1. Fonun amacı nedir?

Paribu, Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Programları Strateji Belgesi ile, yerel ve uluslararası alanlarda mücbir sebepler nedeniyle anlık ihtiyaçlara yönelik sağlanan desteklerin sürdürülebilir bir mekanizma içinde ve aynı zamanda değişime örnek olacak şekilde kurgulanmasını amaçlıyor. Bu alandaki çalışmaların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarından Yoksulluğa Son ve Nitelikli Eğitim amaçlarına yönelik gerçekleştirilmesini önceliklendiriyor. Bu amaçlar doğrultusunda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma haline katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek vermek amacıyla Vakfımız koordinasyonunda Gelecek için Dayanışma Fonu’nu hayata geçiriyor.

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,

 • Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından depremden etkilenen gençlerin iyi olma halinin desteklemek amacıyla faaliyet yürütecek kuruluşlar,

 • 2022 gelirleri 4.000.000 TL’nin altında olan kuruluşlar,

 • İlgili alanda en az bir yılllık deneyime, kurumsal kapasiteye ve vizyona sahip olmak.

 (*) Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların diğer üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve teşvik edilir. Vakıf üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezleri başvuru yaparken bu merkezlerin bütçesini iletmeleri beklenir.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Bireylerin refahını ve gelişimini bütüncül bir perspektifle ele alan iyi olma hali; fon kapsamında eğitim, sağlık, maddi durum, ilişkiler, çevre koşulları, katılım gibi çeşitli alanlarda bireylerin yaşam kalitesini ve belirli göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Bu doğrultuda, fona yapılan başvuruların odağında aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması beklenir.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremlerden etkilenen gençlerin;

 • Psiko-sosyal olarak güçlenmesini,

 • Eğitim hakkına erişimini ve gençlerin eğitimlerine devam etmesini,

 • İstihdama erişimini ve katılımını,

 • Sağlık hizmetlerine erişimini,

 • Güvenli barınma hizmetlerine erişimini,

 • Sosyal hayata erişimini ve katılımını destekleyecek çalışmalara öncelik verilecek.

Bu liste sadece örnek olması amacıyla paylaşılmıştır. Alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda farklı içerikteki projelerle de başvuru yapılabilir.

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

En fazla 12 ay.

5. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek çalışmaların en erken Ekim 2023 tarihinde başlaması ve en geç Eylül 2024 tarihinde sonlanması gerekir.

Fonun duyurulması

4 Ağustos 2023

Son başvuru tarihi

4 Eylül 2023, saat 18.00

Teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

Eylül 2023

Değerlendirme Komitesi toplantısı

Eylül 2023

Sonuçların açıklanması

Eylül 2023

Sözleşmelerin imzalanması

Eylül 2023

Projelerin en erken başlama tarihi

Ekim 2023

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Gelecek için Dayanışma Fonu’na yapılacak başvurular için hibe üst sınırı 300.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı 900.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Son başvuru tarihi nedir?

Başvurular için son tarih 4 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 18.00’dir.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara üç taksit halinde ve aşağıdaki oranlar doğrultusunda, banka hesabına havale yoluyla iletilecektir:

 • İlk Ödeme: Toplam bütçenin %50 ‘si,

 • İkinci Ödeme: Toplam bütçenin %40’u,

 • Son Ödeme: Toplam bütçenin %10’u, final raporunun kabulü sonrası.

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

 • Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör ile eş finansman mümkündür ve teşvik edilir; ancak zorunlu değildir.

 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.

 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekler ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

10. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın ve Paribu’nun logolarına yer vermesi beklenir. Aynı zamanda hibe kapsamında yürütülecek iletişim faaliyetlerine destek vermeleri de talep edilir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kendileri ile paylaşılacak olan ara raporu ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Paribu tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir; proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir.

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra ilgili alanları kopyalayıp başvuru formuna yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Fonla ilgili sorularınızın cevaplarını internet sitemizin ana sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu:

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

YÖRET ile AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme Projesini Konuştuk

| Gelecek için Dayanışma Fonu | No Comments
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET), toplumun her kesimine yönelik eğitim ve hizmet projeleri hayata geçiren Yöret, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Paribu işbirliğiyle hayata…

SistersLab – Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile Hayata Geçirdikleri STEMWomen Projesini Konuştuk

| Gelecek için Dayanışma Fonu | No Comments
SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, kız çocuklarının ve kadınların STEM (Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)) alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini desteklemek amacıyla çalışmalarını…

Gelecek için Dayanışma Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Gelecek için Dayanışma Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini…

Gelecek için Dayanışma Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Gelecek için Dayanışma Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul