2024'DE BAŞLAYAN HİBELER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FONU

Dijital Dönüşüm Fonu‘nu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan STK’ların dijital dönüşüm süreçlerini kapasite güçlendirme programları ve hibelerle desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçiriyoruz. Fon kapsamında 9 STK’ya toplam 1.440.000 TL hibe desteği ve mentorlarla çalışma, uzman destekleri vb. gibi imkanlardan oluşan dijital dönüşüm alanında kurumsal gelişim destekleri sağlayacağız.

65+ Yaşlı Hakları Derneği (65+YHD), (Çıktıların Yaygınlaştırılması ve Görünürlüğünün Artırılması Projesi, 160.000 TL), İstanbul
65+YHD, herkes için sağlıklı ve değer gören yaşlılık hakkını farklı kuşaklar ile bir arada desteklemek ve yaşlı nüfusu için sosyal politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 65+ YHD sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Çıktıların Yaygınlaştırılması ve Görünürlüğünün Artırılması projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında yaşlılık alanında savunuculuk çalışmaları yürütmek amacıyla açık kaynaklı dijital arşiv oluşturacak ve dijital iletişim stratejisi hazırlayacak. Aynı zamanda depremden etkilenen yaşlı kişilerle iletişim kurma yöntemleri ilgili çok dilli iletişim materyalleri hazırlayacak olan 65+YHD, bu materyallerin dijital platformlarda aracılığıyla yaygınlaşması için çalışmalar yapacak.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA), (İstanbul’da Afet Yoksulluğunun Verileştirilmesi ve Verilerin Paylaşımı Projesi, 160.000 TL), İstanbul
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olarak faaliyetlerini yürüten DYA, derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak, yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak ve derin yoksulluk koşullarında yaşayan kişilerin temel ihtiyaçlarına erişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yapıyor. DYA sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle İstanbul’da Afet Yoksulluğunun Verileştirilmesi ve Verilerin Paylaşımı projesini hayata geçirecek. DYA proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası İstanbul’a gelen ailelerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yoksulluk durumunu takip etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’un afet yoksulluğu haritasını çıkaracak olan DYA, yoksulluğun nasıl deneyimlendiği ve ihtiyaç duyulan destek türleri ile ilgili veri üretecek. Üretilen veriler alanda çalışan farklı paydaşlarla paylaşacak.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa), (Sağlık 4.0 ve Sağlıkta Dijital Eşitlik için Eylem Planı Projesi, 160.000 TL), İzmir
İzmir’de faaliyet yürüten Kadınsa, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını ve toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yapıyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Sağlık 4.0 ve Sağlıkta Dijital Eşitlik için Eylem Planı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında kanser tanısı almış ve tedavisi devam eden depremden etkilenmiş kadınlara erişebilirliği arttırmak ve kadınların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak politika üretilmesine katkı sağlamak amacıyla OncoHealth Assistant mobil uygulamasını güncelleyecek ve uygulamanın bilinirliğini arttırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütecek.

Konuşmamız Gerek Derneği, (Menstrüasyonun Dijital Dalgası! Projesi, 160.000 TL), İstanbul
Dernek, Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatı’na kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Menstrüasyonun Dijital Dalgası! projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında mültecilerin ve afetlerden etkilenenlerin mevcut sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen HERA Dijital Sağlık mobil uygulaması içerisine regl sağlığı bölümü ekleyecek. Ayrıca depremden etkilenen kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişebilirliğini arttırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapacak. Aynı zamanda regli yoksulluğu alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmek için internet sitelerini güncelleyecek olan dernek; dijital kampanyalar, bağış toplama çalışmaları ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütecek.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), (KODA Dijital Güçlenme Programı Projesi, 160.000 TL), İstanbul
KODA, köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle KODA Dijital Güçlenme Programı projesini hayata geçirecek. KODA proje kapsamında faydalanıcılar, bağışçılar, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla işbirliklerini güçlendirmek için çalışmalarına müşteri ilişkileri yönetimi programı olan Salesforce entegre edecek. Aynı zamanda hibe kapsamında sağlanacak mentorluk ve atölye destekleri sonucunda çalışanlarının dijital kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen KODA, bu destekler sonunda detaylı bir dijital dönüşüm stratejisi hazırlayacak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK), (HERA Sağlık Koordinasyon ve Haritalama Sistemleri Projesi, 160.000 TL), İstanbul
Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. MEDAK sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle HERA Sağlık Koordinasyon ve Haritalama Sistemleri projesini hayata geçirecek. Kahramanmaraş depremleri sonrası bölge özelinde yapılan kaynak israflarının önüne geçmek için hazırladıkları Afet Sağlık Haritası ve Hera Digital Health platformlarını geliştirmek ve bilinirliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütecek.

S.S. Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Meryem Kadın Kooperatifi), (Dijital Güç Projesi, 160.000 TL), Adana
Adana’da faaliyet yürüten Meryem Kadın Kooperatifi farklı üretim alanlarıyla kadınlara istihdam olanakları yaratmak ve kadınların güçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Kooperatif sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Dijital Güç projesini hayata geçirecek. Meryem Kadın Kooperatifi proje kapsamında kooperatifin bilinirliğini arttırmak, ürün ve hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kaynak çeşitliliğini arttırmak amacıyla e-ticarete uyumlu internet sitesi geliştirecek.

S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi (Yaren Kooperatifi), (Koop 4.0, Yaren Dijital Olgunluk ve Kapasite Geliştirme Planı Projesi, 160.000 TL), İzmir
İzmir’de çalışmalar yapan Yaren Kooperatif, kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle Koop 4.0, Yaren Dijital Olgunluk ve Kapasite Geliştirme Planı projesini hayata geçirecek. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ortaklığıyla hayata geçirilecek proje kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren kooperatiflerin Kahramanmaraş depremleri sonrası dijital olgunluk seviyeleri ölçülecek. Bu amaç doğrultusunda iki ay süreyle kooperatifçilik, dijital olgunluk ve dijitalleşmenin kooperatifler üzerindeki etkisiyle ilgili eğitimler alacak olan İSTE öğrencileri, eğitimler sonunda edindikleri bilgiler doğrultusunda Hatay’da bulunan kooperatiflerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını analiz edecek. Analizler sonrası her bir kooperatife uygun eğitim programları hazırlanarak kuruluşların dijital olgunluk seviyesini arttırmak için çalışmalar yürütülecek.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD), (Alztek Dönüşüm Projesi, 160.000 TL), İstanbul
TAD kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. TAD fon kapsamında sağladığımız 160.000 TL hibe desteğiyle kurumsal verimliliğini ve paydaşlarla iletişim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Alztek Dönüşüm projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Alzheimer hastalığından korunmanın yolları, Alzheimer hastalarının bakımı, Alzheimer hastalarıyla iletişim başta olmak üzere zihinsel ve fiziksel egzersizlerin, sağlıklı yaşlanma ile ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yer alacağı ücretsiz ve açık kaynaklı Sağlıklı Yaşlanma Platformu’nu kuracak.

ŞARTLI DESTEK FONU

Bireysel ya da kurumsal bağışçıların doğrudan yönlendirmesiyle STK’lara sağladığımız proje temelli ya da kurumsal destekleri içerir. Fon kapsamında 4 STK‘ya toplam 844.200 TL hibe desteği sağladık.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD), (Depremden Etkilenen Gençlere Destek Projesi, 116.200 TL), İstanbul
BÇBD, çocukların eğitimini, mutluluğunu ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve bu konudaki ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engele karşı mücadele vermek amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, dezavantajlı çocuklar için kıyafet, kitap ve okul malzemeleri gibi ayni destekler sunmanın yanı sıra eğitimlerine destek olmak için burs desteği de sağlıyor. BÇBD hibe kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinen etkilenen, öncelikle ebeveyn kaybı yaşayan, dokuz üniversite öğrencisine 10 ay süreyle destek verecek.

Kırmızı Çocuklar Derneği, (Kırmızı Çatı Destek Merkezi Projesi, 200.000), İstanbul
Kırmızı Çocuklar Derneği, çocukların maddi, manevi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, tüm alanlarda destek vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek hibe kapsamında 4-18 yaş arası çocukların iyi olma halini desteklemek ve güvenli bir alanda aileleriyle sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Pro Bono Derneği, (Temel Hukuk Atölyeleri Projesi, 48.000 TL), İstanbul
Pro Bono Derneği, Türkiye’nin her yerindeki avukat veya hukuk bürolarıyla STK’ları bir araya getirerek, sivil topluma ücretsiz hukuki destek vermelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek hibe kapsamında Vakfımızdan kapasite güçlendirme desteği alan STK’lara yönelik 5 bölümden oluşan temel hukuk kavramları atölyeleri gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net Gençlik Platformu-GDN), (Geleceğin Kimyası Projesi , 480.000 TL), İstanbul
15-29 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapan GDN, profesyonel hayatta yer alan kişiler ile gençleri çevrimiçi ve çevrimdışı rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar, kariyer koçluğu gibi fırsatlarla buluşturarak gençlerin meslek seçimlerine destek sağlıyor. Organik Kimya işbirliği ve mali desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile GDN kimya ve ilişkili bölümlerde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin kimya sektörü ile ilgili birinci elden bilgi edinebilmesi ve kariyer seçimlerinde okudukları bölümler üzerinden meslek seçimi yapmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütecek. GDN, Organik Kimya gönüllüleri ve gençleri bir araya getiren webinar düzenlenecek, kimya sektöründeki profesyonellerle gençler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımlarını artırmak amacıyla 20 genç ve Organik Kimya gönüllüsünün eşleşmesiyle hibrit mentorluk buluşması gerçekleştirilecek.

TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND- TURKEY

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey (TCEF) hibe programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından; Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki biyolojik çeşitliliği, ekosistem hizmetlerini, tarımsal verimliliği, su ve atık yönetimini, denizel alanlar ve kıyı arazilerini korumak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds iş birliğiyle hayata geçiriliyor. TCEF hibe programı kapsamında 7 STK’ya toplam 2.067.830 TL hibe desteği sağlayacağız.

Antakya Çevre Koruma Derneği, (Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası Projesi, 290.830 TL), Hatay
Antakya Çevre Koruma Derneği, bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekmek, çevreye duyarlı topluluklar oluşturmak ve doğal mirası korumak amacıyla çalışıyor. 290.830 TL hibe desteğiyle Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası projesini yürütecek. Bu proje kapsamında Asi Nehri Deltası’nın korunması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde bir çevre koruma vizyon planı oluşturacak. Ayrıca, bölge halkının kıyıların korunmasına yönelik farkındalığını artırmak için bir belgesel film hazırlanacak.

Doğa ve Bilim Derneği, (Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi, 350.000 TL), Hatay
Doğa ve Bilim Derneği, bilimsel konulara erişimi güçlendirmek, denizel ve karasal biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek 350.000 TL hibe desteğiyle Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde bulunan köpekbalığı ve vatoz türlerinin üreme bölgelerinden birisi olan Samandağ Hırlavuk kıyısının habitat tahribatının restorasyonu, bölgede dağılım gösteren türlerin kompozisyonunun çıkarılması ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca Samandağ’daki vatoz tarlası türleri ve habitatın korunması, bu nadir mikro-ekosistemin devamlılığının sağlanması için bölgedeki balıkçıları ve yerel halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, (Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım Projesi, 220.000 TL), Hatay
Hatay Tabiat Koruma Derneği, Hatay’in doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin, ekosistem bütünlüğü içerisinde, sürdürülebilir bir gelecekte korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 220.000 TL hibe desteğiyle Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım (GOSREY) projesini hayata geçirecek olan dernek; Gölbaşı Gölü’nün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla yerel topluluklara ve STK’lara yönelik farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu amaç doğrultusunda farklı yaş gruplarındaki 500 kişiye yönelik ekoturizm ve biyoçeşitlilik eğitimleri düzenleyecek. Aynı zamanda yerelde bulunan 50 STK gönüllüsünün yönetsel kapasitesini güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirecek.

S.S. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi, (Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme Projesi, 350.000 TL), Adana
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi balıkçılığın sürdürülebilir olması, Karataş kıyılarının geleceğini iklim krizine dayanıklı hale getirilmesi ve bölgedeki balıkçılığını desteklenmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif, 350.000 TL hibe desteğiyle Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında bölgede konumlandırılmış yapay resiflerin ekolojik fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tür çeşitliliğinin izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca, bundan sonraki izleme ve değerlendirme çalışmalarının standardize edilmesi amacıyla bilimsel protokollere uygun bir araştırma tasarımı oluşturulacak.

Sanayide Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliğine Uyum ve Biyoekonomi Araştırmaları Derneği (YİBA), (Kum Zambağını İzleme ve Koruma Projesi (KUZİKO), 170.000 TL), Adana
YİBA iklim değişikliğine uyum, gıda arz güvenliği ve tarım, iklim eğitimleri, kırsal üretimler, yerel yönetim çalışmaları, sanayide yerel dönüşüm, iklimlendirme çalışmaları, yeşil sanat ve kültür, su hakkı konularında faaliyet yürütüyor. Dernek 170.000 TL hibe desteği ile KUZİKO projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçeleri kıyılarında bulunan ve Türkiye’de koruma altına alınan türler arasında yer alan kum zambaklarına yönelik farkındalığın artması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda kum zambaklarının korunmasına yönelik politika önerileri geliştirecek olan dernek, alanda çalışan paydaşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çevrimiçi bir platform oluşturacak.

Sınırlı Sorumlu Samandağ İlçe Merkezi Ev Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, (Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme Projesi, 350.000 TL), Hatay
Kooperatif dirençli gıda ağı modelleri oluşturmak ve bölgedeki üreticileri güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 350.000 TL hibe desteğiyle Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan kooperatif; su yönetimi ve biyolojik çeşitliliği destekleyerek, ortak üretim alanının sürdürülebilirliğini artırmak ve yerel ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu doğrultuda yağmur suyu hasadı için depolama faaliyetleri yürütecek olan kooperatif; toprak erozyonunu minimizasyonu için ağaçlandırma çalışmaları yapacak. Son olarak, 50 çiftçiye yönelik iki günlük teorik ve uygulamalı su yönetimi eğitimleri düzenleyecek.

Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği, (Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesi, 337.000 TL), Adana
Gıdanın sürdürülebilir ve temiz satın alımı ve tüketimi için farkındalık çalışmaları yapan Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği; gıda israfını azaltmak, doğal üretim ortamını, teknikleri ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Dernek 337.000 TL hibe desteğiyle Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında balık baykuşlarının yaşam alanlarının araştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek saha çalışmaları sonucunda Bilimsel Balık Baykuşu Araştırma Raporu hazırlayacak olan dernek; Balık Baykuş türünün korunmasına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla Balık Baykuşu Kitapçığı hazırlayacak. Son olarak, saha çalışmaları, farkındalıklar ve ziyaretlerin yer aldığı projenin amacı ve sonuçlarının anlatıldığı Balık Baykuşu Projesi kısa filmi hazırlanacak.

YEREL GÜÇLENMEYE DESTEK FONU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür-sanat alanlarında çalışan STK’ların uzun dönemli projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 11 STK’ya 21.788.275 TL hibe desteği sağlayacağız.

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Defne Kadın Kooperatifi), (Yeniden Defne Projesi, 1.978.800 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet gösteren Defne Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hataylı kadınların ürettikleri ürünler kooperatifin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı üzerinden satışa sunuluyor.  Defne Kadın Kooperatifi sağladığımız 1.978.800 TL hibe desteğiyle Yeniden Defne projesine devam edecek. Kooperatif projenin ikinci aşamasında depremlerde zarar gören üretim alanını onarmaya devam edecek. Kapasite güçlendirme çalışmaları yürütecek olan Defne Kadın Kooperatifi; ürünlerini iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek amacıyla danışmanlık desteği alacak. Daha çok kadına ulaşmak ve kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla üç farklı atölye düzenleyecek ve 100 kadına ulaşacak. Son olarak üretime devam edebilmek amacıyla 10 ton domates ve 5 ton biber alınacak olan Defne Kadın Kooperatifi; 640 kg kuru domates, 5000 kavanoz domates sosu ve 450 kg biber salçası üretilecek. Projenin ilk dönemiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması Projesi, 2.000.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten FİSA, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. FİSA sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması projesine devam edecek. FİSA proje kapsamında 250 çocuğa ve 300 bakım verene yönelik psikososyal destek atölyeleri organize edecek. Aynı zamanda ulaşılan çocuk sayısını artırmak ve çocuklara yönelik çalışmaların kalıcı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla yereldeki 20 gence, 40 STK’ya ve 100 öğretmene yönelik güçlendirme seminerleri, izleme ve raporlama eğitimleri verecek. Son olarak Adıyaman özelinde bir yıllık İzleme ve raporlama çalışması yürütecek.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür-Sanat Derneği (HSO), (Sanat Kozası Projesi,1.997.000 TL), Hatay
HSO, Hatay ve çevresinde kültür-sanat alanında bir dönüşüm yaratmak amacıyla çeşitli konserler, projeler ve eğitim atölyeleri gerçekleştiriyor. HSO, sağladığımız 1.997.000 TL hibe desteğiyle Sanat Kozası projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında kültür-sanat yaşamına katılım/erişim hakkını desteklemek ve bölgedeki müzisyenlere ulaşmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda depremlerden etkilenen 100 müzisyene ulaşılacak olan HSO; müzisyenlerin yeniden müzik üretim süreçlerinde yer almasına katkı sağlamak amacıyla Hatay Senfoni Orkestrası’nda davet edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek konserlere hazırlık amacıyla üç ay süreyle eğitim ve repertuar çalışmaları yürütülecek. Dernek orkestraya yeni katılan müzisyenlerle beraber ayda iki kere çeşitli konteyner kentlerde hazırladıkları repertuarı sergileyecek ve 20.000 kişinin kültür-sanat hakkına erişimine katkı sağlayacak.

Herkes için Mimarlık Derneği (HİM), (Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma,2.000.000 TL), İstanbul
HİM, topluma fayda sağlayan, alternatifleri teşvik eden ve sosyal sorunlara çözüm üreten bir mimarlık anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  HİM, sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma projesini hayata geçirecek. Architecture Sans Frontières UK ve Hatay Deprem Dayanışması iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında dernek; yeniden yapılanma süreçlerinin yerel katılım öncülüğünde daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla yeni uygulama modeli geliştirecek, test edecek, belgeleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak. Defne’ye bağlı Çekmece Mahallesi sakinlerinin katılımıyla tasarlanacak bu model sonucunda bir toplanma yeri olarak hizmet verecek ortak bir alan inşa edilecek. Ayrıca Çekmece Mahallesi’nin yeniden inşası ve yaşayan mirasının korunmasına yönelik ilke ve seçenekleri ortaya koyan bir Topluluk Eylem Planı geliştirecek. Son olarak, HİM, bu girişimlerin desteklenmesi, belgelenmesi ve kilit paydaşlar arasında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), (Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi,1.934.625 TL), İstanbul
 İNSEV kentlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde toplumu sağlık ve eğitim konularında bilinçlendirmek, doğrudan sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İNSEV sağladığımız 1.934.625 TL hibe desteğiyle Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi projesini hayata geçirecek. İNSEV proje kapsamında Antakya ve Defne’de depremlerden etkilenen, destek mekanizmalarına ulaşamadığı için depremlerin yarattığı olumsuz sonuçlar ile baş edemeyen, ruh sağlığında kalıcı hasarlar oluşmaya başlayan ve davranış problemleri yaşayan çocuklara yönelik uzman ekiple birlikte profesyonel danışmanlık ve terapi desteği sağlayacak. Aynı zamanda Hatay İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle ulaşılacak 300 çocuğa yönelik oyun ve sanat atölyeleri düzenleyecek.

İstanbul Mor Dayanışma Derneği (Mor Dayanışma), (Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! Projesi, 1.872.000 TL), İstanbul
Mor Dayanışma kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kent hakları sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. Psikososyal, hukuk ve sağlık hakkında danışmanlık desteği sağlayan Mor Dayanışma; kültür-sanat, sosyal medya ve çeviri komisyonları ile sorun alanlarına yönelik feminist politikalar üretiyor. Mor Dayanışma sağladığımız 1.872.000 TL hibe desteğiyle Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda dernek; Antakya Serinyol Mahallesi’nde yaşayan ve çeşitli nedenlerle hukuki ve psikososyal destek çalışmalarına erişemeyen kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek.  Şiddete maruz kalan ve/veya rezerv alan kararnamesi nedeniyle sorun yaşayan kadınlara yönelik hukuki destek sağlayacak.  Ayrıca psikososyal destek hizmetlerine erişemeyen kadınlar için danışmanlık, yönlendirme ve bilinç yükseltme çalışmaları yürütecek.

Kolektif Araştırmalar Derneği (CORE), (Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası Projesi, 1.958.200 TL), İstanbul
CORE, tarafsız, güvenilir, şeffaf ve nesnel bilgi üretimini artırmak, veriyi herkes için erişilebilir kılmak ve Türkiye araştırma evrenini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. CORE sağladığımız 1.958.200 TL hibe desteğiyle Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası projesini gerçekleştirecek. CORE projeyi olası büyük depremler sırasında ve sonrasında depremlerden en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların ve kadınların ihtiyaçlarını daha koordineli ve iş birliği içerisinde karşılayabilmek; Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında kadınların ve çocukların devam eden ihtiyaçlarını nitelikli bir şekilde anlayabilmek ve yürütülen çalışmalara stratejik katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adıyaman ve Hatay’da kadın ve çocuk alanlarında yapılan veya yapılmayan çalışmaların, yaşanan sorunların ve sivil toplum deneyiminin hafızasını oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Vakıf proje çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla “Depremden Kalanlar” adlı bir program serisi, “Data Talk” özel serisi ve Adıyaman ve Hatay’daki gazetecilerle gerçekleştirilecek toplantılar gibi etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Politikaları Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak Sivil Toplum Yol Haritası Çalıştayı düzenleyecek.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV), (Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon Projesi, 1.981.800 TL), İstanbul
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, kültürel çeşitliliği ortak insanlık mirası olarak gören, benimseyen, sahiplenen, paylaşan ve bunları gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarmak için toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.  Vakıf sağladığımız 1.981.800 TL hibe desteğiyle Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon projesini hayata geçirecek. Vakıf Kentsel Gelişim Derneği iş birliğiyle gerçekleştireceği proje kapsamında 10-24 yaş arası çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla kültür-sanat faaliyetleri yürütecek. 10-14 ve 15-24 yaş arası iki farklı gruba yönelik uygulanacak sanat atölyeleri aracılığıyla çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirecek sanat faaliyetleri ve aidiyet duygularını arttıracak kültür bilinci eğitimleri düzenleyecek. Bu atölyeler yerel eğitimciler ve KBGV uzmanları rehberliğinde eğitim alacak olan depremden etkilenmiş 20 ‘Genç Kültür Gönüllüsü’ tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca bölgede kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 10 STK’nın kapasitesini güçlendirmek ve sanat terapisi yöntemini çalışmalarına entegre etmelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yapacak.

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), (Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, 1.994.000 TL), İstanbul
Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütüyor.  Sağladığımız 1.994.000 TL hibe desteğiyle Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek olan Romadi Godi; proje kapsamında Gaziantep ve Hatay’da Dom, Abdal ve Romanlara yönelik faaliyet yürüten STK’ların kapasitelerini güçlendirmek ve Dom, Abdal ve Roman kadınların hak ihlallerine karşı hukuki aksiyon alabilme yeteneklerinin güçlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalar yapacak. Hedef kitlesi olan STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, adalet ve eşitlik mekanizmalarını konularında güçlendirmek amacıyla atölyeler organize edecek. Aynı zamanda Katılımcı STK’ların kendi bünyelerinden seçecekleri temsilcilere, adalet ve eşitlik mekanizmalarına başvuru yolları ve adli yardım konularında detaylı eğitim, mentorluk ve danışmanlık sağlayacak.

Talebeyiz Biz Derneği, (Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi Projesi, 1.996.650 TL), İstanbul
Dernek daha adil, eşit ve özgür yaşam alanlarının inşa edilmesine genç katılımı ve sanat yoluyla katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Talebeyiz Biz Derneği sağladığımız 1.996.650 TL hibe desteğiyle Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi projesini hayata geçirecek. Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ortaklığında ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Arsuz Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İskenderun Güney Eğitim Vakfı ve Arsuz Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında Hatayʼda sürdürülebilir mekanizmalar yoluyla gençlerin kültür-sanata erişimini ve alana aktif katılımını sağlayarak gençlerin travmatik deneyimlerle baş etme kapasitelerini artırmak amacıyla çalışmalar yapacak. Aynı zamanda Hatay Arsuzʼda kültürel miras niteliğindeki bir mekân doğrudan genç katılımıyla tasarlanarak, gençlerin kullanımına ayrılacak. Bu mekandaki tüm etkinlikler “Genç Sanat Elçileri” tarafından tasarlanıp, organize edilecek.

Tomurcuk Derneği, (İyi Olma Hali için Destek Çemberi Projesi,2.075.200 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet yürüten Tomurcuk Derneği, Serinyol’da çocukların iyi olma haline destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Tomurcuk Derneği sağladığımız 2.075.200 TL hibe desteğiyle İyi Olma Hali için Destek Çemberi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Serinyol’da yaşayan, depremlerden etkilenmiş ve haklarına erişimde zorluk yaşayan 10-18 yaş arası 120 çocuğun akranlarıyla güvenli alanlarda bir araya gelmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Bu doğrultuda Akran buluşmaları, çocuk hakları atölyeler, çocuk habercilik atölyeleri hayata geçirecek olan Tomurcuk Derneği; çocukların psikososyal iyi olma halini desteklemek amacıyla da birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Dernek aynı zamanda çocuğun ekosistemindeki en önemli paydaşlardan birisi olan kadınları güçlendirici faaliyetler gerçekleştirecek. Kadınlarla Dayanışma Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında 150 kadına yönelik çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveynlik konularında farkındalık çalışmaları yapacak. Ayrıca Günebakanlar’ın da maddi desteğiyle gerçekleşecek saha faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik çocuk hakları ve habercilik atölyeleri gerçekleştirecek.