Dijital Dönüşüm Fonu’nun 2021 Döneminde Desteklediğimiz STK’ların Dijital Dönüşüm Planlarını Desteklemeye Devam Ediyoruz!

Dijital Dönüşüm Fonu’nun 2021 döneminde hibe desteği sağladığımız sivil toplum kuruluşlarının (STK), hayata geçirdikleri dijital dönüşüm planlarının etkisinin artmasına, devam etmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla European Bank for Reconstruction and Development ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle kurduğumuz Dijital Dönüşüm Fonu Küçük Destekler hibe programı kapsamında dört STK’ya toplam 194,151 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Desteklenen STK’ların çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Ekosfer Derneği (Ekosfer), 2021 yılında sağladığımız hibe desteğiyle savunuculuk ve kaynak geliştirme kampanyalarını dijital platformlarda daha etkili bir şekilde yürütebilmek amacıyla kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verecek bir internet sitesi geliştirdi. Derneğin 2021 döneminde yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ekosfer, Küçük Destekler hibe programı kapsamında sağladığımız 46.000 TL ile internet sitesinin ve dijital platformların verimliliğini arttırmak amacıyla bakım ve geliştirme çalışmalarını yapacak. Aynı zamanda finansal hareketlerin takibini yapabilecekleri dijital bir yapı kuracak.

Kadın Balıkçılar Derneği (KBD), 2021 yılında sağladığımız hibe desteğiyle bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları ve Mavi Pazaryeri isimli e-ticaret platformu kurdu. Derneğin 2021 döneminde yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. KBD, Küçük Destekler hibe programı kapsamında sağladığımız 53.751 TL ile deniz emekçisi kadınların görünürlüğünün arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların yaşadıkları mesleki ve toplumsal sorunlar hakkında kamuoyu oluşturmak amacıyla sosyal medya kampanyası düzenleyecek.

Troya Çevre Derneği, 2021 yılında sağladığımız hibe desteğiyle yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturdu. Derneğin 2021 döneminde yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Troya Çevre Derneği, Küçük Destekler hibe programı kapsamında sağladığımız 47.000 TL ile yenilenebilir enerjiyi akademik ve teknik olarak daha kapsamında ele almak, alandaki gelişmeleri ve deneyimleri daha fazla yaygınlaştırmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Ajansı internet sitesini kuracak.

Yaşam için Toprak Derneği, 2021 yılında sağladığımız hibe desteğiyle kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmesini amaçladıkları bir internet sitesi kurdu. Derneğin 2021 döneminde yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yaşam için Toprak Derneği, Küçük Destekler hibe programı kapsamında sağladığımız 47.400 TL hibe desteğiyle derneğin görünürlüğünü arttırmak amacıyla yapılacak iletişim çalışmaları için veri tabanı oluşturacak.