Category

Turquoise Coast Environment Fund

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey Başvuruları Sona Erdi

By | Turquoise Coast Environment Fund

The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF), kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını finansal olarak desteklemek amacıyla Vakfımız iş birliğinde hayata geçirilen TCEF hibe programının 2024 dönemi başvuruları sona erdi.

Fona teknik kriterlere uyan toplam 30 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 23’ü dernek, 6’sı vakıf ve 1’i kooperatif tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilden başvuru alındı. TCEF’den talep edilen toplam hibe tutarı 12.988.941 TL oldu.

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Turquoise Coast Environment Fund

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey (TCEF) hibe programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından; Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki biyolojik çeşitliliği, ekosistem hizmetlerini, tarımsal verimliliği, su ve atık yönetimini, denizel alanlar ve kıyı arazilerini korumak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds iş birliğiyle hayata geçiriliyor. TCEF hibe programı kapsamında yedi STK’ya toplam 2.067.830 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Antakya Çevre Koruma Derneği, (Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası Projesi, 290.830 TL), Hatay
Antakya Çevre Koruma Derneği, bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekmek, çevreye duyarlı topluluklar oluşturmak ve doğal mirası korumak amacıyla çalışıyor. 290.830 TL hibe desteğiyle Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası projesini yürütecek. Bu proje kapsamında Asi Nehri Deltası’nın korunması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde bir çevre koruma vizyon planı oluşturacak. Ayrıca, bölge halkının kıyıların korunmasına yönelik farkındalığını artırmak için bir belgesel film hazırlanacak.

Doğa ve Bilim Derneği, (Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi, 350.000 TL), Hatay
Doğa ve Bilim Derneği, bilimsel konulara erişimi güçlendirmek, denizel ve karasal biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek 350.000 TL hibe desteğiyle Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde bulunan köpekbalığı ve vatoz türlerinin üreme bölgelerinden birisi olan Samandağ Hırlavuk kıyısının habitat tahribatının restorasyonu, bölgede dağılım gösteren türlerin kompozisyonunun çıkarılması ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca Samandağ’daki vatoz tarlası türleri ve habitatın korunması, bu nadir mikro-ekosistemin devamlılığının sağlanması için bölgedeki balıkçıları ve yerel halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, (Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım Projesi, 220.000 TL), Hatay
Hatay Tabiat Koruma Derneği, Hatay’in doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin, ekosistem bütünlüğü içerisinde, sürdürülebilir bir gelecekte korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 220.000 TL hibe desteğiyle Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım (GOSREY) projesini hayata geçirecek olan dernek; Gölbaşı Gölü’nün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla yerel topluluklara ve STK’lara yönelik farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu amaç doğrultusunda farklı yaş gruplarındaki 500 kişiye yönelik ekoturizm ve biyoçeşitlilik eğitimleri düzenleyecek. Aynı zamanda yerelde bulunan 50 STK gönüllüsünün yönetsel kapasitesini güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirecek.

S.S. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi, (Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme Projesi, 350.000 TL), Adana
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi balıkçılığın sürdürülebilir olması, Karataş kıyılarının geleceğini iklim krizine dayanıklı hale getirilmesi ve bölgedeki balıkçılığını desteklenmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif, 350.000 TL hibe desteğiyle Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında bölgede konumlandırılmış yapay resiflerin ekolojik fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tür çeşitliliğinin izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca, bundan sonraki izleme ve değerlendirme çalışmalarının standardize edilmesi amacıyla bilimsel protokollere uygun bir araştırma tasarımı oluşturulacak.

Sanayide Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliğine Uyum ve Biyoekonomi Araştırmaları Derneği (YİBA), (Kum Zambağını İzleme ve Koruma Projesi (KUZİKO), 170.000 TL), Adana
YİBA iklim değişikliğine uyum, gıda arz güvenliği ve tarım, iklim eğitimleri, kırsal üretimler, yerel yönetim çalışmaları, sanayide yerel dönüşüm, iklimlendirme çalışmaları, yeşil sanat ve kültür, su hakkı konularında faaliyet yürütüyor. Dernek 170.000 TL hibe desteği ile KUZİKO projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçeleri kıyılarında bulunan ve Türkiye’de koruma altına alınan türler arasında yer alan kum zambaklarına yönelik farkındalığın artması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda kum zambaklarının korunmasına yönelik politika önerileri geliştirecek olan dernek, alanda çalışan paydaşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çevrimiçi bir platform oluşturacak.

Sınırlı Sorumlu Samandağ İlçe Merkezi Ev Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, (Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme Projesi, 350.000 TL), Hatay
Kooperatif dirençli gıda ağı modelleri oluşturmak ve bölgedeki üreticileri güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 350.000 TL hibe desteğiyle Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan kooperatif; su yönetimi ve biyolojik çeşitliliği destekleyerek, ortak üretim alanının sürdürülebilirliğini artırmak ve yerel ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu doğrultuda yağmur suyu hasadı için depolama faaliyetleri yürütecek olan kooperatif; toprak erozyonunu minimizasyonu için ağaçlandırma çalışmaları yapacak. Son olarak, 50 çiftçiye yönelik iki günlük teorik ve uygulamalı su yönetimi eğitimleri düzenleyecek.

Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği, (Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesi, 337.000 TL), Adana
Gıdanın sürdürülebilir ve temiz satın alımı ve tüketimi için farkındalık çalışmaları yapan Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği; gıda israfını azaltmak, doğal üretim ortamını, teknikleri ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Dernek 337.000 TL hibe desteğiyle Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında balık baykuşlarının yaşam alanlarının araştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek saha çalışmaları sonucunda Bilimsel Balık Baykuşu Araştırma Raporu hazırlayacak olan dernek; Balık Baykuş türünün korunmasına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla Balık Baykuşu Kitapçığı hazırlayacak. Son olarak, saha çalışmaları, farkındalıklar ve ziyaretlerin yer aldığı projenin amacı ve sonuçlarının anlatıldığı Balık Baykuşu Projesi kısa filmi hazırlanacak.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2024 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Turquoise Coast Environment Fund

The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF), kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını finansal olarak desteklemek amacıyla Vakfımız iş birliğinde hayata geçirilen TCEF hibe programının 2024 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2024 döneminde de Türkiye’nin güney veya batı kıyı bölgelerindeki doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projeleri desteklenecektir. Bu amaç doğrultusunda proje fikirlerinde aşağıda detayları paylaşılan üç temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması beklenir:

 • Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeler:

Mevcut gıda-tarım bağını koruyarak, sürdürerek ve yeniden inşa ederek gıda sistemlerinin geleceğini yansıtan projeler bu başlık altında değerlendirilecektir. Bu başlık altında desteklenecek projelerin, onarıcı tarım stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü etkilerini dikkate almak ve yönetmek gibi bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi beklenecektir.

 • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımına sahip projeler:

Karasal ve denizel biyoçeşitliliği ele alan projeler, küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere, kıyı kullanımının bütünsel, sektörler arası, yerelden ulusala, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik eden yenilikçi yaklaşımlar bu başlık altında değerlendirilecektir.

 • Koruma alanında çalışan STK’larının yasal ve kurumsal olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan projeler:

Savunuculuk, ağ oluşturma ve koruma eylemini harekete geçirmek istedikleri ilgili alanlar çerçevesinde doğru veri ve bilgilere erişme yeteneği geliştirme dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesini amaçlayan projeler desteklenecektir.

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar*,
 • 2023 gelirleri 4.000.000 TL’nin altında olan kuruluşlar,
 • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar.

TCEF kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.400.000 TL‘dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 450.000 TL talep edilebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 8 Mayıs 2024 saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

TCEF hibe programı hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey’in 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

By | Turquoise Coast Environment Fund

Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerinde depremden etkilenen alanları yeniden canlanmasına, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, tarımsal verimlilik, su, atık yönetimi, denizel alanlar ve kıyı arazilerini sürdürülebilir bir şekilde korunmasına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek vermek amacıyla Conservation Collective (ve bünyesindeki Turquoise Coast Environment Fund- Turkey), Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund- Turkey’e (TCEF) başvurular sona erdi.

Fona teknik kriterlere uyan toplam 11 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 9’u dernek ve 2’si kooperatif tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin olmak üzere 4 ilden başvuru alındı. TCEF’den talep edilen toplam hibe tutarı 3.595.830 TL oldu.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Turquoise Coast Environment Fund

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerinde depremden etkilenen alanları yeniden canlandırmak ve sürdürülebilir bir şekilde korumak; yerel halkın doğal yaşam alanlarıyla yeniden uyum içinde yaşamasına katkı sağlamak; depremden etkilenen kıyısal alanlar ve ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltmak ve iyileştirmek; hayatı olumsuz şekilde etkileyen acil çevre sorunlarına, özellikle biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, tarımsal verimlilik, su, atık yönetimi, denizel alanlar ve kıyı arazilerinin korunmak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Conservation Collective (ve bünyesindeki Turquoise Coast Environment Fund- Turkey), Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF)’in 2023 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun bu döngüsünde Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki acil çevresel sorunları ele almak, kıyı ve deniz peyzajlarını restore etmek ve sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projeleri desteklenecektir. Bu amaç doğrultusunda proje fikirlerinde aşağıda detayları paylaşılan yedi temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması beklenir:

 • Sürdürülebilir gıda sistemlerinin teşvik edilmesi:
  • Mevcut gıda-tarım bağının korunması, sürdürülmesi veya yeniden inşa edilmesi,
  • Tarladan sofraya stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü dışsallık ve etkilerini dikkate alarak ve uygulayarak, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi.
 • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımları:
  • Kara ve deniz biyoçeşitliliğini ele alınması,
  • Küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar da dahil olmak üzere kıyı kullanımının bütüncül, sektörler arası, aşağıdan yukarıya, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik edilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar içermesi.
 • Yerel STK’ların yasal ve kurumsal olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi
  • Bilgi tabanı ve ağ oluşturmak için STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi,
  • Uygun alanlarda koruma eylemlerinin harekete geçirilmesi, bilinçli kararlar almak üzere doğru veri setlerinin kullanılmasına da dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi.
 • Doğa ve yaban hayatın korunması
  • Peyzaj yaklaşımları, peyzajın bir bütün olarak ele alınması,
  • Çok katmanlı doğal çözümler, yaban hayatının korunması, doğanın bir organik üretim yolu olarak kullanılması,
  • Nehirler ve kıyı peyzajlar da dahil olmak üzere, peyzajların doğal çözümler yoluyla restore edilmesi ve bu alanları yerel eylemlerle güçlendirilecek doğa temelli çözümler üretilmesi,
  • Depremden etkilenenlerin doğa pozitif geçim kaynaklarına yönlendirilmesi,
  • Atık döküm alanlarının geri kazandırılması,
  • Tarım arazilerinin, kıyı ve deniz alanlarının, kumulların, kara ve denizle bağlantılı sulak alanların korunması ve restore edilmesi.
 • Toprak restorasyonu ve rejeneratif tarım
  • Rejeneratif tarım, toprakların sürdürülebilir bir şekilde geri kazanılması aynı zamanda verimli, bütüncül ve doğaya uyumlu tarım uygulamasının teşvik edilmesi
 • Kıyı restorasyonu
  • Kıyı ve deniz alanların temizlenmesi ve ekolojik turizmin doğal çözümler ile yeniden başlatılması.
 • İklim çözümleri
  • Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve deniz seviyesinde yükselme görülmektedir. Yeni imar planlarının bunları göz önünde bulundurması ve yeni planların modası geçmiş inşaat yöntemleri yerine sürdürülebilir, katılımcı, doğa ve biyoçeşitlilik odaklı yöntemleri benimsemesi gerekecektir.

TCEF hibe programı kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.800.000 TL‘dir.

Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 3500.000 TL talep edilebilir. Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 30 Ocak Salı günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna  ulaşabilirsiniz.

Turquoise Coast Environment Fund – Turkey’in 2023 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programının 2023 dönemi Fon Başlangıç Raporu yayımlandı. Fon kapsamında Bodrum Klasik Müzik Derneği’ne, Doğal Denge Derneği’ne, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’ne, Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, S.S. Ayvalık Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi’ne ve Sualtı Araştırmaları Derneği’ne toplam 1.294.986 TL hibe desteği sağlıyoruz.

TCEF hibe programının 2023 döneminin yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Turquoise Coast Environment Fund – Turkey Hibe Programına Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programının başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fona yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Turquoise Coast Environment Fund – Turkey’in 2023 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programının 2023 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 6 STK’ya toplam 1.294.986 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Bodrum Klasik Müzik Derneği: Muğla’da faaliyet gösteren Bodrum Klasik Müzik Derneği; Gümüşlük köyü ve Bodrum bölgesinde uluslararası etkinlikler düzenliyor. 2004 yılından beri Gümüşlük Müzik Festivali’ni hayata geçiren dernek ekoloji konularını da kültürel bir değer olarak ele alıyor. Fon kapsamında sağladığımız 200.000 TL hibe desteğiyle Bodrum Yarımadası’nın Serbest Akan Son Nehir Sistemi için Yerel Yönetim Modeli: Kavakderesi Havzası projesini hayata geçirecek. Dernek proje ile Bodrum Yarımadası, Muğla ve Güneybatı Anadolu’da bulunan son agrosilvopastoral sistemler (çoklu üretim sistemleri) sistemlerinden biri olan Kavaklıdere Havzası’nı bir peyzaj alanı olarak koruması, yerel katılımcı bir yönetişim planı oluşturması ve bölge sakinleriyle politika üreticilerinin peyzajın önemi konusunda farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Doğal Denge Derneği: Ankara’da faaliyet yürüten Doğal Denge Derneği Türkiye’deki mevcut ve potansiyel çevre koruma alanlarındaki doğal ve kültürel varlıkların korunması için sürdürülebilir yöntemlerin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesindeki İstilacı Yabancı Türlerin Vatandaş Katılımı ile İzlenmesi projesini hayata geçirecek. Vatandaşlık biliminden faydalanacak olan dernek proje kapsamında bireylerin gözlem ve deneyiminden faydalanarak Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kıyı ve deniz alanlarında bulunan Aslan Balığı, Balon Balığı, Uzun Dikenli Deniz Kestanesi gibi istilacı yabancı türlerden (İYT) etkilenen alanların biyoçeşitliliğe, sağlığa ve ekonomiye etkilerinin azaltılması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Balıkesir’de faaliyet yürüten dernek Türkiye’nin ve özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla çalışmalar yapıyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Sazlıklarda Hayat: Poyraz Kuşu ve Yılan Balığı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Ege Havzası’nda Edremit Körfezi kıyısında yer alan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın doğa alanı olarak korunması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın tescil alanının genişletilmesi ve ekosistem tabanlı yönetim planının hazırlanması amacıyla ulusal kampanya düzenleyecek ve farkındalık faaliyetleri yürütecek.

Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi: Muğla’da faaliyet gösteren kooperatif, başta Marmaris olmak üzere Muğla’nın tarımsal ürünlerinin ekolojik koşullar altında ekilmesi, hasat edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 215.000 TL hibe desteğiyle Marmaris Kasaba: Kadın Sağlık Bahçeleri projelerini hayata geçirecek. Kooperatif proje ile Marmaris’te sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sisteminin teşvik edilmesi ve ekosistem tabanlı yönetim uygulama modellerinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapacak.

S.S. Ayvalık Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi (BBOM Ayvalık Kooperatifi): Balıkesir’de faaliyet yürüten kooperatif; Ayvalık ilçesi genelinde eşitlik, özgürlük, toplumsal adalet, duyarlılık, çoğulculuk, ekolojik düşünce, yaratıcılık ve bilimsellik gibi değerlerin eğitim alanında yaygınlaştırılması amacıyla çocuklara, ebeveynler ve eğitmen/öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlik ve çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Ayvalık Adalarında Kuşların ve Biyoçeşitliliğin Araştırılması projesini hayata geçirecek. Kooperatif proje kapsamında Ayvalık Adaları ve deniz sahasındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması, tehdit unsurlarının belirlenerek etki değerlendirmelerinin yapılması, elde edilen ön bulgularla Ayvalık’ta okul çağındaki öğrencilerle farkındalık arttırma çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD): SAD, deniz canlıların araştırılması ve korunması, kıyı ve deniz yaşam alanlarının ve yabanıl kıyı habitatlarının korunması, yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 219.986 TL hibe desteğiyle Bodrum Yarımadasının Deniz Çayırlarını Koruma ve Yaşatma projesini hayata geçirecek. SAD proje kapsamında Küdür Yarımadası 1. Derece Doğal SİT ve Akdeniz Foku Koruma Alanı başta olmak üzere Bodrum çevresindeki adaların ve diğer önemli yaban hayatı yaşam alanlarının etkin bir şekilde korunması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF)’in 2023 dönemi başvuruları sona erdi.

Fona teknik kriterlere uyan toplam 23 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 18’i dernek, 2’si vakıf ve 3’ü kooperatif tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere 9 ilden başvuru alındı. TCEF’den talep edilen toplam hibe tutarı 8.081.539 TL oldu.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF)’in 2023 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2023 döneminde de Türkiye’nin güney veya batı kıyı bölgelerindeki doğal çevrenin korunması ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projeleri desteklenecektir. Bu amaç doğrultusunda proje fikirlerinde aşağıda detayları paylaşılan üç temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması beklenir:

 • Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeler:

Mevcut gıda-tarım bağını koruyarak, sürdürerek ve yeniden inşa ederek gıda sistemlerinin geleceğini yansıtan projeler bu başlık altında değerlendirilecektir. Bu başlık altında desteklenecek projelerin, onarici tarim stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü etkilerini dikkate almak ve yönetmek gibi bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi beklenecektir.

 • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımına sahip projeler:

Karasal ve denizel biyoçeşitliliği ele alan projeler, küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere, kıyı kullanımının bütünsel, sektörler arası, yerelden ulusala, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik eden yenilikçi yaklaşımlar bu başlık altında değerlendirilecektir.

 • Koruma alanında çalışan STK’larının yasal ve kurumsal olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan projeler:

Savunuculuk, ağ oluşturma ve koruma eylemini harekete geçirmek istedikleri ilgili alanlar çerçevesinde doğru veri ve bilgilere erişme yeteneği geliştirme dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesini amaçlayan projeler desteklenecektir.

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar*,
 • 2022 gelirleri 30.000 TL ve 3.000.000 TL arasında olan kuruluşlar,
 • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.250.000 TL‘dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 220.000 TL talep edilebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.