Category

Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı Buluşması

By | Vakıf Haberi | No Comments

Sivil Toplum için Destek Vakfı, 11 Ocak 2018 Perşembe akşamı destekçileri ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı. Buluşmanın amacı, Vakfın kuruluşundan bu yana yapmış olduğu aktiviteleri ve yol haritasını anlatarak Vakıf hakkında özet bilgiler vermek ve bir araya gelen potansiyel destekçi ve bağışçılarımızın kaynaşmasıydı.

Misafirler, vakıf hakkında güncel bilgileri aldıktan sonra, buluşmanın konuk konuşmacısı olan Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü Batuhan Aydagül’ün Türkiye’de eğitim politikalarının sonuçları hakkındaki konuşmasını ve yorumlarını dinleme fırsatı buldular.

Çocuk Fonu Kapsamında Desteklenen STK’lar

By | Vakıf Haberi | No Comments

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın 0-15 yaş arası çocukların haklarına erişimlerine ve bu hakları kullanımlarını sağlamaya yönelik faaliyetleri destekleyen Çocuk Fonu sonuçlandı. Bu çerçevede bir senelik süre içinde altı kuruma toplam 201.725 TL destekte bulunulması planlandı. Böylece farklı illerde çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlanıyor.

Çocuk Fonu dahilinde desteklenen kurumlar;

Barış için Müzik Vakfı, çeşitli sebeplerle ekonomik ve sosyal imkanlardan yoksun kalan 7-19 yaş arası çocuklara/gençlere ve  ailelerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Fon kapsamında, Barış için Müzik İlk Adım Orkestrası Projesi destekleniyor. Projenin hedefi, 2020 yılına kadar 10.000 çocuğa ulaşarak Ulusal Çocuk ve Gençlik Orkestra ve Korosu’nu kurmaktır. Bu proje ile 120 yeni çocuğa ve öncelikle onların ailelerine ve yakın çevresine ulaşmayı hedeflemektedir.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, fikir ve sanat eserleri başta olmak üzere kültürel, bilimsel ve sanatsal eseri üretmesinin desteklenmesi; eğitimlerin düzenlenmesi; öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde gereken maddi ve manevi desteklerin sağlanması; bu konuyla ilgili sivil toplum ve yardımlaşma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi; burs verilmesi; bilimsel, kültürel ve sanatsal ürün ve faaliyetler ortaya konması; toplumsal yaşamın getirisi olarak bireyler arasındaki bağ ve birliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Çocuk Hakları Akademisi’nin destekleneceği fon sürecinde, çocuklar ile çalışan meslek erbablarına (sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, vb.) çocuk hakları eğitimi sağlanacak ve hak ihlallerinin engellemesine yönelik süreçler destekleniyor.

Her Yerde Sanat Derneği; kültürel, sanatsal, sosyal ve hak temelli çalışmalar yoluyla dezavantajlı çocuk ve gençlerin temel haklara erişimlerini sağlayabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Çocuk Fonu kapsamında derneğin “Ben Bir Sirk Kahramanıyım” projesi desteklenecektir. Proje, Mardin (Artuklu) İstasyon Mahallesi ve Nusaybin’de bulunan 3 merkezde toplam 300 öğrencinin hafta içi ve hafta sonu verilecek sosyal sirk, resim, müzik, dans, el sanatları eğitimlerine katılmasını ve atölyelerde öğrendiklerini sergileyebilecekleri mini bir festival düzenlemeyi hedeflemektedir.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği; Türkiye’deki her çocuğun mutlu, özgür, ihtiyaçları olan akademik bilgilerin yanısıra gerekli sosyal, duygusal ve bilişsel becerilere de sahip bireyler olarak yetişmesi için çalışmaktadır. Fon kapsamında derneğin “Kırsalda Kaliteli Eğitim Projesi” desteklenecektir. Proje çocuklara yönelik (içeriğini kendilerinin gerçekleştirdiği) yürütülen atölyeler ve öğretmen buluşmalarını içermektedir.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (Bomovu), Türkiye’de sınır bölgelerde yaşayan çocuklar ile “ayrımcılık karşıtı” “öteki” ve “yabancı düşmanlığı” ve “barış” üzerine çalışmalar yürütmektedir. Çocukların güçlendirilmesi için,  yaşadıkları bölgelerde birlikte yaşam kültürüne katkı sağlamak üzerine çalışmaktadırlar. “Barışa Oyna Projesi”yle, sporun bünyesinde barındırdığı hoşgörü, kapsayıcılık, eşit haklar, erdem, haz, mutluluk, sevgi ve saygı gibi değerleri oyunlar aracılığıyla ön plana taşınarak, çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide sosyal kapsayıcılığı temel alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (Duy-Der); Diyarbakır’da 7-15 yaş arası çocukların mayın ve çatışma atıkları kaynaklı patlamalardan zarar görmelerini engelleyici faaliyetler yürütmektedir. Fon dahilinde, Çocuklar İçin Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitimi Projesi desteklendi. Proje, mayın ve çatışma atıklarının  sebep olduğu patlamalardan kaynaklı yeni ölüm ve yaralanmaları engellemek üzere planlanan “Çocuklar İçin Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi”nin Nusaybin ilçesi için hazırlanan aşamasını oluşturmaktadır. Projenin, Nusaybin ilçesinde bulunan, devlete bağlı ilkokul ve ortaokulda okuyan yaklaşık 30.000 çocuk ve 500 öğretmen için uygulanması planlanmaktadır.

Çocuk Fonu Sonuçlandı

By | Vakıf Haberi | No Comments
[:tr]

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın açtığı Çocuk Fonu sonuçlandı.
Çocuk Fonu, 0-15 yaş arası çocukların haklarına erişimlerine ve bu hakları kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetleri destekliyor. (Örn.: Okula devamı artırmak, şiddet mağduru çocuklara destek sağlamak, yaşamını ebeveynsiz idame ettirmek zorunda kalan çocuklar ile ilgili faaliyetler yapmak, okul dışı eğitim alanlarına destek vermek vb…)
Çocuk Fonu altı kuruma toplamda 201.725 TL destekte bulunacaktır.
Çocuk Fonu farklı illerde çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmesinde katkı sağlayacaktır. Hibe süreçleriyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde sizlerle beraber paylaşacağız.

[:]

Çocuk Fonu Başvuru Süreci Tamamlandı

By | Vakıf Haberi | No Comments

Çocuk Fonu başvuruları, 1 Ekim Pazar akşamı kapandı.

16 farklı şehirden 86 başvuru aldık. Başvuruların %86’sı derneklerden, %13’ü vakıflardan, %1’i üniversite/kooperatiflerden geldi. Projelerin %73’ü yeni, %27’si ise devam projesi olarak görünüyor.

Toplam talep edilen hibe miktarı 3.006.069 TL iken ortalama hibe talebi 34.954 TL oldu.

Başvurular ile ilgili değerlendirme sürecimiz başladı. Kasım ayının ortasında başvuran STK’larla iletişime geçilmesini umuyoruz.

İlginiz için çok teşekkür ediyoruz! 

Çocuk Fonu Başvurularınızı Bekliyor

By | Vakıf Haberi | No Comments

Sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı, yeni bir hibe programı olan Çocuk Fonunu STK’ların başvurularına açıyor.

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler vardır.

Hibe programı kapsamında toplam 135.000 TL’lik fon desteği sağlanacaktır. 

Başvuruda bulunan bir kurum en fazla 40.000 TL talep edilebilir ve desteklerin süresi (en fazla) 12 aydır.

Programa başvuran STK’ların tüzel kişiliğe sahip olması yeterlidir. STK’nın kuruluş tarihi ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. 

Ekim ayı sonu itibariyle hibe desteğinden yararlanmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının en geç 1 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Çocuk Fonu ile ilgili başvuru formuna ve değerlendirme kriterlerine buradan ulaşabilir, sorularınızı kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine gönderebilirsiniz. 

