Tag

LGBTİ arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

SPoD Çalışmalarını Yaygınlaştırma Adına Bir Adım Daha Attı

By | Röportaj | No Comments

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği / www.spod.org.tr

Sivil Toplum İçin Destek Vakfından Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alan SPoD hibe sürecini ve bu süreçteki deneyimlerini anlattı. Röportajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı (DV): Sivil Toplum için Destek Vakfından, Kurumsal Program dahilinde finansal sürdürülebilirliğinize katkı sağlamak amacıyla hibe desteği almıştınız. Hibe desteğinin, derneğinize nasıl bir katkısı oldu?

SPoD: SPoD, 2016 yılının başında Şişli’deki büyük ofisine taşındı ve LGBTI’lere yönelik etkinlikleri ofis salonunda düzenlemeye başladı. LGBTI’ler için sosyal ve kültürel bir merkez haline gelmesini istediğimiz bu ofisin gelecek yıllarda da kalıcı olabilmesi amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfından kurumsal destek aldık. Bu destek sayesinde mekanımızın sürdürülebilir şekilde açık kalması için çalışmalar yaptık. Proje bazlı hibeler haricinde kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalıştık. Güvenli bir çalışma ortamını sağlamamız için çok önemli olan bu destek sayesinde, kaynak geliştirme konusunda önemli adımlar attık. Diğer bir deyişle sürdürülebilir çalışmaları yapmamızın altyapısını oluşturmuş olduk. Şunu belirtmek gerekir ki, 2016 ve 2017 seneleri LGBTI derneklerinin ve örgütlerinin mekan bulmak anlamında ve güvenli yerlerde çalışmalarını sürdürmek anlamında zor yıllardı. SPoD’un bu yılları daha kolay atlatabilmesine Destek Vakfı da önemli bir katkı vermiş oldu.

DV: Hibe süresince gelir getirici etkinlikler, bireysel bağışlar ve ürün satışları ile kaynak geliştirme yollarını çeşitlendirmeye çalıştınız. Bu sürede zorlandığınız ve öğrendiğiniz noktalar nelerdir?

SPoD: Kaynak geliştirme iletişimle iç içe yürümesi gereken bir alan, fakat geçtiğimiz sene LGBTI örgütlerinin bunu uygulaması, doğru iletişim yöntem ve yollarını kullanması, bu sayede kaynaklarını geliştirmesi oldukça zordu. Aslında LGBTI hakları alanında çalışan bir örgüt olarak siyasi ve toplumsal baskılar altında kaynak geliştirmemizin önünde önemli engellerin olduğunun hep farkındaydık, fakat bunu daha zorlu şartlarda da deneyimlemiş olduk. Bununla birlikte umutlarımızı yeşertecek küçük ya da büyük birçok nedenimizin olduğunu gün geçtikçe daha çok gördük. LGBTI’lerin güvenli alanlarda eğlenmesi ve bir yandan da dayanışmamızı artırmak amaçlı yaptığımız birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. Ürün satışı ve bireysel bağışların da artacağını düşündüğümüz bu etkinlikleri, çoğu zaman gerçekleştiremedik. Fakat sosyal medya ve ofis görüşmeleri aracılığıyla, SPoD tasarımlı ürünlerimizi satmaya başladık. Ürünlerimizde gökkuşağının altında buluşma mesajını verdik. Yine aynı şekilde, LGBTI’lerin görünürlüklerinin ve taleplerinin arttığı bir alan olan özel sektörlere LGBTI farkındalık eğitimlerimizi bu dönemde geliştirdik ve yaygınlaştırmaya başladık. Özel sektörün gelecekte ana kaynaklarımızı önemli ölçüde etkileyecek bir alan olacağını düşünüyoruz.

DV: LGBTİ hakları açısından günümüz koşullarında en önemli gördüğünüz sorun nedir? Sizce bu sorun nasıl aşılabilir?

SPoD: LGBTİ’lerin bireysel ve toplu hakları halen tanınmış değil. Korunmayan ve özellikle de şiddete açık olan bizlerin öncelikle hakları tanınmalı ve yasal koruma altına alınmalıdır. Tüm LGBTİ örgütleri uzun yıllardır Anayasa’da eşitlik kampanyaları yürütüyor, bu kampanyalar desteklenmeli ve büyütülmeli. Eşitlik talebimiz her koşulda tüm gruplar tarafından dillendirilmelidir. Kısa vadede böyle bir yasal değişikliğin zor olacağını görerek aslında yapabileceğimiz diğer önemli mesele sosyal farkındalığın yükselmesini sağlamak olacaktır. LGBTİ’lere yönelik önyargılar nedeniyle hala büyük bir şiddet ve baskı altında yaşıyoruz. LGBTİ kişileri daha fazla tanıyabileceğimiz, bu kişilerin kimliklerini açıkça ve güvenli şekilde ifade edebilecekleri ortamları yaratmalıyız. Cinsiyet kimliklerimizi ve cinsel yönelimlerimizi konuşmalıyız ve bunları konuşabileceğimiz ortamlar yaratmalıyız. Farkındalık bu şekilde, yasal kazanımlar olmasa dahi yükselecektir. SPoD olarak temelde de bunu yapıyoruz, LGBTİ hakları konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığımız alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ve biliyoruz ki herkesin yapabileceği çok şey var, biz sadece ‘Gökkuşağının Altında Buluşalım!’

DV: Önümüzdeki döneme ilişkin neler yapmayı hedefliyorsunuz? Yeni çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

SPoD: 2017 yılında LGBTİ’lere hukuki ve psikososyal destek vermeye devam edeceğiz, bu yüzden bu alanlardaki desteklerimizi daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Herkesin kolayca erişebileceği bir danışma hattı açtık, telefon üzerinden tüm Türkiye’ye danışmanlık vereceğiz. Mülteci LGBTİ’lerin sorunlarını hem bir yandan daha fazla araştırmaya devam ediyoruz, hem de bir psikolog ve proje koordinatörüyle psiko-sosyal desteklerimizi artırıyoruz. Amacımız tüm LGBTİ gruplarına erişen hizmetler üretmek aslında. Bu hedefle örneğin Sakat LGBTİ’leri de güçlendirmek için önemli etkinlikler yapacağız.

Tüm bunların yanında yerel yönetimlerde LGBTİ çalışmalarını yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerle bir yandan görüşmeler yapıyoruz, eğitimler düzenliyoruz, bir yandan da bu sene ilk defa Belediye Eşitlik Endeksi’ni hazırlıyoruz. Bu endeks, hangi belediyelerin LGBTİ’ler için neler yaptığını bize gösterecek ve iyi örnekleri ortaya çıkaracak. Yıl boyunca da yerel LGBTİ örgütleriyle bu Endeks için çalışacağız, aynı zamanda da belediyelerle görüşmelere devam edeceğiz.

DV: Kurumsal destek konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce fon verenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

SPoD: Türkiye’de fon kaynakları hala proje odaklı olmaya devam ediyor. Bu da örgütlerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadan projelere odaklanmasına, aslında örgütsel sürdürülebilirliğini yaratmadan projeler üretmeye sevk ediyor. Yapılan çalışmalar ve projeleri de olumsuz etkileyecek bu durumu azaltmak için kurumsal ve teknik desteklerin verilmesi gerekiyor.

SPoD Kurumsal Hibe Sürecini Tamamladı

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

LGBTI bireylerin çalışma hayatı, barınma, sağlık, eğitim gibi alanlarda ayrımcılığa maruz kalmasına karşı çalışmalar yürüten Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) hibe süreci sona erdi. 

SPoD’a kira desteği sağlamak amacıyla 8 aylık dönemde verilen Kurumsal Hibe süreci tamamlandı. 

Bu hibe desteği ile hem kaynak geliştirme alanında çeşitlilik yaratılmış oldu hem de kira desteğiyle ofis içindeki salon sayesinde bir çok sosyal ve kültürel etkinlik, belgesel gösterimleri, panel ve eğitimler düzenlendi. Destek Vakfı tarafından sağlanan finansal destek ile SPoD, çeşitli kaynak geliştirme alanlarına yoğunlaşarak somut adımlar atma fırsatı elde etti. 

Türkiye’de Yaşayan LGBTI Bireylerin Sorunlarına Genel Bakış

By | Röportaj | No Comments

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) / http://www.spod.org.tr

SPoD ve çalışmaları ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki röportajı okuyabilirsiniz. Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kurumsal Program dahilinde SPoD’a hibe desteği sağlıyor. 

“LGBTI bireyler çalışma hayatı, barınma, sağlık, eğitim gibi her alanda ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Özellikle trans bireylere yapılan ayrımcılık ve şiddet büyük bir nefretle birleşerek öldürülmeye kadar gidiyor. Türkiye LGBTI’lere karşı yapılan nefret suçlarında Avrupa’da birinci sırada olan bir ülke. Temel haklar düzeyinde sorunlarla karşılaşıyoruz.”

Sivil Toplum için Destek Vakfı (DV): SPOD ne zaman kuruldu? Genel olarak SPOD’un etki alanından ve çalışmalarından bahseder misiniz? 

SPoD: 2011 yılından beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks bireylerin sorunlarına kalıcı ve kapsamlı çözümler bulmaya çalışan bir derneğiz. Derneğimiz kurulduğu yıldan beri yaptığı kampanya, etkinlik ve projelerle birçok kişinin aklına kazındı çünkü sadece LGBTI’lere yönelik değil, birçok alanda çalışan uzman kişiler ve kurumlar için faaliyetler yapıyoruz. LGBTI’lerin hayatlarını değiştirebilecek her türlü kişi ve kurumları hedef kitlemize koyuyoruz ve onlarla çalışıyoruz. Uzman eğitimlerimiz, belediyeler ve TBMM ile çalışmalarımız, kurumsal işbirliklerimiz sayesinde LGBTI’lere daha iyi hizmet ve politika üretilmesini sağlıyoruz. Aslında LGBTI’ler için ittifak ağları yaratıyoruz denilebilir. Bu ittifaklar sayesinde hem LGBTI hareketi hem de mücadelemiz büyüyor. 

DV: LGBTI bireylerin haklarına erişimi konusunda Türkiye’deki durum nedir? SPOD bu alandaki çalışmalara nasıl katkı sağlıyor? 

SPoD: LGBTI’leri koruyucu hiçbir yasa yok ülkemizde. Bu nedenle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim nedeniyle yapılan ayrımcılıkların kanıtlanması ve ceza alması neredeyse imkansız. Oysa ki LGBTI’ler hem sosyal, hem ekonomik birçok alanda sadece bu kimlikleri nedeniyle ayrımcılık ve şiddetle yüzleşiyorlar. Birçok LGBTI öncelikle ‘açılamıyorlar’, yani kendi cinsel yönelimlerini veya cinsiyet kimliklerini çevresindeki insanlara söyleyemiyorlar, gizlemek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle istemediği hayatı yaşayan, zorla evlenen çocukları olan kişilere dönüşüyorlar, büyük psikolojik baskı altında yaşıyorlar. Eğer açılabiliyorlarsa da çalışma hayatı, barınma, sağlık, eğitim gibi her alanda ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Özellikle trans bireylere yapılan ayrımcılık ve şiddet büyük bir nefretle birleşerek öldürülmeye kadar gidiyor. Türkiye LGBTI’lere karşı yapılan nefret suçlarında Avrupa’da birinci sırada olan bir ülke. Temel haklar düzeyinde sorunlarla karşılaşıyoruz.

SPoD olarak bu sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz; hukuk ve adalete erişim, sosyal ve ekonomik haklar, akademi ve siyasi temsil alanlarını önceliklendiriyoruz. Hukuki danışmanlık ve stratejik davalamalar yapıyoruz, ruh sağlığı uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, avukat, belediye çalışanları gibi birçok uzmana eğitimler veriyoruz, ücretsiz ya da düşük ücretli ruh sağlığı hizmeti veriyoruz, büyük araştırmalar yaparak LGBTI’lerin sorunlarını somut olarak göstermeye çalışıyoruz. Sakatlar, mülteciler, mahpuslar için özel çalışmalar yürütüyoruz, LGBTI’lerin siyasete katılması için kampanyalar düzenliyoruz. Tüm bunları birçoğu gönüllü emek olmak üzere yarattığımız ağlar, ittifaklar ve paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz.

DV: Siyasi temsil konusunda belediyeler ile yaptığınız çalışmaları açıklar mısınız? 

SPoD: LGBTI’ler siyaseten en az temsil edilen sosyal gruplardan birisi. Aslında 2015 yılına açık LGBTI kimliği ile seçilmiş hiç politikacı yoktu. Yerel Seçimler döneminde yaptığımız kampanya sayesinde derneğimizin o dönem yönetim kurulu başkanı olan Sedef Çakmak Beşiktaş Belediye Meclis’ine seçildi. Bu örnek hariç, şu anda Türkiye’de LGBTI’lerin siyasette kendi sözlerini üretebildikleri alan çok kısıtlı. Oysa ki hayatımızı etkileyen hizmet ve politikaların kararlarını kendimiz almamız gerekiyor. Yerel seçimler döneminde, bu ihtiyacı düşünerek, hem LGBTI’lerin aday olmaları için çalıştık, hem de belediye başkan adaylarına LGBTI Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalattık. Protokolü imzalayan Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Mersin Akdeniz belediyeleri seçildi ve hızlıca çalışmalara başladı. Biz, SPoD olarak, seçim döneminde LGBTİ’lerin isteklerini belediyelere ilettik, şu anda da onlarla yaptığımız toplantılarda istek ve beklentileri iletmeye devam ediyoruz. Ayrıca belediye çalışanlarına eğitimler veriyoruz. Belediye çalışanları ve karar alıcılar bu eğitimler sayesinde LGBTI’lere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalar yapıyorlar.

Şişli ve Beşiktaş’ta Eşitlik Birimleri kuruldu ve LGBTI’lere hizmet vermeye başladılar, Şişli’de LGBTI’lere ücretsiz anonim HIV testi hizmeti başladı, Akdeniz’de trans bir kadın istihdam edildi, Mersin’deki dernekle etkinlikler düzenlenmeye başladı, İstanbul’daki belediyeler Onur Haftasını desteklemeye başladılar. Biz de yeni belediyeler nasıl çalışabilir, diye halen düşünüyoruz. Sarıyer, Bursa Nilüfer, İzmir Konak gibi belediyelerle ilişkiler kurmaya başladık. Yakında da LGBTI Dostu Kentler Endeksi çalışmasına başlayıp belediyelerin LGBTI çalışmalarını izlemeye ve raporlamaya başlayacağız. Bu şekilde belediyeler arasında bu konuda rekabetin de artacağını düşünüyoruz.

DV: Bu yılki çalışmalarınızın odak noktası nedir? 

SPoD: Türkiye’deki politik krizler, LGBTI hareketinin durgunlaşması gibi sebeplerle bu sene LGBTI camiasını güçlendirici çalışmalara öncelik veriyoruz. Sosyal, kültürel ve psikolojik destek ağlarımızı artırıyoruz, bir arada daha fazla olabileceğimiz etkinlikler düzenliyoruz. Her pazar Açılma Toplantıları yapıyoruz, mülteciler kendi aralarında buluşmalarına devam ediyor, sakat LGBTI toplantıları yapıyoruz. 2016 sene sonuna doğru LGBTI hareketine girmek isteyenler için Aktivizim Okulu yapacağız, ruh sağlığı alanındaki çalışmaları çoğaltıyoruz… 

DV: Sivil Toplum için Destek Vakfından aldığınız hibe size nasıl bir katkı sağlayacak? 

SPoD: Kurumsal desteğiniz sayesinde SPoD’un kaynaklarının sürdürülebilir olması için çalışmalar yapacağız. Projelere ve fonlara çok bağımlı kalmadan maddi kaynaklarımızı asgari düzeyde üretebilmek için bir strateji oluşturup adımlar atacağız. 

DV: Başta Sivil Toplum için Destek Vakfı olmak üzere sivil toplumu hibelerle destekleyen diğer kurumlar sizce hangi konuları finansal açıdan desteklemeli? Bu konuda gördüğünüz ihtiyaç nedir? 

SPoD: LGBTI hareketinin halen güçlendirici çalışmalara ihtiyacı var. Sosyal etkinlikler LGBTI camiası için büyük önem taşıyor. Bu nedenle LGBTI’leri güçlendirici, kendilerinin üretip kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yaratmak çok önemli. Bu tür projelerin halen destekleniyor olması gerekiyor.

İkinci önemli konu da, raporlamalar üzerine; LGBTI’lere karşı yapılan ayrımcılıklar sistematik ve sürdürülebilir şekilde raporlanabiliyor olması gerekiyor. Hak ihlalleri raporlamaları yapmak için LGBTI örgütleri sürekli desteklenmeli. Sadece ‘yenilikçi’ projeler değil, devam projeleri de bu nedenle hibe veren kurumlar tarafından destek almalı ki devamlı raporlamalar yapılabilsin. 

SPoD’a Ziyaret

By | Vakıf Haberi | No Comments

Kurumsal Program dahilinde desteklediğimiz Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğine (SPoD) 14 Temmuz tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. 

SPoD, Türkiye’de yaşayan LGBTI bireylerin karşılaştığı sorunları, dernek bünyesinde yaptıkları çalışmaları ve Sivil Toplum için Destek Vakfından aldığı hibe desteğinin bu çalışmalar içindeki katkısını anlattı.

Hibe desteği ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

SPoD’a Kurumsal Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

SPoD, Ekonomik ve Sosyal Haklar (çalışma hayatı, eğitim, sosyal hizmetler, cinsel sağlık ve eğitim, göç, barınma, istihdam, yaşlılık, yoksulluk vb.), hukuk (anayasa, yasalar ve yönetmeliklerde temsiliyet ve adalete erişim.) siyasi temsil (LGBTI’ler özelinde), akademik ve medyaya yönelik çalışmalar yaparak LGBTI bireyleri güçlendirmektedir.

Detaylı bilgi için http://www.spod.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

SPoD, Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Kurumsal Program dahilinde kira desteği alacaktır. Hibe süresi boyunca da kaynak geliştirme çalışmalarına ağırlık verecektir.