UÇAN SÜPÜRGE VAKFI

http://ucansupurge.org.tr/

Kurumsal destek (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu), 60.000 TL (Turkey Mozaik Foundation eş finansman katkısıyla)

Mayıs – Kasım 2019

Vakıf, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ni düzenleyerek kadınların sanata erişim süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

Hibe aracılığıyla vakfın insan kaynağının geliştrilmesi ve vakfın finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni hibe fonlarına başvurulmasına yönelik çalışmalar desteklenmektedir.

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU DERNEĞİ

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/

Proje desteği (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu), 80.000 TL (Turkey Mozaik Foundation eş finansman katkısıyla)

Haziran 2019 – Haziran 2020

Kadınların, şiddet tehlikesi hissettiklerinde veya şiddete uğradıkları durumlarda, en rahat ulaşabildikleri, güvendikleri kurumlar, belediyeler ve muhtarlardır. Mekansal yakınlık özellikle ev işçisi, maddi imkanları kısıtlı, çocuğunun veya hane için diğer fertlerin bakımında destek alamayan kadınlar için önemli bir kriterdir. Bu bakımdan, kadınların ulaştığı bu kamu kurumu çalışanları, kadınları şiddetten korunmada/önlemede doğru yönlendirebilir ve doğabilecek ihlallerin önüne geçebilmede katkı sağlayabilirlerse, kadınlar için fiziksel ve ruhsal korunmanın en önemli aşamaları yerine getirilebilecektir.

Proje kapsamında belediye çalışanları, muhtarlar ve yerel halktan kadınlara 6284 sayılı Kanun’un eğitimleri verilmekte, kadınların hakları konusunda bilgilendirilmeleri için bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 5 şehirde toplam 10 ilçede 200’den fazla belediye çalışanının ve muhtarın eğitimci eğitimlerine katılması, 400’den fazla kadının ise bilinçlendirme eğitimlere katılması planlanmaktadır.

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV)

www.kadav.org.tr

Proje Desteği (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu), 60.000 TL

Mayıs 2019 – Mart 2020

Proje kapsamında yapılan araştırmayla çocuk yaşta evlendirilen kadınlarla, çocukluklarını yaşayamadan, zorunlu kadınlık haline geçiş sürecinin analizi yapılmaktadır Çocukluk kaybının kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri, yaşadıkları deneyimin sebepleri ve sonuçları tespit edilmektedir. Karşılaştırmalı bir analizle bu sürecin mülteci ve mülteci olmayan kadınlar arasında nasıl inşa edildiğine araştırılmaktadır. Böylece kadınların ortak bir mücadele perspektifi geliştirmesine yönelik de bilgi eksikliği giderilmeye çalışılmaktadır.