Category

Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında desteklenen tüm STK’lara EBRD ve Turkey Mozaik Foundation’ın ortak finansmanı ile 75.000’er TL hibe ve mentorlarla çalışma, uzman destekleri vb. gibi imkanlardan oluşan dijital dönüşüm alanında kapasite gelişim destekleri sağlayacağız. Fon kapsamında dağıtılan toplam hibe miktarı ise 375.000 TL olacak.

Desteklenen STK’lar ve yapacakları dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Ekosfer Derneği: İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması, biyoçeşitliliğin bozulmaması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla iletişim ve savunuculuk çalışmaları yürüten Ekosfer Derneği, hibe kapsamında 10 ay süreyle paydaşlarla iletişim alanında çalışmalar yapacak.  Çevresel sürdürülebilirlik alanında savunuculuk çalışmalarını yürütmek amacıyla bir internet platformu oluşturacak olan dernek; dijital kampanyalar, bağış toplama çalışmaları ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütecek.

Kadın Balıkçılar Derneği: Kadın Balıkçılar Derneği, denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadınları toplumsal, ekonomik ve mesleki olarak güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde ıskartaya çıkan balıkları konserveleme yöntemiyle ekonomiye geri kazandırmak üzerine bir proje üzerine çalışan dernek, hibe desteğini bu kapsamda bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları geliştirilmesi, e-ticaret platformu kurulması ve kadın balıkçılar dijital topluluğu oluşturulması için yapılacak dijital dönüşüm çalışmaları için kullanacak.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE): Sürdürülebilirlik Adımları Derneği,  Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, hibe desteğimizi 2013 yılında kurulan Çevreci Etkinlikler platformunda Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşılması ve platformun çevrimiçi/kayıt temelli bir eğitim platformuna dönüştürülmesi  amacıyla yapacağı çalışmalar için kullanacak. SADE,  bu amaç doğrultusunda internet sitesinin altyapı ve içerik açısından yenilenmesi, 5 adet çevrimiçi eğitim içeriğinin oluşturulması, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Troya Çevre Derneği: Çanakkale’de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği yerel ve ulusal alanda iklim değişikliği ve etkileri ile yeşil enerji konularına odaklanıyor. Bu kapsamda, 2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji Kooperatifini kuran dernek, diğer enerji kooperatiflerine yol göstermek amacıyla çalışmalar da yapıyor. Dernek, hibe kapsamında yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturarak  birbirlerinden öğrenmelerini ve bu kapsamdaki bilgi paylaşımlarını birbirlerine ve yereldeki tüketicilere aktarmalarını hedefliyor. Troya Çevre Derneği, kuracağı dijital platformda Türkiye’nin 5 farklı ilinden seçilecek birer enerji kooperatifi ile iş birliği ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlamak için veri görselleştirme ve podcast gibi dijital içeriklerle iyi örnekleri yaygınlaştırmak için 10 ay süreyle çalışmalar geçekleştirecek.

Yaşam için Toprak Derneği: Yaşam için Toprak Derneği, şehirde atık sorununa odaklanarak atıkların kompost yapılmasını ve kent bahçelerinde değerlendirilmesini teşvik etmek üzere faaliyetler yürütüyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklarla çalışmalar gerçekleştiren dernek, kompost konusunda bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Yaşam için Toprak Derneği hibe kapsamında bir internet sitesi kurup faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak özellikle kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmeyi amaçlıyor. Eğitsel içeriklerin ve hayata geçirilen projelerin internet sitesine taşınması ve bağışçı arayüzü ile bağış alma entegrasyonun sağlanması ile hem daha fazla kişiye ulaşılması hem de proje başvurularında dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtarak hibe ve bağışların alınması ve böylelikle dernek gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Sona Erdi

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular sona erdi.

Fona toplam 18 STK başvuruda bulundu ve başvuruların 15’i dernek, 2’si kooperatif, 1’i vakıf tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 8 ilden başvuru alındı. Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’ndan talep edilen toplam hibe miktarı ise 1.239.975 TL oldu.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Açıldı

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular açıldı.

Hibe desteğinin yanı sıra mentorlarla çalışma, konu temelli uzman destekleri, özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma, yetenek geliştirici atölyeler vb. gibi ek destekleri içeren  bir kapasite gelişim programını da içeren Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam alanlarından en az birinde faaliyet gösteren STK’lar, başvurularında dijital dönüşüm stratejilerini ve bunun sonucunda ortaya koymak istedikleri değişimi belirterek başvurabilirler.

STK’ların başvuru aşamasında önerdiği dijital dönüşüm fikrinin, aşağıda yer alan kategorilerden en az birini kapsayacak şekilde bir ‘eylemler bütünü’ ve bir stratejinin parçası olarak sunulması gerekir:

  • Kurumsal verimlilik: STK’nın bilgi ve veri ile ilişkisini iyileştirmesi ve/ya da düzenlemesi, haritalama, veri tabanı oluşturma, yeni veri toplama biçimleri, yeni yazılımların satın alınması ve ekiplerin uyumunun sağlanması vb. gibi çalışmalar
  • Paydaşlarla iletişim: STK’nın kamuoyunu ve/veya hedef kitlesini mobilize edebilecek bir iletişim altyapısı oluşturulması, savunuculuk çalışmalarında sözünün daha anlaşılabilir olması için verinin görselleştilmesi çalışmaları, mevcut bir programın dijital ortama aktarılarak dönüştürülmesi vb. gibi çalışmalar
  • Gelir getirme potansiyeli olan ürün/hizmet geliştirme: Bağışçı ara yüzü, e-dükkan, çevrimiçi/kayıt temelli eğitim/sertifika programı oluşturma, bağışçı odaklı bilgilendirme için altyapı kurulması vb. gibi çalışmalar

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen (üniversitelerin ilgili merkezleri, vb.) kuruluşlar, (Çevresel sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler, tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluş üzerinden programa başvurabilir. Farklı kişi, kurum ve inisiyatiflerin oluşturduğu platform gibi bir birliktelik adına başvuru yapıldığında, ev sahibi kuruluş ile ilgili platform arasında imzalanan bir iyi niyet sözleşmesinin başvuru ile birlikte sunulması gerekir.)
  • Başvuru sahibi STK’nın en az bir senedir sahada aktif olarak çalışıyor olması,
  • Başvuran kuruluşun 2020 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması (tüm bağışlar kişisel/kurumsal bağışlar, faiz gelirleri, kambiyo gelirleri ve kayıt altına alınmış ayni bağışlar dahil olacak biçimde),
  • Programa çalışmalarının odağı “temiz su ve sıhhi koşullar”, “erişilebilir ve temiz enerji”, “iklim eylemi”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam”dan en az biri olan kuruluşlar başvurabilir.
  • Başvuru sahibi kuruluşların dijital dönüşüm çerçevesinde bir kurumsal gelişim ihtiyacına ve bu ihtiyacı hayata geçirecek kurumsal kapasite ve iradeye sahip olması gerekir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 75.000 TL talep edebilirler. Başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar göndermeleri gerekir.

Başvuru çağrısı boyunca fon hakkında iki çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Programa başvurmayı düşünen kurumların bu toplantılara katılması ve fon hakkında daha detaylı bilgi alarak başvurularını yapması önerilir.

  • Birinci toplantı – 10 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.
  • İkinci toplantı – 15 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.

Fon kapsamındaki ayrıntılara (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna  buradan ulaşabilirsiniz.