Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Kendine İyi Bak Kutu Oyunu Projesini Tamamladı

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Sağlıkta Genç Yaklaşımlar), sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda gençlerin doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak tutum ve davranış değişikliği yaratmayı ve buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar nezdinde olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini sağlamak üzere çalışmalar yapıyor. Ekim 2019’da gerçekleştirdiğimiz Destekle Değiştir etkinliğinde Kendine İyi Bak Kutu Oyunu projesini sununan Sağlıkta Genç Yaklaşımlar, proje kapsamında HIV ve AIDS konularında temel bilgileri gençlere eğlenceli bir araç olan kutu oyunu aracılığıyla aktararak  doğru tutum ve yaklaşımla güçlenmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Hibe kapsamında kutu oyunundaki HIV ve AIDS’e dair bilgileri Türkiye’de ve dünyadaki yeni veriler ışığında güncelleyen ve tasarımını yenileyerek genç dostu hale getiren Sağlıkta Genç Yaklaşımlar, hazırladığı kutu oyunu tanıtım videosu ile de sosyal medya ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla çok sayıda gence ulaştı. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Proje Danışmanı Canan Demir ile yaptığımız röportajda Kendine İyi Bak Kutu Oyunu kapsamında yürüttükleri içerik ve tasarım geliştirme çalışmalarını, salgın nedeniyle projede yapılan değişiklikleri ve Kendine İyi Bak kutu oyununun daha fazla gence ulaşması için  önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları konuştuk.

Kendine İyi Bak Kutu Oyunu projesini geçtiğimiz dönemde tamamladınız. Proje kapsamında yaptığınız çalışmalardan ve projenin çıktılarından bahseder misiniz?

Kendine İyi Bak (KİB) Kutu Oyunu, HIV ve AIDS ile ilgili hap bilgileri içeren ve hedef kitlesi gençler olan bir oyun.  Gençlerin oyunu oynarken hem eğlenmesini hem de HIV ve AIDS’e dair doğru tutum ve yaklaşımla güçlenmesi amaçlanıyor.

Bilindiği üzere HIV ve AIDS’e dair veriler, bu alandaki son durum ve gelişmeler düzenli ve belirli aralıklarda hem ulusal hem de uluslararası birçok resmi kurum aracılığıyla yenileniyor ve yayınlanıyor. Bu kapsamda hem gençler olarak hem de kurum olarak savunucusu olduğumuz gençlik ve HIV ve AIDS alanı kesişiminde güncel mevcut durumu takip etmek, gençlere güncel durumu takip edebilecekleri ortam ve fırsatlar yaratmak ve yeni veri ve gelişmeleri daha fazla gence aktarmak oldukça önem arz ediyor.

Destekle Değiştir kapsamında almış olduğumuz hibe KİB hakkında bir süredir yapmayı planladığımız tüm yenilikler ve çalışmaları hayata geçirebilmemiz için bizlere büyük bir katkı ve fırsat sağladı.

Çalışmaya başlarken ilk olarak KİB’in yenilenmesi hakkındaki hedeflerimizi belirledik. KİB içeriğinin en güncel verilerle revize edilmesi, tasarım dili ve oyun mekaniğinin gençlere daha fazla hitap eden zengin görseller ve oyun kurgusu ile yeni baştan tasarlanması ve KİB’in savunuculuk tarafının daha fazla güçlendirilmesi bu çalışmanın hedefleri arasında yer aldı. Bizler de hedeflerimiz doğrultusundaki bu sürece birçok ulusal ve uluslararası kaynağı tarayarak ve en güncel HIV ve AIDS verilerini ve gelişmeleri derleyerek başladık. Daha sonra KİB içeriğinin çerçevesi, tasarım dili ve oyun mekaniği hakkında akran eğitmenleri ve tasarımcılarla yoğun içerik ve tasarım toplantıları düzenleyerek içerisinde birçok yeniliği barındıran içerik, kurgu ve tasarım planları oluşturduk. Tüm planlarımızı tamamladıktan sonra belirlediğimiz hedefleri bütünüyle karşılayan güncel KİB’i fiziksel ortamda oynanabilecek şekilde basım aşamalarını tamamladık. Basım aşamasının tamamlanmasının ardından yeni KİB’in tanıtılması, içeriğindeki hap bilgilerin gençlere ulaşmasını sağlayacak stratejilerle tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik. Bu noktada ilk olarak gençlere hitap eden bir KİB tanıtım videosu hazırladık. Hem tanıtım videosu hem de KİB içeriğindeki yeni veri ve bilgilerle kurumumuz sosyal medya hesapları üzerinden gençlere yeni KİB’i tanıtmak üzere yola koyulduk. Birçok tanıtım ve reklam çalışması, kısa bilgi yarışmaları ve tanıtım toplantıları düzenledik. Bu çalışmalar kapsamında tanıtım videosu aracılığı ile 194.942 kişiye, KİB sosyal medya reklamları ile 398.582 kişiye ve kısa bilgi yarışmaları ile birçok yeni kişiye ulaştık. Hali hazırda sosyal medya üzerinden ve tanıtım çalışmalarından ulaştığımız kişi sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

COVID-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler nedeniyle Kendine İyi Bak Kutu Oyunu projesi faaliyetlerinde bazı değişiklikler yapmanız gerekti. Bize bu değişikliklerden ve projeye etkilerinden bahseder misiniz?

COVID-19 salgını ile birlikte Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği olarak kurumumuz bünyesinde aktif olan tüm çalışmalar ve çalışma içerikleri çevrimiçi platforma uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı. Kurumumuzdaki diğer çalışma ve faaliyetlerde olduğu gibi bu süreçte KİB faaliyetleri arasında yer alan yüz yüze atölye çalışmalarımız da çevrimiçi araçlar kullanılarak sürdürmek üzere revize edildi.

Atölye çalışmalarında ulaşmak istediğimiz hedefler, yeni KİB’in gençlere tanıtılması ve HIV ve AIDS hakkındaki hap bilgilerin doğru yaklaşım ile gençlere aktarılması idi. Bu doğrultuda atölye çalışmalarındaki hedefleri mümkün olan en üst seviyede karşılayacak, yeni KİB’i tanıtacak ve HIV ve AIDS’e dair bilgilerin doğru yaklaşım ile gençlere ulaşmasını sağlayacak yeni faaliyet ve etkinlikler çevrimiçi olarak planlandı.

Sosyal medya tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi, akran eğitmenleri, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi KİB tanıtım toplantılarının düzenlenmesi, interaktif ve katılımcı odaklı faaliyetlerin çalışma planına eklenmesi bu hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak yeni faaliyetler olarak süreç içerisinde yer aldı.

Tanıtım faaliyetleri kapsamındaki çeşitli çalışmalara ağırlık vermek, KİB’in revize edilmesi ve revize edilen halinin gençlere tanıtılması noktasında geçirdiğimiz zamanı pek de olumsuz etkilemedi. Ulaştığımız sayılar göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir etkileşim yakalamış olduk.

Aynı şekilde tanıtım ve reklam süreçleri devam ederken birçok kişinin KİB’in güncel versiyonunu oldukça merak etmesi, nasıl oynandığına, salgın sürecinde oynanıp oynanamayacağına, çevrimiçi versiyonunun olup olmadığına dair birçok soru ve taleplerini dile getirmesi bizim için olumlu bir gelişmeydi. Akran eğitmenlerimizin yeni KİB’in oldukça dikkat çekici olduğunun, oyun içerisinde verilen bilgilerin önceki versiyona göre daha hızlı öğrenildiğinin, yeni KİB içerisindeki HIV ve AIDS’e dair verilen bilgilerin, doğru bilgiyi doğru yaklaşımla oyuncuya veren sorular sayesinde daha fazla önem ve anlam kazandırdığının altını çizmeleri sürecin salgın koşullarında da olsa istikrarlı ve etkili olarak devam ettiğini bizlere göstermiş oldu.

Proje kapsamında Kendine İyi Bak Kutu Oyunu’nun tasarımını ve içeriğini güncellemek için çeşitli çalışmalar yaptınız. Neden böyle bir güncellemeye ihtiyaç duydunuz? Yenilenen Kendine İyi Bak Kutu Oyunu’nun özelliklerini ve gençlerin cinsel üreme sağlığı konusunda bilgi edinmesinde nasıl bir rol oynamasını beklediğinizi paylaşır mısınız?

Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar ve HIV ve AIDS hakkında çalışan önemli ulusal ve uluslararası kurumların verilerine göre HIV ve AIDS’ten en çok genç yaş grubu etkileniyor. Bununla birlikte veriler bizlere HIV ve AIDS’in genç yaş grubundaki durumunun artış yönünde olduğunu da söylüyor. Bu durumda gençler olarak HIV ve AIDS’in ne olduğunu, buna karşı doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ve HIV ve AIDS’ten korunma yollarının neler olduğunu bilmek, düzenli test yaptırmanın önemini vurgulamak, Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin çoğalması için talepler yaratmak ve bu alanda savunucu rolümüzü güçlendirmek oldukça önemli.

Kurum olarak düzenli aralıklarla yenilenen HIV ve AIDS’e dair verileri ve gelişmeleri takip etmek, bunları gençlerle paylaşarak onları bu alanda güncel tutacak ortamı hazırlamak, HIV ve AIDS’e dair doğru bilgiyi gençler arasında yaygınlaştırmak benimsediğimiz politikalarımızın alt hedeflerinden yalnızca biri.

Faaliyetlerimiz arasında yer alan KİB, gençlere HIV ve AIDS alanındaki doğru bilgiyi doğru yaklaşımla verebileceğimiz ve gençlerin bu alanda güçlenmelerini sağlayacak önemli faaliyetlerimizden de bir tanesi.

Yenilenen KİB, içerik olarak en güncel HIV ve AIDS verilerini içeriyor. Oyun içerisinde yer alan bu bilgiler, bu alandaki savunuculuğu ön planda tutuyor ve gençlerin daha fazla güçlenmesini sağlayacak bir dil ile aktarılıyor. Aynı zamanda zengin görselleri, renkleri ve tasarım dili ile gençlere daha fazla hitap eden ve ilgi çeken  bir yerde. Bununla birlikte oyun kurgusu içerisindeki doğru bilgi ve yaklaşımın yanı sıra savunuculuğun, dayanışmanın, düzenli test yaptırmanın, Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri’nin öneminin ve haklarımızın altını çizen önemli bir oyun.

Bu özellikleriyle yeni KİB, cinsel sağlık ve üreme sağlığı çatısı altına yer alan HIV ve AIDS konusundaki bilgilere, doğru yaklaşıma, savunuculuğa, korunma yollarına, düzenli test yaptırmanın önemine, en çok gençler tarafından hizmet alınan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri’nin görünürlüğüne dikkat çekerek gençlerin güçlenmesine olanak ve ortam yaratan öncü bir role sahip.

Kendine İyi Bak Kutu Oyunu’na dair çalışmalarınızın gelecek dönemde de devam edeceğini biliyoruz. Oyunu yaygınlaştırmak ve gençlere ulaştırmak için önümüzdeki dönemde ne tür çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?

Gelecek dönem için çeşitli tanıtım toplantılarına ve sosyal medya çalışmalarına devam edilecek. Ayrıca salgın sürecinin 2021 yılı içerisindeki seyrine göre kurumsal olarak yüz yüze eğitim faaliyetleri düzenlendiği takdirde KİB’in bir araya gelinerek oynatılmasını sağlayacak atölye faaliyetleri için de talep yaratmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda süreç içerisinde kişilerden KİB’in nasıl oynandığına ve çevrimiçi versiyonunun olup olmadığına dair çok fazla soru ve talep aldık. Bizler de önümüzdeki günlerde KİB’in çevrimiçi olarak oynatılması konusunda neler yapabileceğimizi düşünceceğiz. Çevrimiçi versiyonunun nasıl kurgulanabileceği hakkında ön araştırmalar ve derinlemesine çalışmalar yaparak bu konu hakkında bir ön çalışma yapmayı planlıyoruz.

Destekle Değiştir etkinliğinde yer almanın ve bu kapsamda faydalandığınız hibenin kurumunuza, birlikte çalıştığınız gençlere ve yaptığınız çalışmalara nasıl bir katkısı oldu? Etkinlikte sizleri destekleyen bağışçılara iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kurum olarak Kendine İyi Bak Kutu Oyunu’nu yenilemek, gençlere HIV ve AIDS alanındaki güncel verileri ve araştırmaları sunabileceğimiz bir ortam yaratmak uzun bir süredir çalışma planlarımız arasındaydı. Destekle Değiştir kapsamında almış olduğumuz hibe, gençler için yaptığımız, gençlerin güçlenmesine olanak ve ortam yaratan bu çalışmaya önemli bir katkı sağladı.