Türkiye “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni (CEDAW) 1985 yılında imzaladı. 2004 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’nın 10’uncu maddesine, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ifadesi, 2010’da bu fıkraya yapılan ekle “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” cümlesi eklendi. 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu, 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edildi.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen iş hayatında, evde, okulda, siyasette, kamusal ve özel yaşamın diğer alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık çeşitli biçimlerde toplumun katmanlarında hissedilir biçimde varlığını devam ettiriyor. Ayrıca mevcut kanunların uygulanmasını geliştirici çalışmalara da ihtiyaç var.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2020’ye göre, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 153 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, sağlık hizmetlerine erişim ve siyasi güçlenme başlıkları altında inceleyen rapora göre, Türkiye bu alanlarda 136., 113., 64. ve 109. sıralarda bulunuyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Nedir?
Fon, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların desteklenmesi amacıyla kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona kurumsal destek ya da projeleri için başvurabiliyorlar.
Fonun büyüklüğü nedir?
2021’de faydalanıcı kurumlara en fazla 100.000 TL hibe sağlanacak. Toplam hibe büyüklüğü en az 300.000 TL.
Kimler yararlanabilir?
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları fona başvurabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Vakfın bireysel ve kurumsal bağışçılarıyla Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle kuruldu.
Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – http://siviltoplumdestek.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-hibe-fonu-cagrisi-2021/

DESTEKLEDİKLERİMİZ

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

(“Yerinden Edilen Çocukluk Çocuk Yaşta Zorla Evlendirilme Araştırma Projesi”, 60.275 TL), İstanbul
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) çoklu ayrımcılığa maruz kalan gruplarla şiddet, göç, istihdam, hapis ve ekoloji gibi konularda bütünsel olarak çalışıyor ve katılımcı yaklaşımlarla, dezavantajlı grupları güçlendirecek politikalar geliştiriyor. Hibeyle yapılan araştırma sonucu göçmen kadınların, zorla çocuk yaşta evlendirilme deneyimlerine dayanarak Suriye ve Türkiye’de çocuk evliliğine yol açan mekanizmalar tespit edilerek mücadele için ortak zeminin güçlendirilmesi amaçlandı. Araştırma ile çocukluk kaybının kadınlar üzerindeki etkilerinin, bu deneyimlerin nedenleri ve sonuçlarının belirlenmesi ve rıza inşa süreçlerine temel oluşturan faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

(“Kadınların Can Simidi: 6284 sayılı kanun” projesi,
80.000 TL), İstanbul
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele ediyor ve kadın cinayetlerine ilişkin aylık ve yıllık verileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Platform, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar ile ilgili davaları izliyor ve bu davalarla ilgili kamuoyu oluşturmak için kampanyalar düzenliyor. Hibeyle belediye çalışanlarına, muhtarlara ve şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlara eğitimler verilecek bir program tasarlandı. Proje kapsamında İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep ve Mersin’de belediye çalışanları, muhtarlar ve yerel halktan kadınlara 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Günebakan Kadın Derneği

(“Yasaları Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın” projesi, 73.250 TL), Mersin
Günebakan Kadın Derneği Mersin’deki Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kadın danışma merkezleri ve kadın sığınma ev veya evlerinin durumlarının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin hayata geçirilmesi için diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturuyor. İlgili kampanya sonucunda Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki gerek fiziki altyapının ve gerekse de uzman personel eksikliğinin tamamlanması, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların gerektiği gibi açılmasının sağlanması amaçlanıyor

Uçan Süpürge Vakfı

(Kurumsal destek, 60.000 TL), Ankara
Uçan Süpürge Vakfı 23.’sü düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ile kadın yönetmenlerin çektikleri filmleri gösteren bir festival olarak sektördeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kurmaya, iletişimde iş birliklerini güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler veriyorl Hibeyle vakıf bünyesinde insan kaynağını geliştirmek ve bu sayede kurumsal sürdürülebilirlik adına yeni kaynaklar yaratmak amacıyla çalışmalar yaptılar ve iki kişinin istihdamı sağlandı. Vakfın dijital alanda görünür olması ile ilgili altyapı çalışmaları desteklendi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

(“Güneş Kadınlar” projesi, 74.800 TL), Edremit/Balıkesir
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çevre aktivistler tarafından özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kuruldu. Bu kapsamda, çeşitli projeler ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirerek Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını amaçlıyor. Faaliyet gösterdiği yörede kadınların ekoloji mücadelesine aktif katılımının sağlanması, kırsal alanda ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri, kırsal kalkınma projelerine aktif katılımı, kadın üyeleri aracılığıyla da kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, kadın cinayetleri, eğitim ve sağlık hakkı gibi alanlarda çalışıyor. Dernek hibeyle Kazdağları kırsalında genç kadınların yenilenebilir bir enerji kooperatifi kurmasını, güneş enerjisi modelleri üzerinde iş üretmeleri ile birlikte geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmalarını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model bir yapı geliştirmelerini hedefliyor.

Katre Kadın Derneği ile Kadın ve Sağlık Hakkı Projesini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Erzincan’da kurulan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başlangıç Raporu Yayınladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…

SPoD ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği(SPOD), toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık…

Ravandalı Kadınlar Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kilis'de faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor; ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket ediyor. Ravandalı kadınların ürettikleri…

YUKADER ile Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor Projesini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER), kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışıyor. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…

Güzel İşler’in Mart Ayı Buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum Başlığıyla Gerçekleştirdik

| Güzel İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in son buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum başlığıyla 10 Mart’ta gerçekleştirdik. Eşitlik İzleme Kadın Grubu - EŞİTİZ aktivisti Selen…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Uçan Süpürge Vakfı Çalışmalarını Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında başta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, kız çocuklarının eğitim hayatından uzaklaştırılması ve sinema sektöründe kadınların güçlendirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması olmak üzere pek…

Günebakan Kadın Derneği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Projelerini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile hibe verdiğimiz Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesi ile Mersin’deki…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul