Monthly Archives

Mart 2023

Kurumsal Destek Fonu 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Kurumsal Destek Fonu

Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2022 dönemi fon başlangıç raporu yayımlandı. Fon kapsamında; Açık Alan Derneği (Derin Yoksulluk Ağı), Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kökler ve Filizler Derneği, Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği ve Medikal Arama Kurtarma Derneği’ne toplam 647.000 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Kurumsal Destek Fonu 2022 döneminin yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Turquoise Coast Environment Fund – Turkey Kapsamında Desteklenecek STK’lar Çalışmalarına Başladı

By | Turquoise Coast Environment Fund, Uncategorized

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) kapsamında desteklenen STK’lar çalışmalarına başladı. Fon kapsamında 13 STK’ya toplam 2.098.346 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD): Antalya’da faaliyet yürüten dernek, Antalya’daki dalış turizmini tanıtmak, geliştirmek, sualtı canlılarını, doğasını ve tarihini korumak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 156.000 TL hibe desteğiyle Falezler Bizim Evimiz projesini hayata geçirecek olan ANTSAD, dalış eğitimi vereceği 10 gönüllü ile periyodik olarak Antalya falez kıyı bandında sualtı temizliği yaparak deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sunmayı ve soyu tükenmekte olan deniz canlılarını korumayı hedefliyor. Antalya falez kıyı bandında amatör balıkçılık yapılan alanları tespit edecek olan dernek; kamuoyunda farkındalık oluşturmak aynı zamanda atıkların deniz canlılarının yaşamına ve deniz kirliliğine etkileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için bilgilendirme levhaları hazırlayacak. ANTSAD proje kapsamında, sualtı ve falez kıyı bandı temizliği sırasında topladığı atıklardan çevrimiçi fotoğraf sergisi düzenleyecek. Dernek proje sonunda, deniz canlıları ve deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için faaliyetler esnasında çektiği video görüntülerinden bir kısa film hazırlayacak.

Bodrum Klasik Müzik Derneği: Bodrum’da faaliyet yürüten dernek, Gümüşlük köyü ve Bodrum bölgesinde uluslararası etkinlikler düzenliyor. 2004 yılından beri Gümüşlük Müzik Festivali’ni hayata geçiren dernek, ekoloji konularını da kültürel bir değer olarak ele alıyor. Sağladığımız 72.000 TL hibe desteğiyle Bodrum Kavakderesi’ni Koruma ve Yaşatma projesini hayata geçirecek olan dernek; Kavakderesi bölgesinin biyoçeşitliliğinin, arkeolojik değerlerinin ve sualtı kaynaklarının korunmasının önemi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapacak. Proje kapsamında, Kavakderesi’nin önemini anlatacak belgesel film hazırlayacak olan dernek aynı zamanda sosyal medya kampanyalarıyla kamuoyunun farkındalığını artıracak. Son olarak, bölgenin önemine dikkat çekmek için Kavakderesi’nde bir festival organize edecek.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK): Antalya’da faaliyet yürüten DEKAFOK, Manavgat kıyı şeridinde sağlıklı ve gelişen bir deniz ekosistemin var olması ve Manavgat deniz yaşamının korunması amacıyla çeşitli eğitimler, araştırmalar ve projeler yapıyor. Sağladığımız 179.500 TL hibe desteğiyle Kaplumbağa Dostu Side-Manavgat Boğaz Sahili projesini hayata geçirecek olan DEKAFOK, Side-Manavgat Boğaz sahilinin deniz kaplumbağaları için yumurtlama kumsalı olarak tanımlanması amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda, Kaplumbağa Dostu Boğaz Sahili başlıklı 2 günlük bir çalıştay düzenleyecek olan dernek; bu çalıştay ile alanda bulunan paydaşları ve akademisyenleri bir araya getirerek, alana dair ekonomik, ekolojik ve sosyal riskleri tartışacak ve bölgenin sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirecek.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD): Deniz memelilerinin kritik yaşam alanları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilimsel çalışmalar yürüten DMAD aynı zamanda konuyla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Levant, Ege ve Adriyatik denizlerinde, deniz biyoçeşitliğini korumak için veri tabanı oluşturuyor. Sağladığımız 179.000 TL hibe desteğiyle Akdeniz’in Bayrak Türleri, Derin Denizlerin Dev Koruyucularının İzinde projesini hayata geçirecek olan DMAD, deniz koruma alanlarının belirlenmesinde “bayrak tür” olarak adlandırılan Cetacea türlerini kullanarak Kaş-Kekova ve Finike Derin Deniz Dağları Koruma alanlarındaki ekosistemi korumayı amaçlıyor. Proje kapsamında, sosyal medya stratejisi hazırlayacak olan dernek, bölgede faaliyet yürüten ilgili paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek için de toplantılar ve buluşmalar organize edecek. Yerelde yaşayan kişilerin bu türlere yönelik bilinç düzeyini ve koruma çalışmalarının etki alanını arttırmak amacıyla DMAD Haziran ve Temmuz aylarında yunus ve balina gözlem gezileri düzenleyecek. Deniz memelilerine yönelik koruma çalışmalarını yerel düzeyde yaygınlaştırmak için DMAD Kaş, Finike bölgesinde kadın, çocuk, çevre gibi farklı tematik alanlarda hak temelli çalışmalar yürüten 2 STK ile ortak etkinlikler, toplantılar organize edecek. Dernek, proje öncesinde ve proje sonrasında uygulayacağı kısa anketlerle kamuoyunun, hedef türlerin ekosistemdeki rollerine ve deniz ekosistemine yönelik farkındalık bilinçlerindeki değişimi ölçecek. Son olarak dernek, proje sonucunda elde ettiği verilerle bir makale yayımlayacak.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği: Gelecek deniz yaşamını sürdürülebilir ve adil yöntemlerle korumak için çalışmalarını yürüten Deniz Yaşamını Koruma Derneği; Marmara Denizi’nde, Akdeniz’e endemik olan mercanların transplantasyonu ve korunması, hayalet ağların deniz tabanından temizlenmesi, biyoçeşitlilik takibi, tür ve habitatlarının korunması, su altı kültür ve mirasının korunması, sanat ve sürdürülebilir tasarım alanlarında faaliyet yürütüyor. Sağladığımız 93.000 TL hibe desteğiyle Denizel Peyzajlara Denizden Bakış projesini hayata geçirecek olan dernek; Akdeniz denizel peyzajının görüntülenmesi, kayda alınması ve verilerin beslenmesi amacıyla Bodrum ve Kaş arasında belirlenen lokasyonlarda dalışlar yapacak. Gelecek denizel yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlayan dernek, Bodrum ve Kaş arasındaki bölgelerde faaliyet yürüten çeşitli balıkçı kooperatiflerinin katılımıyla yerel bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan verileri ve yerel deneyimleri yaygınlaştırılmak için bir kısa film hazırlayacak olan dernek, proje kapsamında yapılacak deniz dibi temizliği sonrasında çıkan atıklardan bir sergi de düzenleyecek. Proje sonunda denizel peyzajlara dikkat çekmek için yapılan tüm çalışmaların yer aldığı ve yerel bir sanatçı tarafından tasarlanacak olan Denizel Peyzajlar Kitapçığı yayımlayacak.

