İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile Enstrüman Destek Fonu Projesini Konuştuk

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenliyor. Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında Enstrüman Destek Fonu’na sağladığımız hibe desteğiyle, deprem bölgesinde veya yaşanan afet nedeniyle taşınarak başka şehirlerde ikamet eden, güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören ve depremde enstrümanı hasar gören öğrenciler ile ilgili bölümlerde görev yapan eğitmenlerin enstrüman ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttü. 

İKSV ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar, projenin kültür-sanat alanına etkisi, gençlerin kültür-sanat alanına katılımını güçlendirmek geliştirilmesi gereken stratejiler ve vakfın gelecek dönem planları hakkında konuştuk. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyorsunuz. Çalışma alanınızın var olan durumu hakkında neler söylersiniz?

İKSV olarak, İstanbul’da uzun süredir kültür-sanat faaliyetleri yürütüyor ve Türkiye genelinde kültür politikaları üzerine çalışmalar yapıyoruz. 6 Şubat depreminden sonra oluşturduğumuz Enstrüman Destek Fonu’nun amacı, felaketin etkilerini gidermeye müzik eğitiminde kaynaklara erişimi kolaylaştırarak katkıda bulunmak. Doremusic ve Zuhal Müzik‘in yanı sıra Pozitif Müzik, Sala Müzik, Cangöz Müzik, Keylan Müzik gibi işbirlikçiler de İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’na destek veriyor. Bu işbirlikleriyle, sanat ve müzik alanlarındaki etkiyi artırmayı hedefliyoruz.

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Enstrüman Destek Fonu projesini hayata geçiriyorsunuz. Projenin amacından ve yürüttüğünüz faaliyetlerden bahseder misiniz?

İKSV Enstrüman Destek Fonu projesiyle, kültürel ve sanatsal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje, depremden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlere enstrüman temin etmek için oluşturulan bir fonu içeriyor. 2023 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 875 başvuru alındı ve bu, ihtiyacın büyüklüğünü gösteriyor. Başvuruları değerlendirerek, 5.600.000 TL’lik bir bütçe oluşturuldu ve bu kapsamda 29 farklı şehirde yaşayan 384 öğrenciye toplamda 34 farklı türde müzik enstrümanı sağlandı. 

Proje, geniş bir coğrafi alana yayılarak birçok öğrenciye ulaştı. En önemli etkisi, müzik eğitimi alanında yaşanan kayıpları telafi etmekte yardımcı olması. Bu fon aracılığıyla, müzik eğitimi alanındaki kayıpların bir miktar telafi edilmesi, öğrencilere ve eğitmenlere destek olunması hedefleniyor. Bu sayede, müziğin hayatlarında önemli bir yere sahip olduğu öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri ve müzik eğitiminin sürdürülebilirliği destekleniyor. Projenin etkilerini değerlendirmek için mevcut veriler kullanılarak başvuru sayıları, dağıtılan enstrüman sayıları ve öğrencilerden alınan geri bildirimler dikkate alınıyor.

Projenin Türkiye’nin kültür-sanat alanındaki gelişimine ve genç yeteneklerin  desteklenmesine nasıl bir katkısı olması bekleniyor?

Enstrüman Destek Fonu projesi, Türkiye’nin kültür-sanat alanındaki gelişimine ve genç sanatçıların/müzisyenlerin desteklenmesine katkı sağlıyor. Fon desteğiyle temin edilen enstrümanlar, müzik eğitimi alan öğrencilerin eğitim olanaklarını artırıyor. Bu sayede, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve profesyonel düzeyde müzik kariyeri yapmaları için gerekli araçlara erişimleri sağlanmış oluyor.

Türkiye’de gençlerin kültür-sanat alanına katılımının her geçen gün azaldığı, deprem bölgesi özelinde ise neredeyse imkânsız bir hale geldiği biliniyor. Bu doğrultuda gençlerin kültür-sanat alanına katılımını artırmak ve geniş kitlelere ulaşmak için ne tür stratejiler yürütülmesi gerekiyor?

Bu alanda birçok kurumun önemli çabaları mevcut. Yerel ve uluslararası kurumlar, depremlerden etkilenenlerin sanatsal ihtiyaçlarına cevap vermek için güçlü bir dayanışma ve işbirliği ağı oluşturuyor. İKSV olarak Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle görsel sanatlar alanında çalışan genç sanatçılara yönelik Sanatçı Destek Fonu (SaDe) isimli bir destek programımız da var. Bu yıla özel olarak buradaki gücümüzü de deprem bölgesine aktarmayı amaçlayarak bu programın başvurularında da sadece depremden etkilenen bölgelerdeki sanatçıları davet ettik. Bu tür projeler ve iş birlikleri, gençler için kültür-sanat etkinliklerine katılımı artırabilecek yeni fırsatlar sunduğu için çok kıymetli. Uzun vadede genç müzisyenlere yönelik benzer profesyonel gelişim programlarının ve atölye çalışmalarının devam etmesi, yeteneklerinin geliştirilmesine ve sahne deneyimi kazanmalarına da yardımcı olabilir. Okullarda, gençlik merkezlerinde ve toplum merkezlerinde ücretsiz programların düzenlenmesi de aynı şekilde kültür-sanata ilgiyi artırabilir. Burada, düzenlenen programların uzun süreli olarak planlanması önem taşıyor. Uzun vadeli stratejilerin uygulanması ile gençlerin kültür-sanat alanına katılımı artırılabilir ve geniş kitlelere ulaşılabilir.

İKSV’nin gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz? Sağladığımız hibe desteği gelecekteki hedef ve projelerinizi nasıl etkiledi?

Bu projeyle bağlantılı olarak Institut Français ile hayata geçirilen “Umut Notaları” projesi, yerel sivil toplumun kalbindeki sanatsal bağları yeniden kurmaya yardımcı oluyor ve bu gerekli döngüyü yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Profesyonel orkestralara yeniden doğuş desteğiyle, “Umut Notaları” projesi kapsamında, aralarında birçok üyesini kaybetmiş Hatay Akademi Senfoni Orkestrası‘nın da bulunduğu depremden etkilenen 11 ilde orkestraların kayıplarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla bir sponsorluk sistemi kurmak üzere çalışıyoruz. Bölgedeki sanatsal yaşamı tekrar hayata geçirmek amacıyla Fransız kurumları tarafından Türkiye’deki müzik topluluklarına destek sağlanıyor. Enstrüman Destek Fonu ile Institut Français’nin başlattığı ‘Umut Notaları’ projesinde, Institut Français ile yakın işbirliği yapıp güçlerimizi birleştirerek daha fazla sayıda öğrenci ve eğitmene erişebildiğimizi ve daha kapsamlı bir program oluşturduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu çalışmanın, kültür-sanatın yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi için önemli bir adım olmasını hedefliyoruz. Bağış kültürünün, özellikle kültür-sanat alanında güçlenmesi büyük önem taşıyor. Bu alandaki bağışlar, genç yeteneklerin desteklenmesi, kültürel çeşitliliğin korunması ve geleceğin daha kapsayıcı bir şekilde inşa edilmesi için kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, fon destekleriyle genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi, kültürel zenginliğin korunması ve kültür-sanatın toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor.