EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR FONU
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu, Türkiye’de ilk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yenilikçi çözüm uygulamalarının desteklenmesine olanak sağlamak için 2021’de kuruldu. Fon kapsamında bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları desteklenerek eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu nedir?
Fon, eğitim, çocuk ve gençlik alanlarında çalışan STK’ların özellikle eğitimin kalitesinin geliştirilmesi çerçevesinde yaptıkları çalışmaları desteklemek amacıyla kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. Programdan yararlanacak her STK’nın bugüne kadar biriktirdiği deneyim çerçevesinde uygulamak istediği çalışmaları, bir proje formatında en fazla 12 ay sürecek bir hibe programıyla desteklenecek. Fon ile ilgili tüm çağrılar sitemizin Haberler kısmında yer alıyor.
Yenilikçi yaklaşımdan kastınız nedir?
COVID sürecinin etkileri eğitim alanını da dönüştürmeye devam ediyor. Fon, bu dönüşüm sürecini yeni yaklaşım ve uygulamalarla destekleyen ve fırsatları kullanan; eğitimin kalitesini, ulaşılabilirliğini geliştiren; eğitim alanındaki paydaşların ve öznelerin hem birbiriyle ilişkilerini hem de kendilerinin güçlendirilmesini odağına alan; eğitim alanını tüm ortaklarıyla daha dayanıklı kılan özelliklere sahip projeleri arıyor. Ayrıca bu çalışmayı yeni döneme uyumdan öte yeniyi arama perspektifiyle hayata geçiren çalışmaların da teşvik edilmesi için bir olanak olarak görüyor.
Fonun büyüklüğü nedir?
2021’de faydalanıcı bir kuruma en fazla 100.000 TL’lık bir hibe sağlanacak. Fon için ayrılan toplam bütçe en az 180.000 TL’dır.
Kimler yararlanabilir?
Çalışma alanı ve geçmişinde eğitim, çocuk ve gençlik konularından en az biri bulunan dernek, vakıf ve kooperatiflerle Vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri fona başvuru yapabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; Latro Kimya AŞ desteğiyle kuruldu.
Fonun 2021 yılı çağrısının son başvuru tarihi nedir?
24 Mayıs 2021, 18:00
Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – https://siviltoplumdestek.org/egitimde-yenilikci-yaklasimlar-fonu-2021-yili-cagrisi/
Başvuru formu – https://siviltoplumdestek.org/basvuru-formlari/

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul