Kurumsal Destek Fonu
25/09/2020

İZEV Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Özel gereksinimli çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitimlerini, bireyselleşmelerini ve istihdam edilmelerini destekleyerek hayatın her alanında yer almaları için faaliyetler yürüten İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) Kurumsal…
Kurumsal Destek Fonu
23/09/2020

Arada Derneği Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Arada Derneği, herkes için fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kadınlar, LGBTİ+ bireyler, engelliler ve çocuklarla sanatı merkeze alan sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştiriyor ve başta performans sanatları ve görsel sanatlar olmak üzere…
Kurumsal Destek Fonu
21/09/2020

Kurumsal Destek Fonu’na Yapılan Başvuruları Değerlendirdik

Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak üzere çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal…
Kurumsal Destek Fonu
11/09/2020

Kurumsal Destek Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliğiyle, bireysel ve…
Şartlı Hibe
09/09/2020

KuzeyDoğa Derneği Göçmen Kuşların Peşinde Projesini Tamamladı

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin doğa alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan KuzeyDoğa Derneği, bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya çıkarma ve etkin koruma konularında çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. KuzeyDoğa Derneği, Şartlı Destek…
Kültür Sanat Fonu
03/09/2020

Kültür Sanat Fonu 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

Kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK), COVID-19 salgını ile başlayan yeni döneme adapte olmalarına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat…
Şartlı Hibe
02/09/2020

Doğa ve Çevreyi Koruma Yaşatma Derneği ile Çalışmalarını Konuştuk

Şartlı Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile hibe desteği sağladığımız Doğa ve Çevreyi Koruma Yaşatma Derneği (DOĞÇEV) doğal hayatın ve ekolojik dengenin korunması amacıyla özellikle sokak hayvanlarının tedavi…
Kurumsal Destek Fonu
31/08/2020

Kurumsal Destek Fonu Takvim Değişikliği

Kurumsal Destek Fonu’na gösterdiğiniz ilgi ve başvurularınız için teşekkür ederiz. Fona yüksek sayıda başvuru almaktan memnuniyet duyuyoruz. Fona yapılan başvuruların yoğunluğu nedeniyle internet sitemizde yer alan takvimde bir erteleme yapmamız…
Şartlı Hibe
28/08/2020

Uçan Süpürge Derneği Benim STEAM Ağım Projesini Tamamladı

Türkiye’deki kadınların ve kız çocukların ihtiyaçları ve hakları ile ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak farkındalık ve çözüm önerileri sunan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Uçan Süpürge…
Şartlı Hibe
26/08/2020

Zeytin Çekirdekleri Derneği Renkli Saatler Projesini Tamamladı

Her çocuğunun, insanın gelişimdeki en önemli dönem olan çocukluk çağlarını verimli bir şekilde yaşaması amacıyla Ayvalık’ta faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri Derneği, Şartlı Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansmanıyla verdiğimiz…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
24/08/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Uçan Süpürge Vakfı Çalışmalarını Tamamladı

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında başta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, kız çocuklarının eğitim hayatından uzaklaştırılması ve sinema sektöründe kadınların güçlendirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması olmak üzere pek…
Acil Destek Fonu
21/08/2020

Eğitimde Görme Engelliler Derneği COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Yapacağı Çalışmaları Anlattı

Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesini ve herkesle eşit şartlarda bilgiye erişimini sağlamak amacıyla çalışan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), eğitimde fırsat eşitliğine yönelik her türlü tedbirin alınması için çalışmalar…
Acil Destek Fonu
19/08/2020

Nefes Kültür Sanat Derneği COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarına Başladı

Suriye ve Türkiye’den genç sanatçı ve sanatseverler tarafından Gaziantep’te kurulan Nefes Kültür Sanat Derneği, çocuklar ve gençler için kültür sanat eğitimi, üretimi ve katılımı için imkan sağlayarak çok kültürlülüğe ve…
Kurumsal Destek Fonu
17/08/2020

Kurumsal Destek Fonu’nun 2020 Dönemi için Başvurular Sona Erdi

Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation iş birliğiyle, bireysel ve…
Acil Destek Fonu
11/08/2020

İmece İnisiyatifi Derneği COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Yapacakları Çalışmaları Anlattı

İzmir’de faaliyet gösteren ve mülteciler arasında en dezavantajlı grup olarak kabul edilen Suriyeli Dom toplulukların temel ihtiyaçlarına erişimi ile geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapan İmece İnisiyatifi Derneği’ne COVID-19…
Uncategorized
11/08/2020

Tarlabaşı Toplum Merkezi ile COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Yapacağı Çalışmaları Konuştuk

Tarlabaşı semt sakinlerine eğitsel, sosyal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla çalışan Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), kent yaşamına eşit katılımı desteklemek üzere hak temelli çalışmalar yapıyor. COVID-19 salgını sürecinde kaynak geliştirme…
Acil Destek Fonu
09/08/2020

Rengarenk Umutlar Derneği COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Yapacağı Çalışmaları Anlattı

Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD), COVID-19 salgını sürecinde birlikte çalıştığı çocukların %90’ının internete…
Acil Destek Fonu
06/08/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Karakutu Derneği Çalışmalarına Başladı

Toplumun, özellikle de gençlerin, egemen veya resmi olanlar dışındaki tarih anlatılarını duymasını mümkün kılmak ve olgulara başka açılardan da bakılabilmelerini sağlamak amacıyla çalışan Karakutu Derneği, COVID-19 Acil Destek Fonu kapsamında…
Acil Destek Fonu
04/08/2020

BoMoVu COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarına Başlıyor

Sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştiren Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla…
Acil Destek Fonu
29/07/2020

Barış İçin Müzik Vakfı, COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarına Başlıyor

Dezavantajlı durumdaki çocuk ve gençlerin müzik eğitimine erişimindeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanatsal bir yaşamda yer alma hakkını herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışan Barış için Müzik Vakfı’na COVID-19…
Acil Destek Fonu
27/07/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklediğimiz STK’lar Çalışmalarına Başlıyor

COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler sonrasında güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz doğrultusunda 2016-2019 döneminde hibe verdiğimiz kuruluşların kısa vadede ayakta kalabilmelerini desteklemek amacıyla, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel…
Çocuk Fonu
24/07/2020

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Oyunlarla Çocuk Hakları Projesini Tamamladı

Kadın ve çocuk hakları alanlarında çalışmalar yürüten Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER), Çocuk Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Oyunlarla Çocuk Hakları projesini tamamladı. Proje…
Kurumsal Destek Fonu
22/07/2020

Kurumsal Destek Fonu 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
15/07/2020

Hayata Destek Derneği Elazığ Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Hibe Verdiğimiz Çalışmalarını Tamamladı

24 Ocak 2020’de Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz Elazığ Depremi Acil Destek Fonu’nun birinci aşamasında hibe verdiğimiz Hayata Destek Derneği…
Şartlı Hibe
13/07/2020

Small Projects İstanbul Şartlı Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, yerinden edilmiş kişilere hayatlarını yeniden inşa etme sürecinde güvenli ve destekleyici bir alan sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Small Projects İstanbul’a (Zeytin Ağacı Derneği) Şartlı…
Acil Destek Fonu
10/07/2020

Elazığ Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklediğimiz İhtiyaç Haritası Çalışmalarına Başladı

Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz Elazığ Depremi Acil Destek Fonu’nun ikinci aşamasında hibe desteği sağladığımız İhtiyaç Haritası,…
Acil Destek Fonu
09/07/2020

Elazığ Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklenen Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmalarına Devam Ediyor

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation’ın finansmanıyla hayata geçirdiğimiz Elazığ…
Acil Destek FonuVakıf Haberi
06/07/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu’na Yapılan Başvuruları ve Sivil Toplumun İhtiyaçlarını Değerlendirdik

COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler sonrasında güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimizin ilk aşaması olan kısa vadede STK’ların ayakta kalmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz COVID-19 Acil Destek Fonu başvuru ve…
Acil Destek Fonu
03/07/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler sonrasında güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz doğrultusunda 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel…
Şartlı Hibe
01/07/2020

Sulukule Gönüllüleri Derneği ile Şartlı Destek Fonu Kapsamında Gerçekleşen Araştırma Projesini Konuştuk

Risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocuklarla Fatih, Karagümrük’te hak temelli çalışmalar yapan Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Şartlı Destek Fonu kapsamında Dalyan Vakfı finansmanıyla sağladığımız hibe desteği…
Genel
23/06/2020

Sivil Toplum Kuruluşları için Ofise Dönüş Rehberi Yayınlandı

COVID-19 salgınını takiben Haziran ayı itibarıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda ofislerini yeniden açma kararı alan sivil toplum kuruluşlarını (STK) ofise dönüş süreçlerinde dikkate alınması…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
23/06/2020

Temel İhtiyaç Derneği ile Elazığ Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Projelerini Konuştuk

Elazığ Depremi Acil Destek Fonu’nun ikinci aşamasında Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile hibe verdiğimiz Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ihtiyaç sahiplerine gıda bankacılığı yoluyla destek oluyor ve kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırarak yoksullukla…
Çocuk Fonu
22/06/2020

Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar Projesini Tamamladı

Çocuk Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla hibe desteği sağladığımız Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma projesini tamamladı. Proje…
Acil Destek Fonu
18/06/2020

Elazığ Depremi Acil Destek Fonu’nun İkinci Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
18/06/2020

Günebakan Kadın Derneği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Projelerini Konuştuk

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile hibe verdiğimiz Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesi ile Mersin’deki…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
16/06/2020

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar Projesi için Çalışmalarına Başlıyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar projesini gerçekleştirecek. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
15/06/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenen STK’lar Çalışmalarına Başlıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Acil Destek Fonu
10/06/2020

Hayata Destek Derneği Edirne’deki Mültecilerin Acil İhtiyaçlarının Giderilmesine Yönelik Çalışmalarını Tamamladı

Edirne sınır bölgesinde Şubat 2020’de yaşanan acil durum üzerine mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla oluşturduğumuz Acil Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile Hayata Destek Derneği’ne…
Acil Destek Fonu
08/06/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Başvuruları Sona Erdi

COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel…
RöportajŞartlı Hibe
02/06/2020

Barış İçin Müzik Vakfı, Gülümseten İşler Projesini Tamamladı

Barış İçin Müzik Vakfı, Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu finansmanıyla şartlı hibe desteği sağladığımız Gülümseten İşler: Akordeon Sınıfı ve Gençlik Korosu projesini tamamladı. Ocak-Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen proje…
Acil Destek Fonu
22/05/2020

COVID-19 Acil Destek Fonu Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK’lara) yönelik olarak Turkey…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
18/05/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Çocuk Fonu
29/04/2020

Sulukule Gönüllüleri Derneği Okula Dönüş Projesini Anlattı

İstanbul’un Fatih-Karagümrük bölgesinde risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla kadın ve çocuklarla hak temelli çalışmalar gerçekleştiren Sulukule Gönüllüleri Derneği’ne Çocuk Fonu’nun 2020 döneminde hibe desteği sağlıyoruz. 10. yılını…
Çocuk Fonu
29/04/2020

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Fonu Kapsamında Çalışmalarına Başladı

Çocuk Fonu’nun 2020 dönemi kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Fikir Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) kültürel, bilimsel ve sanatsal eser üretiminin desteklenmesi ve bu alanda eğitim ve…
Çocuk Fonu
27/04/2020

DİSA, Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme Projesi için Çalışmalarına Başladı

Farklı program alanları altında yürüttüğü araştırmalarla toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yapan Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Çocuk Fonu’nun 2020 dönemi kapsamında desteklediğimiz Önce Çocuk:…
Kültür Sanat Fonu
21/04/2020

Kültür Sanat Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Mezopotamya Caz Müziği ve Dans Kültürü Derneği Çalışmalarına Devam Ediyor

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Mezopotamya Caz Müziği ve Dans Kültürü Derneği, dans ve müzik aracılığıyla kültürler arası etkileşim, ifade özgürlüğü, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışıyor. Vakfımızın 2019 yılında…
Vakıf Haberi
17/04/2020

COVID-19 Salgını Ekseninde Yaşanan Gelişmeler Doğrultusunda 2020 Yılı Hibe Stratejimizi Güncelledik

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) olarak, küresel bir salgın olan COVID-19’un hibe verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarına ve desteklediğimiz projelere etkilerini anlamak ve 2020 yılı hibe stratejimizi bu…
Çocuk Fonu
15/04/2020

Çocuk Fonu Kapsamında Desteklenen Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmalarına Başladı

Çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri ve kurumsal kapasitelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çocuk…
Kültür Sanat Fonu
15/04/2020

