ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM FONU
2020’nin Mart ayından itibaren etkileri artarak hissedilen COVID 19 pandemisi gezegendeki mevcut toplumsal ihtiyaçları dönüştürdü. Varolan eşitsizlikler derinleşirken sivil toplum kuruluşlarının iş yapma biçimleri ve kurumsal yapıları değişmeye başladı. Teknoloji bu dönüşümün merkezinde olma özelliğini artırdı.
2021’in bahar aylarında hızlanmaya başlayan aşı süreciyle kısmi bir normalleşme ihtimali ortaya çıkarken, iş yapma biçimleri farklılaşan STK’ların bu süreçten öğrendiklerini kurumları içinde kalıcı hale getirme ihtiyacı belirdi. Bu süreç, teknolojiyi daha yoğun bir biçimde kullanma ihtiyacının ötesinde teknoloji odaklı bir kurumsal dönüşüm ve yeniden yapılanmayı içeriyor.
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Nedir?
Fon, çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan STK’ların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla bir kapasite gelişim programı ve bir hibe desteği biçiminde kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. Programdan yararlanacak her STK kendi dijital dönüşüm stratejisini oluşturacak, bu dönüşümün faaliyetleri en fazla 10 ay sürecek bir hibe programıyla desteklenirken atölye, mentorluk ve pro-bono gönüllülerle bilgi ve yetenek geliştirici faaliyetler hayata geçecek. Fon ile ilgili tüm çağrılar sitemizin Haberler kısmında yer alıyor.
Dijital Dönüşümden kastınız nedir?
Fon kurumların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde dijital araçları kullanmasının ötesinde tüm kurumsal süreçlerini ve iş yapma biçimini dijital teknoloji ile dönüştürmesine destek oluyor. Ayrıca bu dönüşümün faaliyet odaklı değil stratejik bir yeniden yapılanma ile hayata geçmesini destekliyor.
Fonun büyüklüğü nedir?
2021’de faydalanıcı kurumlara en fazla 75.000 TL hibe sağlanacak. Toplam hibe büyüklüğü 375.000 TL.
Kimler yararlanabilir?
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Temiz su ve sıhhi koşullar”, “Erişilebilir ve temiz enerji”, “İklim eylemi”, “Sudaki yaşam” ve “Karasal yaşam”ı kapsayan alanlardan en az birinde faaliyet gösteren ve çalışma biçimini /kurumsal yapısını dijital dönüşüm kapsamında değiştirmek
isteyen STK’lar programa başvurabilir. Bu alanda çalışan ve tüzel kişiliğe sahip olmayan platform, ağ, vb. birliktelikler de bir kurumun ev sahipliğinde programa başvurabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Turkey Mozaik Foundation ve Civil Rights Defenders desteğiyle kuruldu.
Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – https://siviltoplumdestek.org/cevresel-surdurulebilirlik-alaninda-dijital-donusum-fonu-cagrisi-2021/
Başvuru formu – https://siviltoplumdestek.org/basvuru-formlari/

Bir bakışta Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu

Fon Haberleri

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapanış Toplantısı’na Davetlisiniz

| Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu | No Comments
Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK),  dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’nun…

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ile Çevreci Etkinlikler Platformunun Dijitalleşmesi İçin Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu | No Comments
Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik…

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu | No Comments
Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul