KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KÜÇÜK DESTEK FONU

1. Fonun amacı nedir?

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayanlar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz.

2. Başvurularda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • Deprem bölgesindeki faaliyetlere aktif olarak katkı sunan ve diğer organizasyonlar ile işbirliği içerisinde hareket eden kuruluşlar,
 • Hibe desteğini lojistik olarak hızlıca kullanmaya hazır olan, ihtiyaç listesi/bölgesi belirlemiş kuruluşlar.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik aşağıda belirtilen başvurular önceliklendirilecektir:

 • Acil temel ihtiyaçlara cevap verebilecek çalışmalar,
 • Deprem bölgesinde lojistik ve koordinasyona destek olabilecek çalışmalar,
 • Barınma, hijyen, ısınma vb. imkanlarını destekleyici çalışmalar,
 • Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm canlıların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar,
 • Depremden etkilenen illerden tahliye edilen ve diğer şehirlere giden kişilere yönelik yapılacak çalışmalar.

Bu önceliklere uygun olarak sunulacak proje önerilerinin bütçelerinin tamamının satın alma olmasının önünde bir engel yoktur (ekipman, malzeme, teçhizat vb.). Ancak üçüncü taraflara hibe, nakit destekleri ve/veya burs uygun bütçe kalemleri değildir.

Bu fon acil destekleri karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik projeler için açılacak fonlar hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacak.

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

En fazla 2 ay

5. Çalışmaların ne zaman başlaması gerekiyor?

Çalışmaların en geç 1 hafta içinde başlaması gerekir. Saha faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken tüm izinlerin alınması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu’na yapılacak başvurular için üst hibe sınırı 150.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 2.280.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Nasıl başvuru yapabiliriz?

Başvuru 17 Şubat Cuma günü saat 08.00’e kadar açık kalacaktır. Acil ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek adına başvurular gelir gelmez değerlendirme komitesine iletilecek ve olumlu değerlendirilen başvuru sahipleri ile aşağıdaki takvim çerçevesinde iletişime geçilecektir. 

 1. Tur: 13 Şubat 2023 (08.00’e kadar gelen başvurular için)
 2. Tur: 15 Şubat 2023 (08.00’e kadar gelen başvurular için)
 3. Tur: 17 Şubat 2023 (08.00’e kadar gelen başvurular için)

Başvurmayı planlayan kuruluşların 17 Şubat tarihini beklemeden başvurmalarını önemle rica ederiz.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara en geç 24 saat içinde aktarılacaktır.

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

Hibeler sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılacaktır. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir.

11. Görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde hem Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hem de fonun ana destekçisi olan Turkey Mozaik Foundation’ın logolarına yer vermesi beklenir. Sivil Toplum için Destek Vakfı ve/veya fonun destekçileri hibeyle desteklenen faaliyetlerin iletişim çalışmalarını yapabilir.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeyi kullanan kuruluşların hibe dönemi sonunda finansal harcamaları da içeren basitleştirilmiş bir rapor vermesi beklenir.

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için bu çağrıya özel hazırlanmış basitleştirilmiş ve kısaltılmış başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formu: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/bFHUocbk 

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Neler Yaptık?

| Genel, Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu, Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Acı ve kayıpların gölgesinde, bir kez daha birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne tanıklık ettiğimiz bu…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu’na Yapılan Başvurulara Dair Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların karşılanması, deprem bölgesinde yaşanan…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu’nun Üçüncü Turunda Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu’nun İkinci Turunda Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu, Uncategorized | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu Başvuruları Sona Erdi

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu’nun İlk Turunda Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi…

Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu Başvuruları Açıldı

| Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul