Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, 2016 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarına (STK) kurumsal gelişim ve proje hibeleri olmak üzere iki tür destek sağlıyoruz. Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümü için çalışan küçük ve orta ölçekli STK’ları hibelerle destekleyen bir Vakıf olarak, birlikte çalıştığımız STK’ların güçlenmesini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor; mentorluk, çeşitli öğrenme fırsatları ve hibe programlarıyla STK’ların kurumsal gelişimlerini destekliyoruz.

DestekLab altında hibe desteği sağladığımız STK’lar için aşağıda belirtilen başlıklar altında kurumsal gelişim desteği sunuyoruz: 

 • Ağ ve Ortaklık Kurma
 • Finansal Sürdürülebilirlik
 • Gönüllülerle İşbirliği
 • İletişim
 • Organizasyon Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Proje Yönetimi
 • Savunuculuk ve Lobi Faaliyetleri

Bu olanaklardan yararlanan STK’ların, aşağıda belirtilen kurumsal gelişim süreci adımlarına katılım sağlamaları beklenir:

1. Tanışma Toplantıları
2
. Mentor Desteği
3. İhtiyaç Belirleme Toplantıları
4.
Uzman Destekleri
5.
Atölyeler
6.
STK Buluşmaları

1. Tanışma Toplantısı
Tanışma toplantısı öncesi hibe alan kuruluşların kurumsal gelişim alanlarındaki mevcut durumlarıyla ilgili bilgi almak ve kuruluşların kendilerini değerlendirmelerine imkanı tanımak amacıyla Vakfımız tarafından hazırlanan ön test STK’larla paylaşılır ve doldurmaları talep edilir. Ön test süreci tamamlandıktan sonra çevrimiçi düzenlenen ve en fazla 120 dakika süren tanışma toplantıları gerçekleştirilir. Her bir STK ile ayrı ayrı düzenlenen bu toplantılar kuruluşların ihtiyaçlarının belirlendiği, önceliklendirildiği ve ön test sonuçlarının değerlendirildiği aşamadır. 

2. Mentor Eşleşmesi
Mentorlar, hibe verilen STK’ların kurumsal gelişimlerinin güçlendirilmesi için yönlendirici birer danışman olarak kuruluşlara altı ay süreyle destek verir. Bu süreçte kuruluş ve mentor, ihtiyaç belirleme toplantıları sonrası hazırlanacak stratejik yönelim belgesini referans alarak çalışma planı oluşturur. Kuruluş ve mentor birlikte hazırladıkları plan çerçevesinde ayda en az sekiz saat çevrimiçi veya yüz yüze olacak şekilde toplantılar gerçekleştirir.

3. İhtiyaç Belirleme Toplantısı
Çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşen bu toplantılarda kuruluşun belirlediği kurumsal gelişim alanına yönelik kurumsal ihtiyaçlar belirlenir, ihtiyaçlar arasında önceliklendirme yapılır, üzerinde mutabık kalınan – tercihen bir ya da iki – ihtiyaca yönelik stratejik yönelim dokümanı oluşturulur. Ayrıca bu aşamada, STK ve mentor çalışmaları için bir çerçevesi oluşturulur.

Bu toplantıya ekibimizde yer alan Kurumsal Gelişim Uzmanı ve İzleme ve Değerlendirme Uzmanı aynı zamanda mentor ve STK temsilcileri katılır.

4. Uzman Desteği
En fazla iki buluşmadan oluşan Uzman Desteği, STK’nın, kurumsal gelişim sürecinde gündeme getirdiği temel sorulara ya da ihtiyaçlara cevap bulabilmesi amacıyla bir uzmanla birebir görüştüğü destek türüdür. 

5. Atölyeler
Kurumsal gelişim bileşeninin bir parçası olarak, hibe alan STK’ların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla alanında uzman kişilerle birlikte gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılar ve atölyelerdir. İki bölümden oluşan atölyelerin ilk aşamasında ilgili alanla ilgili sunum yapan uzman, atölyenin ikinci bölümünde ise katılımcıların sorularını cevaplar. 

Vakfımız bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilen kurumsal gelişim atölyelerinden bazılarının başlıklarını  aşağıda görebilirsiniz: 

 • Tanışma ve İhtiyaçlar
 • STK’lar için Kaynaklar
 • Basitleştirilmiş İhtiyaç Analizi ve Stratejik Planlama Araçları
 • Etki Ölçümü
 • İletişim Stratejileri
 • Proje Döngüsü ve Yönetimi
 • Gönüllülerle İşbirliği
 • Savunuculuk

Ayrıca kuruluşların süreç içerisinde ortaya çıkan ortak ihtiyaçlarına yönelik düzenlediğimiz tematik atölye başlıklarından örnekleri aşağıda görebilirsiniz: 

 • Dijital Dönüşüm: 
  • STK’lar için Dijital İletişim & Pazarlama
  • STK’lar için Veri Dünyası
  • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Finansal Sürdürülebilirlik: 
  • Finansal Sürdürülebilirliğin Genel Çerçevesi
  • Fon Olanakları
  • Bireysel Bağışçılık
  • Mali Yönetim ve Muhasebe
 • Hukuki Direngenlik:

  • Politika metinleri
  • Anlaşmazlık ve çözümleri
  • Sözleşmeler

Kurumsal gelişim desteklerinin 2023-2024 döneminde düzenlenecek atölyeler ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

6. STK Buluşmaları
Kuruluşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak benzer deneyimler yaşayan ya da benzer ihtiyaçlara cevap bulmuş olan STK’ları yan yana getirdiğimiz aşamadır. Bu aşamada deneyim paylaşımı yoluyla kuruluşların birbirinden öğrenebileceği alanların oluşturulması amaçlanır. 

Bu buluşmalar iki farklı şekilde uygulanır: 

 • Kuruluşlararası Buluşmalar: Kuruluşların belirgin ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya getirilmesi ve belirlenen ihtiyaç başlığında deneyim paylaşımı yapması,
 • Deneyim Aktarmak için Buluşmalar: Kuruluşların deneyimlerini paylaşmaları için birden fazla kuruluşla buluşması ve deneyimlerini aktarması. 

Bu toplantılar özellikle mentorlarla  çalışma sürecinde kuruluşların talepleri doğrultusunda gerçekleşir. 

KURUMSAL DESTEKLERDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

Kurumsal gelişim desteğine başvuracak kuruluşların aşağıda belirtilen kriterleri karşılaması beklenir:

 • Vakfımızdan hibe almış olmak ya da hali hazırda hibe alan,
 • Finansal sürdürülebilirlik, ağ ve ortaklık kurma, gönüllülerle işbirliği, proje yönetimi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme, organizasyon yönetimi, iletişim başlıklarından en az biriyle ilişkili kurumsal gelişim ihtiyacına sahip olan,
 • Kurumun kurumsal gelişim süreci yönetim ve uygulama ekipleri tarafından (aktivist,gönüllü, ücretli çalışanlar ve yönetim kurulu üyeleri) sahiplenilmiş oland,
 • Değişim sürecinin tasarlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olacak en az bir kişinin bulunduğu (ücretli ya da gönüllü) ve STK temsilcilerinin bu çalışmaya ayıracak zamanı bulunan.

Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal Gelişim Desteği Talep Formu:

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul