Şartlı Hibe
02/12/2021

Gelecek Daha Net Platformu ile Gençliğin Kimyası Projesi’ni Konuştuk

18-25 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve kendi hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla  Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği bünyesinde çalışmalarını yürüten Gelecek Daha Net…
Cemre FonuUncategorized
30/11/2021

Derin Yoksulluk Ağı ve Temel İhtiyaç Derneği ile Mobil Gıda Bankası Projesini Konuştuk

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin…
Kültür Sanat Fonu
22/11/2021

Kültür Sanat Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
18/11/2021

Günebakan Kadın Derneği Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın Projesini Tamamladı

Mersin’de faaliyet gösteren Günebakan Kadın Derneği (GKD), kadınların güçlenmesine ve kadın örgütlülüğün gelişmesine katkı sağlamak, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği algısının farkındalığının arttırılmasına ve eşitsizliğin giderilmesine katkı sunmak, kişi ve kurumların gündeminde…
Kurumsal Destek Fonu
17/11/2021

Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde desteklenecek STK’lar…
Genel
11/11/2021

2020 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayımlandı

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) olarak 2020 yılında geliştirdiğimiz kurumsal işbirliklerimiz, bağışçılarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinlikler, hayata geçirdiğimiz fonlar ve bu kapsamda desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve çalışmalarına ilişkin…
Orman Yangınları Acil Destek Fonu
03/11/2021

Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile Yangınlar Sonrası Akdeniz Ormanları ve Makiliklerinin Geri Gelişinin İzlenmesi ve Bulguların Kamuoyu ile Paylaşılması Projesini Konuştuk

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), bilimsel yaklaşımları temel alarak biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Turkey Mozaik Foundation, Actecon ve 212…
Her Yaşta Fonu
26/10/2021

Her Yaşta Fonu Başlangıç Raporu Yayınlandı

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen STK'ları desteklemek amacıyla AgeSA Hayat ve Emeklilik…
Kültür Sanat Fonu
25/10/2021

Mardin Kültür Derneği Tiyatro Hepimiz için / Online Projesini Tamamladı

Eğitim, kültür, sanat, kültürel miras, bilim ve teknoloji gibi farklı alanlarda özellikle toplumsal cinsiyet, gençlik çalışmaları, toplumsal barış ve insan hakları temaları üzerinden projeler geliştiren Mardin Kültür Derneği (Mardin Kültür),…
Her Yaşta Fonu
21/10/2021

Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi Projesini Konuştuk

Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. AgeSA  Hayat ve Emeklilik işbirliği ve…
Orman Yangınları Acil Destek Fonu
20/10/2021

Orman Yangınları Acil Destek Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangınlar sonrasında sahada faaliyet gösteren STK’ları ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation, ACTECON ve 212 işbirliğiyle…
Kültür Sanat Fonu
19/10/2021

Kültür Sanat Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür…
Her Yaşta Fonu
14/10/2021

Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği ile Her Yaşta Fonu Kapsamında Yürütecekleri Projeleri Konuştuk

Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları…
Her Yaşta Fonu
11/10/2021

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği ile Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu Projesini Konuştuk

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını…
Kurumsal Destek Fonu
07/10/2021

Kurumsal Destek Fonu 2021 dönemi başvuruları sona erdi

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları sona erdi. …
Her Yaşta Fonu
06/10/2021

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği ile İZ Bırakıyoruz Projesini Konuştuk

Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar…
Çocuk Fonu
01/10/2021

Çocuk Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal…
Çocuk Fonu
27/09/2021

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesinin 3. Dönemini Tamamladı

Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları) bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor, çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlıyor. Çoçuk Fonu’nun…
Şartlı Hibe
21/09/2021

Sulukule Gönüllüleri Derneği Çocukların Gözünden Okul ve Oyun Projesini Tamamladı

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocuklarla Fatih, Karagümrük’te hak temelli çalışmalar yapıyor. Vakfımızın Şartlı Destek Fonu kapsamında Dalyan Foundation finansmanıyla sağladığımız hibe…
Kurumsal Destek Fonu
16/09/2021

Kurumsal Destek Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.…
Her Yaşta Fonu
15/09/2021

Her Yaşta Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla, AgeSA…
Orman Yangınları Acil Destek Fonu
13/09/2021

Orman Yangınları Acil Destek Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangınlar sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation, Actecon,ve…
Acil Deprem Fonu
07/09/2021

Temel İhtiyaç Derneği Elazığ ve Malatya İllerinde Gıda Bankası Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesini Tamamladı

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin…
Çocuk Fonu
03/09/2021

Sulukule Gönüllüleri Derneği Okula Dönüş Projesini Tamamladı

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Çoçuk…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
31/08/2021

Başka Bir Okul Mümkün Derneği ile Öğretmenler için Desteğim Cebimde Projesini Konuştuk

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış yönünde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, demokratik yönetim ekseninde oluşturulan BBOM modeli ile…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
24/08/2021

BoMoVu ile Irkçılık Karşıtı Pedagoji Projesini Konuştuk

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu), bedensel hakları ve özgürlükleri temel alan bir metodolojiyle, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla programlar geliştirip, uyguluyor. Dernek, çocuklar,…
Çocuk Fonu
23/08/2021

Çoçuk Fonu 2021 dönemi başvuruları sona erdi

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal…
Orman Yangınları Acil Destek Fonu
19/08/2021

Orman Yangınları Acil Destek Fonu Başvuruları Sona Erdi

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangınlar sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ,…
Acil Deprem Fonu
19/08/2021

Sivil Sayfalar Depreme Hazırlık Amaçlı Kurulan Araştırma Komisyonu’nu İzleme Projesini Tamamladı

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği (Sivil Sayfalar), sivil toplum aktörlerinin tecrübesini ve uzmanlığını sivil toplum haberciliği yoluyla medya, kamu yönetimi, kanaat önderleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında görünür…
Her Yaşta Fonu
13/08/2021

Her Yaşta Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla, AgeSA…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
12/08/2021

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Başlangıç Raporu Yayınlandı

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya işbirliği…
Cemre Fonu
10/08/2021

Temel İhtiyaç Derneği ile Sıfır İsraf Sıfır Yoksulluk Projesini Konuştuk

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin…
Orman Yangınları Acil Destek Fonu
06/08/2021

Orman Yangınları Acil Destek Fonu Başvuruları Açıldı

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangınlar sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation, Actecon…
Çocuk Fonu
05/08/2021

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çoçuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım Projesini Tamamladı

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) bir yandan maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenimini tamamlayamamış, şehir ya da öğrenim kurumu değiştirmiş veya kayıt yaptırmaktan imtina etmiş öğrencilere burs kaynağı sağlarken, öte yandan …
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
03/08/2021

Katre Kadın Derneği ile Kadın ve Sağlık Hakkı Projesini Konuştuk

Erzincan’da kurulan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal…
Çocuk Fonu
02/08/2021

Çoçuk Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile hayata geçirdiğimiz…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
29/07/2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başlangıç Raporu Yayınladı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
28/07/2021

SPoD ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği(SPOD), toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
16/07/2021

Ravandalı Kadınlar Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

Kilis'de faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor; ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket ediyor. Ravandalı kadınların ürettikleri…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
14/07/2021

YUKADER ile Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor Projesini Konuştuk

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER), kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışıyor. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
13/07/2021

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya işbirliği…
Çocuk Fonu
07/07/2021

Barış İçin Müzik Vakfı Çoçukların Hayatı 4/4’lük Olsun Projesini Tamamladı

Barış için Müzik Vakfı (Barış İçin Müzik), çocukların sanatsal yaşama katılma hakları önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanat eğitimini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çoçuk Fonu’nun 2020 –…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
05/07/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başlangıç Raporu Yayınladı

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK),  dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile 2021 yılında ilk kez hayata…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
01/07/2021

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya…
Acil Deprem Fonu
30/06/2021

AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Toplumunun Afetlere Dayanıklılığının Artırılması Projesini Tamamladı

AKUT Arama Kurtama Derneği, doğal afetlerde veya ulaşılması zor olabilecek yerlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için faaliyetler yürütüyor. İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
25/06/2021

Yaşam için Toprak Derneği ile Ekolojik Şehirler Yaratmanın Adımlarını Konuştuk

Şehirlerdeki atık sorununa odaklanan Yaşam için Toprak Derneği, atıkların kompost yapılmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklar ile ortak çalışmalar yürüten dernek, bu gruplar ile kompost…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
24/06/2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…
Her Yaşta Fonu
23/06/2021

Her Yaşta Fonu Başvuruları Sona Erdi

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla AvivaSA…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
17/06/2021

Ekosfer Derneği ile Hibe Desteğimizle Yapacakları Dijital Dönüşüm Çalışmalarını Konuştuk

Ekosfer Derneği (Ekosfer), insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması, biyo-çeşitliliğin bozulmaması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla çalışmalar yapıyor . European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)ve Turkey…
Çocuk Fonu
16/06/2021

DİSA Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme Projesini Tamamladı

Çocuk Fonu’nun 2019-2020 döneminde desteklediğimiz Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), farklı program alanları altında toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci…
Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu
09/06/2021

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ile Çevreci Etkinlikler Platformunun Dijitalleşmesi İçin Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
04/06/2021

Troya Çevre Derneği ile Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

Troya Çevre Derneği, kentsel ve kırsal ölçekte enerji verimliliğini sağlamak, enerji demokrasisi ve toplum temelli enerji üretimini geliştirmek amacıyla Çanakkale’de faaliyet gösteriyor. 2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji…
Her Yaşta Fonu
03/06/2021

Her Yaşta Fonu Tanıtım Toplantısına Davetlisiniz

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu’nun 11 Haziran Cuma günü 11:00 – 12:00…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
02/06/2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
28/05/2021

Kadın Balıkçılar Derneği ile Mavi İşler Dijital Dönüşüm Projesini Konuştuk

Kadın Balıkçılar Derneği (KBD), denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadın balıkçıların toplumsal, ekonomik ve mesleki…
Her Yaşta Fonu
26/05/2021

AvivaSA Desteğiyle Her Yaşta Fonu Başvuruları Açıldı

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda (sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu’nun başvuruları…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
25/05/2021

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Başvuruları Sona Erdi

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi için Latro Kimya  iş birliği…
Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu
10/05/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

Çevresel sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK), Covid-19 salgını ile beraber ortaya çıkan dijital dönüşüm ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
05/05/2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz…
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu
03/05/2021

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Başvuruları Açıldı

Türkiye’de ilk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi için eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya  işbirliği ve mali desteğiyle ilk kez hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar…
Güzel İşler
21/04/2021

Güzel İşler’in Nisan Ayı Buluşmasını Türkiye’de Basın Özgürlüğü Başlığıyla Gerçekleştirdik

Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in Nisan ayı buluşmasını Türkiye’de Basın Özgürlüğü: Bağımsız ve Sivil Medya Mümkün Mü? başlığıyla gerçekleştirdik. Sivil Sayfalar Yayın Yönetmeni Emine Uçak Erdoğan…
Destekle Değiştir
16/04/2021

İstanbul Koruyucu Aile Derneği İlk Temas Projesini Tamamladı

Ekim 2019’da düzenlediğimiz Destekle Değiştir etkinliğine katılan İstanbul Koruyucu Aile Derneği (İKAD), çocukların biyolojik ailesiyle yaşamasının mümkün olmadığı durumlarda uygun başka bir aileyle yaşama hakkından yola çıkan koruyucu ailelik modelinin…
GenelVakıf Haberi
16/04/2021

Ekip Arkadaşı Arıyoruz

Vakfımızın iletişim ve raporlama çalışmalarının yürütülmesinde görev alacak bir İletişim ve Raporlama Uzmanı arıyoruz. İlgilenen adayların özgeçmişleri ile bu pozisyona neden başvurduklarını anlatan İngilizce hazırlanmış motivasyon mektuplarını (bir sayfayı geçmeyecek…
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
15/04/2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Destekle Değiştir
15/04/2021

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Kendine İyi Bak Kutu Oyunu Projesini Tamamladı

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Sağlıkta Genç Yaklaşımlar), sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda gençlerin doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak tutum ve davranış değişikliği yaratmayı ve buna paralel olarak genç…
Destekle Değiştir
15/04/2021

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları) bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor, çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlıyor. Ekim 2019’da düzenlediğimiz…
Çocuk Fonu
07/04/2021

Rengarenk Umutlar Derneği Çocuk Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında ve ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Rengarenk Umutlar Derneği’ne (RUMUD) Çocuk Fonu’nun 2019-2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation…
Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu
05/04/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
01/04/2021

İhtiyaç Haritası Elazığ Sosyal Pazaryeri Pilot Uygulaması Projesini Tamamladı

Ocak 2020’de Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz Elazığ Depremi Acil Destek Fonu kapsamında hibe desteği sağladığımız İhtiyaç Haritası, Elazığ Sosyal…
Kültür Sanat Fonu
26/03/2021

Puruli Kültür Sanat Derneği Kültür Sanat Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarına ulaşmalarına destek olmak amacıyla Ankara’da faaliyet gösteren Puruli Kültür Sanat Derneği’ne (Puruli) Kültür Sanat Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanıyla ile kurumsal hibe…
GenelVakıf Haberi
25/03/2021

Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi Yayınlandı

Dezavantajlı grupların toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’ndan hibe alan STK’ların kurumsal…
Güzel İşlerToplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu
23/03/2021

Güzel İşler’in Mart Ayı Buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum Başlığıyla Gerçekleştirdik

Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in son buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum başlığıyla 10 Mart’ta gerçekleştirdik. Eşitlik İzleme Kadın Grubu - EŞİTİZ aktivisti Selen…
Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu
23/03/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Sona Erdi

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Kültür Sanat Fonu
19/03/2021

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Engelsiz Nota Projesini Tamamladı

Kültür Sanat Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu finansmanı ile desteklediğimiz Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve herkesle eşit şartlarda…
Kültür Sanat Fonu
12/03/2021

Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği Kültür Sanat Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Mezopotamya Caz Müziği ve Dans Kültürü Derneği, dans ve müzik aracılığıyla kültürler arası etkileşim, ifade özgürlüğü, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışıyor. Kültür Sanat Fonu’nun…
Çocuk Fonu
10/03/2021

Önemsiyoruz Derneği ile Kurumsal Hibe Sürecini Konuştuk

Çocukların temel haklarına erişmesi ve yaşamları için karar verici olmasını tehdit eden her türlü soruna yönelik çözüm üretmeyi amaçlayan Önemsiyoruz Derneği (Önemsiyoruz) çalışmalarında çocuğun gelişim hakkına odaklanıyor. Önemsiyoruz, Çocuk Fonu’nun…
Çevresel Sürdürülebilirlik Fonu
04/03/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Açıldı

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle…
Çocuk Fonu
02/03/2021

Roman Hakları Derneği Hayal Ev Projesine Başladı

Romanlara karşı toplumda yaygın biçimde görülen ayrımcı tutumlar ve önyargıların sebep olduğu eğitim, istihdam ve barınma konularında eşitsizliğin giderilmesi amacıyla çalışan Roman Hakları Derneği’ne (ROMHAK) Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde Turkey…
Çocuk Fonu
26/02/2021

Bilim Kahramanları Derneği Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesinin 3. Fazı için Çalışmalarına Başladı

Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu eş finansmanı ile desteklediğimiz Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları) bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve…
Kültür Sanat Fonu
24/02/2021

Performans Sanatını Geliştirme Derneği ile Evde CANLI Kal Projesini Konuştuk

Kültür Sanat Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile hibe desteği sağladığımız Performans Sanatını Geliştirme Derneği (Performistanbul) insanı, insan bedenini ve zihnini konu alan performans sanatı disiplinini geliştirmek amacıyla…
Çocuk Fonu
23/02/2021

KALBEN Derneği ile Çocuk Fonu Kapsamındaki Kurumsal Hibe Sürecini Konuştuk

Devlet koruması altındaki çocuklar ve koruyucu aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve koruma altında yaşayan çocukların hak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışan Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği’ne…
Güzel İşler
22/02/2021

Güzel İşler’in Şubat Ayı Buluşmasını COVID-19 Döneminde Kültür-Sanat ve Tiyatrolar Başlığıyla Gerçekleştirdik

Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in Şubat ayı buluşmasını COVID-19 Döneminde Kültür-Sanat ve Tiyatrolar başlığıyla gerçekleştirdik.  İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Tiyatro…
Çocuk Fonu
19/02/2021

Nirengi Derneği  İstismar Mağduru Destek Hattı Projesi için Çalışmalarına Başladı

Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile hibe verdiğimiz  Nirengi Derneği istismar, akran zorbalığı ve flört şiddetinin önlenmesi ve sonuçlarıyla baş edilmesi için daha sistematik ve bütüncül bir…
Çocuk Fonu
17/02/2021

Barış için Müzik Vakfı Çocukların Hayatı 4/4’lük Olsun Projesine Başladı

Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde hibe desteği sağladığımız Barış için Müzik Vakfı (Barış için Müzik), dezavantajlı durumdaki çocuk ve gençlerin müzik eğitimine erişimindeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanatsal bir yaşamda yer…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
15/02/2021

İzmir Eğitim Kooperatifi Oyun Yeniden Başlasın Projesine Başlıyor

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile her yaş grubundan kişilerin temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulması amacıyla çalışan İzmir Eğitim Kooperatifi’ne (İZEK), İzmir Depremi Acil Destek…
Genel
12/02/2021

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Programı için Dış Uzman Arıyoruz

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) desteğiyle hayata…
Kültür Sanat Fonu
10/02/2021

Kalkınma Atölyesi Sihirli Lamba Projesini Tamamladı

Kültür Sanat Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation’ın finansal desteğiyle hibe verdiğimiz Kalkınma Atölyesi mevsimlik gezici tarım işçiliğinde insana yakışır yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması ve farklı sektörlerde çocuk işçiliği…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
09/02/2021

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Depremden Etkilenenler için Psikolojik Destek Projesi’ne Başladı

İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation ve Kahane Foundation eş finansmanı ile hibe desteği sağladığımız Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi psikoloji biliminin topluma katkısını artırmayı hedefleyerek…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
08/02/2021

İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında desteklediğimiz BisiKoop Çalışmalarına Başladı

İzmir’de bisikletli ulaşımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten S.S. Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi’ne (BisiKoop) İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında Kahane Foundation  finansmanı ile…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
04/02/2021

Sivil Sayfalar ile İzmir Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Hibe Verdiğimiz #SallanmadanHazırlan Projesini Konuştuk

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği (Sivil Sayfalar), sivil toplum aktörlerinin tecrübesini ve uzmanlığını sivil toplum haberciliği yoluyla medya, kamu yönetimi, kanaat önderleri ve diğer STK’lar arasında görünür kılmak amacıyla…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
03/02/2021

AKUT ile İzmir Depremi Acil Destek Fonu Kapsamında Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

Türkiye’nin ilk arama kurtarma derneği olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) deprem, sel, heyelan gibi afetlerde ve zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kuruldu. İzmir Depremi…
Acil Deprem FonuAcil Destek Fonu
02/02/2021

Hayata Destek Derneği İzmir Depremi Acil Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen depremin ardından hayata geçirdiğimiz İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile desteklediğimiz Hayata Destek Derneği çalışmalarını…
Kültür Sanat Fonu
01/02/2021

Kültür Sanat Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Semaver Kumpanya ile Kurumsal Hibe Sürecini Konuştuk

Kültür Sanat Fonu’nun 2020 döneminde kurumsal hibe desteği sağladığımız Semaver Kumpanya, sanatsal üretimi ve aktiviteleri şehir merkezinden uzağa taşımak ve bu yolla sanata sınırlı erişimi olanların da sanatsal faaliyetlerden faydalanmalarını…
Kültür Sanat Fonu
28/01/2021

Kültür Sanat Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklediğimiz Yükleniyor Çağdaş Sanat Derneği ile Çalışamlarını Konuştuk

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Yükleniyor Çağdaş Sanat Derneği (Loading), sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek ve…
Kültür Sanat Fonu
27/01/2021

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği Kuir Sanatçılar Dayanışma Ağı Projesi için Çalışmalarına Başladı

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim alanında faaliyet gösteren Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği (Pembe Hayat), LGBTİ+ bireylere yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kültür Sanat Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansmanı…
Kültür Sanat Fonu
26/01/2021

Kültür Sanat Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Mardin Kültür Derneği Çalışmalarına Başladı

Eğitim alanında farklı disiplinleri bir araya getirerek bölgenin kültürel çoğulcu yapısıyla uyumlu ve yenilikçi çalışmalar yapan Mardin Kültür Derneği (Mardin Kültür), gençlerin ve kadınların topluma katılımlarını artırmayı ve pozitif sosyal…
Kültür Sanat Fonu
25/01/2021

Tiyatro Kooperatifi, Özel Tiyatrolar için Bölgesel Kooperatifleşme Projesi için Çalışmalarına Başladı

Tiyatro sanatının kamusal bir hizmet olduğu ön kabulüyle, sektörel sorunlara kalıcı çözümler bulmak ve özel tiyatroların sesi olmak amacıyla savunuculuk ve kapasite geliştirme çalışmaları yapan Tiyatro Kooperatifi’ne Kültür Sanat Fonu’nun…
Çocuk Fonu
22/01/2021

Çocuk Fonu’nun 2020-2021 Döneminde Desteklediğimiz STK’lar Çalışmalarına Başladı

Çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerini ve projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Çocuk Fonu’nun 2020-2021 döneminde desteklediğimiz STK’lar çalışmalarına başladı. Fon kapsamında…
Acil Destek FonuCOVID-19 Acil Destek Fonu
20/01/2021

İmece İnisiyatifi Derneği COVID-19 Acil Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Anlattı

Mültecilerin temel ihtiyaçlarına erişimi ve geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla İzmir’de faaliyet gösteren İmece İnisiyatifi Derneği’ne (İmece İnisiyatifi) COVID-19 Acil Destek Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile kurumsal hibe…
Güzel İşler
18/01/2021

Güzel İşler’in Ocak Ayı Etkinliği COVID-19 Döneminde Çocuklar: Haklar ve İhtiyaçlar Başlığıyla Gerçekleşti

Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’inüçüncü buluşmasını COVID-19 Döneminde Çocuklar: Haklar ve İhtiyaçlar başlığıyla 13 Ocak’ta gerçekleştirdik. Çocuk hakları aktivisti ve sosyal hizmet uzmanı Emrah Kırımsoy ve…