Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında desteklenen tüm STK’lara EBRD ve Turkey Mozaik Foundation’ın ortak finansmanı ile 75.000’er TL hibe ve mentorlarla çalışma, uzman destekleri vb. gibi imkanlardan oluşan dijital dönüşüm alanında kapasite gelişim destekleri sağlayacağız. Fon kapsamında dağıtılan toplam hibe miktarı ise 375.000 TL olacak.

Desteklenen STK’lar ve yapacakları dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Ekosfer Derneği: İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması, biyoçeşitliliğin bozulmaması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla iletişim ve savunuculuk çalışmaları yürüten Ekosfer Derneği, hibe kapsamında 10 ay süreyle paydaşlarla iletişim alanında çalışmalar yapacak.  Çevresel sürdürülebilirlik alanında savunuculuk çalışmalarını yürütmek amacıyla bir internet platformu oluşturacak olan dernek; dijital kampanyalar, bağış toplama çalışmaları ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütecek.

Kadın Balıkçılar Derneği: Kadın Balıkçılar Derneği, denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadınları toplumsal, ekonomik ve mesleki olarak güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde ıskartaya çıkan balıkları konserveleme yöntemiyle ekonomiye geri kazandırmak üzerine bir proje üzerine çalışan dernek, hibe desteğini bu kapsamda bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları geliştirilmesi, e-ticaret platformu kurulması ve kadın balıkçılar dijital topluluğu oluşturulması için yapılacak dijital dönüşüm çalışmaları için kullanacak.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE): Sürdürülebilirlik Adımları Derneği,  Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, hibe desteğimizi 2013 yılında kurulan Çevreci Etkinlikler platformunda Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşılması ve platformun çevrimiçi/kayıt temelli bir eğitim platformuna dönüştürülmesi  amacıyla yapacağı çalışmalar için kullanacak. SADE,  bu amaç doğrultusunda internet sitesinin altyapı ve içerik açısından yenilenmesi, 5 adet çevrimiçi eğitim içeriğinin oluşturulması, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Troya Çevre Derneği: Çanakkale’de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği yerel ve ulusal alanda iklim değişikliği ve etkileri ile yeşil enerji konularına odaklanıyor. Bu kapsamda, 2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji Kooperatifini kuran dernek, diğer enerji kooperatiflerine yol göstermek amacıyla çalışmalar da yapıyor. Dernek, hibe kapsamında yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturarak  birbirlerinden öğrenmelerini ve bu kapsamdaki bilgi paylaşımlarını birbirlerine ve yereldeki tüketicilere aktarmalarını hedefliyor. Troya Çevre Derneği, kuracağı dijital platformda Türkiye’nin 5 farklı ilinden seçilecek birer enerji kooperatifi ile iş birliği ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlamak için veri görselleştirme ve podcast gibi dijital içeriklerle iyi örnekleri yaygınlaştırmak için 10 ay süreyle çalışmalar geçekleştirecek.

Yaşam için Toprak Derneği: Yaşam için Toprak Derneği, şehirde atık sorununa odaklanarak atıkların kompost yapılmasını ve kent bahçelerinde değerlendirilmesini teşvik etmek üzere faaliyetler yürütüyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklarla çalışmalar gerçekleştiren dernek, kompost konusunda bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Yaşam için Toprak Derneği hibe kapsamında bir internet sitesi kurup faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak özellikle kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmeyi amaçlıyor. Eğitsel içeriklerin ve hayata geçirilen projelerin internet sitesine taşınması ve bağışçı arayüzü ile bağış alma entegrasyonun sağlanması ile hem daha fazla kişiye ulaşılması hem de proje başvurularında dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtarak hibe ve bağışların alınması ve böylelikle dernek gelirlerinin artırılması hedefleniyor.