1. Fonun amacı nedir?

Her Yaşta Fonu’nun 2023 dönemini Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Vakfımız koordinasyonunda AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçiriyoruz. 

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,
  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar,
  • Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerden etkilenen yaşlıların iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla proje önerisi olan kuruluşlar,
  • 2022 gelirleri 40.000 TL ve 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar,  
  • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar.

 (*) Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların diğer üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve teşvik edilir. Vakıf üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezleri başvuru yaparken sadece bu merkezlerin bütçesini iletmeleri beklenir.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Yapılan başvuruların odağında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaşlılara yönelik yaşlılık ve yaşlanma alanlarlarında yürütülecek projelerin odağında aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması beklenir:

  • Depremden etkilenen yaşlılara yönelik psiko-sosyal destek sağlayan, 
  • Depremden etkilenen yaşlıların fiziki iyi olma hallerini destekleyen,
  • Deprem bölgesinde yaşayan yaşlıların hizmetlere erişim çerçevesinde teknoloji, finans, vb. alanlarda üretilen ürün ve hizmetlerden eşit yurttaşlık temelinde yararlanılmasını sağlamaya yönelik savunuculuk, işbirliği ve uygulama tasarlayan,
  • Depremin ardından yaşlıların günlük hayatta karşılaştığı izolasyon, ayrımcılık ve istihdam gibi temel sorunların çözümlerini teşvik eden, uygulayan ve model haline getirme potansiyeli bulunan,
  • Deprem bölgesinde sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği kapsamında kurumların yaşlıların lehine ortak ve kalıcı çözümler üretmelerini destekleyen,
  • Türkiye’deki yaşlı haklarını geliştirici politikaların ve yasal altyapının oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik savunuculuk faaliyetleri yürüten çalışmalara öncelik verilecek.

Bu liste sadece örnek olması amacıyla paylaşılmıştır. Alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda farklı içerikteki projelerle de başvuru yapılabilir.

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

En fazla 12 ay.

5. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek projelerin en erken Eylül 2023 tarihinde başlaması ve en geç Ağustos 2024 tarihinde sonlanması gerekir.

Fonun duyurulması 21 Haziran 2023
Son başvuru tarihi 26 Temmuz 2023, saat 18.00
Teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması Temmuz 2023
Değerlendirme Komitesi toplantısı Ağustos 2023
Sonuçların açıklanması Ağustos 2023
Sözleşmelerin imzalanması Ağustos 2023
Projelerin en erken başlama tarihi Eylül 2023

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Her Yaşta Fonu’na yapılacak başvurular için üst hibe sınırı 200.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı 400.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Son başvuru tarihi nedir?

Başvurular için son tarih 26 Temmuz Çarşamba günü saat 18:00’dir.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara üç taksit halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda banka hesabına havale yoluyla iletilecektir:

  • İlk Ödeme: Toplam bütçenin %50 ‘si,
  • İkinci Ödeme: Toplam bütçenin %40’ı,
  • Son Ödeme: Toplam bütçenin %10’u, final raporunun kabulü sonrası.

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

  • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Vakfımız tarafından mali denetleme istenebilir.
  • STK’lar, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör ile eş finansman mümkündür ve teşvik edilir; ancak zorunlu değildir.
  • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.
  • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekleri ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

11. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde hem Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hem de fon paydaşının logolarına yer vermesi aynı zamanda hibe kapsamında yürütülecek iletişim faaliyetlerine destek vermesi beklenir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kendileri ile paylaşılacak olan ara raporu ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve fon paydaşı tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir. 

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. 

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizin ana sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/CffKgnB3

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

Meryem Kadın Kooperatifi ile Biz de Varız! Projesini Konuştuk

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Adana’da faaliyet yürüten Sınırlı Sorumlu Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Meryem Kadın Kooperatif),  farklı üretim alanlarıyla kadınlara istihdam olanakları yaratmak aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesini…

Her Yaşta Fonu’nun 2023 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK)…

Her Yaşta Fonu’nun 2023 Döneminde Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK)…

Her Yaşta Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK)…

Her Yaşta Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK)…

Dem Derneği ile Duyduğun Gibi Değil Projesi Kapsamında Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratmayı ve bu alanlarda sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen Dem Derneği (Dem), işiten toplum ile sağır toplum ve işitme engelliler arasında acıma duygusundan uzak ve istihdamı…

Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği ile Her Yaşta Fonu Kapsamında Yürüttükleri Projeleri Konuştuk

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex|Yaşlanma Çalışmaları Derneği, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları…

Her Yaşta Fonu’nun 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata…

Her Yaşta Fonu’nun 2022 Döneminde Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata…

Her Yaşta Fonu 2022 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Vakfımızın koordinasyonunda AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali…

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu Projesini Tamamladı

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını…

Her Yaşta Fonu 2022 Dönemi Tanıtım Toplantısına Davetlisiniz

| Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu | No Comments
Yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul