Category

Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Dijital Dönüşüm Fonu’nun 2023 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu, Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşüm süreçlerini kapasite güçlendirme programları ve hibelerle desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Dönüşüm Fonu’nun 2023 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 9 STK’ya toplam 1.440.000 TL hibe desteği ve mentorlarla çalışma, uzman destekleri vb. gibi imkanlardan oluşan dijital dönüşüm alanında kurumsal gelişim destekleri sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

65+ Yaşlı Hakları Derneği (65+YHD): Herkes için sağlıklı ve değer gören yaşlılık hakkını farklı kuşaklar ile bir arada desteklemek ve yaşlı nüfusu için sosyal politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 65+ YHD sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Çıktıların Yaygınlaştırılması ve Görünürlüğünün Artırılması projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında yaşlılık alanında savunuculuk çalışmaları yürütmek amacıyla açık kaynaklı dijital arşiv oluşturacak ve dijital iletişim stratejisi hazırlayacak. Aynı zamanda depremden etkilenen yaşlı kişilerle iletişim kurma yöntemleri ilgili çok dilli iletişim materyalleri hazırlayacak olan 65+YHD, bu materyallerin dijital platformlarda aracılığıyla yaygınlaşması için çalışmalar yapacak.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA): Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olarak faaliyetlerini yürüten DYA, derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak, yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak ve derin yoksulluk koşullarında yaşayan kişilerin temel ihtiyaçlarına erişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yapıyor. DYA sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle İstanbul’da Afet Yoksulluğunun Verileştirilmesi ve Verilerin Paylaşımı projesini hayata geçirecek. DYA proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası İstanbul’a gelen ailelerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yoksulluk durumunu takip etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’un afet yoksulluğu haritasını çıkaracak olan DYA, yoksulluğun nasıl deneyimlendiği ve ihtiyaç duyulan destek türleri ile ilgili veri üretecek. Üretilen veriler alanda çalışan farklı paydaşlarla paylaşacak.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa): İzmir’de faaliyet yürüten Kadınsa, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını ve toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yapıyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Sağlık 4.0 ve Sağlıkta Dijital Eşitlik için Eylem Planı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında kanser tanısı almış ve tedavisi devam eden depremden etkilenmiş kadınlara erişebilirliği arttırmak ve kadınların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak politika üretilmesine katkı sağlamak amacıyla OncoHealth Assistant mobil uygulamasını güncelleyecek ve uygulamanın bilinirliğini arttırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütecek.

Konuşmamız Gerek Derneği: Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatı’na kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Menstrüasyonun Dijital Dalgası! projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında mültecilerin ve afetlerden etkilenenlerin mevcut sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen HERA Dijital Sağlık mobil uygulaması içerisine regl sağlığı bölümü ekleyecek. Ayrıca depremden etkilenen kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişebilirliğini arttırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapacak. Aynı zamanda regli yoksulluğu alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmek için internet sitelerini güncelleyecek olan dernek; dijital kampanyalar, bağış toplama çalışmaları ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütecek.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA): Köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle KODA Dijital Güçlenme Programı projesini hayata geçirecek. KODA proje kapsamında faydalanıcılar, bağışçılar, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla işbirliklerini güçlendirmek için çalışmalarına müşteri ilişkileri yönetimi programı olan Salesforce entegre edecek. Aynı zamanda hibe kapsamında sağlanacak mentorluk ve atölye destekleri sonucunda çalışanlarının dijital kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen KODA, bu destekler sonunda detaylı bir dijital dönüşüm stratejisi hazırlayacak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK): Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. MEDAK sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle HERA Sağlık Koordinasyon ve Haritalama Sistemleri projesini hayata geçirecek. Kahramanmaraş depremleri sonrası bölge özelinde yapılan kaynak israflarının önüne geçmek için hazırladıkları Afet Sağlık Haritası ve Hera Digital Health platformlarını geliştirmek ve bilinirliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütecek.

S.S. Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Meryem Kadın Kooperatifi): Adana’da faaliyet yürüten Meryem Kadın Kooperatifi farklı üretim alanlarıyla kadınlara istihdam olanakları yaratmak ve kadınların güçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Kooperatif sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Dijital Güç projesini hayata geçirecek. Meryem Kadın Kooperatifi proje kapsamında kooperatifin bilinirliğini arttırmak, ürün ve hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kaynak çeşitliliğini arttırmak amacıyla e-ticarete uyumlu internet sitesi geliştirecek.

S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi (Yaren Kooperatifi): İzmir’de çalışmalar yapan Yaren Kooperatif, kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Koop 4.0, Yaren Dijital Olgunluk ve Kapasite Geliştirme Planı projesini hayata geçirecek. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ortaklığıyla hayata geçirilecek proje kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren kooperatiflerin Kahramanmaraş depremleri sonrası dijital olgunluk seviyeleri ölçülecek. Bu amaç doğrultusunda iki ay süreyle kooperatifçilik, dijital olgunluk ve dijitalleşmenin kooperatifler üzerindeki etkisiyle ilgili eğitimler alacak olan İSTE öğrencileri, eğitimler sonunda edindikleri bilgiler doğrultusunda Hatay’da bulunan kooperatiflerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını analiz edecek. Analizler sonrası her bir kooperatife uygun eğitim programları hazırlanarak kuruluşların dijital olgunluk seviyesini arttırmak için çalışmalar yürütülecek.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. TAD fon kapsamında sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle kurumsal verimliliğini ve paydaşlarla iletişim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Alztek Dönüşüm projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Alzheimer hastalığından korunmanın yolları, Alzheimer hastalarının bakımı, Alzheimer hastalarıyla iletişim başta olmak üzere zihinsel ve fiziksel egzersizlerin, sağlıklı yaşlanma ile ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yer alacağı ücretsiz ve açık kaynaklı Sağlıklı Yaşlanma Platformu’nu kuracak.

 

 

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapanış Toplantısı’na Davetlisiniz

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK),  dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’nun ilk uygulama dönemi tamamlandı.

25 Şubat 2022 Cuma günü saat, 14:00 – 15:30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek olan etkinlikte, fon kapsamında hibe alan kuruluşların projeleri, hibe sürecinde yaptıkları çalışmalar ve Hibe Değerlendirme Raporu hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.

Etkinlik ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Katılmak isteyenlerin kayıt formunu 23 Şubat Çarşamba günü, saat 18:00’e kadar doldurmalarını rica ediyoruz. Zoom bağlantısı yalnızca kayıt yaptıran kişilere gönderilecektir.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ile Çevreci Etkinlikler Platformunun Dijitalleşmesi İçin Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında hibe ve kapasite gelişim desteği sağladığımız SADE, bu destek ile Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşıldığı bir platform olan Çevreci Etkinlikler’in  altyapısını ve içeriklerini yenileyecek ve çevrimiçi eğitim içerikleri oluşturacak. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kurum ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Tamer ile yaptığımız röportajda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında farklı gruplar ile yaptıkları çalışmaları ve Çevreci Etkinlikler platformunu konuştuk.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Adımları Derneği vakfımızdan ilk kez hibe alıyor. Okuyucularımızın derneğinizi daha yakından tanıyabilmesi için çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında farkındalık yaratmak, insanları ve kurumları harekete geçirmek, var olan sürdürülebilirlik çalışmalarını güçlendirmek ve bu çalışmaların etkilerini artırmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızın 3 ana odağı bulunuyor:

– İletişim: Kurumların yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarının hem iç iletişim ile çalışanlarına hem de diğer paydaşlara ulaşması amacıyla projeler geliştiriyoruz. Bu iletişim çalışmalarına video içerikleriyle katkı sunuyoruz.

-İşbirliği: Kurumların var olan sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için  farklı paydaşları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında bir araya getirip, iyi uygulamalarını paylaşmalarını ve işbirlikleri kurmalarını sağlıyoruz.

-Çalışan gönüllülüğü: Kurum çalışanlarının, kurumun sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil edilmesi ve sürdürülebilirlik projelerini geliştirmesi için çalışıyoruz.

Sadece sorunları dile getirmenin çözüme bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz. Evet, sorunlar var ve dile getirilmeli, ancak yapıcı eleştirilerin yapılması ve iyi uygulama örneklerinin ön plana çıkarılması taraftarıyız. Dönüşümün bardağın dolu tarafını görenler tarafından gerçekleştirildiğine inanıyoruz.

2018 yılından bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde iyi uygulama örneklerinin görünür olması ve paydaşlar arasında işbirliklerinin güçlenmesi için UNDP Türkiye ve Zorlu Holding ortaklığında çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğiniz Sorunlara Çözümler Buluşması etkinliklerini yürütüyoruz.