Doğa Derneği: İzmir’de faaliyet yürüten dernek, Türkiye ve dünyadaki önemli doğa alanlarının yaşaması için çalışmalar yürütüyor. Doğa Derneği, yüzden fazla ülkeden ortağı olan geniş bir doğa koruma ağı olan Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun Türkiye ortağı olarak hem yerelde hem de uluslararası düzeyde birçok proje çalışması yürütüyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle Gediz Deltası Hep Yaşasın projesini hayata geçirecek olan Doğa Derneği; Gediz Deltasının sürdürülebilir yönetimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu doğrultuda, Gediz çevresinde bulunan Delta’yı tanıtmak ve buradaki önemli türleri anlatmak amacıyla 5 farklı okulda eğitimler düzenleyecek. Gediz Deltası’ndaki yaşamı anlatmak için 1 adet belgesel film hazırlayacak olan Doğa Derneği, hazırlanacak olan filmi eğitim ve etkinliklerinde kullanacak. Dernek, Delta’nın farklı özelliklerde olan bölgelerinin, üreticilerle olan ilişkisinin ve önemli türlerinin anlatılacağı bir kitapçık hazırlayacak. Kamuoyunun farkındalığını arttırmak için Gediz Deltası’na 3 adet ücretsiz gezi düzenleyecek olan Doğa Derneği aynı zamanda, sivil toplum temsilcilerine ve karar vericilere yönelik 2 günlük bir eğitim düzenleyecek.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD): Antalya’da faaliyet yürüten dernek, ekolojik bilinci arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 179.000 TL hibe desteğiyle Konyaaltı ve Serik Halk Plajlarındaki Kumsal Kullanıcılarında Plastik Kirlilik Farkındalığının Artırılması projesini hayata geçirecek olan dernek; projeyi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle beraber yürütecek. Dernek proje kapsamında plaj ve deniz kirliliğini engellemek, deniz ve plaj kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda, Konyaaltı ve Serik plajlarına bilgilendirme stantları kurularak yerel halk ve gelen turistler plaj ve deniz temizliği konusunda bilgilendirilecek. 30 gence çevre kirliliği ve çevre koruma konularında eğitim verecek olan dernek aynı zamanda deniz kaplumbağaları gibi nesli tükenmekte olan deniz canlılarının korunması konusunda da bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Etki Çemberi Vakfı: Sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, döngüsel ekonomi modellerini ve sosyal etki odaklı yatırımcılığı Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, “Müsilajsız Marmara” hedefiyle çalışmalar yapan vakıf, Marmara Kıyı Bölgeleriyle benzeşen Gökçeada’da Müsilajsız Marmara için saha çalışmaları yürütüyor. Sağladığımız 178.050 TL hibe desteğiyle, Gökçeada Sakinlerini, Yerel Yönetimlerini ve STK’larını Gökçeada’yı Korumak ve Gökçeada’nın Çevresel Sürdürülebilirliğini sağlamaları için Güçlendirmek projesini hayata geçirecek. Vakıf proje ile yerel yönetimlerin, yerel halkın, sürdürülebilirlik odaklı işletme sahiplerinin ve STK’ların çevresel sürdürülebilirliğin korunması konusundaki farkındalığını artırmayı ve bu aktörlerin güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor. Vakıf 3 ayda bir Gökçeada Yıldızkoy’da mikroplastik ölçümleri sonucu elde ettiği verileri rapor haline getirerek paylaşacak. Kamuoyunda farkındalık yaratmak ve soruna dikkat çekmek amacıyla hazırlanan rapor billboardlarda, sosyal medya ve çeşitli çevrimiçi platformlarda yayımlanacak. Gökçeada çevre koruma ve atık yönetimi odaklı farkındalığı arttırmak amacıyla çocuklara yönelik 2 adet kıyı koruma ve ekolojik sürdürülebilirlik atölyeleri düzenleyecek. Aynı zamanda, proje kapsamında ilkokul ve orta okulda eğitim gören çocuklarla yönelik 2 adet kıyı temizleme etkinliği düzenleyecek.

İklim Araştırmaları Derneği: Ankara’da faaliyet yürüten İklim Araştırmaları Derneği, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, su yönetimi ve politikası, afet ve risk yönetimi, kentsel planlama ve ekonomi ve toplumsal çalışmalar alanlarında faaliyetlerini yürütüyor. Sağladığımız 171.796 TL hibe desteğiyle İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama projesini hayata geçiren dernek; Marmaris’te arıcılık faaliyetlerinin daha az çevresel etki ve daha fazla fayda ile sürdürülebilmesini ve yerel ürün ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaçlıyor. İklim Araştırmaları Derneği bu doğrultuda oluşturulacağı paydaş listesi üzerinden paydaşlarla geliştirilecek ilişkilerin fırsat/risk matrisini hesaplayarak bir paydaş analizi ve haritalaması raporu hazırlayacak. Buna ek olarak, mevcut ve geleneksel arıcılık faaliyetlerinin etkilerini görmek için mevcut durum ve boşluk analizi raporunu hazırlayacak. Konuyla ilgili farklı paydaşları bir araya getirmek amacıyla Marmaris Bölgesi İklim Değişikliği, Arıcılık ve Arı Meraları Çalıştayını düzenleyecek olan dernek yapılacak saha çalışmasıyla Marmaris bölgesinin bitkisel desen ve iklim etkisi haritalandırarak alınacak toprak örneklerinin analizini yaparak arı üretimine katkı sağlayacak ve olası yeni ürünlerin pazar potansiyelini araştıracak. Proje kapsamında oluşturulan modelin yaygınlaştırılabilmesi amacıyla proje sonunda Pilot Uygulama Alanı: Arı Meraları Modeli Fizibilite Çalışması ve Raporu yayımlanacak.

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği (NATURA): Dünyada sadece Güneybatı Anadolu’da yaşayan ve günümüzde parçalanmadan dolayı yok oluşun eşiğinde olan Sığla (Günlük) orman toplulukları arasında koridor oluşturarak, parçaların birleştirilmesi ve bu orman topluluklarının yok oluş sürecinin tersine çevrilmesi için Ankara’da çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 170.000 TL hibe desteğiyle NATURA, Akdeniz Kıyılarında Mega Yangınların Ardından Yaban Hayatına Ekolojik Restorasyon Desteği projesini hayata geçirecek. Proje ile Temmuz 2021’de Marmaris bölgesinde çıkan mega yangınlar sonrasında bölgedeki yaban hayatın güncel durumunu araştırmak için çalışmalar yapılacak. Bu amaç doğrultusunda toplumun tüm kesimlerini ekosisteminin kendini yenileme sürecine dahil etmek, dünyaya örnek olmak ve Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın Sekonder Süksesyon Gelişim Evreleri’ne katkıda bulunmak için Ekolojik Restorasyon Süreci başlatacak. NATURA, bu kapsamda ilk etapta 5 yıllık bir doğal restorasyon sürecinin uygulanması ve izlemesini konu edinecek Ekolojik Restorasyon Tasarım Rehberi’ni yayımlayacak. NATURA hedef türler hakkındaki güncel bilgileri, ekolojik restorasyon tasarımını ve potansiyel işbirliklerini konuşmak amacıyla çalışma alanından 50 farklı paydaşın katılacağı Mega Yangınlar ve Ekolojik Restorasyon Çalıştay’ını düzenleyecek.

Sosyal İklim Derneği: İzmir’de doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten Sosyal İklim Derneği; gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek ve gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında programlar, projeler ve atölyeler gerçekleştiriyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle Act4Species-Türler için Harekete Geç! projesini hayata geçiren dernek; Ege ve Akdeniz bölgelerinde insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesi altında olan ve/veya endemik türleri korumayı amaçlıyor. Sosyal İklim Derneği, projenin ilk ayağında Ege ve Akdeniz’de bulunan endemik ve/veya yok olmakta olan türlerin güncel durumunu anlamak için iklim krizinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Kıyı Ege İklim Ağı bünyesinde yer alan akademisyenlerin desteğiyle bir ön rapor hazırlayacak. Proje kapsamında 100’den fazla katılımcının yer alacağı 5 çalıştay düzenleyecek olan Sosyal İklim Derneği, yerel düzeyde farkındalık yaratmak için STK’ların ve akademisyenlerin de dahil edileceği Tür Koruma Eylem Planı ve Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası düzenleyecek.

