2022'DE BAŞLAYAN HİBELER

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi.

Kadın Dayanışma Vakfı, (Kurumsal Destek, 130.000 TL), Ankara
Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteği ile Kadın Dayanışmasını Kadın Danışma Merkezi ile Güçlendirmek projesini hayata geçirecek olan Vakıf, şiddete maruz kalan kadınlara ihtiyaç duydukları desteği sağladığı Kadın Danışma Merkezi’nde 8 ay süreyle tam zamanlı çalışacak sosyal çalışmacı ve yarı zamanlı çalışacak finans sorumlusu istihdam edecek.

Konuşmamız Gerek Derneği, (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
Konuşmamız Gerek Derneği, Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Konuşmamız Gerek Derneği hibe kapsamında, operasyonel kapasitesini arttırmak amacıyla iletişim faaliyetlerinden ve gönüllü koordinasyonundan sorumlu olacak yarı zamanlı çalışacak bir kişiyi istihdam edecek.

Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Artı Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), (Kurumsal Destek, 130.000 TL), İstanbul
LİSTAG, çocukları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) olan ailelere destek olmak amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek, ailelerin LGBTİ+ çocuklarını ve/veya yakınlarını kabul etmeleri, sevmeleri, LGBTİ+’ların onurlu bir şekilde yaşamalarını sürdürmeleri ve toplumda kabul görmeleri için çalışmalar yapıyor. Hibe desteği ile finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek olan LİSTAG, tam zamanlı Mali ve İdari İşler Sorumlusu istihdam edecek.

Mimoza Kadın Derneği, (Kurumsal Destek, 72.000 TL), Mersin
Mimoza Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız hibe desteği ile insan kaynağı giderlerini karşılayacak olan dernek, kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek.

YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla Pegasus Hava Yolları mali desteği ve işbirliği ile açıldı.

Dijital Bilgi Derneği, (Vikipedi’yi yazıyoruz! projesi, 80.000), İstanbul
Dijital Bilgi Derneği, internette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek, bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki ve bilgi paylaşımına katılımdaki toplumsal, bölgesel ve cinsiyete bağlı eşitsizliklerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Açık bilgi kültürünün yayılması, internetteki bilgilerin sorgulayarak okunması ve gençlerin bu kaynaklara yazma becerilerinin geliştirmesi amacıyla Vikipedi’yi yazıyoruz! projesini hayata geçirecek olan dernek; hibe kapsamında, 15 farklı üniversiteden 500 gence ulaşacak. Dernek, aynı zamanda, Wikipedia ve kardeş projeler üzerinde çalışmak amacıyla düzenlenecek 5 wikimaraton ile 100 kişiye ulaşacak. Son olarak 1 photowalk etkinliği düzenleyecek olan Dijital Bilgi Derneği, 10 kişi ile 400 özgür lisanslı fotoğraf üretecek.

Sosyal İklim Derneği, (Doğa için Genç Çözümler: Naturethon projesi, 70.000), İzmir
Sosyal İklim Derneği gençlerin, çocukların ve kadınların sivil topluma ve sosyal hayata katılımını arttırmak, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve etkilerini azaltmak, eğitimde dezavantajlı çocukların ve gençlerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe kapsamında Doğa için Genç Çözümler: Naturethon projesini hayata geçirecek olan dernek, proje kapsamında İzmir yerelinde iklim kriziyle mücadele etmek için stratejilerin eyleme geçirilmesi, çeşitli eğitimler, atölyeler ile gençlerin ekolojik yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve gençler arasında iklim savunuculuğunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 30’ar kişilik 2 gruptan oluşan 60 genç ile temel iklim krizi, yerel savunuculuk, yerel kampanya ve politika geliştirme, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirme, proje yazma ve yönetimi eğitim ve atölyeleri gerçekleştirilecek.

S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatif (Yaren Kooperatif), (Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 projesi, 90.000), İzmir
Yaren Kooperatif, kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe desteği ile Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 projesini hayata geçirecek olan Kooperatif; İzmir, Manisa ve Aydın’da sürdürülecek olan pilot proje kapsamında üniversite gençleri ile kırsalda yaşayan gençler arasında teknolojik bilgi aktarımı yoluyla bağ kurulması amaçlanıyor. Türkiye’nin önce gelen üniversitelerinde eğitim gören 8 üniversite öğrencisi tarafından hazırlanacak Küçük İşletmeler Dijital İhtiyaç Analizi Raporu çerçevesinde kırsalda yaşayan 19-25 yaş arası 50 gence üniversite öğrencileri tarafından 3 aylık eğitim verilecek.

ŞARTLI DESTEK FONU

Bireysel ya da kurumsal bağışçıların doğrudan yönlendirmesiyle STK’lara sağladığımız proje temelli ya da kurumsal destekleri içerir.

Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, (Kurumsal Destek, 45.500 TL), İzmir
İzmir’de faaliyet yürüten Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek sağladığımız hibe desteğini enstrümanların bakımı, yeni enstrüman alımı ve insan kaynağı giderlerini karşılamak için kullanacak.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA), (Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel İhtiyaç Desteği Projesi, 228.300 TL), İstanbul
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olan ve derin yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen Derin Yoksulluk Ağı (DYA), derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütüyor. DYA hibe desteğimizle, Derin Yoksulluk Koşullarında Yaşayan Yalnız Annelere Temel İhtiyaç Desteği projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında; 36 kadına 8 ay süreyle temel gıda ve hijyen ürünleri desteği sağlayacak. Aynı zamanda DYA, birlikte çalıştığı kadınların psiko-sosyal ve hukuki destek hizmetlerine erişimini sağlamak ve istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitlik etkinlikler ve atölyeler düzenleyecek.

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+), (LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi Projesi, 145.910 TL), İzmir
Genç LGBTİ+, danışma hattı ve akran danışmanlığı hizmetleri ile LGBTİ+ gençler için hukuk danışmanlığı, psikosoyal danışmanlık ve açılma, sosyalleşme, bilgi alma, hizmetlere erişim, cinsiyet uyum süreci gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze akran danışmanlığı hizmetleri sağlıyor. Genç LGBTİ+ hibe desteğimizle, LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında; sosyal medya hesapları, e-posta ve danışmanlık hattı üzerinden 12 ay boyunca toplam 1.200 kişiye danışmanlık ve yönlendirme desteği sağlayacak.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), (Köy Öğretmenleri El Ele Programı, 209.830 TL), İstanbul
KODA, köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Hibe desteğimizle Köy Öğretmenleri El Ele projesini hayata geçirecek olan KODA, mesleğe yeni başlayan köy öğretmenlerinin deneyimli köy öğretmenleri tarafından birebir görüşmeler ve eğitimlerle desteklenmesini sağlayacak. Bu amaç doğrultusunda, 26 mentor öğretmen mesleğe yeni başlayan 64 meslektaşının kişisel ve mesleki olarak güçlenmesine katkı sağlayacak.

Türkiye Alzheimer Derneği(Gündüz Yaşam Evi Sanat Terapisi projesi, 25.000 TL), İstanbul
Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Şartlı Destek Fonu kapsamında hibe desteği sağladığımız dernek proje kapsamında Şişli Gündüz Yaşam Evinde; 16 kişilik gruplar halinde toplam 32 hastaya, gruplar için belirlenen günlerde 8 saat rehabilitasyon ve sanat terapisi sağlayacak. Sanat terapisi kapsamında haftada iki kez ikişer saatlik müzik dinleme, şarkı söyleme ve dans etme faaliyetleri gerçekleştirecek olan dernek; bir yandan da resim, ebru, kil, mandala, seramik gibi hastaların ince kaslarını çalıştırmalarına ve zihinsel becerilerini korumalarına destek olmayı amaçlıyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Kurumsal Destek, 5.000 TL), İstanbul
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişilebilirliğinin sağlanması, kadınlara mesleki ve ekonomik güç ile yaşam özgürlüğü kazandırılması, kadınların sosyal ve siyasi karar mekanizmalarına katılımlarının artmasıyla söz sahibi kılınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalık, bilgi-bilinçlendirme, yaygınlaştırma yoluyla tesis edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek hibe kapsamında, iş arayan öğrencilere yarı zamanlı iş olanağı sunabilmek ve mezuniyet öncesi iş deneyimine geçiş zemini oluşturmak amacıyla TÜKD İstanbul Şubesi’nde yürütülen ofis çalışmalarına destek olacak üniversitelerin işletme, ekonomi, hukuk, bilgi belge sistemleri bölümlerinden birinde 1. veya 2. sınıf öğrencisi olan 2 kişiyi istihdam edecek.