Monthly Archives

Mayıs 2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Başvuruları Açıldı

By | Acil Destek Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK’lara) yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz COVID-19 Acil Destek Fonu’nun başvuruları açıldı.

2016-2019 döneminde hibe verdiğimiz kuruluşların kısa vadede ayakta kalabilmelerini destekleyerek; ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçlarının ve hedef kitlelerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturduğumuz fona aşağıdaki alanlardan bir tanesi için başvuru yapılabilir:

  • Kurumsal destek: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler dolayısıyla ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçların (insan kaynakları, kira, dijital araçların satın alması vb.) giderilmesine yönelik çalışmalar,
  • Proje desteği: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında STK’ların hedef kitlelerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını tespit etmeye ve gidermeye yönelik destekler.

COVID-19 Acil Destek Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 100.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 20.000 TL talep edebilirler.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan STK’lar hibe programına başvurabilirler:

  • 2016-2019 döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almaya hak kazanmış STK’lar. Dönem aralığı oluşturulurken hibelerin başlangıç tarihi değil ilgili fonunun açıldığı tarih esas alınmıştır (Örnek: 2019’da açılan Çocuk Fonu’na başvuran kuruluşların hibe sözleşmeleri 2020’de imzalanmış olmasına rağmen bu fona başvurma hakkına sahiptir)
  • 2019 yılı gelirleri en az 30.000 ve en fazla 1.500.000 TL olan STK’lar

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın devam eden bir hibesini kullanan STK’ların başvurmasının önünde bir engel yoktur.

COVID-19 Acil Destek Fonu’na başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 8 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’a kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

COVID-19 Acil Destek Fonu hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fonun bu döneminde 2 STK’ya toplam 148.250 TL hibe desteği sağlayacağız. Hibe almaya hak kazanan STK’lar ve projelerine ilişkin bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Günebakan Kadın Derneği: Kadınların toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımlarla yer almasını amaçlayan ve Mersin’de faaliyet gösteren dernek; kadının insan hakları, kadınların çalışma hayatına katılımı, kadın sağlığı, aile içi şiddet, toplumsal ve yerel yönetim mekanizmalarına katılım ile yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 73.250 TL hibe desteği sağladığımız Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçe belediyeleri ile yapacağı görüşmeler doğrultusunda kadın danışma merkezleri ile kadın sığınma ev veya evlerinin mevcut durumlarını tespit etmek ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bölgede faaliyet gösteren diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulmak amacıyla çalışmalar yapacak. Bu çerçevede, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçe belediyesi ve STK temsilcileri ile yapılacak çalıştay sonucunda tasarlanacak kampanya ile Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki fiziki altyapının geliştirilmesi ve uzman personel eksikliğinin giderilmesi, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların açılması için gündem yaratılması hedefleniyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan çevre aktivistleri tarafından Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulan dernek çeşitli projeler ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirerek Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını amaçlıyor. Ekolojik ürünler ve temiz enerji üretimine destek olmak; sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi de derneğin hedefleri arasında yer alıyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile 75.000 TL hibe desteği sağladığımız Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bu hibeyle Güneş Kadınlar projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Edremit Körfezi Bölgesinde yaşayan ve istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen 20 kadın ile güneş enerjisi modelleri ile üretim yapmaları ve yenilenebilir enerji kooperatifi kurmalarına destek olmak amacıyla için çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu sayede, geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model olabilecek bir model geliştirmelerine katkı sağlanacak.