Su Ekosistemlerini Koruma Derneği: Denizler, iç sular, kıyı ve geçiş alanlarında ve ilişki alanlarında yaşayan her türlü canlıyı ve bu alanları kapsayan sucul tabiatı korumak amacıyla Çanakkale’de çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle dernek, Direnen Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanı ile Çevre Bilincinin Geliştirilmesi projesini hayata geçirecek. Proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alan Yönetim Planı kapsamında öngörülen eylemlerin uygulanıp uygulanmadığını takip edecek olan dernek aynı zamanda eylemlerin gerçekleşme durumunun takibi için yerel halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Proje kapsamında kuracağı internet sitesi üzerinden yapılan çalışmaları ve sonuçlarını düzenli olarak paylaşacak. Gökçeada sulak alanının (turistik amaçla vücuda sürülen çamur) şifa niteliği taşıdığıyla ilgili var olan yanlış bilgiyle mücadele etmek için bu alanlarda kullanılan çamurun kimyasal içeriği analiz edilerek, bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Yerel halkın çevre bilinci düzeyini belirlemek için ön-test uygulanacak olan Su Ekosistemlerini Koruma Derneği, yerel halkı bilinçlendirme çalışmaları (internet sitesinde düzenli paylaşım yapmak, el afişleri, ilanlar, eğitimler, tür katalogları ve kitapçıklar) sonrasında – uygulayacağı son test ile çalışmanın etkisini ölçecek. Proje kapsamında işletme sahiplerine, gençlere, çocuklara, çiftçilere farkındalık kazandırmak için çeşitli seminerler düzenlenecek. Dernek sulak alanın kuzeyinde bulunan vahşi çöp depolama alanının bertarafı için kamuoyu oluşturacak çalışmalar da yapacak.

Yolda Derneği: Ankara’da faaliyet yürüten Yolda Derneği, biyolojik çeşitliliğin korunmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek aynı zamanda göçebe hayvancılık başta olmak üzere geleneksel üretim biçimlerine odaklanıyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle Kültürel Peyzaj Temelli Bir Değerlendirme: Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği projesini hayata geçirecek olan dernek; Ege kıyılarında biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilir geleneksel ve/veya küçük ölçekli alan kullanım sistemlerinin üretim biçimlerine odaklanacak. Proje kapsamında bölgede var olan biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir veri toplama ve literatür taraması yapacak olan dernek Mart, Nisan ve Mayıs aylarında paydaş buluşmaları düzenleyecek. Proje sonunda, Ege kıyılarındaki biyolojik çeşitliliğin kültürel ve denizel peyzajların korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili yayımlanacak rapor açık kaynak olarak paylaşılacak.

 

 

2022 Yılında Neler Yaptık?

By | Genel

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin yarattığı derin üzüntüyü ilk günkü gibi hissediyoruz. Yaşadığımız acıyı, endişeyi ve üzüntüyü tarif etmek imkânsız. Bu süreçte, depremden etkilenenlerin iyi olma haline destek olabilmek, bölgenin ihtiyaçlarına en etkili ve doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla tüm gücümüzü depremle ilgili çalışmalara yönlendirmiş ve 2023 stratejimizi hazırlarken belirlediğimiz bazı faaliyetlerimizi ertelemiştik.

Yaşadığımız felaketin uzun soluklu bir dayanışma gerektirdiği bilinciyle 2023 yılında hayata geçireceğimiz hibe programlarının büyük bir bölümünde depremin ortaya çıkardığı ihtiyaçları da dikkate alan bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Aynı zamanda sivil toplumun var olan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Vakfımız tarafından her yıl hayata geçirilen hibe programlarını da açmaya devam edeceğiz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla 2016 yılından beri sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmelerini desteklemek için hibe programları ve kapasite güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Bağışçılarla sivil toplum kuruluşları arasında köprü olmak amacıyla çıktığımız bu yolda, 2016-2021 yılları arasında 2000’den fazla bireysel ve kurumsal bağışçının desteğiyle toplam 10.827.669 TL değerinde 178 hibe dağıttık. 2022 yılında ise 6.011.456 TL tutarında 45 hibe daha vererek, ilk hibemizi verdiğimiz günden bugüne 223 hibe desteği sağlayarak toplam 16.839.125 TL dağıtmış olduk.

Bağışçılara yönelik faaliyetlerimizi ve sivil toplum kuruluşlarına desteklerimizi 2023 yılında da arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteği olmadan tüm bunları başarmamız mümkün değildi; Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun İkinci Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Acil Deprem Fonu

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkez üssünde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği ihtiyaçların giderilmesi, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun ikinci aşamasında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında El Ele Federasyonu’na, Kadın Koalisyonu‘na Kadınlara Özgürlük ve Eşitlik Derneği yürütücülüğünde, Temel İhtiyaç Derneği’ne ve Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi’ne toplam 5.600.000 TL hibe desteği sağlıyoruz.

