Çocuk Fonu Nedir?
Fon, çocukların haklarının tesisi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışan STK’ları desteklemek için kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona kurumsal destek ya da projeleri için başvurabiliyorlar.
Fonun büyüklüğü nedir?
2021’de faydalanıcı kurumlara en fazla 100.000 TL hibe sağlanacak. Toplam hibe büyüklüğü en az 300.000 TL.
Kimler yararlanabilir?
Çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşları fona başvurabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Vakfın bireysel ve kurumsal bağışçılarıyla Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle kuruldu.
Bugüne kadar kimleri desteklediniz?
2017, 2018 ve 2020 yıllarında Çocuk Fonu’ndan hibe almaya hak kazanan Sivil Toplum Kuruluşları’na Faaliyet Raporlarımız‘dan ulaşabilirsiniz.
2021 yılı için son başvuru tarihi nedir?
23 Ağustos Pazartesi, saat 15:00
2021 yılı başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – http://siviltoplumdestek.org/cocuk-fonu-2021-cagrisi/

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesinin 3. Dönemini Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları) bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor, çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlıyor. Çoçuk Fonu’nun…

Sulukule Gönüllüleri Derneği Okula Dönüş Projesini Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Çoçuk…

Çoçuk Fonu 2021 dönemi başvuruları sona erdi

| Çocuk Fonu | No Comments
Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal…

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çoçuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım Projesini Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) bir yandan maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenimini tamamlayamamış, şehir ya da öğrenim kurumu değiştirmiş veya kayıt yaptırmaktan imtina etmiş öğrencilere burs kaynağı sağlarken, öte yandan …

Çoçuk Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Çocuk Fonu | No Comments
Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile hayata geçirdiğimiz…

Barış İçin Müzik Vakfı Çoçukların Hayatı 4/4’lük Olsun Projesini Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Barış için Müzik Vakfı (Barış İçin Müzik), çocukların sanatsal yaşama katılma hakları önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanat eğitimini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çoçuk Fonu’nun 2020 –…

DİSA Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme Projesini Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Çocuk Fonu’nun 2019-2020 döneminde desteklediğimiz Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), farklı program alanları altında toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci…

Rengarenk Umutlar Derneği Çocuk Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında ve ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği’ne (RUMUD) Çocuk Fonu’nun 2019-2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation…

Önemsiyoruz Derneği ile Kurumsal Hibe Sürecini Konuştuk

| Çocuk Fonu | No Comments
Çocukların temel haklarına erişmesi ve yaşamları için karar verici olmasını tehdit eden her türlü soruna yönelik çözüm üretmeyi amaçlayan Önemsiyoruz Derneği (Önemsiyoruz) çalışmalarında çocuğun gelişim hakkına odaklanıyor. Önemsiyoruz, Çocuk Fonu’nun…

Roman Hakları Derneği Hayal Ev Projesine Başladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Romanlara karşı toplumda yaygın biçimde görülen ayrımcı tutumlar ve önyargıların sebep olduğu eğitim, istihdam ve barınma konularında eşitsizliğin giderilmesi amacıyla çalışan Roman Hakları Derneği’ne (ROMHAK) Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde Turkey…

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesinin 3. Fazı için Çalışmalarına Başladı

| Çocuk Fonu | No Comments
Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu eş finansmanı ile desteklediğimiz Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları) bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve…

KALBEN Derneği ile Çocuk Fonu Kapsamındaki Kurumsal Hibe Sürecini Konuştuk

| Çocuk Fonu | No Comments
Devlet koruması altındaki çocuklar ve koruyucu aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve koruma altında yaşayan çocukların hak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği’ne…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul