Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu nedir?

Fon, eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla kuruldu.

Fon STK’ları nasıl destekliyor?

Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona projeleri ya da saha faaliyetlerini destekleyici araştırma çalışmaları için başvurabilirler.

Fonun büyüklüğü nedir?

2022 yılında faydalanıcı bir kuruluşa en fazla 130.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacak. Fon kapsamında en fazla toplam 390.000 TL hibe dağıtılacaktır. Başvuruların en fazla 12 ay süreyle hazırlanmış şekilde yapılması beklenir. Ancak başvuran kuruluşların mevcut fikirlerini büyütmekle ilgili bir vizyonları ve bu vizyonu hayata geçirmek için ek kaynak ihtiyaçları da olursa başvuruda ayrıca belirtmeleri beklenir.

Fondan kimler yararlanabilir?

  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen,
  • 2021 gelirleri 30.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olan,
  • Geçmişinde fonun kapsamına girecek biçimde odağında eğitim temalı çalışmalar yapmış kuruluşlar.

Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, akademisyen/sosyal hizmet uzmanı grubu, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir.

Fon kimin inisiyatifiyle kuruldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle kuruldu.

Fonun son başvuru tarihi nedir?

19 Eylül 2022, saat 18:00

Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – https://siviltoplumdestek.org/egitimde-yenilikci-yaklasimlar-fonu-cagrisi-2022/
Başvuru formu – https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/ceRRbZwH

Sanat Tarihçileri Derneği ile Eğitim için Sosyal Bilimler: Arete Projesini Konuştuk

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Sanat Tarihçileri Derneği (SATAD), Türkiye’de kültür ve sanat tarihi bilincini arttırmak amacıyla projeler geliştiren ve eğitimler düzenleyen SATAD, Türkiye’deki kültür varlıklarının bilinirliğini arttırılması ve bu varlıkların korunması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.SATAD…

Başka Bir Okul Mümkün Derneği Öğretmenler için Desteğim Cebimde Projesini Tamamladı

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış yönünde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, demokratik yönetim ekseninde oluşturulan BBOM modeli ile…

Sulukule Gönüllüleri Derneği ile Eğitim Hakkı için Beslenmeye Erişim Projesini Konuştuk

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Tüm çocukların eğitime adil ve eşit şekilde erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek, kadınlara…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 Döneminde Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 dönemi başvuru ve seçim…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 döneminde desteklenecek STK’lar…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 dönemi başvuruları sona…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022 Dönemi Tanıtım Toplantısına Davetlisiniz

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022 döneminin 1 Eylül Perşembe günü…

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu | No Comments
Eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul