KORUYUCU AİLE FONU

1. Fonun amacı nedir?

Koruyucu Aile Fonu’nu devlet koruması altında bulunan çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında hayata hazırlanması ve aile temelli bir bakım altında büyümesi için koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Merve Üretmen, KRM Yönetim Danışmanlık ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz. 

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar,
 • 2022 gelirleri 40.000 TL ve 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar,  
 • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar.

(*) Meslek odaları, barolar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, şirketler, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar fondan yararlanamazlar. Ancak başvuru sahibi kuruluşların bu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaları mümkündür.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Koruyucu Aile Fonu’na yapılan başvuruların odağında devlet koruması altında yaşayan çocukların ve /veya evlat edinme, koruyucu aile ya da evlat edinme süreci içerisinde yer alan bireylerin desteklenmesine yönelik aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması beklenir: 

 • Aile temelli bakım, koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin niceliğini ve niteliğini artırmayı, tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, 
 • Koruyucu aile olmanın veya  evlat edinmenin aile kurmanın bir yolu olduğu anlayışını destekleyecek görsel, yazılı ve işitsel içerikler üreten,
 • Koruyucu aile ve evlat edinme sürecinde / sisteminde olan bireyler için destek ve dayanışma mekanizmaları kuran,
 • Koruyucu aile ve evlat edinme yoluyla kurulan ailelerde ebeveynleri ve çocukları destekleyen,
 • Koruyucu aile ve evlat edinme sistemi içerisindeki aileler ve çocuklar için psiko-sosyal destek sağlayan,
 • Koruyucu aile ve evlat edinme sisteminde çocuğun katılımını ve temsiliyetini artırmayı hedefleyen,
 • Koruyucu aile ve evlat edinme sistemi içerisindeki bireylerin, ailelerin, konuyla ilgili çalışan STK’ların ya da çocukların Kahramanmaraş Depremi sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik projeler önceliklendirilecek.

Bu listedeki öneriler sadece örnek olması amacıyla paylaşılmıştır. Alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda farklı içerikteki projelerle de başvuru yapılabilir. 

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

En fazla 12 ay. 

5. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek projelerin en erken Eylül 2023 tarihinde başlaması ve en geç Ağustos 2024 tarihinde sonlanması gerekir.

Tarih Açıklama
Fonun duyurulması 31 Mayıs 2023
Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2023, saat 18.00
Teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması Temmuz 2023
Değerlendirme Komitesi toplantısı Temmuz 2023
Sonuçların açıklanması Ağustos 2023
Sözleşmelerin imzalanması Ağustos 2023
Projelerin en erken başlama tarihi Eylül 2023

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Koruyucu Aile Fonu’na yapılacak başvurular için üst hibe sınırı 200.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 400.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Son başvuru tarihi nedir?

Başvurular için son tarih 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 18:00’dir.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara 3 taksit  halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda banka hesabına havale yoluyla iletilecektir:

 • İlk Ödeme: Toplam bütçenin %50 ‘si,
 • İkinci Ödeme: Toplam bütçenin %40’ı,
 • Son Ödeme: Toplam bütçenin %10’u, final raporunun kabulü sonrası.

Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.
 • Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör ile eş finansman mümkündür ve teşvik edilir; ancak zorunlu değildir.
 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.
 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekleri ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

11. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde hem Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hem de fonun paydaşlarının logolarına yer vermesi aynı zamanda hibe kapsamında yürütülecek iletişim faaliyetlerine destek vermesi beklenir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kendileri ile paylaşılacak olan ara raporu ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve fon paydaşları tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir.

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. 

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizin ana sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/qgjATav2

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği ile Çocuk Hakları Ekseninde Koruyucu Ailelik: İhtiyaçlar ve Haklar Projesini Konuştuk

| Koruyucu Aile Fonu | No Comments
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması vizyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Merve Üretmen, KRM Yönetim Danışmanlık…

Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği ile Çocuğumla İlk Temas: Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi Projesini Konuştuk

| Koruyucu Aile Fonu | No Comments
Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği (ÇAKEV), devlet koruması altındaki çocukların aile temelli bakım altında yetişmesine katkı sağlamak, toplumun koruyucu aile konusunda farkındalığını arttırmak aynı zamanda sistemin tüm tarafları…

Koruyucu Aile Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Koruyucu Aile Fonu | No Comments
Devlet koruması altında bulunan çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında hayata hazırlanması ve aile temelli bir bakım altında büyümesi için koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle…

Koruyucu Aile Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Koruyucu Aile Fonu | No Comments
Devlet koruması altında bulunan çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında hayata hazırlanması ve aile temelli bir bakım altında büyümesi için koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul