2022'DE BAŞLAYAN HİBELER

CEMRE FONU

Cemre Fonu, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yoksullukla mücadele alanında yaptığı çalışmaları desteklemek amacıyla bireysel bağışçıların katkısı ile hayata geçiriliyor. Fon kapsamında 2 STK‘ya toplam 610.000 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Derin Yoksulluk Ağı, (Kurumsal Destek, 460.000 TL), İstanbul
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olan ve derin yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen Derin Yoksulluk Ağı (DYA), COVID-19 salgını ile başlayan dönemde, irtibatta olduğu ve temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çeken ailelere yönelik olarak çalışmalarına başladı. Derin Yoksulluk Ağı, bu modelin etkisinin artması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için araştırmalar ve savunuculuk çalışmaları da yürütüyor. DYA hibe desteğimizle savunuculuk kapasitesini ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek bu amaç doğrultusunda, 2 yıllık araştırma ve savunuculuk strateji planı hazırlıyor. Aynı zamanda yoksulluk koşullarında yaşayanların karşılaştıkları hak ihlallerine dair hazırladığı belgeler aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı arttırmak, yoksulların yaşadığı hak ihlallerinin görünür kılmak ve politikacıların dikkatini bu alana çekmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Dernek aynı zamanda kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor. DYA hibe kapsamında tam zamanlı Kaynak Geliştirme Koordinatörü ve Savunu Koordinatörü istihdam ediyor.

Eşitlik için Dayanışma Derneği, (Haklara Erişimin Desteklenmesi ve Yoksullukla Mücadelede Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması Projesi, 150.000 TL), İstanbul
Eşitlik için Dayanışma Derneği, İstanbul’un kırılgan bölgelerinde yaşayan insanların haklarına erişimini güçlendirmek, haklarına erişim araçlarına yönelik bilgilerin yaygınlaşmasını desteklemek, bu bölgelerde yaşayan özellikle kadın ve çocuklar için güvenli alanlar yaratmak, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele etmek için çeşitli izleme çalışmaları ve araştırmalar yapıyor.  Eşitlik için Dayanışma Derneği, hibe desteğimizle Tarlabaşı’nda Temel Haklara Erişimin Desteklenmesi ve Yoksullukla Mücadelede Hak Temelli Yaklaşımın Yaygınlaştırılması projesini hayata geçiriyor. Dernek, 6 aylık proje kapsamında yapılan önleyici faaliyetlerle yoksulluğun azaltılmasını hedefliyor. Dernek proje kapsamında İstanbul’un Tarlabaşı’nda yaşayanlar için erişilebilir bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürüterek, 150 kişinin farklı kamu kurumları ve STK’ların sağladığı ayni ve nakdi yardımlardan faydalanmasını sağlıyor. Tarlabaşı bölgesinde yaşayanların temel haklarına erişiminin desteklenmesi, bu amaçla ortaya çıkan bilgilerin ve hak temelli ilkelerin benzer bölgelerde faaliyet yürüten STK’larla paylaşmak amacıyla rehber hazırlıyor. Dernek hibe kapsamında tam zamanlı Proje Koordinatörü ve Sosyal Politika Danışmanı istihdam ediyor.

ÇOCUK FONU

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle açıldı. Fon kapsamında 5 STK‘ya toplam 544.000 TL hibe desteği sağladık.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD), (Dersimiz Zorbalık Projesi, 113.000 TL), İstanbul
BÇBD, çocukların eğitimini, mutluluğunu ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve bu konudaki ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engele karşı mücadele vermek amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, dezavantajlı çocuklar için kıyafet, kitap ve okul malzemeleri gibi ayni destekler sunmanın yanı sıra eğitimlerine destek olmak için burs desteği de sağlıyor. Dernek, fon kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Dersimiz Zorbalık projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında, İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde bulunan 4 farklı ilköğretim okulunda eğitim gören 3. sınıf öğrencilerinin, okulda karşılaşabilecekleri zorbalıklara karşı farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli etkinlikler ve grup çalışmaları yapacak. Aynı zamanda, bakım verenlerin ve öğretmenlerin akran zorbalığı hakkında bilgi ve farkındalık kazanması için seminerler düzenleyecek.

Kozalak Derneği (Yerküre Dostları Validebağ ile Bağ Kuruyor! Projesi, 82.000 TL), İstanbul
Kozalak Derneği, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin yaygınlaşması ve küresel yurttaşlık bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi ve becerileri çocuk, genç ve yetişkin tüm öğrenicilerin yaygın ve/veya örgün eğitim metotları ile elde etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteğimizle Yerküre Dostları Validebağ ile Bağ Kuruyor! projesini hayata geçirecek olan Kozalak Derneği; proje kapsamında, 9-12 yaş arası çocukların açık alanda oyun oynama hakkına erişmesi amacıyla Validebağ Korusu’nda eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu amaç doğrultusunda dernek, çocukların Validebağ Korusu’nun habitatını yakından tanınması, Koru ile bağ kurma deneyimlerini birbirleriyle ve başkalarıyla paylaşması ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konusunda edindikleri bilgi ve becerileri sergilemesi amacıyla 6 haftalık eğitim çalışmaları yürütecek. Eğitmen ekip tarafından doğa ve deneyim temalı oyunlardan oluşacak eğitim programıyla 120 çocuğa ulaşacak.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Uçan Süpürge Derneği), (Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar – Girls Can STEM Projesi, 129.000 TL), Ankara
Uçan Süpürge Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu eşitsizliğin kadınların ve kız çocuklarının yaşamında hangi olumsuzluklara neden olduğunu görünür kılınması amacıyla eğitim hakkı, erken yaşta ve zorla evlilikler, hak temelli medya okuryazarlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yürütüyor. Hibe desteğimizle, bilim ve teknoloji alanlarında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğin ortadan kalkmasına katkı sunmak, kız çocuklarının pozitif bilimlere yönelmesine destek olmak, kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanlarında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar – Girls Can STEM projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında dernek, Adana, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde STEM’i ve STEM uygulamalarını kız çocuklarına ve bakım verenlere anlatmak için 10 adet yüz yüze seminer düzenleyecek. Uçan Süpürge Derneği bu seminerler aracılığıyla 250 kız çocuğuna ve 250 bakım verene ulaşacak. Aynı zamanda Bilim ve Teknolojide Kız Çocukları başlığıyla buluşmalar düzenleyecek olan dernek, STEM alanında çalışan profesyonellerle çocukları bir araya getirmek için Ankara ve Mardin’de 3 adet yüz yüze buluşma düzenleyecek. Son olarak dernek, hibe kapsamında yarı zamanlı proje koordinatörü istihdam edecek.

Yerelden Kalkınma Derneği (YERKAD), (Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrencilere Yönelik Yeni Bir Eğitim Modeli Projesi, 130.000 TL), Şanlıurfa
Yerel ve bölgesel potansiyelin harekete geçmesi amacıyla bütüncül kalkınmayı hedef edinen YERKAD, ekonomik ve sosyal gelişimin yanı sıra kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen, teşvik eden ve bu alanlarda politika üretimine katkı sağlayan çalışmalar yürütüyor.  Şanlıurfa’da faaliyet yürüten dernek, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere Şanlıurfa yaşayan dezavantajlı çocuklara yönelik çeşitli projeler geliştiriyor. Hibe desteği sağladığımız YERKAD, Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrencilere Yönelik Yeni Bir Eğitim Modeli projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Şanlıurfa’nın Eyyubi’ye ilçesinde bulunan bir ilköğretimde eğitim gören 60 tarım işçisi öğrenciye yönelik hızlandırılmış bir eğitim müfredatı uygulanacak olan YERKAD, bu eğitim müfredatı ile eğitim öğretim yılına geç başlamak zorunda kalan tarım işçisi öğrencilerin müfredatın gerisinde kalması önlenecek. Hazırlanacak eğitim modeli kapsamında öğretmenlere yönelik mevsimlik tarım işçisi öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğiticinin eğitimi atölyesi düzenlenecek.

Zeytin Çekirdekleri Derneği, (Renkli Saatler Projesi, 90.000 TL), Balıkesir
Zeytin Çekirdekleri Derneği, bütün çocukların eğitime ve sanata ulaşma haklarının olması gerçeğinden hareketle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, kaliteli eğitime ve sanata ulaşamayan, maddi imkanları olmayan 7-11 yaş arası çocuklara bu alanlarda destek sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteğimizle, eğitime ve sanata ulaşmakta güçlük çeken ya da ulaşamayan çocuklara yönelik 2019 yılından beri hayata geçirdiği Renkli Saatler projesine devam edecek. Proje kapsamında, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı çocuklara yönelik kitap okuma ve müzik atölyesi yapacak olan dernek aynı zamanda çocukların kütüphaneyle tanışması için kütüphane ziyaretleri gerçekleştirecek.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR FONU

Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan STK’ların çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle açıldı. Fon kapsamında 2 STK’yı toplam 252.000 TL ile destekledik.

Sanat Tarihçileri Derneği (SATAD), (Eğitim için Sosyal Bilimler: Arete Projesi, 126.800 TL), İstanbul
Türkiye’de kültür ve sanat tarihi bilincini arttırmak amacıyla projeler geliştiren ve eğitimler düzenleyen SATAD, Türkiye’deki kültür varlıklarının bilinirliğini arttırılması ve bu varlıkların korunması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.SATAD hibe desteğimizle, Sürdürülebilir Eğitim için Sosyal Bilimler: Arete projesini hayata geçirecek. Dernek, proje ile eğitimden uzak kalmış veya hali hazırda eğitime devam edemeyen 15-24 arası çocukların ve gençlerin sürdürülebilir, bilimsel ve uygulamalı bir eğitim programına ücretsiz olarak erişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimlerin 8 farklı alanından oluşacak ücretsiz çevrimiçi bir eğitim programı hazırlayacak olan SATAD, katılımcıların başvuru işlemlerini yapabilecekleri ve daha sonrasında eğitim programını takip edebilecekleri bir internet sitesi kuracak. 8 ay sürecek çevrimiçi teorik eğitim ve yerinde pratik öğrenim sürecinin sonucunda herkesin erişimine açık, 40 farklı eğitimcinin 80 dersinden ve 20 farklı yayından oluşacak görsel ve işitsel bir kütüphane oluşturulacak.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (Eğitim Hakkı İçin Beslenmeye Erişim Projesi, 125.200 TL), İstanbul
Tüm çocukların eğitime adil ve eşit şekilde erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan SGD, risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış grupların okul terkini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yürütüyor. Hibe desteğimizle,  Eğitim Hakkı İçin Beslenmeye Erişim projesini hayata geçirecek. Dernek proje ile İstanbul Fatih ilçesine bağlı Karagümrük bölgesinde bulunan okullarda eğitim gören risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalan ve maddi güçlükler nedeniyle besine erişemeyen çocukların beslenme haklarına erişimini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda ortaokul ve ilkokul öğrencisi toplam 20 çocuğa beslenme desteği sağlayacak olan SGD aynı zamanda öğretmenleri ve bakım verenleri beslenme desteğinin çocukların bütünsel gelişim hakları bağlamında gerekliliği konusunda bilgilendirmek amacıyla atölye çalışmaları düzenleyecek.

HER YAŞTA FONU

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen STK’ları desteklemek amacıyla, AgeSA Hayat ve Emeklilik İşbirliği ve mali desteğiyle açıldı. Fon kapsamında 3 STK‘ya toplam 348.200 TL hibe desteği sağladık.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ Derneği), (Harita 65+ Projesi, 108.200 TL), İstanbul
Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Hibe desteğiyle Harita 65 + projesini hayata geçirecek olan Bir İZ Derneği; 65 yaş üstü bireylerin sosyal ve psiko-sosyal destek hizmetlere erişilebilirliğini tespit etmek, yaşlı haklarına dikkat çekmek, destek hizmetlerini yaygınlaştırmak ve yaşlılara yönelik servislerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaları yapacak.

Dem Derneği, (Duyduğun gibi Değil Projesi, 148.000 TL), İstanbul
İşiten toplum ile işitmeyen toplum arasında acıma duygusundan uzak diyalog alanları yaratmak ve kolektif şekilde çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek; Türk İşaret Dili eğitimlerini dijitalleştirdikleri sosyal girişimleri bukalemun.co aracılığıyla bu dilin yaygınlaştırılması, ve sağır ve işitme engellilerin istihdamı için çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Duyduğun gibi Değil projesini hayata geçirecek olan Dem Derneği, proje kapsamında yaş sebebiyle işitme kaybı yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yaşadıkları sorunları diyalog ile anlamak, kamuoyunda görünür kılmak ve çözüm için işbirliğini teşvik etmek amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, (Yaşlı Yakınlarına Bakım Veren Aile Bireylerine Psiko-sosyal Destek Programı Projesi, 92.000 TL), İstanbul
Yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Yaşlı Yakınlarına Bakım Veren Aile Bireylerine Psiko-sosyal Destek Programı projesini hayata geçirecek olan Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği proje ile hem yaşlıların hem de bakım verenlerin iyi olma halini desteklemeyi ve bu grupların yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda dernek; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ortaklığıyla Psiko-sosyal Destek Programları oluşturacak.

KURUMSAL DESTEK FONU

STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle kuruldu. Fon kapsamında 5 STK‘yı toplam 647.000 TL ile destekledik.

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), (Kurumsal Destek, 129.000 TL), Ankara
DEMOS, toplumsal cinsiyet bakış açısını merkeze alarak barış çalışmaları etrafında araştırmalar, analizler ve çeviriler yapıyor. Hak özneleri, toplumsal barış mücadelesi veren STK’lar, aktivistler ve araştırmacılar için ve onlarla beraber eleştirel ve erişilebilir bilgi üreterek, basılı ve dijital yayınlar, podcast’ler üretiyor; konferanslar, atölyeler ve seminerler düzenliyor. DEMOS hibe kapsamında, etki ölçümü kapasitesini güçlendirmek için çalışmalar yapacak. Bu kapsamda dernek yarı zamanlı bir Etki Değerlendirme Uzmanı istihdam edecek.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA), (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olan ve derin yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen DYA, derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yapıyor. Derin Yoksulluk Ağı, #EvdenDeğiştir kampanyası ile pandeminin başından beri derin yoksulluk koşullarında yaşayan kişilerin temel ihtiyaçlarına erişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. DYA hibe kapsamında, etki ölçümü kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine edecek tam zamanlı bir çalışan istihdam edecek.

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği (Lotus Kadın), (Kurumsal Destek, 130.000 TL), Kocaeli
Lotus Kadın, kadına yönelik şiddetin son bulması hedefiyle başta yerel düzeyde olmak üzere tüm mekanizmaların işlemesi amacıyla dayanışma ağları kuruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlayacak yerel ve ulusal politikalar üretilmesine katkı sağlayan dernek; eğitimler ve atölyeler düzenliyor. Veri toplayarak politikalar geliştiren dernek bu kapsamda savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Lotus Kadın hibe kapsamında, kaynak çeşitliliğini arttırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda yarı zamanlı Kaynak Geliştirme Sorumlusu istihdam edecek.

Kökler ve Filizler Derneği (Roots & Shoots Turkey – R&S TR), (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
Çocuklar ve gençler için hazırlanmış küresel bir program olan Roots and Shoots, çocukların ve gençlerin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve becerilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla buluşmalar, çevrimiçi ve çevrimdışı atölyeler, etkinlikler ve eğitimler düzenliyor. Dernek, çocukların ve gençlerin maruz kaldığı zorbalık, özel hayatın korunmasının ihlali, ticari istismar ve tokenizm gibi risklerin önüne geçmek için çocuk haklarının bilinirliği konusunda da çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda, Dünya’daki yaşamın ve çeşitliliğin sürmesi için gençlerin dahil olduğu çalışmalar yürüten dernek; çocuklara ve gençlere değişim yaratmak istedikleri konular ve sosyal sorunlarla ilgili alanlar açıyor ve bu grupların toplumsal süreçlere etkin ve anlamlı katılımı için çalışmalar yapıyor.  R&S TR hibe kapsamında, kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda kaynak geliştirme çalışmalarından sorumlu yarı zamanlı bir kişi istihdam edecek.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK), (Kurumsal Destek, 128.000 TL), İstanbul
Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda acil olmayan durumlarda kırılgan grupların sağlık hakkına erişimine aracı olmak için çalışmalar yapan MEDAK, kadınların ve çocukların sağlık hizmetlerine dijital yollarla daha kolay erişmesi için de çalışmalar yürütüyor. MEDAK hibe kapsamında, kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Kurumsal Kapasite Geliştirme Danışmanı istihdam edecek.

KÜLTÜR SANAT FONU

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 5 STK‘yı toplam 680.300 TL ile destekledik.

Dem Derneği, (Koşar Adım Alt Yazıya (#koşaradımaltyazıya) Projesi, 128.000 TL), İstanbul
Dem Derneği İşiten toplum ile işitmeyen toplum arasında acıma duygusundan uzak diyalog alanları yaratmak ve kolektif şekilde çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek; Türk İşaret Dili eğitimlerini dijitalleştirdikleri sosyal girişimleri bukalemun.co aracılığıyla bu dilin yaygınlaştırılması, ve sağır ve işitme engellilerin istihdamı için çalışmalar yürütüyor. Hibe desteğiyle Koşar Adım Alt Yazıya (#koşaradımaltyazıya) projesine devam edecek olan dernek proje kapsamında; ayrıntılı alt yazı ile ilgili farkındalık yaratma, ayrıntılı alt yazıya dair veri oluşturma, “iyi örneklerin” sayısını ve görünürlüğünü arttırma ve potansiyel işbirlikleri ile iletişimi güçlendirme çalışmaları yapacak.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği (Kırkayak Kültür), (Kurumsal Destek, 124.800 TL), Gaziantep
Kırkayak Kültür, Gaziantep’te faaliyet yürüten Kırkayak Kültür, toplumsal kaynaşmaya ve bir arada yaşam kültürüne katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip grupların ve bireylerin bir araya gelebileceği gönüllü temas alanları oluşturmak ve var olan temas alanlarını genişletmek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Toplumsal gelişmeyi arttırmak, demokratik değerleri teşvik etmek ve kültürel açıdan zengin yaşam koşulları yaratmak amacıyla da faaliyetlerini yürüten Kırkayak Kültür; dezavantajlı gruplar, mülteciler ve göçmelerle birlikte çalışıyor. Kurumsal hibe desteği ile insan kaynağı giderlerini karşılayacak olan dernek, Sanat Merkezi çalışmalarının ve kültür-sanat programı kapasitesinin güçlenmesi amacıyla faaliyetlerini yürütecek. Bu doğrultuda hibe kapsamında yarı zamanlı istihdam edilecek Program Koordinatörü ve Kültür-Sanat Danışmanı aracılığıyla başta Zeugma Film Festivali olmak üzere, göçmen sanatçıları da içerecek ve Sanat Merkezi’nde yapılacak 12 adet kültür-sanat etkinliği fikri geliştirecek ve bu fikirler projelendirecek. Aynı zamanda, Kültür-Sanat Danışmanı’nın desteği ile 2 yıllık Kültür-Sanat Strateji Belgesi hazırlanacak.

Sınırlı Sorumlu Tiyatro Sanatını Geliştirme Yaygınlaştırma Tanıtma Sosyal Kalkınma Ve İşletme Kooperatifi (Tiyatro Kooperatif), (Tiyatroların Erişilebilirliği Projesi, 125.500 TL), İstanbul
Tiyatro Kooperatif, Özel tiyatroların sesi olmak, sanatın kamusal bir hizmet olduğu gerçeğiyle sektörel sorunlara kalıcı yasal çözümler bulmak, sektördeki tüm üretim ve uygulama süreçlerini iyileştirmek ve profesyonelleştirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Ekonomik, hukuki, sosyal ve akademik alanlarda bileşenlerinin kapasitesini geliştirmek için rehberlik sağlayan Tiyatro Kooperatif; projeler, kampanyalar, eğitim, webinar, seminer ve çalıştaylar düzenliyor. Hibe desteği sağladığımız Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatro mekânlarını ve faaliyetlerini daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek ve engellenen bireylerin kültür-sanat hayatına aktif katılımına zemin hazırlamak amacıyla Tiyatroların Erişilebilirliği projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında; Erişilebilir Her Şey sosyal girişimi tarafından, Tiyatro Kooperatifi ortağı 9 tiyatronun yönetici ekiplerine ve saha çalışanlarına 5 saatlik tiyatroda erişilebilirlik, farkındalık ve iletişim eğitimleri verilecek. 6 tiyatro mekânı için fiziksel erişilebilirlik tavsiye raporu hazırlacak. Ayrıca Türkiyeʼdeki tüm tiyatroların kullanımına açık bir erişilebilirlik kontrol listesi hazırlanacak ve yaygınlaştırılacak.

Troya Kültür Derneği (Çanakkale Bienali İnisiyatifi – CABININ), (Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı Projesi, 117.000 TL), Çanakkale
CABININ; Çanakkale’deki farklı toplum kesimlerini çağdaş sanatla buluşturmak, sanat odaklı etkinlikler ve eğitimler yoluyla dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını, üretkenlik ve becerilerini artırmak, Çanakkale’nin özgün, tarihi, doğal ve kültürel değerlerini uluslararası boyutta tanıtmak, Çanakkale’yi bir çağdaş kültür kenti olarak konumlandırma vizyonuna yönelik olarak uluslararası iletişim ve işbirliği ağları oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteğiyle Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı projesini hayata geçirecek olan CABININ proje kapsamında; Çanakkaleʼde yaşayan ve çalışan kültür aktörlerini, uzmanları ve kültür-sanat girişimlerini bir araya getirerek bu gruplar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin artmasını sağlayacak bir ağ oluşturacak. Proje süresince bu grupların yaklaşımları, çalışma alanları, ihtiyaçları ve üretimleri arasındaki ortaklık ve farklılıkların belirleneceği toplantı, buluşma ve röportajlar yapılacak. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardında daha geniş katılımlı toplantılar ile Çanakkale kültür ekosisteminin işlevsel bir iletişim ve işbirliği haritası oluşturulacak.

500. Yıl Vakfı, (Online Müze Projesi, 185.000 TL), İstanbul
500. Yıl Vakfı, Türk Museviler Müzesi ile Türkiye’de 2600 yıldır varlıklarını sürdüren Yahudi toplumunun tarihi, kültürü, gelenekleri, ülkeye ve topluma katkıları ve etkileşimleri ile ilgili yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi verirken, ön yargıları kırmak ve nefret söylemini azaltmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Fon kapsamında sağlanan hibe desteğiyle Kültür Sanat Fonu’nun 2021 döneminde desteklediğimiz Online Müze projesine devam edecek olan Vakıf, Türk Musevileri Müzesi’nin çevrimiçi ortamda gezilebilmesi gerekli uygulama çalışmalarını yapacak.

ŞARTLI DESTEK FONU

Bireysel ya da kurumsal bağışçıların doğrudan yönlendirmesiyle STK’lara sağladığımız proje temelli ya da kurumsal destekleri içerir. Fon kapsamında 11 STK‘ya toplam 1.433.160 TL hibe desteği sağladık.

Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, (Kurumsal Destek, 45.500 TL), İzmir
İzmir’de faaliyet yürüten Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek sağladığımız hibe desteğini enstrümanların bakımı, yeni enstrüman alımı ve insan kaynağı giderlerini karşılamak için kullanacak.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ Derneği), (REACH Projesi, 168.450 TL), İstanbul
Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Hibe desteğiyle, 18-29 yaş arası gençlerin ruh sağlığı ve iyilik hali çerçevesinde, iletişim, ruh sağlığı ve halk sağlığı uzmanları ile gençlerin işbirliğinde REACH4Health uygulaması üzerinden gençlerin ruh sağlığı ve iyilik haline yönelik geliştirici çeşitli içerikleri hazırlayacak. Bir İZ Derneği, uygulamanın ve içeriklerin gençler arasında yaygınlaştırılması için de çeşitli sosyal medya platformları üzerinden iletişim faaliyetleri yürütecek.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA), (Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel İhtiyaç Desteği Projesi, 228.300 TL), İstanbul
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olan ve derin yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen Derin Yoksulluk Ağı (DYA), derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütüyor. DYA hibe desteğimizle, Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel İhtiyaç Desteği projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında; 36 kadına 8 ay süreyle temel gıda ve hijyen ürünleri desteği sağlayacak. Aynı zamanda DYA, birlikte çalıştığı kadınların psiko-sosyal ve hukuki destek hizmetlerine erişimini sağlamak ve istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitlik etkinlikler ve atölyeler düzenleyecek.

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+), (LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi Projesi, 145.910 TL), İzmir
Genç LGBTİ+, danışma hattı ve akran danışmanlığı hizmetleri ile LGBTİ+ gençler için hukuk danışmanlığı, psikosoyal danışmanlık ve açılma, sosyalleşme, bilgi alma, hizmetlere erişim, cinsiyet uyum süreci gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze akran danışmanlığı hizmetleri sağlıyor. Genç LGBTİ+ hibe desteğimizle, LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında; sosyal medya hesapları, e-posta ve danışmanlık hattı üzerinden 12 ay boyunca toplam 1.200 kişiye danışmanlık ve yönlendirme desteği sağlayacak.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), (Köy Öğretmenleri El Ele Programı, 209.830 TL), İstanbul
KODA, köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Hibe desteğimizle Köy Öğretmenleri El Ele projesini hayata geçirecek olan KODA, mesleğe yeni başlayan köy öğretmenlerinin deneyimli köy öğretmenleri tarafından birebir görüşmeler ve eğitimlerle desteklenmesini sağlayacak. Bu amaç doğrultusunda, 26 mentor öğretmen mesleğe yeni başlayan 64 meslektaşının kişisel ve mesleki olarak güçlenmesine katkı sağlayacak.

Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD), (Psiko-sosyal Destek Atölyeleri Projesi, 86.000 TL), Diyarbakır
RUMUD, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütüyor. Şartlı Destek Fonu kapsamında sağladığımız hibe desteğiyle Psiko-sosyal Destek Atölyesi projesini hayata geçirecek olan dernek; Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan çocukların yaşam alanlarındaki kültürel çeşitlilikleri keşfetmeleri, duygularını fark etmeleri ve bu duyguları ifade edebilmeleri, kültür-sanat aracılığıyla kendilerini tanımları ve çocukların iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net Gençlik Platformu-GDN), (Geleceğin Kimyası projesi , 220.000 TL), İstanbul
15-29 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapan GDN, profesyonel hayatta yer alan kişiler ile gençleri çevrimiçi ve çevrimdışı rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar, kariyer koçluğu gibi fırsatlarla buluşturarak gençlerin meslek seçimlerine destek sağlıyor. Organik Kimya işbirliği ve mali desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile GDN, kimya ve ilişkili bölümlerde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin kimya sektörü ile ilgili birinci elden bilgi edinebilmesi ve kariyer seçimlerinde okudukları bölümler üzerinden meslek seçimi yapmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütecek. GDN, Organik Kimya gönüllüleri ve gençleri bir araya getiren webinar düzenlenecek, kimya sektöründeki profesyonellerle gençler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımlarını arttırmak amacıyla 25 genç ve 25 Organik Kimya gönüllüsünün eşleşmesiyle toplam 125 e-mentorluk buluşması gerçekleştirilecek

