1-Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM)

www.baskabirokulmumkun.net

Sinanpaşa Mah. İlhan Sok. Pembe Rüya Apt. No:15 D:4

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 18.000 TL

6 Şubat 2017 – 6 Kasım 2017

Dernek, çocuk hakları kapsamında katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik denge ile bağ kuran ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi eğitim alanlarının ve ilk okulların kurulması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Dernek, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman üzerine kurulu kendisine has bir eğitim modeli geliştirmektedir. Çocukların yaratıcılık ve üretkenlik gibi potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar çocuğun yüksek yararını gözeterek, ekolojik duyarlılık, kültürel ve sosyal olarak eşitlikçi özgür bir ortam oluşturma amacı da taşımaktadır. BBOM, sosyal, kültürel, ekonomik, zihinsel ve fiziksel olarak birbirinden farklı olan çocukların toplumsal duyarlılık, şiddet-ayrımcılık karşıtlığı ve empati kurmak gibi temel ilkeleri eğitim sürecinde içselleştirmesi için çaba göstermektedir. Bu kapsamda öğretmenlerle de çeşitli çalışmalar yürütmektedir. BBOM finansal sürdürülebilirliğine katkı yapmak amacıyla desteklenmektedir.

2-Eğitim Reformu Girişimi
http://erg.sabanciuniv.edu

Bankalar Cad. 34421

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 407 TL

(Ocak – Şubat 2017 dönemi) Ocak 2017 – Aralık 2017

2009 yılında kurulan dernek iklim değişikliğine yönelik yenilenebilir enerji konularında yaptığı çalışmalara odaklanıyor. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekliyor. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütülüyor.

3-Hayata Sarıl Derneği
www.hayatasaril.org

Şehit Muhtar Mah. Kurabiye Sok. 6-8 34435

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Şartlı Proje Desteği, 9.500 TL

6 Mart 2017 – 6 Mayıs 2017

Dernek evsiz insanların topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak üzere kuruldu. Verilen hibeyle bir lokanta oluşturma çalışmaları çerçevesinde kurumsallaşma faaliyetleri desteklenmektedir. İlgili lokantanın evsizlere iş imkanı sağlayan, ücretsiz yemek ve destek veren, ayrıca derneğin sürdürülebilirliğini desteklemek için ücretli yemek hizmeti de verilecek bir yer olması planlanmaktadır.

4-Herkes için Mimarlık Derneği
http://herkesicinmimarlik.org

Caferağa Mah. Muvakkithane Cad. Paçacı Han 24/8

Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 22.500 TL

1 Mart 2017 – 1 Aralık 2017

Dernek, sosyal sorunlara mimari ve tasarım üzerinden yaklaşarak yaratıcı çözümler üzerine çalışıyor.

Kırsal alanlardaki taşımalı eğitim, kentsel dönüşüm, anne-çocuk eğitim mekanları ve mülteci çocukların rehabilitasyonu gibi farklı konulara mekan kurma ve mimari düzenleme ile katkılarda bulunuyor. Öğrenci katılımını önemseyen Herkes için Mimarlık, mimarinin sosyal sorunlara yönelik daha fazla inisiyatif alması gerektiğini de savunuyor. Bu sosyal sorumluluk anlayışına örnek olarak “Atıl Köy Okulları” projesiyle boş kalan köy okullarını bölge halkı ile ortak karar çerçevesinde bir ihtiyaca yönelik düzenliyor ve tekrar kullanılır hale getiriyor. Sosyal mimarlık anlayışını benimseyen dernek, kent yönetiminde de katılımcı ve şeffaf süreçlerin savunuculuğunu yürütüyor. Finansal sürdürülebilirlik amacıyla Herkes için Mimarlık Derneği’ne 9 ay süreyle Kurumsal Program kapsamında hibe desteği verilmektedir.

5-Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği
www.paragontower.com.tr
www.sagliktagencyaklasimlar.org

Çukurambar-Kızılırmak Mah.

Ufuk Ünv. Cad. No:3 06510

Çankaya / Ankara / Türkiye

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 144 TL

(Ocak – Şubat 2017 dönemi) Ocak 2017 – Aralık 2017

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini, bireysel niteliklerin açığa çıkarılarak güçlendirilmesini, öznelliklerinin temel alındığı alanlar açarak katılım odaklı sosyal faydayı gerçekleştirmeyi kendisine vizyon edinen bir sivil toplum kuruluşudur. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekliyor. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütülüyor. Bu fon kapsamında Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin gençler ve sağlık temelli yaptığı çalışmalar destekleniyor.

6-Small Projects Istanbul
www.smallprojectsistanbul.org

Mevlanakapı Mah. Karabaş Bostanı Sok. No:4 34104

Fatih / İstanbul / Türkiye

Şartlı Proje Desteği, 2.450 TL

2 Mart 2017 – 2 Nisan 2017

Small Projects İstanbul, Zeytin Ağacı Derneği çatısında mülteci çocuklar ve kadınlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Farklı ülkelerden gönüllülerin çalıştığı dernek,, Fatih’teki Suriyeli kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli atölye ve projeler yürütmekte, dil kursları düzenlemekte ve ihtiyaca göre farklı konularda (okula devam, alışveriş vb.) destek sağlamaktadır. ABD’de öğretim gören üniversite öğrencisi Zeynep Kazmaz ve arkadaşlarının oluşturduğu fon kapsamında 2 ay boyunca Small Projects İstanbul’un çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Hibe, mülteci çocuklara yönelik çalışmalarda görev alan Türkçe Öğretmeni ve Çocuk Gelişim Uzmanı’nın 2 aylık maaşına katkıda bulunacak, 10 çocuğun okula ulaşım masrafını karşılayacaktır.

7-Sulukule Gönüllüleri Derneği
http://www.sulukulegonulluleri.org

Prof. Naci Şensoy Cad. 34091

Fatih / İstanbul / Türkiye

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 1.494 TL

(Ocak – Şubat 2017 dönemi)

Kurumsal Destek, 21.000 TL

1 Mart 2017 – 1 Aralık 2017

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okul terklerini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekliyor. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütülüyor. Bu fon kapsamında derneğin çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar destekleniyor. Ayrıca dernek, 2016 yılından beri finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla kurumsal destek programı tarafından destekleniyor.

8-Tarlabaşı Toplum Merkezi
http://www.tarlabasi.org

Çukur Mah. Zerdali Sok. No:9

Tarlabaşı / Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Proje Desteği (Assouline ile Eş Finansman), 22.000 TL

1 Mart 2017 – 1 Kasım 2017

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Proje kapsamında Tarlabaşı’nda yaşayan çocuklara yönelik 3 atölye gerçekleştirilecek. Mahallede yaşayan 8-14 yaş arası 120 çocuk, Alternatif Sanat, Beden Perküsyonu ve Yaratıcı Drama atölyelerinden 3 ayrı grup ile toplam 6 ay boyunca yararlanabilecektir. Çocuklar, Yaratıcı Drama atölyesinde kendini ifade etme, Beden Perküsyonu atölyesinde bir enstrüman olarak bedeni kullanıp kolektif müzik yaratma konularında çalışacak, Alternatif Sanat Atölyesinde başka bir dünya mümkün temasıyla çocukların birlikte yaşam pratiklerine, sosyal uyum özelliklerine, bireysel gelişimlerine, öğrenme becerilerine destek sağlanacaktır. Atölyeler kapsamında çocukların ekip çalışması, bireysel gelişim, beden koordinasyonu konularında güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmalarda psikolojik destek ihtiyacı olan çocuklar gözlemlecek ve atölyelere paralel olarak psikolojik destek de sağlanacaktır.

9-Troya Çevre Derneği
www.troyacevre.org

Fevzipaşa Mah. Yalı Cad. No:59 17000

Çanakkale Merkez / Çanakkale /Türkiye

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 407 TL

(Ocak – Şubat 2017 dönemi) Ocak 2017 – Aralık 2017

2009 yılında kurulan dernek iklim değişikliğine yönelik yenilenebilir enerji konularında yaptığı çalışmalara odaklanıyor. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekliyor. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütülüyor.

1-Cinsel Șiddetle Mücadele Derneği

www.cinselsiddetlemucadele.org

Rasimpaşa Mah. O-1 No:22 34716

Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 19.800 TL

24 Ekim 2016 – 26 Ağustos 2017

Resmi olarak 2014 yazında kurulan dernek, 2009-2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve aktivistlerin kişisel birikimlerinden beslenerek bugünkü halini aldı. CŞMD; feminist, LGBTIQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen kişilerden oluşuyor. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenme olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sağlanan hibeyle CŞMD’nin finansal sürdürülebilirliğine yönelik bir destek veriliyor.

2-Eğitim Reformu Girişimi
www.ogretmenicinfestival.org
http://erg.sabanciuniv.edu

Bankalar Cad. No:2 Minerva Han Kat:5 34425

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Proje Desteği, Öğretmen için Festival, 6.000 TL

6 Nisan 2016 – 15 Nisan 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. 2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. ERG, Eğitim Gözlemevi birimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ve Öğretmen için Festival etkinlikleri ve ATÖLYE Labs ile ortak girişimi Eğitim Laboratuvarı yoluyla çeşitli faaliyetler hayata geçirmektedir. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın da destekçilerinden biri olduğu Öğretmen için Festival eğitim alanındaki paydaşların birbirleriyle ilişkilenmelerini ve politika düzeyinde eğitimin sorunlarını tartışmayı amaçlıyor. Bu amaçla öğretmenlere, İstanbul’un farklı mekanlarında çeşitli atölye ve etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri ve aynı zamanda ortak üretime geçmeleri, karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları ve farklı bakış açıları kazanmaları için bir ‘karşılaşma’ ortamı sunuyor.

3-Hayat Sende Derneği
www.hayatsende.org

Çukur Mah. Zerdali Sok. No:9 34435

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 25.000 TL

1 Haziran 2016 – 1 Ocak 2017

2007 yılında koruma altında yetişmiş bir grup genç tarafından kurulan Hayat Sende Derneği, devlet koruması altında yuvalarda yetişen çocuk ve gençlerin aile yanında eşit ve güçlü bir şekilde hayata atılmasını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede, koruma altında yetişen çocuk ve gençleri eğitim, iş, burs, staj ve hakları konusunda desteklemek, onların sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, projeler hazırlamak başlıca hedeflerindendir. Ayrıca Hayat Sende Derneği, koruma altında yetişen çocuk ve gençlere ilişkin medyada ve toplumdaki olumsuz eylem ve söylemlerle mücadele etmektedir. Hayat Sende Derneği, finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek için Sivil Toplum için Destek Vakfından Kurumsal Program dahilinde hibe desteği almaktadır.

4-Karakutu Derneği
www.karakutu.org.tr 

Katip Mustafa Çelebi Mah. Hasnun Galip Sok. 15/3 34433

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 27.300 TL

25 Mayıs 2016 – 25 Mayıs 2017

Karakutu Derneği gençlerin, resmi tarih yaklaşımı ile sunulanlar dışındaki anlatıları duymasını mümkün kılmak ve aynı olay ya da durumlara başka açılardan da bakılabileceğini hatırlatmak için kuruldu.

Temel faaliyetleri:

– Gençlerin katıldığı hafıza projeleri

– Geçmişle yüzleşme üzerine eğitim ve toplantılar

– Toplumlar arası tarihsel diyalog çalışmaları

Son bir senedir düzenledikleri oyunlaştırılmış bir gezi türü olan Hafıza Yürüyüşleriyle gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik, vb. nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını hedefliyorlar.

5-Kuzeydoğa Derneği
www.kuzeydoga.net

Merkez Mah. İsmail Aytemiz Cad. No:161 D:2 36000

Kars Merkez / Kars / Türkiye

Şartlı Fon, 7.500 TL

4 Nisan 2016 – 15 Eylül 2016

Ocak 2008’de Kars’ta kurulan dernek, gelişen dünyada toplum temelli doğa koruma çalışmalarının çoğalması için uğraşmakta ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerel halk ve özel sektörün bilinç ve etkinliğinin artmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dernek, faaliyetlerini ağırlıklı olarak Aras havzasında (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) bulunan korunan alanlar (milli parklar, sulakalanlar vb.), önemli kuş alanları, önemli bitki alanları ve önemli doğa alanları gibi öncelikli, özellikli, aynı zamanda da insan yaşamı için de önemli olan ekosistem bölgelerinde yürütmektedir. Bu alanların biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması, önem ve değerlerinin tanıtılması ile etkin korunmasının sağlanması derneğin ana amaçlarındandır. Bu çerçevede Aras Kuş Araştırma Merkezinde Nisan – Ağustos 2016 döneminde yürütülmesi planlanan kuş halkalama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan şartlı bağış fonudur.

6-Mavi Kalem Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
www.mavikalem.org

Balat Mah. Yıldırım Cad. No:24 34087

Fatih / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 27.300 TL

15 Mart 1999 – 15 Kasım 2016

Marmara Depremi sonrası kurulan Mavi Kalem, İstanbul’da Balat ve çevresinde çocuklar ve kadınlarla çalışıyor. Dernek son dönemde mahalle düzeyinde göçmenlerle de çalışmaya başladı. Kurumsal destek, derneğin 8 aylık faaliyetlerinin kurumsal açıdan desteklenmesi ve finansal sürdürülebilirlikle ilgili bir sistematik oluşturulabilmesi amacıyla sağlanıyor.

7-Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)

www.rusihak.org

Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. Üstündağ İş Mer. No:14 Kat:4 D:13

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Proje Desteği, 12.295 TL

30 Ekim 2016 – 30 Nisan 2017

Ruh sağlığı alanında toplumsal, hukuki ve kurumsal anlamda gerçekleşen hak ihlalleriyle mücadele eden bir sivil toplum örgütü olan RUSİHAK’ın kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının büyük kısmı, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ya da yakınlarından oluşmaktadır. Ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin ve yakınlarının toplumsal hayata eşit ve tam katılımını benimseyen RUSİHAK, başta BM Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (BM EHS) olmak üzere, uluslararası ve bölgesel sözleşmeler ve temel insan hakları prensipleri ışığında çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlanan destekle Depo adlı filmin 2 ilde konuyla ilgili paydaşların katılımıyla izlenmesi ve bu süreçte yerelde sorunların çözümüyle ilgili kesimlerin etkileşimi hedeflenmektedir.

8-Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD)

www.sosyalkulturelyasam.org

Harbiye Mah. 34367

Şişli / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 13.440 TL

1 Temmuz 2016 – 1 Şubat 2017

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bir grup gönüllü tarafından 2000’de kuruldu. SKYGD ise gündelik yaşamın bir an önce onarılması, sosyal-kültürel hayatın canlandırılması için birçok sanat disiplinini bir araya getirerek deprem bölgesindeki çocuklarla çalışmaya başladı. Dernek, daha sonra hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlüler, madde bağımlıları gibi sosyal dışlanmaya maruz kalmış diğer grupları da çalışma alanına dahil etti. Kurumsal destek kapsamında SKYGD’nin finansal sürdürülebilirliğinin geliştirilmsine yönelik hibe desteği sağlanıyor.

9-SPoD LGBTI
www.spod.org.tr

Merkez Mah. T. M. Ali Bey Sok. No:1 34381

Şişli / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 20.000 TL

27 Mayıs 2016 – 27 Şubat 2017

SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlayan bir dernek olarak 2011 yılında kuruldu. Dernek bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşmaktadır. SPoD Kurumsal Program dahilinde 8 aylık kira desteği almaktadır. Hibe sürecinde özellikle kaynak geliştirme çalışmalarına ağırlık vermektedir.

10-Sulukule Gönüllüleri Derneği
www.sulukulegonulluleri.org

Prof. Naci Şensoy Cad. 34091

Fatih / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 29.600 TL

2 Mayıs 2016 – 2 Ocak 2017

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okul terklerini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.

İlgili kurumsal destek derneğin kurumsal kapasitesini geliştirmek üzere 8 ay için sağlanmaktadır.

11-Tarlabaşı Toplum Merkezi
www.tarlabasi.org

Çukur Mah. Zerdali Sok. No:9 34435

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Proje desteği, 7.450 TL

13 Mayıs 2016 –  30 Eylül 2016

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Amaçları arasında sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin güçlendirilmesi ve yürüttüğü savunuculuk çalışmaları aracılığıyla Tarlabaşı’na yönelik ön yargıların azalmasını sağlamak, haklarla ilgili ve hak ihlallerine karşı farkındalık kazandırmak vardır.

TTM, 2006 yılından bu yana Tarlabaşı’nda 13000’in üzerinde dezavantajlı çocuk, genç ve kadına sosyal, psikolojik ve eğitsel destek ve danışmanlık sağlamıştır.

Sağlanan destekle Tarlabaşı’ndaki çocuklarına yönelik çeşitli sanat atölyeleri desteklenmektedir.

12-Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
www.psikolog.org.tr

Alsancak Mahallesi, 1477. Sok. No:8 D:5 35220

Konak / İzmir / Türkiye

Proje Desteği, 20.000 TL

15 Haziran 2016 – 15 Nisan 2017

Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi, 1989 yılında toplum yararına yönelik programların oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak ve psikolojinin hem yerel hem de uluslararası arenada desteklenmesinde aktif bir rol almak amacıyla kurulmuştur. Derneğin İzmir Şubesi içinde LGBTI Çalışmaları Birimi, Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi, Çocuk ve Ergen Çalışmaları Birimi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi, son olarak 2016 Genel Kurulu’ndan sonra kurulan Ar-Ge ve Proje Birimi bulunmaktadır. Bahsedilen sorun alanları içinde tüm birimler hak temelli çalışmalarını aktif olarak yürütmekte, ancak son 2 yıldır özellikle travma, afet ve krize müdahale alanında; doğal ve doğal olmayan afetler ile insan eliyle yapılmış travmalarda, travmalardan etkilenen kişilere ve gruplara ücretsiz psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Sağlanan hibe derneğin travmatik olaylara müdahale kapasitesini artırmak için 10 gönüllü uzmanın alacağı EMDR eğitimi için kullanılacaktır.

1-Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
www.sgdd.org.tr

Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42

Çankaya / Ankara / Türkiye

Proje Desteği, 9.500 TL

22 Eylül 2015 – 15 Aralık 2015

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) 22 Aralık 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kuruldu. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır. Bu fon kapsamında 2015 yazında oluşturulan acil destek fonu kapsamında Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler ve mültecilerle çalışanların gıda başta olmak üzere çeşitli acil ihtiyaçlarına ve tüm bu çalışmaların koordinasyonuna yönelik harcamalar karşılandı.