Çözümler Atölyesi ile küresel bir sorunu yerelleştirerek çözme yöntemlerini gençlerle ve diğer paydaşlarla paylaşıyoruz. Etki alanları ne ise, evlerinde, okullarında, çalıştıkları yerlerdeki sorunları tespit edip bu sorunlara çözüm üretebilmeleri için atölyeler yapıyoruz. Gençler, artık geleceklerine sahip çıkıyor. Biz de onları harekete geçmeye teşvik ediyor, bu süreçte yanlarında olmaya çalışıyoruz.

“Emek” ve “üretme” kavramlarını tanımaları için çocuklarla Üreten Çocuklar isimli geri dönüşüm ve ekoloji atölyeleri yapıyoruz. Bu atölyelerde ekim-dikim yapıyoruz, atık kumaşlardan oyuncaklar üretiyoruz, kedi ve köpekler için kurabiyeler pişiriyoruz, organik atıklardan kompostun nasıl yapıldığını gösteriyoruz.

Salgının ilk gününden itibaren çok fazla konuşulmayan ve göz ardı edilen hak temelli çalışan sivil toplum kuruşlarının (STK) risk altında olduğunu düşünerek; STK’lar için Dijital Dönüşüm projesini hayata geçirdik. Kısıtlamalar sebebiyle sahaya inemeyen, çalışmalarını yürütmekte zorlanan STK’larla kendi deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Çevrimiçi toplantı, etkinlik ve topluluk yönetimi araçlarının kullanımı, canlı yayınlar, etkili sosyal medya yönetimi, kampanya oluşturma ve yönetme gibi konularda 40 STK temsilcisiyle eğitim programımızı tamamladık. Yaptıkları çalışmaları daha geniş kitlelere duyurabilmeleri için 8 STK’nın tanıtım filmlerini hazırladık.

İletişim fakültesinde okuyan öğrenciler arasında bağımsız haberciliği teşvik etmek, sürdürülebilirlik odağında yaşanan sorunlara üretilen çözümleri görünür kılmak, doğru bilgiye erişebilmek için üniversitelerin son sınıflarında okuyan ve yeni mezun gençlerle Amaçlar için İletişim projesini yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yaşam, Balkon Bahçeciliği, Kompost Yapımı başlıklarında eğitimlerimizi dijitale uygun hale getirdik. Daha önce yüz yüze yürüttüğümüz bu eğitimleri, salgın sürecinde de şirket çalışanlarına yönelik olarak uygulamaya devam ediyoruz.

Son olarak, Nisan 2020’de derneğimizin Youtube kanalından Sürdürülebilirlik Gündemi adlı canlı yayınlara başladık. Yayınlarda özellikle bu dönemde sürdürülebilirlik alanında yaşanan gelişmeleri konuşmak, çözüm önerilerini sunmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere birbirinden değerli uzmanları ağırlıyoruz. Bugüne kadar 23 yayın yaptık.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde yapılan ilham verici çalışmaları ve iyi örnekleri paylaşmak amacıyla Sorunlara Çözümler Buluşması’nı hayata geçiriyorsunuz. Bu buluşmaları hayata geçirme nedeninizi ve bu kapsamda yaptığınız çalışmaları paylaşır mısınız?

Sorunlara Çözümler Buluşmaları, 2018 yılında dernekleşmeden önce UNDP Türkiye çözüm ortaklığında hayata geçirdiğimiz bir etkinlik dizisi. 2020 yılından bu yana Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Zorlu Holding’in kurumsal desteğiyle de bu buluşmalar devam ediyor. Sorunlara Çözümler Buluşmaları ile, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde yapılan ilham verici çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini öne çıkarmayı, düzenli buluşmalarla karşılıklı fikir ve deneyim paylaşımında bulunmayı amaçlıyoruz. Her buluşma, seçilen bir Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda sosyal girişimci, özel sektör, STK ve kamu kurumlarını bir araya getiriyor. Buluşmalarla, konusunda uzman konuşmacılar ve sürdürülebilirlik alanında çalışan katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor, yaşanan gelişmeler ve yeni fırsatlar hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 2018’den bu yana 18 buluşma ile birbirinden değerli 69 konuşmacıyı ağırladık, buluşmalarda 3258 kişi bizlerle birlikte oldu.

COVID-19 salgını ile beraber birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarını çevrimiçi ortama taşıdı. Siz de bu geçişi desteklemek amacıyla STK’lar için Dijital Dönüşüm projesini hayata geçirdiniz. Bu süreçte alanda gördüğünüz ihtiyaçlardan ve yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

COVID-19 salgını hepimizin çalışma düzenini değiştirdi. Biz de dernek olarak hızlıca uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptık. İlk günlerde uyum sağlamakta zorlandık. Etkinlik, eğitim ve projelerimizi yürütmeye devam edebilmek için hızlıca çalışmaya başladık. Kısa ve orta vadeli planlar yaptık. Eğitim ve atölye çalışmalarımızı dijitale taşırken, etkileşimi sürdürebilmek için çevrimiçi araçlar aradık, denedik ve programlarımızın birer parçası haline getirdik. Salgına kadar sahada fiziksel olarak uyguladığımız çalışmalarımızın büyük bir kısmını dijitale adapte etmeyi başardık, ancak bunun için çok zaman harcadık ve istedik ki bu bilgilerimizi diğer STK temsilcileriyle de paylaşalım.

Hak temelli çalışan, proje ve faaliyetlerini sahada yürüten STK ve kooperatifler, salgın sürecinde sahaya inemedikleri için çalışmalarının büyük bir kısmını ertelemek veya durdurmak zorunda kaldılar. Bu sorunun çözümü için en çok ihtiyaç duydukları konular; eğitimlerini, etkinliklerini ve atölye çalışmalarını çevrimiçi yürütebilmek, dijital kampanyalar yapabilmek oldu. Bu çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştirebilmek  için de çevrimiçi araçların neler olduğunu, nasıl kullanıldığını ve hedef kitlelerine nasıl ulaşılabileceğini bilmeleri gerekiyordu. STK’lar ve sosyal kooperatifler,  paylaşıma açık, bildiklerini diğer kurumlara ve faydalanıcılara aktarma konusunda istekli  oldukları için öğrendiklerini ilişkide oldukları diğer kurumlara da aktaracak bir yaklaşıma sahiplerdi.  Böylece birbirimizden öğrendiğimiz ve birbirimize destek olduğumuz bir süreç başlatmış olduk.

STK’lar için Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında çevrimiçi toplantı, etkinlik ve topluluk yönetimi araçlarının kullanımı, canlı yayın yapma yöntemleri, etkili sosyal medya yönetimi, kampanya oluşturma ve yönetme gibi konuları gündemimize aldık ve 40 STK temsilcisiyle bir araya geldik. Yaptıkları çalışmaları daha geniş kitlelere duyurabilmeleri için 8 STK’nın tanıtım filmlerini hazırladık.

Derneğinizin yürüttüğü bir diğer proje de Çevreci Etkinlikler. Çevreci Etkinlikler’in amacından ve bu çerçevedeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Çevreci Etkinlikler, 2013 yılından bu yana sürdürülebilirlik temelli işleri yaygınlaştırmak ve görünür kılmak amacıyla Türkiye genelinde farklı STK’ların ve sivil inisiyatiflerin yaptığı etkinlikleri tek bir yerde toplayan Türkiye’nin ilk çevre etkinlikleri platformu. Platform,  sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesi ve güçlenmesi için  paydaşlarıyla beraber etkinlik ve atölyeler de tasarlıyor ve uyguluyor.

Çevre ve Sanat Buluşmaları ile sanatçıların çevresel sorunlara yaklaşımlarını irdeleyen bir dizi etkinlik düzenledik.. Yaşanan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm üretme noktasında gençlerle bir araya geldiğimiz Geleceğin Sürdürülebilirlik Liderleri programını farklı kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliklerle gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlikle ilgili yayınların sanal da olsa bir kütüphanesinin olmasını istedik ve Ekoloji Kütüphanesi başlığı altında Türkçe rapor, kitap ve yazılı kaynakları takipçilerimizle paylaşmaya başladık.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında derneğinize Çevreci Etkinlikler’in dijital dönüşümünü güçlendirmek için bir kurumsal hibe ve kapasite gelişim desteği sağlıyoruz. Bu hibeyle ne tür çalışmalar yapacaksınız?

Çevreci Etkinlikler platformu üzerinden Türkiye’de farklı kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerin paylaşımını yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kişi ve kurumları kendi faaliyet alanlarında kurulacak işbirlikleri ile ortak etkinlikler düzenlemeye teşvik edileceğiz. Çevreci Etkinlikler, sosyal ve çevresel açıdan duyarlı bir topluluğa sahip olduğu için etkinliklerin doğrudan ilgili kişilere ulaşmasını sağlayarak, etkileşimin artmasına olanak sağlayacak.

Bunun yanı sıra, Çevreci Etkinlikler’i çevrimiçi bir eğitim platformuna dönüştürme hedefimiz var. Salgın öncesi sahada, salgın süresince dijitalde oluşturduğumuz eğitim içeriklerin videolarını hazırlayarak herkesin erişimine açmayı planlıyoruz. Böylece; konuya ilgi duyan, Türkçe eğitim içeriğine ihtiyaç duyan herkes eğitim videolarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Sürdürülebilirlik odağında dijital eğitim içeriği üreten diğer STK’lar da kendi çalışma alanlarında hazırladıkları video içeriklerini Çevreci Etkinlikler Platformu üzerinden ücretsiz olarak paylaşabilecekler.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında desteklenen tüm STK’lara EBRD ve Turkey Mozaik Foundation’ın ortak finansmanı ile 75.000’er TL hibe ve mentorlarla çalışma, uzman destekleri vb. gibi imkanlardan oluşan dijital dönüşüm alanında kapasite gelişim destekleri sağlayacağız. Fon kapsamında dağıtılan toplam hibe miktarı ise 375.000 TL olacak.

Desteklenen STK’lar ve yapacakları dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Ekosfer Derneği: İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması, biyoçeşitliliğin bozulmaması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla iletişim ve savunuculuk çalışmaları yürüten Ekosfer Derneği, hibe kapsamında 10 ay süreyle paydaşlarla iletişim alanında çalışmalar yapacak.  Çevresel sürdürülebilirlik alanında savunuculuk çalışmalarını yürütmek amacıyla bir internet platformu oluşturacak olan dernek; dijital kampanyalar, bağış toplama çalışmaları ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütecek.

Kadın Balıkçılar Derneği: Kadın Balıkçılar Derneği, denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadınları toplumsal, ekonomik ve mesleki olarak güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde ıskartaya çıkan balıkları konserveleme yöntemiyle ekonomiye geri kazandırmak üzerine bir proje üzerine çalışan dernek, hibe desteğini bu kapsamda bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları geliştirilmesi, e-ticaret platformu kurulması ve kadın balıkçılar dijital topluluğu oluşturulması için yapılacak dijital dönüşüm çalışmaları için kullanacak.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE): Sürdürülebilirlik Adımları Derneği,  Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, hibe desteğimizi 2013 yılında kurulan Çevreci Etkinlikler platformunda Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşılması ve platformun çevrimiçi/kayıt temelli bir eğitim platformuna dönüştürülmesi  amacıyla yapacağı çalışmalar için kullanacak. SADE,  bu amaç doğrultusunda internet sitesinin altyapı ve içerik açısından yenilenmesi, 5 adet çevrimiçi eğitim içeriğinin oluşturulması, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Troya Çevre Derneği: Çanakkale’de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği yerel ve ulusal alanda iklim değişikliği ve etkileri ile yeşil enerji konularına odaklanıyor. Bu kapsamda, 2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji Kooperatifini kuran dernek, diğer enerji kooperatiflerine yol göstermek amacıyla çalışmalar da yapıyor. Dernek, hibe kapsamında yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturarak  birbirlerinden öğrenmelerini ve bu kapsamdaki bilgi paylaşımlarını birbirlerine ve yereldeki tüketicilere aktarmalarını hedefliyor. Troya Çevre Derneği, kuracağı dijital platformda Türkiye’nin 5 farklı ilinden seçilecek birer enerji kooperatifi ile iş birliği ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlamak için veri görselleştirme ve podcast gibi dijital içeriklerle iyi örnekleri yaygınlaştırmak için 10 ay süreyle çalışmalar geçekleştirecek.

Yaşam için Toprak Derneği: Yaşam için Toprak Derneği, şehirde atık sorununa odaklanarak atıkların kompost yapılmasını ve kent bahçelerinde değerlendirilmesini teşvik etmek üzere faaliyetler yürütüyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklarla çalışmalar gerçekleştiren dernek, kompost konusunda bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Yaşam için Toprak Derneği hibe kapsamında bir internet sitesi kurup faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak özellikle kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmeyi amaçlıyor. Eğitsel içeriklerin ve hayata geçirilen projelerin internet sitesine taşınması ve bağışçı arayüzü ile bağış alma entegrasyonun sağlanması ile hem daha fazla kişiye ulaşılması hem de proje başvurularında dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtarak hibe ve bağışların alınması ve böylelikle dernek gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Sona Erdi

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular sona erdi.

Fona toplam 18 STK başvuruda bulundu ve başvuruların 15’i dernek, 2’si kooperatif, 1’i vakıf tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 8 ilden başvuru alındı. Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’ndan talep edilen toplam hibe miktarı ise 1.239.975 TL oldu.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Açıldı

By | Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular açıldı.

Hibe desteğinin yanı sıra mentorlarla çalışma, konu temelli uzman destekleri, özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma, yetenek geliştirici atölyeler vb. gibi ek destekleri içeren  bir kapasite gelişim programını da içeren Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam alanlarından en az birinde faaliyet gösteren STK’lar, başvurularında dijital dönüşüm stratejilerini ve bunun sonucunda ortaya koymak istedikleri değişimi belirterek başvurabilirler.

STK’ların başvuru aşamasında önerdiği dijital dönüşüm fikrinin, aşağıda yer alan kategorilerden en az birini kapsayacak şekilde bir ‘eylemler bütünü’ ve bir stratejinin parçası olarak sunulması gerekir:

  • Kurumsal verimlilik: STK’nın bilgi ve veri ile ilişkisini iyileştirmesi ve/ya da düzenlemesi, haritalama, veri tabanı oluşturma, yeni veri toplama biçimleri, yeni yazılımların satın alınması ve ekiplerin uyumunun sağlanması vb. gibi çalışmalar
  • Paydaşlarla iletişim: STK’nın kamuoyunu ve/veya hedef kitlesini mobilize edebilecek bir iletişim altyapısı oluşturulması, savunuculuk çalışmalarında sözünün daha anlaşılabilir olması için verinin görselleştilmesi çalışmaları, mevcut bir programın dijital ortama aktarılarak dönüştürülmesi vb. gibi çalışmalar
  • Gelir getirme potansiyeli olan ürün/hizmet geliştirme: Bağışçı ara yüzü, e-dükkan, çevrimiçi/kayıt temelli eğitim/sertifika programı oluşturma, bağışçı odaklı bilgilendirme için altyapı kurulması vb. gibi çalışmalar

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen (üniversitelerin ilgili merkezleri, vb.) kuruluşlar, (Çevresel sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler, tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluş üzerinden programa başvurabilir. Farklı kişi, kurum ve inisiyatiflerin oluşturduğu platform gibi bir birliktelik adına başvuru yapıldığında, ev sahibi kuruluş ile ilgili platform arasında imzalanan bir iyi niyet sözleşmesinin başvuru ile birlikte sunulması gerekir.)
  • Başvuru sahibi STK’nın en az bir senedir sahada aktif olarak çalışıyor olması,
  • Başvuran kuruluşun 2020 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması (tüm bağışlar kişisel/kurumsal bağışlar, faiz gelirleri, kambiyo gelirleri ve kayıt altına alınmış ayni bağışlar dahil olacak biçimde),
  • Programa çalışmalarının odağı “temiz su ve sıhhi koşullar”, “erişilebilir ve temiz enerji”, “iklim eylemi”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam”dan en az biri olan kuruluşlar başvurabilir.
  • Başvuru sahibi kuruluşların dijital dönüşüm çerçevesinde bir kurumsal gelişim ihtiyacına ve bu ihtiyacı hayata geçirecek kurumsal kapasite ve iradeye sahip olması gerekir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 75.000 TL talep edebilirler. Başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar göndermeleri gerekir.

Başvuru çağrısı boyunca fon hakkında iki çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Programa başvurmayı düşünen kurumların bu toplantılara katılması ve fon hakkında daha detaylı bilgi alarak başvurularını yapması önerilir.

  • Birinci toplantı – 10 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.
  • İkinci toplantı – 15 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.

Fon kapsamındaki ayrıntılara (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna  buradan ulaşabilirsiniz.