Category

Proje Desteği

RUSİHAK Hibe Sürecini Tamamladı

By | Proje Desteği | No Comments

Proje Programı dahilinde desteklenen Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK), 30 Ekim 2016 – 30 Nisan 2017 arasında gerçekleşen hibe sürecini tamamladı.

RUSİHAK, desteklenen “Depo İlleri Dolaşıyor” projesi kapsamında sırasıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adana Çukurova Üniversitesi ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi olmak üzere toplam üç etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında ilgili mekanlarda Depo: Akıl Hastanesi’nde Hayat belgeseli gösterildi ve ardından uzmanların, öğrencilerin, psiko-sosyal engellilerin ve ailelerin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirildi.

Proje, belgesel gösterimi ve söyleşiler ile mevcut sorunları insan hakları perspektifi içinde anlatmaya çalışmış, önyargılı yıkarak hali hazırda sorun yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının duyulmasına ve onların desteklenmesine katkı sağlamıştır.

Hayata Sarıl’a Hibe Desteği

By | Proje Desteği | No Comments

Hayata Sarıl Derneği evsiz insanların topluma geri kazandırılması için Hayata Sarıl Lokantası ve Hayata Sarıl Rehabilitasyon Merkezi kurarak çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Çorbada Tuzun Olsun sosyal sorumluluk projesinden yola çıkan Hayata Sarıl Derneği, evsizlere iş imkanı sağlayan, ücretsiz yemek ve destek veren Türkiye’nin il evsizler lokantasını açmayı planlıyor. Buradan ücretli bir şekilde yemek hizmeti alan herkes hem evsizlerin istihdamına hem de sosyal hayatta desteklenmelerine katkıda bulunacak.

Grundig tarafından Aytül ve Yonca İletişim Danışmanlığı aracılığıyla verilen fon ile Hayata Sarıl Derneğinin kurumsal gelişimine katkı sağlanacak.

Small Projects İstanbul’a Hibe Desteği

By | Proje Desteği | No Comments

Small Projects İstanbul, Zeytin Ağacı Derneği çatısında mülteci çocuklar ve kadınlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok farklı ülkeden kişinin gelip gönüllü olarak çalıştığı Small Projects İstanbul, Fatih ilçesindeki Suriyeli kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli atölye ve projeler yürütmekte, dil kursları düzenlemekte ve ihtiyaca göre farklı konularda (okula devam, alışveriş vb.) destek sağlamaktadır. 

Üniversite öğrencisi Zeynep Kazmaz ve arkadaşlarının oluşturduğu fon kapsamında 2 ay boyunca Small Projects İstanbul’un çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Hibe, mülteci çocuklara yönelik çalışmalarda görev alan Türkçe Öğretmeni ve Çocuk Gelişim Uzmanı’nın 2 aylık maaşına katkıda bulunacak, 10 çocuğun okula ulaşım masrafını karşılayacaktır. 

KuzeyDoğa Derneği Hibe Süreci Tamamlandı

By | Proje Desteği | No Comments

Şartlı fon dahilinde hibe desteği alan KuzeyDoğa Derneğinin hibe süreci tamamlandı. 

Nisan – Aralık 2016 tarihleri arasında devam eden hibe dahilinde derneğin Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde gerçekleşen çalışmalarını desteklendi. 

Kuş halkalama çalışmaları, kapsamında 154 günde 2464 saat arazi çalışması yapıldı ve  112 türden 8681 kuşa Türkiye halkaları takıldı. 500’den başvuru arasından seçilen 28 gönüllü arkadaşımız doğanın içinde bilimsel çalışmaları izleme ve uygulama fırsatı buldu. 238 kişi merkezimizi ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için; http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/gonullerini-kuslara-kaptirdilar

RE/MAX Toplumsal Gelişim Fonu

By | Proje Desteği | No Comments

RE/MAX Türkiye, franchise anlaşmalarındaki gelirin bir bölümünü Sivil Toplum için Destek Vakfı aracılığıyla farklı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak. 

RE/MAX Türkiye Toplumsal Gelişim Fonu, franchise anlaşmalarından gelen bağışlarla oluşacak. Hibe fonu, çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki çalışmaları destekleyecek. Franchise anlaşmasını imzalayan şirketler, söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendileri belirleyecek. 

Hibe desteği, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki çalışmalarına ve finansal sürdürülebilirliklerine katkı sağlayacak. 

Çocuk Hakları Fonu Hibe Süreci

By | Proje Desteği | No Comments

Üyelerimizden Ali Karabey’in doğum günü bağışları ve ANY İstanbul’un desteğiyle oluşan Çocuk Hakları Fonu,

Mayıs-Ekim 2016 tarihleri arasında Tarlabaşı Toplum Merkezini destekledi.

Sağlanan hibe ile Tarlabaşı Toplum Merkezinde 3 farklı atölye çalışması gerçekleşmiştir. 

Ritm, sanat ve yaratıcı drama atölyeleri haftada 1 kez olmak üzere toplamda 6 ay boyunca devam etmiştir. 

Atölyelere toplam 106 çocuk katılmıştır. Atölyelerdeki 2 eğitmen Tarlabaşı’nda yaşayan ve daha önce Tarlabaşı Toplum Merkezinden hizmet alan bireylerdir.

Atölyeler çocukları konsantrasyon, doğaçlama ve işbirliği konularında güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Çocuk Hakları Fonunu oluşturan Ali Karabey’e, doğum günü bağışçılarına ve ANY İstanbul’a çok teşekkür ederiz.

Depo: Akıl Hastanesinde Hayat

By | Proje Desteği | No Comments

RUSİHAK / www.rusihak.org 

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK), ruh sağlığı alanında toplumsal, hukuki ve kurumsal anlamda gerçekleşen hak ihlalleriyle mücadele eden bir sivil toplum örgütü. Kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının büyük kısmı, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ya da yakınlarından oluşan RUSİHAK, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin ve yakınlarının toplumsal hayata eşit ve tam katılımını benimsiyor. Dernek, başta Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (BM EHS) olmak üzere, uluslararası ve bölgesel sözleşmeler ve temel insan hakları prensipleri ışığında çalışmalarını sürdürüyor.

RUSİHAK, “Depo İlleri Dolaşıyor!” projesi kapsamında Sivil Toplum için Destek Vakfından hibe desteği alacak.

2012-2013 yıllarında çekimi tamamlanan ve ilk gösterimi 2014’te yapılan Depo: Akıl Hastanesinde Hayat belgeseli Türkiye’de kapalı psikiyatri kurumlarının koşullarını belgeleyen ilk ve tek belgesel olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla kurum koşulları ilk kez bu belgeselin gösterimiyle bu kadar açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. Proje süresince 2 ilde Depo: Akıl Hastanesinde Hayat belgeselinin gösterimi ardından söyleşi yapılması planlanıyor. Gösterim ve söyleşiler; ilgili bölümlerdeki öğrenci ve akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar kişilerin, ruh sağlığı alanında çalışan, ruh sağlığı alanında sorun yaşayan bireyler ve yakınlarının katımlarıyla gerçekleştirilecek. Söyleşilerin; RUSİHAK’tan iki konuşmacı, ilgili bölümlerden bir akademisyen ve akıl hastanesine yatış deneyimi olan ve/veya alanda faaliyet gösteren yerel örgütün temsilcisi bir kişiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Depo, İlleri Dolaşıyor!” projesi 30 Ekim 2016 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında toplam 12.295 TL hibe desteği alacak.

Belgeselin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çocuk Hakları Fonu, Tarlabaşı Toplum Merkezini destekleyecek

By | Proje Desteği | No Comments

Çocuk Hakları Fonu, Tarlabaşı Toplum Merkezini destekliyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı üyelerinden Ali Karabey, çevresinden doğum gününde hediye alınması yerine vakfa, çocuklara yönelik çalışan bir kurumun desteklenmesi amacıyla, bağış yapılmasını istedi. 

Doğum günü etkinliğinin gerçekleştiği ANY İstanbul, o günkü cirosunun yarısını bu fona aktardı. Doğum günü bağışları ve ANY İstanbul’un desteğiyle, dezavantajlı çocukların güçlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla ‘Çocuk Hakları Fonu’ oluşturuldu. 

Bağışçıların görüşü ve kurum ziyaretlerinin sonucunda ‘Çocuk Hakları Fonu’ hibe desteğinin Tarlabaşı Toplum Merkezine aktarılması kararlaştırıldı. 

Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul’un merkezindeki dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda sosyal hayattan dışlanan, yoksullukla mücadele eden kadın, çocuk ve gençlerin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Çocuklara yönelik okula devamı destekleyecek kurslar, sanat ve medya atölyeleri, çocuk hakları forumu düzenliyor  ve ihtiyaç duyan çocuklara da psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorlar. 

2006 yılından bu yana Tarlabaşı’nda 13.000’in üzerinde dezavantajlı çocuk, genç ve kadına sosyal, psikolojik ve eğitsel destek ve danışmanlık sağlamışlar.

Sağlanan hibe desteği ile, çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu belirttikleri ritm atölyesini 6 ay daha devam ettirecekler. 

Toplum Merkezi’nin alt katında çalışabilecekleri ek bir mekanın hazırlıklarını tamamlayacaklar. 

Öğretmen için Festival’e Hibe Desteği

By | Proje Desteği | No Comments

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk öğretmen festivali ‘Öğretmen için Festival’e destek oluyor.

Türkiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak eğitim politikalarının iyileştirilmesi için süreç ve çıktıları izlemek, veri temelli eğitim politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonuyla 2003 yılında kurulan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’de kız ve erkek tüm çocukların hakkı olan kaliteli eğitime erişimlerinin güvence altına alınmasına yönelik çalışmalar düzenlemektedir.  (www.erg.sabanci.edu) 

Eğitimde paydaşların katılımını önemseyen ERG, öğretmenleri mesleklerinin ötesinde birey olarak tanıyan, onlar için bir şeyler üreten bir ‘paylaşım alanı’ oluşturma fikrinden yola çıkarak festivali kurguladı. 

Öğretmenlere, İstanbul’un farklı mekanlarında çeşitli atölye ve etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri, aynı zamanda ortak üretime geçmeleri, karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları ve farklı bakış açıları kazanmaları için bir ‘karşılaşma’ ortamı sunan festival, 2-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor. 

Yaşayan Kütüphane, Forum Tiyatro ve Hafıza Yürüyüşü gibi katılımı arttıran ve non-formal metodlarla öğrenmeyi gerçekleştiren etkinliklerin yer aldığı festivale, İstanbul’da yaşayan öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitim fakültesi öğrencileri katılabiliyor. 

Detaylı bilgi için http://www.ogretmenicinfestival.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın seçici kurulu tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda hibe alması kararlaştırılan ERG, ‘Öğretmen için Festival’ projesi kapsamında Nisan ayı boyunca hibe desteğinden yararlanacak.  

Proje Programı kapsamında alınan hibe aracılığıyla festivali düzenleyen profesyonel ekibe katkı sağlanacak. 

KuzeyDoğa Derneğine Şartlı Hibe Desteği

By | Proje Desteği | No Comments

KuzeyDoğa Derneği, Doç. Dr. Çağan H. Şekercioğlu’nun 2003 yılında başlattığı Kars-Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi’nin bir ürünü olarak 2008 yılı Ocak ayında Kars’ta kurulmuştur. 

Her yıl Kafkas Üniversitesi işbirliği ile Aras Nehri Kuş Cenneti’nde kurulu bulunan Kuş Halkalama ve Araştırma Merkezinde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Sarıkamış-Allahuekber Dağları Milli Parkı’ndan başlayarak Posof’a (Adahan) uzanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan Sarıkamış-Posof Yaban Hayatı Koridoru’nda bozayı, kurt ve vaşak başta olmak üzere yaban hayatı izleme çalışmaları yürütmektedir. (Detaylı bilgi için www.kuzeydoga.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Sivil Toplum için Destek Vakfı, bu çalışmalar bünyesinde Aras Kuş Araştırma Merkezinde Nisan-Ağustos 2016 döneminde yürütülmesi planlanan Kuş Halkalama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, bağışçımız Esra Habbab’ın desteğiyle, KuzeyDoğa Derneği’ne şartlı hibe desteği verecektir.

Hibe kapsamında Kuş Halkalama çalışmasında görev alacak yerli, yabancı uzman ve gönüllülerin ulaşım, konaklama ve yemek vs. masraflarına katkı sağlanması planlanmaktadır.