Teos Kültür Sanat Derneği, (Kuşaklar arası Kültür Günleri ’23, 148.620 TL), İzmir
Kent kültürüne, tarihsel ve kültürel mirasa yönelik bilinci güçlendirmek, Ege bölgesinde yaşayan kültür-sanat aktörlerine alan açmak, disiplinler arası bir yaklaşımla kolektif üretim pratiklerini desteklemek, kültürler arası okuryazarlığı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteğimizle Kuşaklar arası Kültür Günleri’23 projesini hayata geçirecek olan dernek; Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi ve Darüşşafaka Urla’da yerleşik yaşlılara yönelik müzik, tiyatro fotoğraf, sinema, edebiyat konulu düzenli etkinlikler düzenleyecek. Aynı zamanda, gençlerin üstleneceği sözlü tarih çalışmaları vasıtasıyla silinmeye yüz tutan çok kültürlü belleği kayıt altına alacak.

Türkiye Alzheimer Derneği(Gündüz Yaşam Evi Sanat Terapisi projesi, 25.000 TL), İstanbul
Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Şartlı Destek Fonu kapsamında hibe desteği sağladığımız dernek proje kapsamında Şişli Gündüz Yaşam Evinde; 16 kişilik gruplar halinde toplam 32 hastaya, gruplar için belirlenen günlerde 8 saat rehabilitasyon ve sanat terapisi sağlayacak. Sanat terapisi kapsamında haftada iki kez ikişer saatlik müzik dinleme, şarkı söyleme ve dans etme faaliyetleri gerçekleştirecek olan dernek; bir yandan da resim, ebru, kil, mandala, seramik gibi hastaların ince kaslarını çalıştırmalarına ve zihinsel becerilerini korumalarına destek olmayı amaçlıyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Kurumsal Destek, 5.000 TL), İstanbul
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişilebilirliğinin sağlanması, kadınlara mesleki ve ekonomik güç ile yaşam özgürlüğü kazandırılması, kadınların sosyal ve siyasi karar mekanizmalarına katılımlarının artmasıyla söz sahibi kılınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalık, bilgi-bilinçlendirme, yaygınlaştırma yoluyla tesis edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek hibe kapsamında, iş arayan öğrencilere yarı zamanlı iş olanağı sunabilmek ve mezuniyet öncesi iş deneyimine geçiş zemini oluşturmak amacıyla TÜKD İstanbul Şubesi’nde yürütülen ofis çalışmalarına destek olacak üniversitelerin işletme, ekonomi, hukuk, bilgi belge sistemleri bölümlerinden birinde 1. veya 2. sınıf öğrencisi olan 2 kişiyi istihdam edecek.

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex)(Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi Projesi, 150.000 TL), Antalya
Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları geliştiriyor. Hibe desteğimizle, Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesine devam edecek olan Senex; proje kapsamında, yaşlılara yönelik ihlal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakalarını raporlaştırarak, paylaşacak.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 4 STK‘ya toplam 462.000 TL hibe desteği sağladık.

Kadın Dayanışma Vakfı, (Kurumsal Destek, 130.000 TL), Ankara
Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteği ile Kadın Dayanışmasını Kadın Danışma Merkezi ile Güçlendirmek projesini hayata geçirecek olan Vakıf, şiddete maruz kalan kadınlara ihtiyaç duydukları desteği sağladığı Kadın Danışma Merkezi’nde 8 ay süreyle tam zamanlı çalışacak sosyal çalışmacı ve yarı zamanlı çalışacak finans sorumlusu istihdam edecek.

Konuşmamız Gerek Derneği, (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
Konuşmamız Gerek Derneği, Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Konuşmamız Gerek Derneği hibe kapsamında, operasyonel kapasitesini arttırmak amacıyla iletişim faaliyetlerinden ve gönüllü koordinasyonundan sorumlu olacak yarı zamanlı çalışacak bir kişiyi istihdam edecek.

Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Artı Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
LİSTAG, çocukları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) olan ailelere destek olmak amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek, ailelerin LGBTİ+ çocuklarını ve/veya yakınlarını kabul etmeleri, sevmeleri, LGBTİ+’ların onurlu bir şekilde yaşamalarını sürdürmeleri ve toplumda kabul görmeleri için çalışmalar yapıyor. Hibe desteği ile finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek olan LİSTAG, tam zamanlı Mali ve İdari İşler Sorumlusu istihdam edecek.

Mimoza Kadın Derneği, (Kurumsal Destek, 72.000 TL), Mersin
Mimoza Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız hibe desteği ile insan kaynağı giderlerini karşılayacak olan dernek, kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek.

TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND-TURKEY

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği ile açıldı. Fon kapsamında 5 STK‘ya toplam 794.796 TL hibe desteği sağladık.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, (Denizel Peyzajlara Denizden Bakış Projesi, 93.000 TL), İstanbul
Gelecek deniz yaşamını sürdürülebilir ve adil yöntemlerle korumak için çalışmalarını yürüten Deniz Yaşamını Koruma Derneği; Marmara Denizi’nde, Akdeniz’e endemik olan mercanların transplantasyonu ve korunması, hayalet ağların deniz tabanından temizlenmesi, biyoçeşitlilik takibi, tür ve habitatlarının korunması, su altı kültür ve mirasının korunması, sanat ve sürdürülebilir tasarım alanlarında faaliyet yürütüyor. Hibe desteğimizle, Denizel Peyzajlara Denizden Bakış projesini hayata geçirecek olan dernek; Akdeniz denizel peyzajının görüntülenmesi, kayda alınması ve verilerin beslenmesi amacıyla Bodrum ve Kaş arasında belirlenen lokasyonlarda dalışlar yapacak. Gelecek denizel yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlayan dernek, Bodrum ve Kaş arasındaki bölgelerde faaliyet yürüten çeşitli balıkçı kooperatiflerinin katılımıyla yerel bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan verileri ve yerel deneyimleri yaygınlaştırılmak için bir kısa film hazırlayacak olan dernek, proje kapsamında yapılacak deniz dibi temizliği sonrasında çıkan atıklardan bir sergi de düzenleyecek. Proje sonunda denizel peyzajlara dikkat çekmek için yapılan tüm çalışmaların yer aldığı ve yerel bir sanatçı tarafından tasarlanacak olan Denizel Peyzajlar Kitapçığı yayımlayacak. Bu projenin eş finansmanı SGP- Small Grant Programme tarafından destekleniyor.

İklim Araştırmaları Derneği, (İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi, 171.796 TL), Ankara
İklim Araştırmaları Derneği, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, su yönetimi ve politikası, afet ve risk yönetimi, kentsel planlama ve ekonomi ve toplumsal çalışmalar alanlarında faaliyetlerini yürütüyor. Hibe desteğimizle İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama projesini hayata geçiren dernek; Marmaris’te arıcılık faaliyetlerinin daha az çevresel etki ve daha fazla fayda ile sürdürülebilmesini ve yerel ürün ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaçlıyor. İklim Araştırmaları Derneği bu doğrultuda oluşturulacağı paydaş listesi üzerinden paydaşlarla geliştirilecek ilişkilerin fırsat/risk matrisini hesaplayarak bir paydaş analizi ve haritalaması raporu hazırlayacak. Buna ek olarak, mevcut ve geleneksel arıcılık faaliyetlerinin etkilerini görmek için mevcut durum ve boşluk analizi raporunu hazırlayacak. Konuyla ilgili farklı paydaşları bir araya getirmek amacıyla Marmaris Bölgesi İklim Değişikliği, Arıcılık ve Arı Meraları Çalıştayını düzenleyecek olan dernek yapılacak saha çalışmasıyla Marmaris bölgesinin bitkisel desen ve iklim etkisi haritalandırarak alınacak toprak örneklerinin analizini yaparak arı üretimine katkı sağlayacak ve olası yeni ürünlerin pazar potansiyelini araştıracak. Proje kapsamında oluşturulan modelin yaygınlaştırılabilmesi amacıyla proje sonunda Pilot Uygulama Alanı: Arı Meraları Modeli Fizibilite Çalışması ve Raporu yayımlanacak.

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği (NATURA), (Akdeniz Kıyılarında Mega Yangınların Ardından Yaban Hayatına Ekolojik Restorasyon Desteği Projesi, 170.000 TL), Ankara
Dünyada sadece Güneybatı Anadolu’da yaşayan ve günümüzde parçalanmadan dolayı yok oluşun eşiğinde olan Sığla (Günlük) orman toplulukları arasında koridor oluşturarak, parçaların birleştirilmesi ve bu orman topluluklarının yok oluş sürecinin tersine çevrilmesi için Ankara’da çalışmalarını yürütüyor.  Hibe desteğimizle, Akdeniz Kıyılarında Mega Yangınların Ardından Yaban Hayatına Ekolojik Restorasyon Desteği projesini hayata geçirecek. Proje ile Temmuz 2021’de Marmaris bölgesinde çıkan mega yangınlar sonrasında bölgedeki yaban hayatın güncel durumunu araştırmak için çalışmalar yapılacak. Bu amaç doğrultusunda toplumun tüm kesimlerini ekosisteminin kendini yenileme sürecine dahil etmek, dünyaya örnek olmak ve Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın Sekonder Süksesyon Gelişim Evreleri’ne katkıda bulunmak için Ekolojik Restorasyon Süreci başlatacak. NATURA, bu kapsamda ilk etapta 5 yıllık bir doğal restorasyon sürecinin uygulanması ve izlemesini konu edinecek Ekolojik Restorasyon Tasarım Rehberi’ni yayımlayacak. NATURA hedef türler hakkındaki güncel bilgileri, ekolojik restorasyon tasarımını ve potansiyel işbirliklerini konuşmak amacıyla çalışma alanından 50 farklı paydaşın katılacağı Mega Yangınlar ve Ekolojik Restorasyon Çalıştay’ını düzenleyecek.

Sosyal İklim Derneği, (Act4Species-Türler için Harekete Geç! Projesi, 180.000 TL), İzmir
Doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten Sosyal İklim Derneği; gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek ve gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında programlar, projeler ve atölyeler gerçekleştiriyor. Hibe desteğimizle, Act4Species-Türler için Harekete Geç! projesini hayata geçiren dernek; Ege ve Akdeniz bölgelerinde insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesi altında olan ve/veya endemik türleri korumayı amaçlıyor. Sosyal İklim Derneği, projenin ilk ayağında Ege ve Akdeniz’de bulunan endemik ve/veya yok olmakta olan türlerin güncel durumunu anlamak için iklim krizinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Kıyı Ege İklim Ağıbünyesinde yer alan akademisyenlerin desteğiyle bir ön rapor hazırlayacak. Proje kapsamında 100’den fazla katılımcının yer alacağı 5 çalıştay düzenleyecek olan Sosyal İklim Derneği, yerel düzeyde farkındalık yaratmak için STK’ların ve akademisyenlerin de dahil edileceği Tür Koruma Eylem Planı ve Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası düzenleyecek. 

Su Ekosistemlerini Koruma Derneği, (Direnen Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanı ile Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, 180.000 TL), Çanakkale
Denizler, iç sular, kıyı ve geçiş alanlarında ve ilişki alanlarında yaşayan her türlü canlıyı ve bu alanları kapsayan sucul tabiatı korumak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteğimizle, dernek, Direnen Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanı ile Çevre Bilincinin Geliştirilmesi projesini hayata geçirecek. Proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alan Yönetim Planı kapsamında öngörülen eylemlerin uygulanıp uygulanmadığını takip edecek olan dernek aynı zamanda eylemlerin gerçekleşme durumunun takibi için yerel halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Proje kapsamında kuracağı internet sitesi üzerinden yapılan çalışmaları ve sonuçlarını düzenli olarak paylaşacak. Gökçeada sulak alanının (turistik amaçla vücuda sürülen çamur) şifa niteliği taşıdığıyla ilgili var olan yanlış bilgiyle mücadele etmek için bu alanlarda kullanılan çamurun kimyasal içeriği analiz edilerek, bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Yerel halkın çevre bilinci düzeyini belirlemek için ön-test uygulanacak olan Su Ekosistemlerini Koruma Derneği, yerel halkı bilinçlendirme çalışmaları (internet sitesinde düzenli paylaşım yapmak, el afişleri, ilanlar, eğitimler, tür katalogları ve kitapçıklar) sonrasında – uygulayacağı son test ile çalışmanın etkisini ölçecek. Proje kapsamında işletme sahiplerine, gençlere, çocuklara, çiftçilere farkındalık kazandırmak için çeşitli seminerler düzenlenecek. Dernek sulak alanın kuzeyinde bulunan vahşi çöp depolama alanının bertarafı için kamuoyu oluşturacak çalışmalar da yapacak.

YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla Pegasus Hava Yolları mali desteği ve işbirliği ile açıldı. Fon kapsamında 3 STK’yı toplam 240.000 TL ile destekledik.

Dijital Bilgi Derneği, (Vikipedi’yi yazıyoruz! projesi, 80.000), İstanbul
Dijital Bilgi Derneği, internette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek, bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki ve bilgi paylaşımına katılımdaki toplumsal, bölgesel ve cinsiyete bağlı eşitsizliklerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Açık bilgi kültürünün yayılması, internetteki bilgilerin sorgulayarak okunması ve gençlerin bu kaynaklara yazma becerilerinin geliştirmesi amacıyla Vikipedi’yi yazıyoruz! projesini hayata geçirecek olan dernek; hibe kapsamında, 15 farklı üniversiteden 500 gence ulaşacak. Dernek, aynı zamanda, Wikipedia ve kardeş projeler üzerinde çalışmak amacıyla düzenlenecek 5 wikimaraton ile 100 kişiye ulaşacak. Son olarak 1 photowalk etkinliği düzenleyecek olan Dijital Bilgi Derneği, 10 kişi ile 400 özgür lisanslı fotoğraf üretecek.

Sosyal İklim Derneği, (Doğa için Genç Çözümler: Naturethon projesi, 70.000), İzmir
Sosyal İklim Derneği gençlerin, çocukların ve kadınların sivil topluma ve sosyal hayata katılımını arttırmak, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve etkilerini azaltmak, eğitimde dezavantajlı çocukların ve gençlerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe kapsamında Doğa için Genç Çözümler: Naturethon projesini hayata geçirecek olan dernek, proje kapsamında İzmir yerelinde iklim kriziyle mücadele etmek için stratejilerin eyleme geçirilmesi, çeşitli eğitimler, atölyeler ile gençlerin ekolojik yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve gençler arasında iklim savunuculuğunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 30’ar kişilik 2 gruptan oluşan 60 genç ile temel iklim krizi, yerel savunuculuk, yerel kampanya ve politika geliştirme, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirme, proje yazma ve yönetimi eğitim ve atölyeleri gerçekleştirilecek.

S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatif (Yaren Kooperatif), (Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 projesi, 90.000), İzmir
Yaren Kooperatif, kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteği ile Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 projesini hayata geçirecek olan Kooperatif; İzmir, Manisa ve Aydın’da sürdürülecek olan pilot proje kapsamında üniversite gençleri ile kırsalda yaşayan gençler arasında teknolojik bilgi aktarımı yoluyla bağ kurulması amaçlanıyor. Türkiye’nin önce gelen üniversitelerinde eğitim gören 8 üniversite öğrencisi tarafından hazırlanacak Küçük İşletmeler Dijital İhtiyaç Analizi Raporu çerçevesinde kırsalda yaşayan 19-25 yaş arası 50 gence üniversite öğrencileri tarafından 3 aylık eğitim verilecek.