Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun İkinci Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkez üssünde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği ihtiyaçların giderilmesi, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun ikinci aşamasında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında El Ele Federasyonu’na, Kadın Koalisyonu‘na Kadınlara Özgürlük ve Eşitlik Derneği yürütücülüğünde, Temel İhtiyaç Derneği’ne ve Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi’ne toplam 5.600.000 TL hibe desteği sağlıyoruz.

– El Ele Federasyonu sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Federasyon proje kapsamında Kahramanmaraş depreminden etkilenen 300 koruyucu ailenin ve 150 koruma altındaki çocuğun ve gencin iyi olma halini desteklemek amacıyla 1800 saat çevrimiçi ve/veya telefon üzerinden psikososyal destek verecek. Aynı zamanda deprem sonrası refakatsiz kalan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurmuş 590 aileye yönelik telefon üzerinden 2360 saatlik psikososyal destek sağlanacak. Son olarak, deprem sonrası koruyucu aile olmak isteyen 3000 aileye yönelik 6 modülden oluşan psikoeğitim programı hazırlayıp, uygulayacak.

– Kadın Koalisyonu sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyonu Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu projesini hayata geçirecek. Kadın Koalisyonu proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların ve deprem nedeniyle Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, Kahraman, Kayseri, Mardin, Mersin ve Muğla başta olmak üzere toplu yerleşimlerin yapıldığı farklı şehirlerdeki kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi, giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla savunuculuk ve kaynak geliştirme çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlarla ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirecek olan Kadın Koalisyonu, sahada çalışan kadın kuruluşlarının kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacak. Sahada bulunan kamu kurumlarının ve STK’ların sundukları hizmetlerin başta kadın, LGBTİ+ ve çocuk olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcılığının arttırılması amacıyla farkındalık ve izleme & değerlendirme çalışmaları yürütecek olan Kadın Koalisyonu aynı zamanda hizmetlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirecek. Deprem sonrası farklı şehirlere yerleşmek zorunda kalan kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kaynak geliştirme çalışmaları yapacak olan Kadın Koalisyonu, doğrudan yaşanan hak ihlallerinin yanı sıra deprem sonrası izlenen politikaların etkilerini anlamak için veri üretme ve kampanya çalışmaları yürütecek. Bu amaçlar doğrultusunda Kadın Koalisyonu tam zamanlı Danışman ve Yerel Koordinatör aynı zamanda yarı zamanlı Proje Asistanı istihdam edecek.

– Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Deprem Destek projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında TİDER, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan gıda bankalarının ihtiyaçlarını ve kapasitelerini tespit etmek aynı zamanda bu ihtiyaçları temin etmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Dernek, deprem sonrası göç alan illerdeki gıda bankalarının da güncel durumunu tespit ederek gerekli oranda ürün desteği sağlayacak. Dernek, ihtiyaçları karşılamak amacıyla 900 adet gıda ve hijyen kolisi temin edecek. Son olarak TİDER, başta İstanbul olmak üzere deprem nedeniyle farklı şehirlere gitmek zorunda kalan kişilerin istihdam edilmesine katkı sunmak için Destek İK sistemi üzerinden çalışmalar gerçekleştirecek. Bu amaçlar doğrultusunda TİDER, tam zamanlı Tedarik Zinciri Sorumlusu ve Operasyon Sorumlusu istihdam edecek.

– Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi (TPD İstanbul Şubesi) sağladığımız 1.400.000 TL ile Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında depremden etkilenenlerin, yakınlarının ve deprem bölgesinde çalışanların psikolojik iyi olma hallerinin ve dayanıklılıklarının artırılması amacıyla çalışmalar yapacak olan TPD İstanbul Şubesi Osmaniye’de Psikososyal Destek Merkezi kuracak. Aynı zamanda proje ile Osmaniye’nin 61 köyünü ve ilçesini ziyaret edecek olan TPD İstanbul Şubesi düzenli bireysel psikolojik danışmanlık dahil olmak üzere 400’den fazla kişiye psikososyal destek sağlayacak.