiyaçlarına erişimi ile geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle mevsimlik tarım işçiliği yapan Dom topluluklarına gıda ve hijyen malzemeleri sağlayacak ve bu alandaki çalışmaları yürütecek bir kişiyi 4 ay süreyle istihdam edecek.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği  (Kurumsal Destek, 19.506 TL), İstanbul
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden dernek, bu alandaki davaları izliyor, kadın cinayetlerine ilişkin aylık ve yıllık verileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor ve bu konuya dikkat çekmek için kampanyalar düzenliyor. COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler ile kadınların şiddete uğrama oranın yükseldiğini tespit eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla gönüllülerin desteğiyle acil destek hattını yürütüyor. Dernek, sağladığımız kurumsal hibe ile destek hattının kapsamını genişletecek ve 3 ay süreyle ücretli çalışanlar istihdam ederek verilen hizmetin kapsamını genişletecek ve erişilen kişi sayısını artıracak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu destek hattına gelen başvurularla ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşarak bu konuya ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacak.

Karakutu Derneği (Kurumsal Destek, 19.000 TL), İstanbul
Toplumun, özellikle de gençlerin, egemen veya resmi olanlar dışındaki tarih anlatılarını duymasını mümkün kılmak ve olgulara başka açılardan da bakılabilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüten Karakutu Derneği, sağladığımız kurumsal hibe desteğini insan kaynağı giderlerini karşılamak üzere kullanacak. Karakutu, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle 4 ay süreyle derneğin çalışanlarının maaşlarına katkı sağlayacak ve kira, muhasebe gibi sabit giderlerini karşılayacak.

Nefes Kültür Sanat Derneği (Kurumsal Destek, 20.000 TL), Gaziantep
Suriye ve Türkiye’den genç sanatçı ve sanatseverler tarafından kurulan dernek, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’te çocuklar ve gençler için kültür sanat eğitimi, üretimi ve katılımı üzerinden çok kültürlülüğe ve kültürel mirasın değerine vurgu yapıyor. COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle Nefes Müzik Okulu kapsamındaki enstrüman ve koro derslerine ara vermek zorunda kalan dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle dijital araçlar satın alarak faaliyetlerini dijital ortama uygun hale getirecek ve derslere dijital platformlar üzerinden devam edecek.

Rengarenk Umutlar Derneği (Kurumsal Destek, 20.000 TL), Diyarbakır
Rengarenk Umutlar başta Sur bölgesi olmak üzere Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. COVID-19 salgını sürecinde birlikte çalıştığı çocukların %90 oranında internete erişimin olmadığını belirten dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteği Sur bölgesinin 3 ayrı yerine kurulacak radyolink ile internet altyapısını güçlendirerek hedef kitlesinin internete erişimini artırmak ve çocuklara yönelik faaliyetlerini 4 ay süreyle dijital platformlar üzerinden devam ettirmek için kullanacak.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (Kurumsal Destek, 16.000 TL), İstanbul
Sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştiren ve uygulayan Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla bu grupların sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor.COVID-19 salgını sebebiyle faaliyetlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmeye başlayan BoMoVu, sağladığımız kurumsal hibe desteğini çevrimiçi olarak çalışmalara devam edilmek amacıyla gerekli teknik ekipmanın alınması ve kira desteği için kullanacak.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (Kurumsal Destek, 11.000 TL), İstanbul
Tarlabaşı semt sakinlerine eğitsel, sosyal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla çalışan Tarlabaşı Toplum Merkezi, bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek üzere hak temelli çalışmalar yapıyor. COVID-19 sürecinde azalan finansal kaynaklar nedeniyle kaynak geliştirme çalışmaları aksayan dernek sağladığımız kurumsal hibe desteğini Genel Koordinatör maaşının bir bölümünü karşılamak amacıyla 4 ay süreyle kullanacak.

TOPLAM: 158.506 TL