SIĞINMACI VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ
www.sgdd.org.tr

Proje Fonu, 9.500 TL

22 Eylül 2015 – 15 Aralık 2015

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) , 22 Aralık 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kuruldu. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana SGDD, çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır. Bu fon kapsamında 2015 yazında oluşturulan acil destek fonu kapsamında Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler ve mültecilerle çalışanların gıda başta olmak üzere çeşitli acil ihtiyaçlarına ve tüm bu çalışmaların koordinasyonuna yönelik harcamalar karşılandı.