Nefes Kültür Sanat Derneği ile Nefes Müzik Okulu Projesini Konuştuk

Kültür Sanat Fonu kapsamında hibe verdiğimiz Nefes Kültür Sanat Derneği, Gaziantep’te yaptığı çalışmalarla Suriye ve Türkiye’den çocuklar ve gençlere müzik eğitimi sağlayarak çok kültürlülüğe ve kültürel mirasın değerine vurgu yapıyor.…
Kültür Sanat Fonu
14/04/2020

Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile Engelsiz Nota Projesini Konuştuk

Kültür Sanat Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu’nun finansal desteği ile hibe verdiğimiz Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), “görmeyenlerin online müzik kütüphanesi” olarak adlandırdıkları Engelsiz Nota…
Çocuk Fonu
13/04/2020

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Çocuk Fonu Kapsamında Çalışmalarına Başladı

Çocuk Fonu’nun 2020 dönemi kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, başta kadın ve çocuk hakları alanlarında çalışmalar yürütüyor. Derneğin Genel Sekreteri Aysun Aydın…
Çocuk Fonu
13/04/2020

Rengarenk Umutlar Derneği ile Çocuk Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Konuştuk

Diyarbakır’da başta Sur bölgesi olmak üzere, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği’ne, Çocuk Fonu’nun 2020 döneminde…
Kültür Sanat Fonu
01/04/2020

Kültür Sanat Fonu Kapsamında Desteklenen Projeler Devam Ediyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak,Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında 2019 yılında ilk kez hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nu…
Genel
31/03/2020

Koronavirüs ile İlgili Gelişmeleri Değerlendirmek Amacıyla Çalışmalarımıza Başladık

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Sağlık Bakanlığının 11 Mart’ta yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin de en önemli gündemi haline gelen COVID-19 salgınına dair gelişmeleri…
Kültür Sanat FonuUncategorized
27/03/2020

Puruli Kültür Sanat Derneği Kültür Sanat Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Anlattı

*Fotoğraf: Serhat Şatır Puruli Kültür Sanat Derneği, Kültür Sanat Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteği ile sağladığımız hibe kapsamında kurumsal kapasiteleri güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Puruli ile 2013…
Kurumsal Destek Fonu
27/03/2020

Karakutu Derneği’nin Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Hibe Süreci Tamamlandı

Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Karakutu Derneği , toplumun özellikle gençlerin, adil bir toplumsal tarih ihtiyacı olduğunu düşünerek geçmişle eleştirel bir bakış açısıyla…
Kültür Sanat Fonu
25/03/2020

Kalkınma Atölyesi’nin Sihirli Lamba Projesi Başladı

Kültür Sanat Fonu’nun 2019 dönemi kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Kalkınma Atölyesi uzun yıllardır sosyal kalkınma alanında farklı hedef kitlelerle çalışmalar yapıyor. Hibe kapsamında desteklenen Sihirli…
Kurumsal Destek Fonu
23/03/2020

Çift ve Aile Terapileri Derneği Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), çift ve aile terapisinin ülke genelinde tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışıyor.…
Kurumsal Destek Fonu
19/03/2020

Kurumsal Destek Fonu’nun 2019 Döneminde Desteklediğimiz STK’lar Çalışmalarına Devam Ediyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Kurumsal Destek Fonu’nu dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak üzere çalışan STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla Turkey Mozaik Foundation…
Şartlı Hibe
18/03/2020

Barış için Müzik Vakfı ile Gülümseten İşler Projesini Konuştuk

Turkey Mozaik Foundation’nın Meltem Göçer Fonu kapsamında şartlı hibe desteği sağladığımız Barış için Müzik Vakfı, “Gülümseten İşler: Akordeon Sınıfı ve Gençlik Korosu” projesine başladı. Barış için Müzik Vakfı’ndan Nilgün Öztunalı…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
16/03/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2020 dönemi Başvuruları Sona Erdi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi için başvurular sona erdi. Fona ilgi gösteren tüm STK’lara teşekkür ederiz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na 8 şehirden 28 sivil toplum kuruluşu başvuru yaptı. Başvuru…
Uncategorized
12/03/2020

Sivil Toplum için Destek Vakfı Ekip Arkadaşı Arıyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Vakıf olarak, Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümü için bağışçılığın…
Çocuk Fonu
11/03/2020

Çocuk Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri ve kurumsal kapasitelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve…
Mülteci Destek Fonu
09/03/2020

Mülteci Destek Fonu Kapsamında Hayata Destek Derneği’ne Şartlı Hibe Sağlandı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Türkiye’de yaşayan mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı yönündeki haberler sonrası 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sınırlara doğru mülteci ve göçmen hareketliliğine yol açan…
GenelVakıf Haberi
03/03/2020

Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin İkinci Dönemi Başladı

Gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmelerini ve projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla koordinasyonunu yürüttüğümüz, Pegasus Hava Yolları ’nın mali desteği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı …
Destekle Değiştir
02/03/2020

İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nin İlk Temas Projesi Başladı

Ekim 2019’da ilk kez düzenlediğimiz Destekle Değiştir etkinliğine katılan İstanbul Koruyucu Aile Derneği, katılımcılara İlk Temas projesini tanıttı. İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nden Alev Topal’la koruyucu ailelik sistemini, derneğin çalışmalarını ve…
Destekle Değiştir
28/02/2020

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesinin 2. Fazı için Çalışmalarına Başladı

Ekim 2019’da ilk kez gerçekleştirdiğimiz Destekle Değiştir etkinliğinde yer alan Bilim Kahramanları Derneği, katılımcılara Kızlar Bilimle Buluşuyor projesini tanıttı. Proje kapsamındaki çalışmalarına başlayan Bilim Kahramanları Derneği’nden Merve Özayıtgu ile Türkiye’de…
Destekle Değiştir
28/02/2020

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Kendine İyi Bak Kutu Oyunu Projesine Başladı

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Vakfımızın Ekim 2019’da ilk kez gerçekleştirdiği Destekle Değiştir etkinliğine katılan üç sivil toplum kuruluşu arasında yer aldı. Etkinlikte, katılımcılara Kendine İyi Bak Kutu Oyunu Projesi’ni sunan…
Proje Destek Fonu
28/02/2020

Yuva Derneği Ekolojik Okuryazarlık Projesini Tamamladı

Proje Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanıyla hibe desteği sağladığımız Yuva Derneği, Ekolojik Okuryazarlık projesini tamamladı. Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez ile yaptığımız röportajda Türkiye’de çevre ve ekoloji…
Kurumsal Destek Fonu
26/02/2020

Yeryüzü Derneği Hibe Sürecini Tamamladı

Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 döneminde desteklediğimiz Yeryüzü Derneği’nden Aytaç Tolga Timur ile 10. yılını geride bırakan derneğin çalışmalarını, Türkiye’de ekoloji hareketinin gelişimini ve kurumsal hibenin derneğin çalışmalarına katkısını konuştuk. Yeryüzü…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
21/02/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal…
Acil Deprem Fonu
21/02/2020

Acil Deprem Fonu’nun Birinci Aşaması Sonuçlandı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından, sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
11/02/2020

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklenen Projesini Anlattı

2019 yılında ilk kez açtığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile platformun çalışmalarını, 6284 sayılı Kanunun kadın hakları…
Acil Deprem Fonu
10/02/2020

Acil Deprem Fonu Başvuru Süreci Tamamlandı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey…
Kurumsal Destek Fonu
06/02/2020

Genç LGBTİ+ Derneği’nin Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Hibe Süreci Sona Erdi

Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 dönemi kapsamında hibe desteği sağladığımız Genç LGBTİ+ Derneği’den Duygu Yayla ile röportajımızda, kurumsal hibenin derneğe katkılarını ve gelecek dönem için planladıkları çalışmaları konuştuk. Sivil Toplum için…
Acil Deprem Fonu
03/02/2020

Acil Deprem Fonu Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, 24 Ocak 2020 tarihinde  Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey…
Çocuk Fonu
29/01/2020

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği “Deneyimden Çocuğa” Projesini Anlattı

Çocuk Fonu’nun 2018 -2019 dönemin kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansmanıyla hibe desteği sağladığımız Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende Derneği) ile “Deneyimden Çocuğa” projelerini, proje kapsamında hazırladıkları Koruma Sonrası…
Kurumsal Destek Fonu
28/01/2020

Kodluyoruz Derneği ile Yakın Zamanda Tamamlanan Kurumsal Hibe Desteğimizi Konuştuk

Kodluyoruz Derneği Kurucu Üyesi Gülcan Yayla ile Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile sağladığımız kurumsal kapasite hibesinin çalışmalarına katkılarını, derneğin projelerini ve teknoloji sektöründe genç istihdamının…
Çocuk Fonu
27/01/2020

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin “Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma” Projesi Devam Ediyor

Çocuk Fonu’nun 2018-2019 dönemi kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 59.400 TL hibe desteği sağladığımız Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin (BBOM) “Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma”…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
27/01/2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2019 Döneminde Desteklenen Projeler Devam Ediyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nu çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek olan kuruluşların yenilikçi proje fikirlerini, kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetlerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek…
Kurumsal Destek Fonu
24/01/2020

Filmmor’la Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Konuştuk

Kurumsal Destek Fonu kapsamında hibe desteği sağladığımız Filmmor ile devam eden çalışmalarını, hibe programı kapsamında kurumsal kapasitesini güçlendirmek için önceliklendirdiği alanları ve Türkiye’de kadın hareketinin değişen mücadelesini konuştuk. Kadınların sinema…
Kurumsal Destek Fonu
20/01/2020

Kurumsal Hibe Programı Kapsamında Desteklediğimiz İmece İnisiyatifi Derneği ile Çalışmalarını Konuştuk

Kurumsal Destek Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation’ın finansmanıyla hibe desteği sağladığımız İmece İnisiyatifi Derneği (www.facebook.com/imeceinisiyatifi) ile mültecilerle yaptıkları çalışmaları, İmece Köy’ü ve hibe desteğini nasıl kullanacaklarını konuştuk. Çeşme’de faaliyet…
uçan süpürge derneği benim steam agim Röportaj
20/01/2020

Uçan Süpürge Derneği ile Benim STEAM Ağım Projesi’ni Konuştuk

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Uçan Süpürge Derneği) ile Turkey Mozaik Foundation’ın desteğiyle sağladığımız şartlı hibe kapsamında gerçekleştirilen Benim STEAM Ağım projesini, kadının ve kız çocuklarının insan hakları…
Kurumsal Destek Fonu
13/01/2020

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği ile Çalışmalarını ve Kurumsal Destek Fonumuzu Konuştuk

Kurumsal Destek Programımızın 2019 döneminden hibe ve mentorluk desteği alan Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) ile mevcut çalışmalarını, 2020 yılı için hedeflerini ve kurumsal hibe programımızı konuştuk. Sivil Toplum…
Çocuk Fonu
10/01/2020

Bilim Kahramanları Derneği’nin Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi Tamamlandı

2018 -2019 döneminde Çocuk Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 60.000 TL hibe desteği sağladığımız Bilim Kahramanları Derneği (BKD) “Kızlar Bilimle Buluşuyor” projesini tamamladı. 2011 yılında kurulan Bilim Kahramanları…
Çocuk Fonu
08/01/2020

2020 Çocuk Fonu Başvuru Süreci Sona Erdi

2017 yılından beri devam eden Çocuk Fonu’nun 2020 dönemi için başvuru süreci 18 Aralık’ta başlamıştı. 8 Ocak 2020 saat 10.00 itibariye biten başvuru sürecine ilgi gösteren bütün STK’lara teşekkür ederiz.…
Kültür Sanat Fonu
02/01/2020

Kültür Sanat Fonu’ndan Hibe Alacak Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında 2019 yılında ilk kez hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat…
izev Röportaj
30/12/2019

İZEV’le Kurumsal Destek Programımızı Konuştuk

Kurumsal Destek Programımız kapsamında hibe verdiğimiz İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile zihinsel engelliler için yaptıkları çalışmalar ve kurumsal hibenin derneğe katkılarını konuştuk. Zihinsel engelli çocukların…
Kurumsal Destek Fonu
27/12/2019

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Kurumsal Destek Programı Kapsamında Aldıkları Hibe Desteğini Konuştuk

Kurumsal Destek Programımız kapsamında desteklediğimiz Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yavaş yaşam felsefesi kapsamında yaptıkları çalışmaları ve aldıkları kurumsal hibenin derneğe katkılarını konuştuk. Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, “hayatı, zamanı, dünyayı…
Kurumsal Destek Fonu
25/12/2019

Arada Derneği ile Kurumsal Destek Programı Kapsamında Aldıkları Hibeyi Konuştuk

Kurumsal Destek Progragımı’nın 2019-2020 dönemi kapsamında hibe verdiğimiz Arada Derneği ile sanat ve sosyal uyum alanlarındaki çalışmalarını ve kurumsal desteğin katkılarını konuştuk. Arada Derneği farklı sosyo-kültürel grupları bir araya getiren…
Proje Destek Fonu
23/12/2019

Galata Rum Okulu Vakfı ile Gerçekleşen Projelerini Konuştuk

2019 yılında Proje Hibe Desteği Programı kapsamında desteklediğimiz Galata Rum Okulu Vakfı’nın bu destek ile gerçekleştirdiği ‘’206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler’’sergi projesini, proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarını…
Çocuk FonuRöportaj
20/12/2019

Bilim Kahramanları Derneği ile “Kızlar Bilimle Buluşuyor” Projesini Konuştuk

Bilim Kahramanları Derneği ile Çocuk Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation’ın hibe desteğiyle hayata geçirdikleri “Kızlar Bilim ile Buluşuyor” projesini ve projenin etkilerini konuştuk. Bilim Kahramanları Derneği, bilimin çocuklar ve gençler…
Çocuk FonuVakıf Haberi
17/12/2019

Çocuk Fonu 2019 – 2020 dönemi başvuruları başladı

Çocuk Fonu 2019 – 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çocuk Fonu’nu 2019-2020…
Çocuk Fonu
03/12/2019

CŞMD’nin Çocukların Bedensel Söz Hakları Eğitmen Eğitimi Projesi Tamamlandı

2018 – 2019 döneminde Çocuk Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 53.400 TL hibe desteği sağladığımız Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) “Çocukların Bedensel Söz Hakları” Eğitmen Eğitimi projesini tamamladı.…
Kültür Sanat FonuVakıf Haberi
23/11/2019

Kültür Sanat Fonu başvuruları kapandı

Kültür Sanat Fonu başvuruları kapandı. Fona ilgi gösteren 118 kuruluşa teşekkür ederiz. Değerlendirme sürecimiz başladı. Bu süreci ilgili kurullarımız, içerik ortaklarımız ve bağışçılarımızın da katkısıyla Aralık ortasında sonlandırmayı ve hibeleri…
Kültür Sanat Fonu
20/10/2019

Kültür Sanat Fonu Çağrısı Açıldı

Kültür Sanat Fonu'nun 2019 yılı başvuruları kapandı. 2020'de yeniden açılacak fon için lütfen internet sayfamızın haberler kısmını ziyaret edin. Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Turkey Mozaik Foundation iş birliği…
Vakıf Haberi
24/09/2019

DAVETLİSİNİZ: DESTEKLE DEĞİŞTİR 16 EKİM’DE

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) teknik desteğiyle ilk Destekle Değiştir etkinliğimizi 16 Ekim Çarşamba günü Kolektif House Maslak’ta gerçekleştireceğiz. Bilim Kahramanları Derneği, İstanbul Koruyucu…
Proje Destek FonuRöportaj
20/09/2019

Renkli Saatler, Ayvalık’ta başlıyor

Zeytin Çekirdekleri Derneği, Turkey Mozaik Foundation'ın şartlı bağışı kapsamında desteklenmeye başlandı. Aşağıda dernek ve desteklenen çalışmalarla ilgili yaptığımız röportajı bulabilirsiniz. Ayvalık’ta faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri Derneği’nin kurulma sürecinden, çalışma alanlarından…
Kurumsal Destek Fonu
31/08/2019

2019 Kurumsal Hibe Programı’ndan Hibe Alan STK’lar Belirlendi

Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın, Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation eş finansman ortaklığıyla, Global Fund for Community Foundations finansal desteğiyle ve C@rma'nın katkılarıyla hayata geçirdiği Kurumsal Hibe Programı 2019'dan hibe…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
30/08/2019

Uçan Süpürge Vakfı ile sağladığımız kurumsal destek hibesini konuştuk

Uçan Süpürge Vakfı kadın hareketi içindeki köklü örgütlenmelerden biri. Özellikle bugüne kadar hayata geçirdikleri film festivali ile önemli bir geleneğin de devamını sağlıyorlar. 2019'un sonbaharında ilan ettiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği…