KİŞİSEL BAĞIŞÇILAR

Sivil Toplum için Destek Vakfı bağışçıların ihtiyaçlarına göre çözümler üretmektedir. Kişisel ya da bir grup bağışçı olarak olarak Türkiye’de güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir Sivil Toplum Kuruluşları’nı desteklemek istiyorsanız isize aşağıdaki gibi destek olabiliriz.

1. Düzenli olarak gelirinizin bir bölümünü sivil topluma aktarmak istiyorsunuz, ancak güvenilir bir sivil toplum kuruluşu bulmakta zorlanıyorsunuz:

Sivil Toplum için Destek Vakfı Hibe Fonuna düzenli ya da bir kerelik bağış yaparak sosyal etkisi yüksek çalışmalara destek olabilirsiniz. Böylece sizler gibi Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözümler üreten ağın bir parçası olur, yerelde sosyal sorunlara çözümler üretenlerle tanışır, bağışlarıyla sivil toplumu destekleyen kişilerle ortak işler yapma imkanınız olur.

2. Bir sivil toplum kuruluşu buldunuz ancak bağışınızın doğru biçimde harcandığından emin olmak ve raporlarla bilgilenmek istiyorsunuz:

Vakfımız üzerinden bu STK’ya yapacağınız destek sonucu bağışınızın doğru yerlere harcanmasıyla ilgili izleme ve raporlama Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından yapılır.

3. Doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerinizde arkadaşlarınızın size hediye getirmesi yerine bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmalarını istiyorsunuz:

Bu özel gününüzü oluşturmanıza destek olur, uygun sivil toplum kuruluşunu sizin onayınızla bulur, bağış yapanlara teşekkür ve raporlama süreçlerini hayata geçiririz.

Bizlerle tanışmak ve ayrıntılı bilgi almak için:

kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine bir e-posta atmanız yeterli olacaktır.

KURUMSAL BAĞIŞÇILAR

Sivil Toplum için Destek Vakfı şirketinizin sosyal sorumluluk alanında çözüm ortağı olabilir. Şirketinizin ihtiyaçlarına ve kurumsal vizyonuna yönelik bir sosyal sorumluluk projesini tasarlamak ve sivil toplumda uygun paydaşları bularak uygulamak için destek verebilir. Tanımlanmış bir hedef kitleye yönelik bir fikri projelendirme ve uygulama aşamalarında bir Sivil Toplum Kuruluşu arıyorsanız, size en uygun kurum/ortağı bulmak için çalışmaya başlayabilir. Daha önce tasarlanıp uygulanan bir projenin izleme ve raporlama süreçleriyle ilgili kolaylaştırıcılık görevi görebilir.

Temel olarak kurumlara üç başlıkta hizmet veriyoruz.

1. Hibe Programları: Bağışçı kurumların ihtiyaçları ve üzerinde çalışılması istenilen sosyal sorunu temel alan bir hibe programı kurarak yenilikçi proje fikirlerinin hibelerle desteklenmesine yönelik süreçlerin oluşturulması, uygulanması, raporlanması ve sonuçlarının ölçümlenmesi,

2. Eşleştirme Programı: Bağışçı kurumların ihtiyaçları ve üzerinde çalışılması istenilen sosyal sorunu temel alarak en uygun uygulayıcı STK’nın bulunması, uygulamanın raporlanması ve sonuçlarının ölçümlenmesi.

3. Özel günler: Bağışçı kurumun yılbaşı gibi günlerde bir STK’ya bağış yaparak bunu paydaşlarına duyurmasıyla ilgili sürecin kurgulanması.

Ayrıntılı bilgi için:

kurumsal@siviltoplumdestek.org

adresine bir eposta atmanız yeterli olacaktır.

Çamlıca Köşkü Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul