Category

Mülteci Destek Fonu

Mülteci Destek Fonu Kapsamında Hayata Destek Derneği’ne Şartlı Hibe Sağlandı

By | Mülteci Destek Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Türkiye’de yaşayan mültecilerin Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı yönündeki haberler sonrası 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sınırlara doğru mülteci ve göçmen hareketliliğine yol açan acil durum kapsamında mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle şartlı bir hibe olan Mülteci Destek Fonu’nu oluşturduk.

Fon kapsamında, Edirne başta olmak üzere ilgili illerde mültecilerin başta bebek ve küçük çocuk maması olmak üzere tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmet alımı için Hayata Destek Derneği’ne 81.000 TL hibe desteği sağlanacaktır.