Her Yaşta Fonu nedir?

Fon, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla kuruldu.

Fon STK’ları nasıl destekliyor?

Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona projeleri ya da saha faaliyetlerini destekleyici araştırma çalışmaları için başvurabilirler.

Fonun büyüklüğü nedir?

2022 yılında faydalanıcı bir kuruluşa en fazla 150.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacak. Fon kapsamında en fazla toplam 300.000 TL hibe dağıtılacaktır. Başvuruların en fazla 12 ay süreyle hazırlanmış şekilde yapılması beklenir. Ancak başvuran kuruluşların mevcut fikirlerini büyütmekle ilgili bir vizyonları ve bu vizyonu hayata geçirmek için ek kaynak ihtiyaçları da olursa başvuruda ayrıca belirtmeleri beklenir.

Fondan kimler yararlanabilir?

  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen,
  • 2021 gelirleri 30.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olan (Yıllık geliri 30.000 TL’nin altında olan kuruluşların yaşlılık alanında yapmış olduğu çalışmalar bir referans olarak kabul edilebilir.),
  • Geçmişinde yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim, vb. alanlarında biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi planlayan kuruluşlar.

Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, akademisyen/sosyal hizmet uzmanı grubu, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir.

Fon kimin inisiyatifiyle kuruldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle kuruldu.

Fonun son başvuru tarihi nedir?

31 Ağustos 2022, saat 18:00

Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – https://siviltoplumdestek.org/her-yasta-fonu-2022-cagrisi
Başvuru formu – https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/sqZHzZjC

 

Her Yaşta Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali…

Her Yaşta Fonu Başlangıç Raporu Yayınlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen STK'ları desteklemek amacıyla AgeSA Hayat ve Emeklilik…

Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi Projesini Konuştuk

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. AgeSA  Hayat ve Emeklilik işbirliği ve…

Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği ile Her Yaşta Fonu Kapsamında Yürütecekleri Projeleri Konuştuk

| Her Yaşta Fonu | No Comments
Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları…

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği ile Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu Projesini Konuştuk

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını…

Her Yaşta Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayınlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla, AgeSA…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul