El Ele Federasyonu ile Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi Projesi Hakkında Konuştuk

El Ele Federasyonu koruma altındaki çocuklar ve aile temelli bakım sistemlerinin çocuğun yararına geliştirilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, alanda güçlü sivil toplum yapısının oluşması ve bu alanda çalışma yapmak amacıyla yeni kurulan sivil toplum kuruluşlarının (STK)  kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında hibe desteği sağladığımız federasyon; Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi projesini hayata geçiriyor. Federasyon proje kapsamında Kahramanmaraş depreminden etkilenen koruyucu ailelere koruma altındaki çocuklara ve gençlere yönelik psikodestek çalışmaları yürütüyor. Ayrıca deprem sonrası koruyucu aile olmak isteyen ailelere yönelik 6 modülden oluşan psikoeğitim programı hazırlıyor.

El Ele Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; federasyonun çalışmaları, proje kapsamında yürütülen faaliyetler, koruyucu ailelere yönelik yürütülen destekler ve federasyonun gelecek planları hakkında konuştuk. 

El Ele Federasyonu, Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında Vakfımızdan ilk kez hibe alıyor. Okuyucularımızın derneğinizi daha yakından tanıyabilmesi için kuruluş amacınızdan ve yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

El Ele Federasyonu olarak, koruma altındaki çocuklar ve aile temelli bakım sistemlerinin çocukların yararına geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de uzun yıllardır devlet koruması altında olan çocuklarla çalışan ve koruyucu aile sisteminin gelişmesine odaklanan birçok STK bulunuyor. Bu STK’lar, kendi tematik alanlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak, birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle ve bir araya geldiğimizde daha güçlü ve etkili olabileceğimiz inancıyla, bu STK’ların temsilcileri olarak El Ele Federasyonu’nu kurduk. İlk yılımızı organizasyonel yapımızı güçlendirmek ve kurumsallaşmaya ayırırken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle birlikte faaliyetlerimizi hızlandırdık.

Koruyucu ailelik sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için diğer paydaş STK’larla birlikte çalışıyoruz. El Ele Federasyonu olarak, bu alandaki politikalara ve uygulama sorunlarına odaklanarak bu konudaki boşluğu doldurma misyonunu üstlendik. Uygulamada yaşanan eksiklikler konusunda bir farkındalık oluşmuş durumda ve bu sorunları düzeltme çabaları devam ediyor. Bu noktada, tüm paydaşlarımızla birlikte El Ele Federasyonu, Türkiye genelinde bu sistemin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. 

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi projesini hayata geçiriyorsunuz. Projenin amacından ve yürüttüğünüz faaliyetlerden bahseder misiniz?

Proje kapsamında, WhatsApp grupları ve çağrı destek merkezi gibi iletişim araçları kullanılarak depremlerden etkilenen koruyucu ailelerin ve çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. Projemiz için önemli adımlardan birisi de koruyucu ailelere yönelik kapsamlı bir eğitim modülünün hazırlanmasıdır. Bu modül, koruyucu ailelerin travmatik deneyimlere sahip çocuklarla nasıl başa çıkacaklarına dair beceriler kazanmalarına destek oluyor.

Projemizin üç temel faaliyeti bulunuyor:

  • Depremlerden etkilenen koruyucu aileler ve çocuklar çağrı destek merkezlerimizi arayarak psikososyal destek talep edebiliyorlar.
  • Depremlerden etkilenmeyen ancak depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, koruyucu ailelik hakkında bilgi alabiliyor.
  • Koruyucu ailelik sürecine hazırlanan ailelere yönelik kapsamlı bir eğitim modülü sunuluyor.

Proje, amacına uygun olarak, depremlerden etkilenen ve koruyucu ailelik sürecinde olan ailelere uzun vadeli destek sağlamaya ve koruyucu ailelik sistemini güçlendirmeye çalışıyor.

Proje dahilinde psikososyal destek çalışması yürütüyorsunuz. Başvuruda bulunan koruyucu ailelere yönelik destek süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Ekibimizle beraber, koruma altındaki çocuklara ve ailelerine destek oluyoruz. Birinci ekibimiz, iki sosyal hizmet uzmanı ve dört psikologdan oluşuyor. Bu ekip, çocukların ve ailelerinin psikososyal durumlarını değerlendiriyor ve gerekli desteği sağlıyor. İkinci ekibimiz ise koruyucu ailelik hakkında bilgi almak isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyor. Aileler, triyaj ekibimizi arayarak randevu alabiliyor ve ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Psikologlarımız, 30-40 dakikalık seanslarda ailelerin yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarına ve çocuklarının gelişimini desteklemelerine yardımcı oluyor.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri tarafından hazırlanan eğitim modüllerimiz, çocukların yaş dönemlerinden koruyucu ailelik süreçlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Bu modüller, açık kaynak olarak YouTube kanallarımıza yüklenecek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın da desteğiyle koruyucu ailelere yönlendirilecek. Bu sayede projemiz, eğitim modüllerini yayınlayarak sürekli bir hizmet sunmaya devam edecek.

El Ele Federasyonu’nun gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz? Sağladığımız hibe desteği gelecekteki hedef ve projelerinizi nasıl etkiledi?

El Ele Federasyonu olarak, aldığımız hibe desteği sayesinde önemli adımlar atıyoruz. Bu destek, yereldeki benzer STK’ları bir araya getirdiğimiz bir birleşme gerçekleştirme fırsatı sunarken aynı zamanda Türkiye’nin farklı illerinde STK’lara mentorluk desteği sağlamamıza katkı sundu. Ayrıca, hazır materyallere ve eğitim modüllerine sahibiz. Bu modülleri Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir hale getirerek, STK’ların gelişmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Büyük projelerimiz arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğümüz işbirliği çalışmaları ve koruyucu aileleri aynı platformda toparlayacak bir etki çalışması yer alıyor. Bu kapsamlı projelerde maliyetlerin yüksek olabileceğinin farkındayız, ancak fon sağlayıcılarla işbirliği yaparak bu hayalleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Devlet korumasından ayrılan çocukların ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalarımız var. Bu alanda da değişim ve dönüşüme hizmet eden çalışmalara odaklanacağız.

Türkiye’de birçok STK’nın desteklenmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Bu alanlarda yapılan çalışmaların değerini artırarak, bu konuda bilincin artmasına önemli bir katkı sağlıyoruz. Aldığımız hibe desteği ile bu konuları gündeme taşımak ve bu alana katkıda bulunmak bizim için son derece kıymetli.