Category

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Öğretmen Ağı ile Yaşamın İnşasında Öğretmen Var Projesi Hakkında Konuştuk

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenme Destek Fonu kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Yaşamın İnşasında Öğretmenler Var projesini hayata geçiriyor. Ağ proje kapsamında Proje kapsamında öğretmenlerin deprem bölgesine ilişkin belirledikleri ihtiyaçlara çözüm üretebilecekleri içerikler üretmesine, deprem sonrası okula uyum sağlamak üzere insan kaynağını düzenli ve sürdürülebilir kılınmasına ve yerelde öğretmenlerin oluşturdukları dayanışma topluluklarını desteklemesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Öğretmen Ağı ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; Ağ’ın yürüttüğü faaliyetler, proje kapsamında yapılan çalışmalar, projenin uzun vadeli etkileri ve Ağ’ın gelecek dönem faaliyetleri hakkında konuştuk.

Öğretmen Ağı olarak, öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağı içinde çalışmalar yürütüyorsunuz. Çalışma alanınızın var olan durumu hakkında neler söylersiniz?

Öğretmen Ağı’nın ilk günden itibaren kılavuzu “Öğretmenler adına değil, öğretmenlerle birlikte.” ifadesi oldu. Bu ifade şu yüzden önemli: Bunca yıl öğretmenler için çalışmalar üreten çok fazla kurum oldu. Eğitim alanında öğretmeni özne olarak görerek üretilen çalışmalar ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Çalışma alanımızın -yani eğitimin- daha nitelikli olması için eğitimin en önemli paydaşlarından olan öğretmeni özne olarak görmenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Mevcut durum ise bunun tam aksi. Öğretmenlerin çalışma alanında kendini özgür hissetmediğini, yenilikçi çalışmaları paylaşacak alanlarının oldukça sınırlı olduğunu gözlemliyoruz.

Hibe desteğiyle Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesini hayata geçiriyorsunuz. Proje kapsamında yürüttüğünüz çalışmalar, çalışmanın çıktıları ve alana etkisi hakkında bilgi verir misiniz? (Elinizde varsa verilerle destekleyebilir misiniz?)

Deprem bölgesinde öğretmenlerin paylaştığı ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığımız Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesi temelde üç aşamadan oluşuyordu. İçerik üretimi, deneyim paylaşımı ve saha yaygınlaştırması temelinde faaliyetlerimizi planladık. İçerik üretimi için Öğretmen Ağı’nda sıkça kullandığımız Yaratıcı Problem Çözme Programı’nı evirerek, Adana’da iki günlük bir program gerçekleştirdik. Deprem bölgesinden öğretmenlerin katılımı ve Değişim Elçisi öğretmenlerin kolaylaştırıcılığında 19-20 Haziran 2023 tarihlerinde iki tam günlük “Yaratıcı Problem Çözme Programı: Açık Alan” etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinliğe deprem bölgesindeki illerden 39 öğretmen katıldı. Etkinlik sonunda dört gruptan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik dört yaratıcı çözüm önerisi geliştirildi. Buna ek olarak Değişim Elçileri tarafında geliştirilen Mobil Psikososyal Destek Programı’na daha fazla içerik eklemek için bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştay sonucunda Değişim Elçileri,  Afet Sonrası Destek Çalışmaları Programı El Kitabı’nı ortaya çıkardılar.

Programın deneyim paylaşımı kısmında afet çalışmaları yürüten uzmanları ağırladığımız etkinlikler hayata geçirdik. Ek olarak Öğretmen Ağı Yaz Buluşması’nda farklı illerden öğretmenlerin deneyimlerini paylaştıkları oturumlar gerçekleştirdik.

Saha uygulaması kısmı için de bir gönüllü havuzu oluşturduk. Değişim Elçisi öğretmenlerden oluşan bu gönüllü havuzuna 45 tane öğretmenimiz dahil oldu. Bu 45 öğretmene sahaya çıkmadan önce gerekli aktarımlar yapıldı. Sahada dikkat etmeleri gerekenlere ve psikolojik olarak hazır bulunuşluklarını artırmaya yönelik uzman görüşmesi sağladık. Gönüllü havuzundaki 39 öğretmen şimdiye kadar Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da toplam yedi merkezde akademik ve psikososyal destek çalışmaları odaklı faaliyetler yürüttü. Bu faaliyetlerde toplam 735 çocuğa ve 71 veliye ulaşıldı.

Bu çalışmaların alana etkisini en güzel özetleyen şey öğretmenlerin uygulamaları yaptıkları merkezlerde öğrencilerin “Bir daha ne zaman geleceksiniz?” sorusu oldu. Özellikle Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesi kapsamında uyguladığımız Afet Sonrası Destek Çalışmaları Programı çocukların ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunduğu için etkisi yüksek oldu. Bunun ötesinde bölgede çalışma yürütmek isteyen öğretmenlere sunulan alan, bölgenin ihtiyacına doğrudan karşılık verdi.

Projenizin öğretmenlerin deprem bölgesindeki ihtiyaçlara çözüm üretme kapasitesini nasıl artıracağını düşünüyorsunuz?

Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesini tasarlarken öğretmenlerin ihtiyaçlarını toplayarak bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Proje uygulama adımları da öğretmenlerle birlikte gerçekleştirildi. Dolayısıyla yaptığımız diğer çalışmalarda olduğu gibi öğretmenlerin özne olduğu, her aşamaya dahil oldukları bir süreç yürüttük. Öğretmenlerden projeyi geliştirirken duyduğumuz temel ihtiyaç, sahada gönüllü insan sayısının az olmasıydı. Proje temelde bu soruna yanıt oldu. Bölgedeki öğretmenlerimizle bölge dışından desteğe giden öğretmenler bir araya gelerek çalışmalar üretti. Bölgeye dayanışma desteği sağlanmış oldu. Buna ek olarak öğretmenler bölgenin ihtiyaçlarına yönelik içerik ürettiler. Gördükleri sorunlar üzerine düşünerek çözümler ürettiler. Bu da üretim kapasitelerini artırdığı gibi doğrudan sorunun muhatapları tarafından çözüm üretilmesine alan sağladı.

Deprem sonrası okula uyum sağlamak için insan kaynağını düzenli ve sürdürülebilir kılma konusunda ne gibi stratejiler izlenebilir?

Projenin temelini oluşturan strateji buydu. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarda da özellikle sürdürülebilirlik adına öğretmenlerin esenliğini gözeten bir program yaptık. Gönüllü öğretmenler ayda maksimum iki kere sahaya gitti. Saha sürecinde ya da sonrasında ihtiyaçları olması hâlinde psikolojik destek sağlayabileceğimiz alanlar yarattık. Çalışmalara başladıktan sonra bölgeye yeni öğretmen atamaları yapıldı. Bu atamalardan sonra da yeni atanan öğretmenlere yönelik etkinlikler planladık. Bu etkinliklerle öğretmenlerin bölgedeki ihtiyaçlarını karşılamayı planladık.

Bir diğer önemli stratejimiz ise özellikle yeni atanan öğretmenlere ulaşabilmek için Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak oldu. Protokol kapsamında yine sahayı güçlendirmek için Sabancı Vakfı ana desteği ve Bank ABC katkılarıyla açtığımız Öğretmen Dayanışma Alanı’nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, il genelindeki öğretmenlere ulaştırıyoruz. Ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğünün gördüğü ihtiyaçlara yönelik de istişare ederek güncel ihtiyaçları görebiliyor; çalışmalarımızı buna yönelik planlayabiliyoruz.

Projenizin deprem bölgesindeki eğitim sistemine uzun vadeli etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Öğretmen Ağı’nın çalışmalarının temeli; eğitim sistemini iyileştirmenin yolunun, eğitimin öznesi öğretmenden geçtiği üzerine kuruluyor. Bu projeyle de bölgedeki öğretmenlerin iyi olma hâline katkı sağlamak için bir gönüllü havuzu oluşturduk. Gönüllüler hem oradaki öğretmenlere destek oldu hem de kendileri bölgeye giderek katkı sağladı. Öğretmenler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda programlar gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyorlar.

Bölgede yaptığımız paydaş görüşmelerinde duyduğumuz en önemli ihtiyaç, öğretmenin sosyalleşme ihtiyacıydı. Özellikle yeni atanan öğretmenlere yönelik etkinliklerle bu ihtiyacı Öğretmen Dayanışma Alanı’nda gidermeyi hedefledik. Bu alanın, öğretmenlerin iyi olma hâlini destekleyen, dayanışma ve iş birliği ruhunu yaşatacak bir yer olmasını umuyor, öğretmenlere ait alanların çoğalmaya devam etmesini diliyoruz.

Öğretmen Ağı’nın gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz? Sağladığımız hibe desteği gelecekteki hedef ve projelerinizi nasıl etkiledi?

6 Şubat ile birlikte bölgedeki öğretmenleri desteklemek için kurum olarak iki önemli proje hayata geçirdik. Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesi, deprem bölgesinde uyguladığımız iki büyük projeden biri. Diğer projemiz de Öğretmen Dayanışma Alanı. Bu iki proje kısa vadeli hedeflerimizin sac ayakları oldu. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesinde Öğretmen Dayanışma Alanı projesiyle öğretmenlerin sosyalleşme ihtiyaçlarını, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya yönelik; yine öğretmenlerle birlikte faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yaşamın İnşasında Öğretmen Var Projesi bu hedeflere ulaşabilmek için önemli bir kaldıraç noktası oldu. Proje kapsamında hayata geçirmeyi planladığımız İl Millî Eğitim protokolünü geliştirerek diğer projelerdeki çalışmalarımızın da uygulanabileceği alanlar oluşturduk.

Bağış kültürünün yeniden yapılanmaya başladığı bu dönemde bağışçılara nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Bu soruyu öğretmen bağlamında yanıtlamak isterim. Öğretmen Ağı’nda şimdiye kadar zorlandığımız da bir konu. Çünkü yaptığımız çalışmaların bağışçılarda doğrudan bir karşılığı olamayabiliyor. Bağışçının görmek istediği somut çıktılar var. Bu çıktılar da genellikle nicel çıktılar. Elbette nicel çıktı önemli bir ölçme değerlendirme verisi. Yapılan çalışmaların etkisinin göstergesi adına da önemli bir gösterge. Ancak tek gösterge değil. Çünkü hiçbir nicel veri, depremden etkilenen bir çocuğun “Bir daha bekliyoruz” hissi kadar etkiyi göstermeye yetecek düzeyde olamıyor. Doğrudan çocuklarla yapılan çalışmalarda, nicel veri, ulaşılan çocuk sayısı elbette önemli. Biz bunun yanında öğrenciye, çocuğa etki eden en önemli faktör olan öğretmenin iyilik hâlinin de eş değerde önemli olduğuna inanıyoruz. Öğretmenin iyilik hâlini artırdığımız zaman çocuğun da iyi olmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Burada da göstergemiz nicelden çok nitel göstergeler. Bir öğretmenin uzun süre burada gönüllülük yaparak pek çok alanda beceri geliştirmesi, inisiyatif alması, yaratıcı düşünmesi, eleştirel bakması bizim için çok daha önemli oluyor.

STDV aracılığıyla bağış yapan herkese teşekkür etmek isteriz. Onlar sayesinde deprem bölgesinde pek çok öğretmen kendisine bir sığınak buldu. Pek çok çocuk ve veli öğretmenleriyle farklı bir iletişimin mümkün olabileceğini fark etti. Bunun da ötesinde bir trajediden birlikte çıkan bireyler olarak dayanışmanın önemini hissettiler. Bunu hissettirmeye devam etmek için biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerden de desteğinizi sürdürmenizi dileriz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’ye Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Acil Deprem Fonu, Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’nin başvuru ve seçim süreci tamamladı. Fon kapsamında, sahada faaliyet yürüten ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini destekliyoruz.

Fonun bu döneminde çocuk haklarının ve refahının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve depremden etkilenenlerin kültür-sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması amacıyla yürütülecek çalışmaları önceliklendirdik.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fona yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür-sanat alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun dönemli projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 11 STK’ya 21.788.275 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Defne Kadın Kooperatifi) (Yeniden Defne Projesi, 1.978.800 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet gösteren Defne Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hataylı kadınların ürettikleri ürünler kooperatifin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı üzerinden satışa sunuluyor.  Defne Kadın Kooperatifi sağladığımız 1.978.800 TL hibe desteğiyle Yeniden Defne projesine devam edecek. Kooperatif projenin ikinci aşamasında depremlerde zarar gören üretim alanını onarmaya devam edecek. Kapasite güçlendirme çalışmaları yürütecek olan Defne Kadın Kooperatifi; ürünlerini iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek amacıyla danışmanlık desteği alacak. Daha çok kadına ulaşmak ve kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla üç farklı atölye düzenleyecek ve 100 kadına ulaşacak. Son olarak üretime devam edebilmek amacıyla 10 ton domates ve 5 ton biber alınacak olan Defne Kadın Kooperatifi; 640 kg kuru domates, 5000 kavanoz domates sosu ve 450 kg biber salçası üretilecek. Projenin ilk dönemiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması Projesi, 2.000.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten FİSA, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. FİSA sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması projesine devam edecek. FİSA proje kapsamında 250 çocuğa ve 300 bakım verene yönelik psikososyal destek atölyeleri organize edecek. Aynı zamanda ulaşılan çocuk sayısını artırmak ve çocuklara yönelik çalışmaların kalıcı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla yereldeki 20 gence, 40 STK’ya ve 100 öğretmene yönelik güçlendirme seminerleri, izleme ve raporlama eğitimleri verecek. Son olarak Adıyaman özelinde bir yıllık İzleme ve raporlama çalışması yürütecek.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür-Sanat Derneği (HSO), (Sanat Kozası Projesi,1.997.000 TL), Hatay
HSO, Hatay ve çevresinde kültür-sanat alanında bir dönüşüm yaratmak amacıyla çeşitli konserler, projeler ve eğitim atölyeleri gerçekleştiriyor. HSO, sağladığımız 1.997.000 TL hibe desteğiyle Sanat Kozası projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında kültür-sanat yaşamına katılım/erişim hakkını desteklemek ve bölgedeki müzisyenlere ulaşmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda depremlerden etkilenen 100 müzisyene ulaşılacak olan HSO; müzisyenlerin yeniden müzik üretim süreçlerinde yer almasına katkı sağlamak amacıyla Hatay Senfoni Orkestrası’nda davet edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek konserlere hazırlık amacıyla üç ay süreyle eğitim ve repertuar çalışmaları yürütülecek. Dernek orkestraya yeni katılan müzisyenlerle beraber ayda iki kere çeşitli konteyner kentlerde hazırladıkları repertuarı sergileyecek ve 20.000 kişinin kültür-sanat hakkına erişimine katkı sağlayacak.

Herkes için Mimarlık Derneği (HİM), (Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma,2.000.000 TL), İstanbul
HİM, topluma fayda sağlayan, alternatifleri teşvik eden ve sosyal sorunlara çözüm üreten bir mimarlık anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  HİM, sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma projesini hayata geçirecek. Architecture Sans Frontières UK ve Hatay Deprem Dayanışması iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında dernek; yeniden yapılanma süreçlerinin yerel katılım öncülüğünde daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla yeni uygulama modeli geliştirecek, test edecek, belgeleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak. Defne’ye bağlı Çekmece Mahallesi sakinlerinin katılımıyla tasarlanacak bu model sonucunda bir toplanma yeri olarak hizmet verecek ortak bir alan inşa edilecek. Ayrıca Çekmece Mahallesi’nin yeniden inşası ve yaşayan mirasının korunmasına yönelik ilke ve seçenekleri ortaya koyan bir Topluluk Eylem Planı geliştirecek. Son olarak, HİM, bu girişimlerin desteklenmesi, belgelenmesi ve kilit paydaşlar arasında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), (Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi,1.934.625 TL), İstanbul
 İNSEV kentlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde toplumu sağlık ve eğitim konularında bilinçlendirmek, doğrudan sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İNSEV sağladığımız 1.934.625 TL hibe desteğiyle Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi projesini hayata geçirecek. İNSEV proje kapsamında Antakya ve Defne’de depremlerden etkilenen, destek mekanizmalarına ulaşamadığı için depremlerin yarattığı olumsuz sonuçlar ile baş edemeyen, ruh sağlığında kalıcı hasarlar oluşmaya başlayan ve davranış problemleri yaşayan çocuklara yönelik uzman ekiple birlikte profesyonel danışmanlık ve terapi desteği sağlayacak. Aynı zamanda Hatay İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle ulaşılacak 300 çocuğa yönelik oyun ve sanat atölyeleri düzenleyecek.

İstanbul Mor Dayanışma Derneği (Mor Dayanışma), (Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! Projesi, 1.872.000 TL), İstanbul
Mor Dayanışma kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kent hakları sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. Psikososyal, hukuk ve sağlık hakkında danışmanlık desteği sağlayan Mor Dayanışma; kültür-sanat, sosyal medya ve çeviri komisyonları ile sorun alanlarına yönelik feminist politikalar üretiyor. Mor Dayanışma sağladığımız 1.872.000 TL hibe desteğiyle Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda dernek; Antakya Serinyol Mahallesi’nde yaşayan ve çeşitli nedenlerle hukuki ve psikososyal destek çalışmalarına erişemeyen kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek.  Şiddete maruz kalan ve/veya rezerv alan kararnamesi nedeniyle sorun yaşayan kadınlara yönelik hukuki destek sağlayacak.  Ayrıca psikososyal destek hizmetlerine erişemeyen kadınlar için danışmanlık, yönlendirme ve bilinç yükseltme çalışmaları yürütecek.

Kolektif Araştırmalar Derneği (CORE) (Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası Projesi, 1.958.200 TL), İstanbul
CORE, tarafsız, güvenilir, şeffaf ve nesnel bilgi üretimini artırmak, veriyi herkes için erişilebilir kılmak ve Türkiye araştırma evrenini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. CORE sağladığımız 1.958.200 TL hibe desteğiyle Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası projesini gerçekleştirecek. CORE projeyi olası büyük depremler sırasında ve sonrasında depremlerden en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların ve kadınların ihtiyaçlarını daha koordineli ve iş birliği içerisinde karşılayabilmek; Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında kadınların ve çocukların devam eden ihtiyaçlarını nitelikli bir şekilde anlayabilmek ve yürütülen çalışmalara stratejik katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adıyaman ve Hatay’da kadın ve çocuk alanlarında yapılan veya yapılmayan çalışmaların, yaşanan sorunların ve sivil toplum deneyiminin hafızasını oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Vakıf proje çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla “Depremden Kalanlar” adlı bir program serisi, “Data Talk” özel serisi ve Adıyaman ve Hatay’daki gazetecilerle gerçekleştirilecek toplantılar gibi etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca dernek Sivil Toplum Yol Haritası Çalıştayı düzenleyecek.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV), (Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon Projesi, 1.981.800 TL), İstanbul
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, kültürel çeşitliliği ortak insanlık mirası olarak gören, benimseyen, sahiplenen, paylaşan ve bunları gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarmak için toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.  Vakıf sağladığımız 1.981.800 TL hibe desteğiyle Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon projesini hayata geçirecek. Vakıf Kentsel Gelişim Derneği iş birliğiyle gerçekleştireceği proje kapsamında 10-24 yaş arası çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla kültür-sanat faaliyetleri yürütecek. 10-14 ve 15-24 yaş arası iki farklı gruba yönelik uygulanacak sanat atölyeleri aracılığıyla çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirecek sanat faaliyetleri ve aidiyet duygularını arttıracak kültür bilinci eğitimleri düzenleyecek. Bu atölyeler yerel eğitimciler ve KBGV uzmanları rehberliğinde eğitim alacak olan depremden etkilenmiş 20 ‘Genç Kültür Gönüllüsü’ tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca bölgede kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 10 STK’nın kapasitesini güçlendirmek ve sanat terapisi yöntemini çalışmalarına entegre etmelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yapacak.

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), (Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, 1.994.000 TL), İstanbul
Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütüyor.  Sağladığımız 1.994.000 TL hibe desteğiyle Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek olan Romadi Godi; proje kapsamında Gaziantep ve Hatay’da Dom, Abdal ve Romanlara yönelik faaliyet yürüten STK’ların kapasitelerini güçlendirmek ve Dom, Abdal ve Roman kadınların hak ihlallerine karşı hukuki aksiyon alabilme yeteneklerinin güçlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalar yapacak. Hedef kitlesi olan STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, adalet ve eşitlik mekanizmalarını konularında güçlendirmek amacıyla atölyeler organize edecek. Aynı zamanda Katılımcı STK’ların kendi bünyelerinden seçecekleri temsilcilere, adalet ve eşitlik mekanizmalarına başvuru yolları ve adli yardım konularında detaylı eğitim, mentorluk ve danışmanlık sağlayacak.

Talebeyiz Biz Derneği, (Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi Projesi, 1.996.650 TL), İstanbul
Dernek daha adil, eşit ve özgür yaşam alanlarının inşa edilmesine genç katılımı ve sanat yoluyla katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Talebeyiz Biz Derneği sağladığımız 1.996.650 TL hibe desteğiyle Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi projesini hayata geçirecek. Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ortaklığında ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Arsuz Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İskenderun Güney Eğitim Vakfı ve Arsuz Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında Hatayʼda sürdürülebilir mekanizmalar yoluyla gençlerin kültür-sanata erişimini ve alana aktif katılımını sağlayarak gençlerin travmatik deneyimlerle baş etme kapasitelerini artırmak amacıyla çalışmalar yapacak. Aynı zamanda Hatay Arsuzʼda kültürel miras niteliğindeki bir mekân doğrudan genç katılımıyla tasarlanarak, gençlerin kullanımına ayrılacak. Bu mekandaki tüm etkinlikler “Genç Sanat Elçileri” tarafından tasarlanıp, organize edilecek.

Tomurcuk Derneği (İyi Olma Hali için Destek Çemberi Projesi,2.075.200 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet yürüten Tomurcuk Derneği, Serinyol’da çocukların iyi olma haline destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Tomurcuk Derneği sağladığımız 2.075.200 TL hibe desteğiyle İyi Olma Hali için Destek Çemberi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Serinyol’da yaşayan, depremlerden etkilenmiş ve haklarına erişimde zorluk yaşayan 10-18 yaş arası 120 çocuğun akranlarıyla güvenli alanlarda bir araya gelmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Bu doğrultuda Akran buluşmaları, çocuk hakları atölyeler, çocuk habercilik atölyeleri hayata geçirecek olan Tomurcuk Derneği; çocukların psikososyal iyi olma halini desteklemek amacıyla da birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Dernek aynı zamanda çocuğun ekosistemindeki en önemli paydaşlardan birisi olan kadınları güçlendirici faaliyetler gerçekleştirecek. Kadınlarla Dayanışma Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında 150 kadına yönelik çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveynlik konularında farkındalık çalışmaları yapacak. Ayrıca Günebakanlar’ın da maddi desteğiyle gerçekleşecek saha faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik çocuk hakları ve habercilik atölyeleri gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Neler Yaptık?

By | Genel, Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu, Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Acı ve kayıpların gölgesinde, bir kez daha birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne tanıklık ettiğimiz bu zorlu süreçte, dayanışmanın güçlenmesi ve umudun çoğalması için ilk günden itibaren tüm imkanlarımızla bölgeyi ve depremden etkilenenleri desteklemeye devam ediyoruz.

Türkiye’nin son yüzyılında kaydedilen en güçlü depremleri arasında yer alan Kahramanmaraş depremlerinin uzun soluklu bir dayanışma gerektirdiği bilinciyle depremlerin farklı alanlar ve gruplarda ortaya çıkardığı ihtiyaçları en doğru ve etkili bir şekilde anlayabilmek, sürecin getirdiği değişikliklere uyum sağlayabilmek, çeşitlenen veya yeni ortaya çıkan kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçları tespit edebilmek amacıyla ilk günden itibaren sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla (STK), alanda çalışan uzmanlarla ve paydaşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Geliştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde ilk hibemizi depremin ertesi günü, 7 Şubat’ta vererek, ilk günden itibaren sahada çalışan STK’ların faaliyetlerini destekleme ayrıcalığına sahip olduk.

Aradan geçen bir yılda; bağışçılarımızla birlikte depremlerin yarattığı etkinin azaltılması ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz sekiz hibe programı kapsamında 73 sivil toplum kuruluşunu (STK) toplam 84.904.964 TL ile destekledik. Arama-kurtarma, beslenme, gıda güvenliği, barınma, temiz suya ve hijyenik alanlara erişim, temiz giysiye erişim, psikososyal destek, sağlık hakkına erişim, ekonomik gelişim, eğitim hakkı, kültür-sanat gibi birçok alanda 1.5 milyondan fazla kişinin ihtiyaçlara erişimine katkı sağladık.

Bugün, Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Neler Yaptık? ; depremlerin ardından bağışçılarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz fonların ve desteklediğimiz STK’ların yürüttüğü çalışmalara dair bilgileri ve hibe veren bir kurum olarak acil dönemlerde izlediğimiz hibe stratejimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Görüşleri, önerileri, kaynak ve uzmanlık destekleri ile çalışmalarımıza yön veren ve fonlarımızı hayata geçirmemizi sağlayan bağışçılarımıza, danışma toplantılarında bir araya geldiğimiz uzmanlara ve sahadan güncel bilgileri bizlerle paylaşan STK’lara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2024 yılında da bölgenin ve depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve umudu birlikte çoğaltmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için Başvuruları Sona Erdi

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvurular sona erdi.

Fonun bu döneminde başvuru yapan kuruluşların üç tematik alana odaklanması beklendi. Bu doğrultuda; çocuk haklarının ve çocuk refahının geliştirilmesine yönelik 42 toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 23 ve kültür ve sanat yaşamına katılımın, erişimin ve katkı sağlamanın geliştirilmesine yönelik 40 başvuru alındı.

Başvuruların 81’i dernek, 2’si federasyon, 10’u kooperatif, 2’si sendika, 9’u vakıf ve 1’i vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezi tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 24 ilden başvuru alındı. Fondan talep edilen toplam hibe tutarı 173.176.939 TL oldu.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II Başvuruları için Son Gün Yarın!

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvuruları devam ediyor.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri desteklenecektir.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen üç tematik alandan birine odaklanması beklenir:

 • Çocuk haklarının ve çocuk refahının geliştirilmesi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,
 • Kültür ve sanat yaşamına katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının geliştirilmesi.

Odaklanılan tematik alan veya alanlarla beraber depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde veya gittikleri/transfer edildikleri şehirlerde;

 • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
 • Kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
 • Psikolojik destekler dahil olmak üzere güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
 • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
 • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
 • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gibi çalışmaları içermesi beklenir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar,
 • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
 • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar,
 • 2022 yılı gelirleri 40.000 TL – 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.).

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvuru yapacak olan STK’lar en fazla 2.000.000 TL talep edebilirler. Fona başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 1 Şubat 2024, saat 18.00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Fon ile ilgili detaylı bilgiye (hibe süreci, kurumsal gelişim bileşeni, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için Başvurular Açıldı

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvurular açıldı.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri desteklenecektir.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen üç tematik alandan birine odaklanması beklenir:

 • Çocuk haklarının ve çocuk refahının geliştirilmesi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,
 • Kültür ve sanat yaşamına katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının geliştirilmesi.

Odaklanılan tematik alan veya alanlarla beraber depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde veya gittikleri/transfer edildikleri şehirlerde;

 • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
 • Kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
 • Psikolojik destekler dahil olmak üzere güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
 • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
 • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
 • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gibi çalışmaları içermesi beklenir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar,
 • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
 • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar,
 • 2022 yılı gelirleri 40.000 TL – 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.).

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvuru yapacak olan STK’lar en fazla 2.000.000 TL talep edebilirler. Fona başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 1 Şubat 2024, saat 18.00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Fon ile ilgili detaylı bilgiye (hibe süreci, kurumsal gelişim bileşeni, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu‘nun Fon Başlangıç Raporu yayımlandı. Fon kapsamında ‘ya toplam 43.453.500 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nun başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fona yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu‘nu Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdik. Fon kapsamında 19 STK‘ya toplam 43.453.500 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen projelerle ilgili özet bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, sağladığımız 2.288.800 TL hibe desteğiyle Defne Yeniden projesini hayata geçirecek. Kooperatif proje ile Defne/Hatay’da bulunan kooperatif binasını yenileyecek ve üretim kapasitesini arttıracak ekipmanları temin edecek. Kooperatif bu amaç doğrultusunda, depremden etkilenen kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eşitlik için Dayanışma Derneği, sağladığımız 2.437.400 TL hibe desteğiyle Deprem Göçü Alan İllerdeki STK’lar için Çocuk Odaklı Kapasite Geliştirme Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem bölgesinden yoğun göç alan üç ilde bulunan ve depremden etkilenen çocuklarla beraber çalışan altı STK’nın hak temelli çocuk çalışmaları kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, sağladığımız 1.557.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Dönemde Çocuk Hakları Temelli Psiko-sosyal Destek Çalışması projesini hayata geçirecek. Dernek Adıyaman’da yürüteceği proje kapsamında; yaşanan depremlerin çocuklar üzerinde yarattığı travmatik etkiyi en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dernek, Adıyaman Yenimahallede bulunan konteyner kentte çocuklara ve bakım verenlerine yönelik 12 haftalık bireysel ve grup psiko-sosyal ilk yardım programları uygulayacak. Aynı zamanda deprem sonrası çocuklara yönelik yapılan çalışmaları, hizmetleri, politikaları ve hak ihlallerini çocuk hakları odaklı izleyerek, raporlaştıracak.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, sağladığımız 2.018.000 TL hibe desteğiyle Dokunan Hayatlar projesini hayata geçirecek. Dernek, Arsuz/Hatay’da yaşayan kadınların ekonomik olarak güçlendirlemesine katkı sunmak ve bölgedeki geleneksel el sanatları arasında yer alan ipekçiliği yeniden canlandırılmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dokuma atölyesi kuracak olan dernek, 3 ay süreyle 60 kadına dokuma sanatı ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verecek. Aynı zamanda kadınların ürettikleri ürünleri satabileceği bir kooperatif kurmasına ve çeşitli platformlar üzerinde de üretilen ürünlerin satılmasına destek olacak.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, sağladığımız 2.290.800 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocukların Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Hatay merkez ve ilçelerinde faaliyet yürütecek olan dernek, depremden etkilenen çocukların psiko-sosyal olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu bağlamda çocukluk dönemi aşı takviminin sağlıklı bir şekilde uygulanması, solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, vektörle bulaşan hastalıklar ve yaralanmalara bağlı gelişen enfeksiyon risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kadın Dayanışma Vakfı, sağladığımız 2.499.100 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Kadınlarla Dayanışma Kurmak projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Diyarbakır, Hatay ve deprem sonrası göç alan Ankara ve Mersin’de şiddete uğrama riski bulunan ve/veya şiddete maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda vakıf sosyal çalışmacı, psikolog ve avukat eşliğinde kadınlara yönelik güçlendirme toplantıları düzenleyecek. Aynı zamanda kadınların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek için ihtiyaç kitleri dağıtacak.

KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı, sağladığımız 2.395.000 TL hibe desteğiyle Dayanışma Yaşatır projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çadır kentlerde yer bulamayan ve sokakta barınmak zorunda kalan kadınların ve çocukların gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek aynı zamanda depremden etkilenenlere yönelik psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği, sağladığımız 2.148.000 TL hibe desteğiyle MutfakNa projesini hayata geçirecek. Dernek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla Gaziantep’te yaşayan Türkiye’den ve Suriye’den kadınların bir arada çalışacağı MutfakNa (Bizim mutfağımız) adı altında fiziksel mutfak ve mobil mutfak açacak. Sekiz kişinin istihdam edileceği proje kapsamında günlük 150-200 kişiye yemek hazırlanacak.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, sağladığımız 2.500.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Kırsalda Destek Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem sonrası eğitimin sekteye uğradığı 70 köy okulundaki köy öğretmenlerinin bire bir mentorluk ve eğitimler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütecek. Aynı zamanda aile eğitimleri ve sosyal duygusal öğrenme programları aracılığıyla köylerdeki çocukların evde ve okulda aldıkları eğitim niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Kültürhane Bilim, Sanat, Müşterekler ve Ekolojik Yaşam Dayanışma Derneği, sağladığımız 1.719.000 TL hibe desteğiyle Kültür Mecrası projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında dernek, Mersin’de depremden etkilenen kişilerin sosyal yaşamının güçlenmesini desteklemek amacıyla içerisinde toplantı salonu, çocuk, sanat, tamir atölyeleri ve bir eşya kütüphanesinin bulunacağı faaliyet alanı kuracak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği, sağladığımız 2.212.000 TL hibe desteğiyle Afetlerde Cinsel ve Üreme Sağlığının Desteklenmesi projesi hayata geçirecek. Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya’da yaşayan kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapasitesini güçlendirmek aynı zamanda bölgedeki sağlık kuruluşlarının SRH kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

Nesin Vakfı, sağladığımız 6.191.600 TL hibe desteğiyle Aziz Dede’nin Gezgin Atölyesi projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Hatay’da ikamet eden çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları yürütecek. Aynı zamanda deprem bölgesinde psiko-sosyal çalışmalar yürüten eğitimcilerin ve genç gönüllülerin bu alandaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Öğretmen Ağı, sağladığımız 2.359.400 TL hibe desteğiyle Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında öğretmenlerin deprem bölgesine ilişkin belirledikleri ihtiyaçlara çözüm üretebilecekleri içerikler üretmesine, deprem sonrası okula uyum sağlamak üzere insan kaynağını düzenli ve sürdürülebilir kılınmasına ve yerelde öğretmenlerin oluşturdukları dayanışma topluluklarını desteklemesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sağladığımız 1.148.600 TL hibe desteğiyle Afet Bölgesinde Yaşayan Kadınların ve Çocukların Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek. Adıyaman ve Hatay’da yürütülecek proje kapsamında, depremden etkilenen kadınların ve çocukların şiddetten, cinsel taciz ve istismardan koruması için ilgili mekanizmalara ve bilgiye erişimini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Dernek kadınların ve çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla çeşitli psiko-sosyal destek atölyeleri düzenleyecek.

Robot El Derneği, sağladığımız 1.900.000 TL hibe desteğiyle Robotel Afet projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta çocuklar olmak üzere deprem nedeniyle uzuv kaybı yaşayan yaklaşık 1000 kişiye protez uzuv desteği sağlayacak.

SistersLab – Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, sağladığımız 1.103.300 TL hibe desteğiyle Afetten Etkilenen Yazılımcı Gençlerin Güçlenmesi ve İstihdama Erişimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta kadınlar olmak üzere üniversitelerin yazılımla ilgili bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olan gençlere yönelik yazılım akademileri ve uzaktan eğitim sistemi sunacak. Aynı zamanda depremden etkilenen gençlerin teorik ve pratik bilgi seviyelerini arttırmak ve istihdam süreçlerine katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, sağladığımız 1.630.300 TL hibe desteğiyle Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi projesini hayatını geçirecek. Vakıf proje kapsamında depremden etkilenen bölgelerde ikamet eden ergenlik dönemindeki çocukların ve gençlerin cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet türleri başta olmak üzere ergenlik dönemi risklerine karşı korunması aynı zamanda okul terkinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Yaşam için Toprak Derneği, sağladığımız 2.279.200 TL hibe desteğiyle Tarımla Onaralım: Sağlıklı Topraklardan Dirençli Topluluklara projesini hayata geçirecek. İslahiye/Gaziantep’te yürütülecek proje kapsamında Türkiye tarımsal ekonomisinde önemli payı bulunan fakat ekonomik kriz, deprem ve beklenen kuraklık nedeniyle kırılganlığı artmış afet bölgelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal dönüşümünü kapsayan bölgesel dirençliliklerinin geliştirilmesi, bireylerin afetler karşısındaki dayanıklılık, uyum ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütülecek.

Yuva Derneği, sağladığımız 2.238.000 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocuklar için Okul Öncesi Eğitimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bulunan iki çardır kentteki 3-6 yaş arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim verilmesi aynı zamanda çocuklara ve ailelerine rehberlik ve psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütecek.