Cemre Fonu, pandeminin başlangıcında, yaşamı paylaşmanın sorumluluğuyla, karşılaştığımız ağır karanlığı birlikte göğüslemek üzere yola çıktı. Yaşam hakkının hemen yanına insanlık onurunu koyuyor, her birimizin onurlu yaşamasının yolunun hepimizin onurunu korumaktan geçtiğine inanıyoruz. Her birimizin onurlu yaşamasının yolunun hepimizin onurunu korumaktan geçtiğini biliyoruz.

Cemre, öncelikle insanların temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini sağlamayı, yoksulluğun getirdiği sorunları hafifletmeyi, acil ve sürekli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Cemre Fonu,  Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışmalarını destekleyecek.

Toplumda var olan eşitsizlikler, pandemi sırasında derinleşti. Ekonomik çöküş ile birlikte mevcut yoksulluk derinleşti. Asgari ücret açlık sınırının altında. KONDA araştırmasına göre ülke genelindeki hanelerin %29’unun geliri yaşamsal harcamaları karşılayamıyor. Bunun basit bir açıklaması var: Milyonlarca insan aç. Milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzakta. Milyonlarca insan “insanca” yaşayamıyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımında eşitsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri. Devlet politikalarının durumu değiştirmeye yetmediği aşikâr. Sosyal ağların her zamankinden fazla çalışması, herkesin, her birimizin dayanışmaya katılması şart.

Cemre Fonu Nedir?
Cemre Fonu, Türkiye’deki yoksulluk sorununa yönelik çalışmalar yapan STK’ların desteklenmesi gerektiğini düşünenlerin inisiyatif almasıyla bir hibe fonu olarak kuruldu. Fon hibeler ve hibelere ek farklı imkanlar aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi ve model oluşturma potansiyeli olan çalışmalarına kaynak ve uzmanlık aktaracak.

Cemre Fonu STK’ları nasıl destekleyecek?
Fon, hem açık çağrılarla hem de davet usulüyle belirlenen çalışmaları ve kuruluşları destekleyecek. Fon ile ilgili tüm çağrılar sitemizin Haberler kısmında yer alacak.

Bir STK olarak yoksullukla ilişkili proje fikrimizi Cemre Fonu ile paylaşmak istiyoruz. Mümkün müdür?
Evet. Halen iki kurum fondan yararlanmaya başladı ancak farklı kurumların çalışmalarını tanımak ve işbirliği yapmak istiyoruz. Halen açık bir başvuru sürecimiz var. Cemre Fonu ön başvuru çağrısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Cemre Fonu’ndan kimler yararlanabilir?
En geniş tanımıyla Türkiye’de yoksullukla mücadele alanına giren uygulama ve/veya güçlendirme çalışmaları içeren, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmek istenen projeler fondan yararlanabilir.

Hangi hesap numarasına bağış yaparak Fona destek olabilirim?
Hesap sahibi: Sivil Toplum için Destek Vakfı
Banka: Denizbank
Şube: Nişantaşı
IBAN: TR16 0013 4000 0116 2020 5000 73
(Size rapor verebilmemiz için açıklamaya isminizi yazmanızı rica ediyoruz)

Kredi kartımla bağış yapmam mümkün mü?
Evet. Şu bağlantıdan kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz. (Lütfen açıklamaya Cemre Fonu yazın)

Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Cemre Fonu Ayfer Bartu Candan, Ayşe Sözeri Cemal, Bekir Ağırdır, Esra Habbab, Füsun Eczacıbaşı, İbrahim Betil ve İpek Cem Taha’nın girişimiyle kuruldu.

DESTEKLEDİKLERİMİZ

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin yaygınlaşmasına katkı yapıyor.

TİDER’e sağlanan 150.000 TL’lık hibe ile derneğin tedarik zinciri destekleniyor. Böylece bir sene içinde İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası, Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Gıda Bankası, İzmit Belediyesi Gıda Bankası, İzmir Karşıyaka Belediyesi iktisadi İşletmesi Gıda Bankası (Kent Market), Samsun Atakum Belediyesi Gıda Bankası, Adana Seyhan Gıda Bankası, Malatya Belediyesi Gıda Bankası ve Elazığ Belediyesi Gıda Bankası’ndan hizmet alan 67.200’nin %20 artması (+13.440 kişi) ve bu gıda bankalarında ürün çeşitliliğinin %100 artırılması (9 temel ürünü 18 ürüne çıkarmak) hedefleniyor.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA)

Derin Yoksulluk Ağı kent yoksulluğu alanında yoksul mahallerde hak temelli çalışmalar yapan bir dayanışma ağı. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların hak ve ihtiyaçları üzerine çalışan ve bu gruplarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiren gönüllüler tarafından, Aralık 2019’da kuruldu.

Bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini eşleştiren DYA bugüne kadar 3.500 ailenin temel tüketim malzemelerine ulaşımını sağladı.

Cemre kapsamında sağlanan 59.600 TL’lık hibe ile DYA bir sene içinde ulaştığı aile sayısını %50 artıracak, düzenli desteğe sahip olan aile sayısını aylık 350’ye çıkaracak ve ortaya çıkan bu dayanışma modelinin savunuculuğunu yaparak benzer faaliyetler yürüten kamu kuruluşlarının bu modelden yararlanarak kendi sistemlerini geliştirmelerine katkı yapacak.

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul