2019'DA BAŞLAYAN HİBELER

KÜLTÜR SANAT FONU


Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında açıldı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), (“Engelsiz Nota” projesi, 67.200 TL), Ankara
Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve herkesle eşit şartlarda bilgiye erişimini mümkün kılmak amaçlarıyla çalışıyor. İlköğretimden yaygın öğretime kadar her türlü eğitim kademesinde öğrenim gören görme engelli öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan görme engelli öğretmenleri ve görme engelli çocuğu bulunan velileri hedef kitlesi olarak belirleyen EGED; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması için çalışmalar yapıyor ve engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı sorunlar için çözüm önerileri geliştiriyor. Hibe kapsamında üniversitelerin müzik bölümleri ile iş birliği yaparak 2.500 adet Türk müziği eserini kabartma yazıcıdan çıktı alınabilir ya da Braille ekranlarca görüntülenebilir brf formatında hazırlaması yoluyla görme engelli bireylerin müzik eğitimine erişiminin artması sağlanacak. EGED’e yapılan hibe desteği Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu aracılığıyla karşılanıyor.

S.S. Kalkınma Atölyesi Bilim, Kültür, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim ve İşletme Kooperatifi (Kalkınma Atölyesi), (“Sihirli Lamba” projesi, 61.870 TL), Ankara
15 yıldır ağırlıklı olarak mevsimlik gezici tarım işçiliğinde insana yakışır yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması ile farklı sektörlerde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çalışıyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sosyal kalkınma veya kırsal kalkınma, gençler için kooperatifçilik hareketi, arı dostu kent ve okul girişimi, mesleki eğitim modellemeleri gibi alanlarda saha araştırmaları yaparak politika önerileri ve uygulama modelleri geliştiriyor, yerel aktörlerin kapasitelerini güçlendiriyor, savunu ve eğitim çalışmaları yapıyor. Projede yapılacak çalışmalar ile mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelerdeki bireylerin sinema sanatı yoluyla kendilerini ifade etmelerine yönelik eğitim ve destekler verilecek. Projeye katılanların çekecekleri kısa filmlerin bir savunu aracı haline getirilerek, çeşitli kurum, kuruluş veya kişilerin, bu ihtiyaçları ve deneyimleri dinlemeleri ve harekete geçmeleri sağlanacak.

Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği, (Kurumsal destek, 40.950 TL), Diyarbakır
Kültürler arası etkileşim, ifade özgürlüğü çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında dansın ve müziğin temel araç olduğu çalışmalar yapıyor. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı yetişkinler, gençler ve çocuklar için dans atölyeleri düzenleyerek; onlara toplumsal cinsiyet, beden/sınırlar ve mahremiyet, farklılıklara saygı gibi alanlarda özgür tartışma ortamı ve kendilerini ifade şansı sunuyor. Hibeyle dans atölyelerini çoğaltmayı, Diyarbakır’da özellikle çocuklarla çalışan STK ile iş birliği yaparak daha fazla sayıda çocuğa ulaşmayı ve derneğin ulusal ve uluslararası etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Nefes Kültür Sanat Derneği (“Nefes Müzik Okulu” projesi, 65.000 TL), Gaziantep
Suriye ve Türkiye’den genç sanatçı ve sanatseverler tarafından kurulan dernek, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’te çocuklar ve gençler için kültür sanat eğitimi, üretimi ve katılımı üzerinden çok kültürlülüğe ve kültürel mirasın değerine vurgu yapmak ve formel olmayan eğitim süreçlerine imkan sağlayacak kültür sanat mekânları yaratmak amacıyla çalışıyor. Birey ve toplulukların kendini sanat aracılığıyla ifade etmeleri ve kültürel – sanatsal beceriler edinerek güçlenmelerini amaçlıyor. Hibeyle bir devam projesi olan Nefes Müzik Okulu’nun 2020 faaliyetlerini hayata geçirecek. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ritim, ud, ney, kanun, gitar ve koro konularında yetişen çocukların mevcut eğitim seviyelerini geliştirerek profesyonel müzik hayatının kapılarını açmaları ve bir müzik orkestrası kurulması hedefleniyor.

Puruli Kültür Sanat Derneği, (Kurumsal destek, 65.000 TL), Ankara
Engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarından faydalanabilmelerine olanak tanıyan projeler gerçekleştiriyor ve görme, işitme, ortopedik engellilerin de erişebildikleri bir altyapı ile her yıl Engelsiz Filmler Festivali’ni düzenliyor. İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da düzenlenen bu festival bünyesinde Türkiye ve dünyadan 40 film sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Yönetmen ve oyuncularla söyleşiler, çeşitli engel gruplarına yönelik animasyon, senaryo ve dans atölyeleri ile otizm dostu gösterimler hayata geçiyor. Hibeyle engelliler ve/veya kültür sanat alanında Ankara’da çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek ve Türkiye’deki diğer film festivallerle erişilebilirlik konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla çalışmalar yapacak bir kişiyi istihdam edecek.

TOPLAM: 300.020 TL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU


Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Uçan Süpürge Vakfı (Kurumsal destek, 60.000 TL), Ankara
23.’sü düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ile kadın yönetmenlerin çektikleri filmleri gösteren bir festival olarak sektördeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kurmaya, iletişimde iş birliklerini güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler veriyorlar. Hibeyle vakıf bünyesinde insan kaynağını geliştirmek ve bu sayede kurumsal sürdürülebilirlik adına yeni kaynaklar yaratmak amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Bu sayede, dernek hedef kitlesine ulaşmak için planladığı projeleri hayata geçirecek ve yeni projeler ile kapasitesini güçlendirmeye devam edecek. Röportaj için buraya bakabilirsiniz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği (“Kadınların Can Simidi: 6284 sayılı kanun” projesi,
80.000 TL), İstanbul
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele ediyor. Her yıl artan kadın cinayetlerine ilişkin aylık ve yıllık verileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Platform, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar ile ilgili davaları izliyor ve bu davalarla ilgili kamuoyu oluşturmak için kampanyalar düzenliyor. Hibeyle belediye çalışanlarına, muhtarlara ve şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlara eğitimler verilecek bir program tasarlandı. Proje kapsamında İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep ve Mersin’de belediye çalışanları, muhtarlar ve yerel halktan kadınlara 6284 sayılı Kanun hakkında eğitimler verilmesi ve kadınların hakları konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalar yapılıyor.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) (“Yerinden Edilen Çocukluk: Çocuk Evlilikleri Araştırması” projesi, 60.275 TL), İstanbul
Çoklu ayrımcılığa maruz kalan gruplarla çalışmaya öncelik vererek şiddet, göç, istihdam, hapis ve ekoloji gibi konularda bütünsel olarak çalışıyor ve katılımcı yaklaşımlarla, dezavantajlı grupları güçlendirecek politikalar geliştiriyor. Çeşitli kurumlara kapasite güçlendirme ve cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyor. Saha ziyaretleri, savunuculuk faaliyetleri, kadınlar için istihdam edilebilirlik çalıştayları, cinsiyete dayalı verilerin izlenmesi gibi faaliyetler yapıyor. Hibeyle göçmen kadınların, zorla çocuk yaşta evlendirilme deneyimlerine dayanarak Suriye ve Türkiye’de çocuk evliliğine yol açan mekanizmaların benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek mücadele için ortak zeminin güçlendirilmesi amaçlanmakta. Bu araştırma ile çocukluk kaybının kadınlar üzerindeki etkilerinin, bu deneyimlerin nedenleri ve sonuçlarının belirlenmesi ve rıza inşa süreçlerine temel oluşturan faktörlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Röportaj için buraya bakabilirsiniz.

TOPLAM: 200.275 TL

KURUMSAL DESTEK FONU

Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde açıldı.

Arada Derneği (55.000 TL), İstanbul
Arada Derneği sosyal uyum ve herkes için fırsat eşitliği yaratmak adına sanatı merkeze alan faaliyetler gerçekleştiriyor. Şehirlerde dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlar, LGBTİ+ bireyler, engelliler ve çocuklardan oluşan sosyoekonomik ve kültürel olarak dışlanmış gruplarla birlikte, başta performans sanatları ve görsel sanatlar olmak üzere disiplinlerarası sanat konusunda çalışıyor. Dernek, Kurumsal Destek Fonu kapsamında aldığı hibeyi bir kaynak geliştirme sorumlusu istihdam etmek ve kaynak geliştirme faaliyetleriyle ilgili idari giderleri karşılamak amacıyla kullanıyor. Arada, hibe kapsamında kurumsal görünürlüğünü artırma ve bireysel/kurumsal bağışçılarla ilişkiler geliştirme yoluyla kaynak geliştirme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

S.S. Filmmor Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi – Filmmor (55.000 TL), İstanbul
Filmmor, kadınların sinema ve medya çalışmalarına katılımını artırmak, üretim alanlarını geliştirmek, bu alanlarda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak ve kadınların cinsiyetçi olmayan medya temsillerini ve deneyimlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyor. Filmmor, Vakfımızdan aldığı kurumsal hibeyi iç iletişimini ve organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla kullanıyor. Filmmor, bu hedef doğrultusunda, iş tanımlarını yazılı hale getirmek, iş akışları oluşturmak, kurum arşivlerini kaydetmek için bir sistem geliştirmek, kurum içi koordinasyon ve iletişimini güçlendirebilecek araçlar kullanmak üzere çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların yapılması amacıyla 4 aylık bir süre için idari işler sorumlusu ve iletişim sorumlusu olarak görev yapacak iki ücretli çalışan istihdam ediliyor.

İmece İnisiyatifi Derneği (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle 55.000 TL), İzmir
İmece İnisiyatifi Derneği, sürdürülebilir bir yaşam yaratmak için ayrımcılık, adaletsizlik ve yoksulluğa karşı çalışmalar yapıyor. Ekolojik bir köy olan İmece Köyü’nü kurarak faaliyetlerine devam eden İmece mülteciler arasında en dezavantajlı grup olan Suriyeli Dom kadın ve çocukların eğitim olanaklarına ve temel ihtiyaçlara erişimi ile geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapıyor. İmece, vakfımızdan aldığı kurumsal hibe ile başta mülteci kadınlar tarafından üretilen ve güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir bir şarj kaynağı olan Energy for Everyone – EFE ürünü için bir pazarlama ve satış ağı oluşturmak olmak üzere kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Dernek aynı zamanda sosyal medyadaki varlığını artırmaya odaklanan bir iletişim stratejisi üzerinde de çalışıyor.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı – İZEV (Turkey Mozaik Foundation eş finansman katkısıyla 55.000 TL), İstanbul
Zihinsel engelli çocukları olan aileler tarafından 1997 yılında kurulan İZEV; çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitimlerini, bireyselleşmelerini ve istihdam edilmelerini destekleyerek hayatın her alanında yer almaları için faaliyetler yürütüyor. İZEV, kurumsal hibe desteğiyle Vakfın stratejik planını hazırlamak ve kurumsal süreçlerini bu plan doğrultusunda yeniden kurgulamak amacıyla çalışmalar yapıyor. İZEV, kurumsal destek hibesi ile bu çalışmaları koordine etmek üzere bir çalışan istihdam ediyor ve kira giderlerinin bir kısmını karşılıyor.

Köy Okulları Değişim Ağı – KODA (Turkey Mozaik Foundation eş finansman katkısıyla 60.000 TL), İstanbul
Türkiye genelindeki kırsal okullarda eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan Köy Okulları Değişim Ağı, çoğu zaman dezavantajlı olarak görülen kırsal kesimdeki okullara bütünsel ve kaliteli eğitim sağlamak için öğretmenleri güçlendirmek ve bu konudaki iyi uygulamalar yaygınlaştırmak için çalışıyor. KODA, vakfımızdan aldığı kurumsal hibeyi iletişim ve kaynak geliştirme kapasitesini güçlendirerek finansal sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kullanıyor. Kurumun iç ve dış iletişimini artırmak ve kaynak geliştirme faaliyetlerini ve bağışçı ilişkilerini geliştirmek için bir iletişim stratejisi oluşturuyor. Hibe, bu faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilen iletişim koordinatörünün maaşı ile iletişim araçları ve hizmetleriyle ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla kullanılıyor.

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği (55.000 TL), İzmir
Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, hıza ve tüketime dayanmayan, insanlara veya diğer canlılara zarar vermeyen ve geleneklerin, tarihin, doğanın, yerel üretimin korunduğu daha iyi bir yaşama inanıyor. Derneğin hedefleri arasında doğal, kültürel, kentsel ve tarihi dokunun korunması, kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi yer alıyor. Yavaş Yaşam, vakfımızdan aldığı kurumsal desteği iletişim kapasitesini güçlendirmek için kullanıyor. Bu amaçla bir iletişim koordinatörü istihdam eden Yavaş Yaşam, kapasite geliştirme hedefleri doğrultusunda bir iletişim planının hazırlanması ve uygulanması için çalışıyor.

TOPLAM: 335.000 TL

ŞARTLI HİBE FONU

Zeytin Ağacı Derneği – Small Projects, (12.150 TL), İstanbul
Hibe Small Projects bünyesinde eğitimler alan kadınların gelişimleri için sağlanmıştır.

Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği – TIAFI, (35.000 TL), İzmir
Hibe TIAFI’nin merkezine gelen engelli çocukların ulaşımlarını desteklemek için kullanılmaktadır.

TOPLAM: 47.150 TL