Turkey Mozaik Foundation İstanbul Çalışma Ziyareti

By | Vakıf Haberi | No Comments

09 Ağustos 2017 tarihinde, Türkiye’deki STK’lara hibeler yoluyla destek sağlamak için 2017 sonbaharında kurulacak olan Turkey Mozaik Foundation ile İstanbul’da bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Turkey Mozaik Foundation, Londra’da bulunan bir grup bağışçının Türkiye’de Sivil Toplum için Destek Vakfı ile iş birliği yaparak, hibe desteği vermeye yönelik bir araya geldiği bir girişimdir.

Güne, Turkey Mozaik Foundation ve yönetim kurulumuzdan bazı üyelerin katılımı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezinde hoşgeldiniz ikramı ve ardından Karakutu DerneğiTemiz Giysi Derneği ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği oturumları ile başladık. Karakutu Derneği, Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak hibe desteği verdiğimiz ilk kuruluşlardan biridir. İstanbul Koruyucu Aile Derneği ise güncel olarak kurumsal hibe desteği verdiğimiz bir kurumdur.

Öğle yemeği için verdiğimiz aradan sonra Edirnekapı’da faaliyetlerini devam ettiren Barış için Müzik Vakfına bir ziyaret gerçekleştirdik. Barış için Müzik Vakfı; ırk, dil, cinsiyet vb. bir ayırım olmaksızın insan temel haklarını gözeterek Türkiye’de tüm çocukların sanatsal yaşama katılım hakkı önündeki engelleri kaldırmak ve sanat eğitimini çocuklar için erişilebilir hale getirmek için çalışmaktadır. Vakıf kurucu ve çalışanlarından, kuruluş hikayelerini, bugüne kadar yaptıklarını ve hedeflerini dinledikten sonra çocuk ve genç orkestralarının ayrı ayrı ve birlikte çaldıkları açık provalarını izleme şansı yakaladık.

Akşam üzeri Arnavutköy’de Bekir Ağırdır’ın konuşması ile Türkiye’nin geçmiş yıllardaki durumu, güncel halinin ekonomik ve politik yönden değerlendirilmesi, güncel eğilimler üzerine öğretici ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bekir Ağırdır, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yönetim kurulları üyesidir. Aynı zamanda T24 Internet Gazetesi yazarıdır. 2005 yılından bu yana KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ta genel müdürlük yapmaktadır. Kendisini son dönemde NTV ekranlarında yaptığı yorumlarla da tanıyoruz.

Günün değerlendirmesi ve Turkey Mozaik Foundation ekibinden bu çalışma ziyaretine katılanlarla biraz daha sohbet etmek ve günün yorgunluğunu da atmak için gitmiş olduğumuz akşam yemeği ile programımızı sonlandırdık.

Londra Çalışma Ziyaretinden Notlar

By | Vakıf Haberi | No Comments

Sivil Toplum için Destek Vakfı, 7-12 Haziran tarihleri arasında Sivil Düşün Programının da desteğiyle Londra’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı, vakfın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyelerinin ve çalışanlarının farklı bir ülkede benzer faaliyetler yürüten kurumları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunması ve kurumsal işbirliği olanaklarının gözden geçirilmesiydi. Ali Karabey, Aysun Sayın, Esra Habbab, Gizem Girgin, Kerim Paker, Merve Üretmen, Tuğçe Sarıoğlu ve Yörük Kurtaran’ın katıldığı ziyaret kapsamında 7 kurum ziyaret edildi.

Ziyarete, vakfımızı kurumsal olarak destekleyen Charles Stewart Mott Foundation ile başladık. Sivil toplumdaki küresel trendleri değerlendirdiğimiz toplantı, dünyada daralan sivil toplum alanı çerçevesinde hem Mott Vakfının değişen dünya çerçevesinde stratejilerini adapta etme süreci hem de Destek Vakfının gelecek yıllardaki hedefleri ve stratejisi üzerine bir fikir alışverişinde bulunma fırsatını verdi.

Aynı gün, ziyaretimize The Philanthropy Club adındaki üyelik temelli bir platform ile devam ettik. Klüp çerçevesinde ilk olarak bir buluşmaya gelen potansiyel üyeler, bir sonraki aşama olarak ‘Secret Circle’ olarak adlandırılan bir grup bağışçının davet edildiği, davet sırasında bağışçıların yalnızca adlarının telaffuz edildiği, ne iş yaptıkları/ünvanlar gibi hiyerarşi ve eşitliği bozabilecek unsurların elimine edildiği bir organizasyona katılıyorlar. Bu buluşmaya bir de bir sivil toplum kuruluşu davet ediliyor ve o kurumun sorunu ortaya koyuluyor. Organizasyona katılan ekip, uzmanlıkları çerçevesinde o soruna çözüm üretmek için çalışıyorlar. Secret Circle’da yaratılan çözüm yolundan sonra ise potansiyel üyelerden fon yaratma aşamasına geçiliyor. Klüp ayrıca bir sosyal girişim modeli olarak belirledikleri ‘Bağışçılık Turizmi’ni de uyguluyor. Maraton, gezi, tırmanış vb. aktivitelerle organize ettikleri bağışçılık turizmi ile insanları iyi bir amaç için fon yaratırken hem eğlenmeye hem de bağlantıları ile bağış toplamaya yönlendiriyorlar.

Ziyaretimizin 2. gününde bir araya geldiğimiz Network for Social Change ekibi ile üzerinde çalıştıkları barış, sanat, eğitim, sağlık, eşitsizlik, insan hakları ve iklim değişikliği konuları ve nasıl bir işleyiş izledikleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kurum üyelik sistemiyle yaklaşık 100 kişinin desteği ile yaklaşık 1 milyon sterlini bağış olarak mobilize edebiliyor. Sistemlerine göre konular temelinde üyelerden oluşan çalışma grupları sene içinde kendi içlerinde desteklemek istedikleri kurumları seçiyorlar. Tüm üyelerin katıldığı 3 günlük bir konferansta bu STK’ları diğer üyelerin beğenisine sunarak o konuyla ilgili tüm STK’lara üyelerden bağış istiyorlar. Destekledikleri STK’lar arasında İHA’ların sivil ölümlerini durdurmaları ile ilgili faaliyetlerden birçok hak savunuculuğuna yönelik çalışma bulunuyor.

Ekip olarak katıldığımız ve benzerlerinin Türkiye’de Destekle Değiştir adıyla TÜSEV kolaylaştırıcılığında yapıldığı bir diğer organizasyon ise Funding Network kapsamında gerçekleştirilen fon geliştirme etkinliği oldu. Belli bir giriş ücreti olan ve en düşük bağışın da bir limiti olan (bizim katıldığımızda 25 sterlindi) bu etkinlikte daha önceden seçilen kurumlar 5 dakikada katılımcılara kendilerini anlatma, akabinde kendilerini destekleyen bir destekçi sahneye çıkararak neden bu kuruma bağış yaptığını aktarmakta ve ardından bağış toplama bölümü başlamakta. En sonunda hedef miktara ulaşan kurumlar, teşekkür konuşması yapmakta ve etkinlik sonlanmakta. Katıldığımız etkinlikte kurum başına 4.000 sterlinlik bağış toplanarak toplam 20.000 sterlinlik bir bağış harekete geçirildi. Etkinlikten, Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak çıkarımımız, bağış toplamak için seçilen kurumların her ne kadar etkileyici hikayeleri olsa da, konuşmacı kişinin enerjik ve konuya hakim olmasının anahtar olması oldu. Ayrıca organizasyonun önceden duyurusunun yapılması ve zamanlaması da etkinliğin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Funding Network ekibiyle daha sonra yaptığımız bir başka toplantıda olası iş birliklerini derinlemesine konuşma fırsatı bulduk. Başka bir toplantıda da Funding Network kurucusu Frederick Mulder ile filantropi üstüne sohbet etme imkanı sağladık.

Ertesi gün, Global Dialogue’dan farklı ülkelerde gerçekleştirdiği insan hakları ve sosyal değişim aktivitelerini hibelerle desteklemeleri hakkında bilgi aldık. Daha önce Türkiye’de de gerçekleştirdikleri faaliyetler ve projeler hakkında fikir alışverişi yaptık.

Aynı gün bir sonraki ziyaretimiz olan London Community Foundation’dan, 25 yıldır faaliyet gösteren, kendi kaynağını kendi yaratan bir kurum olarak, Londra’da fon toplamak ve yine Londra’da var olan nispeten küçük toplum merkezli kurumlara hibe desteği vermenin detaylarını dinledik. Aynı zamanda kendilerinden farklı fon yaratma yöntemleri ve hibe programları içerikleri hakkında bilgi alma şansı alma yakaladık.

Türkiye’deki STK’lara hibeler yoluyla destek sağlamak için 2017 sonbaharında kurulma aşamasına gelen Turkey Mozaik Foundation girişimiyle yaptığımız görüşmelerde stratejik açıdan nasıl bir iş birliği yapılabilineceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Turkey Mozaik Foundation, Londra’da bulunan bir grup bağışçının Türkiye’deki sivil toplumu desteklemesine yönelik bir araya gelerek oluşturduğu bir girişim. Önümüzdeki aylarda bu girişimle ilgili daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ziyaretinde farklı kurumları ve farklı yolları görme şansı elde ettik. Tecrübelerimizi paylaştık ve Londra’daki kurumların tecrübelerinden yeni şeyler öğrendik.

Sivil Toplum için Destek Vakfı TACSO Konferansındaydı

By | Vakıf Haberi | No Comments

Sivil Toplum için Destek Vakfı, 3-5 Temmuz 2017’de Belgrad’da gerçekleştirilen TACSO Bölgesel Konferansı “Making It Work” kapsamında farklı kurumlarla bir araya geldi. 

2015 yılında ilki gerçekleştirilen TACSO Bölgesel Filantropi Konferansı genel olarak, Batı Balkanlar ve Türkiye’den filantropi, özel sektör-sivil toplum işbirliği ve STK’lara yönelik bağışçılık konusunda yasal ortam konularında deneyim paylaşımı ve AB genişleme bölgesinde bu alandaki sinerji olanaklarına odaklanıyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı da, konferans kapsamında Batı Balkanlar ve Türkiye’den filantropi, özel sektör-sivil toplum işbirliği ve bağışçılık alanlarındaki aktörlerle bağlantı kurma, bu alandaki çalışmaların gelişimi için görüş alışverişinde bulunma ve deneyim paylaşma şansı elde etti.  

Londra Çalışma Ziyareti

By | Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak 7-11 Haziran 2017 tarihleri arasında hibe programları ve bağışçılık kültürü ile ilgili çalışmaları geliştirebilmek ve yeni yollar denemek amacıyla Londra’da benzer işler yapan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Ziyaretimizin bir bölümü Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklendi.

Ziyaret kapsamında Charles Stewart Mott FoundationNetwork for Social ChangeThe Funding NetworkGlobal DialogueLondon Community Foundation ve Turkey Mozaik Foundation ile görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulunduk.

Çalışma ziyaretine mütevelli heyet üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, bağışçılarımız ve çalışanlarımızdan oluşan toplam 8 kişi katıldı. 

İstanbul Koruyucu Aile Derneğine Ziyaret

By | Vakıf Haberi | No Comments

1 Haziran itibariyle, kurumsal hibe destek programından yararlanacak olan İstanbul Koruyucu Aile Derneğini 10 Mayıs Çarşamba günü, bağışçıların katılımıyla ziyaret ettik.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği, devlet koruması altındaki çocukların koruyucu ailelere yerleştirilerek bakılması ve onlara böylelikle daha iyi bir gelecek sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda hem ailelerle hem de kamu kurumları ile ortak faaliyetlerde bulunmaktadır.