Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun Dördüncü Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği ihtiyaçların giderilmesi, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun dördüncü aşamasında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na, Herkes için Mimarlık Derneği’ne, Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği’ne ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na toplam 4.482.005 TL hibe desteği sağlıyoruz.

-Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) sağladığımız 956.850 TL hibe desteğiyle ALİKEV Genel Merkezi’nin Yeniden İnşası projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkılan ofis binası için ofis malzemeleri temin edecek ve ofis giderlerini karşılayacak. Aynı zamanda bölgedeki sosyal güçlenmeyi desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin prova yapabilmesi için kurulacak müzik stüdyoları için enstrüman ve ekipman satın alacak.

-Herkes için Mimarlık Derneği sağladığımız 1.987.155 TL hibe desteğiyle ALİKEV Mekân Tasarım projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası ofis binasını kaybeden ALİKEV için Antakya merkezde yeni bir bina ve genç müzisyenlerin prova yapabileceği müzik stüdyoları inşa edecek.

-Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği sağladığımız 538.000 TL hibe desteğiyle Dezavantajlı Toplulukları Destekleme Projesi’nin ikinci aşamasını hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’da depremden etkilenen dezavantajlı grupların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek amacıyla 250 adet 1500 TL değerinde alışveriş kartı ve 125 adet hijyen kiti dağıtacak.

 –Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı sağladığımız 1.000.000 TL hibe desteğiyle Bisiklet projesini hayata geçirecek. Çadır kentte veya farklı yaşam alanlarında yaşayan çocukların sosyal becerilerinin gelişimlerine destek olmak amacıyla 267 bisiklet satın alarak, çocuklarla paylaşacak.