– El Ele Federasyonu sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Federasyon proje kapsamında Kahramanmaraş depreminden etkilenen 300 koruyucu ailenin ve 150 koruma altındaki çocuğun ve gencin iyi olma halini desteklemek amacıyla 1800 saat çevrimiçi ve/veya telefon üzerinden psikososyal destek verecek. Aynı zamanda deprem sonrası refakatsiz kalan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurmuş 590 aileye yönelik telefon üzerinden 2360 saatlik psikososyal destek sağlanacak. Son olarak, deprem sonrası koruyucu aile olmak isteyen 3000 aileye yönelik 6 modülden oluşan psikoeğitim programı hazırlayıp, uygulayacak.

– Kadın Koalisyonu sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyonu Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu projesini hayata geçirecek. Kadın Koalisyonu proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların ve deprem nedeniyle Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, Kahraman, Kayseri, Mardin, Mersin ve Muğla başta olmak üzere toplu yerleşimlerin yapıldığı farklı şehirlerdeki kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi, giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla savunuculuk ve kaynak geliştirme çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlarla ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirecek olan Kadın Koalisyonu, sahada çalışan kadın kuruluşlarının kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacak. Sahada bulunan kamu kurumlarının ve STK’ların sundukları hizmetlerin başta kadın, LGBTİ+ ve çocuk olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcılığının arttırılması amacıyla farkındalık ve izleme & değerlendirme çalışmaları yürütecek olan Kadın Koalisyonu aynı zamanda hizmetlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirecek. Deprem sonrası farklı şehirlere yerleşmek zorunda kalan kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kaynak geliştirme çalışmaları yapacak olan Kadın Koalisyonu, doğrudan yaşanan hak ihlallerinin yanı sıra deprem sonrası izlenen politikaların etkilerini anlamak için veri üretme ve kampanya çalışmaları yürütecek. Bu amaçlar doğrultusunda Kadın Koalisyonu tam zamanlı Danışman ve Yerel Koordinatör aynı zamanda yarı zamanlı Proje Asistanı istihdam edecek.

– Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Deprem Destek projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında TİDER, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan gıda bankalarının ihtiyaçlarını ve kapasitelerini tespit etmek aynı zamanda bu ihtiyaçları temin etmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Dernek, deprem sonrası göç alan illerdeki gıda bankalarının da güncel durumunu tespit ederek gerekli oranda ürün desteği sağlayacak. Dernek, ihtiyaçları karşılamak amacıyla 900 adet gıda ve hijyen kolisi temin edecek. Son olarak TİDER, başta İstanbul olmak üzere deprem nedeniyle farklı şehirlere gitmek zorunda kalan kişilerin istihdam edilmesine katkı sunmak için Destek İK sistemi üzerinden çalışmalar gerçekleştirecek. Bu amaçlar doğrultusunda TİDER, tam zamanlı Tedarik Zinciri Sorumlusu ve Operasyon Sorumlusu istihdam edecek.

– Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi (TPD İstanbul Şubesi) sağladığımız 1.400.000 TL ile Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında depremden etkilenenlerin, yakınlarının ve deprem bölgesinde çalışanların psikolojik iyi olma hallerinin ve dayanıklılıklarının artırılması amacıyla çalışmalar yapacak olan TPD İstanbul Şubesi Osmaniye’de Psikososyal Destek Merkezi kuracak. Aynı zamanda proje ile Osmaniye’nin 61 köyünü ve ilçesini ziyaret edecek olan TPD İstanbul Şubesi düzenli bireysel psikolojik danışmanlık dahil olmak üzere 400’den fazla kişiye psikososyal destek sağlayacak.

 

 

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Başvuruları Sona Erdi

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nun başvuruları sona erdi.

Teknik kriterlere uyan 326 başvuru alındı. Başvuruların 245’i dernek, 11’i federasyon, 25 ‘i kooperatif, 3’ü sendika, 41’i vakıf ve 1’i vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezi  tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat olmak üzere 49 ilden başvuru alındı.