Koruyucu Aile Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Devlet koruması altında bulunan çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında hayata hazırlanması ve aile temelli bir bakım altında büyümesi için koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla Merve ÜretmenKRM Yönetim Danışmanlık ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Koruyucu Aile Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 5 STK’ya toplam 833.500 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği (ÇAKEV): Devlet koruması altındaki çocukların aile temelli bakım altında yetişmesine katkı sağlamak, toplumun koruyucu aile konusunda farkındalığını arttırmak aynı zamanda sistemin tüm tarafları ile çalışmalar yaparak nitelikli koruyucu ailelerin sayısını artırmak ve mevcut koruyucu aileleri, evlat edinen aileleri ve çocuklarını desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 137.000 TL hibe desteğiyle Çocuğumla İlk Temas: Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi projesini hayata geçirecek. ÇAKEV proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocukların değişen ihtiyaçlarını göz önüne alarak koruyucu aile olmaya ya da evlat edinmeye karar vermiş ailelerin aynı zamanda çocuğun ekosistemi içerisinde yer alan öğretmenlerin tanışma sürecindeki farkındalıklarını arttırmak, çocukların uyum sürecine destek olmak ve çocuğun ekosistemi içerisinde yer alacak bireyleri bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Denizli Koruyucu Aile Derneği: Koruyucu aile sisteminin yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaştırılması, koruyucu aile adaylarının duygu ve deneyim yoluyla sürece hazırlanması, sisteme dâhil olan ailelerin ve çocukların desteklenmesi yoluyla koruyucu aile sisteminin uygulamadaki niteliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapıyor. Sağladığımız 198.500 TL hibe desteğiyle Koruyucu Aile Yolculuğu: Hüzünlü Bir Umuda Dokunmak projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında koruyucu ailelikle ilgili farkındalığı ve bilinci arttırmak aynı zamanda koruyucu aile olma deneyimini tüm boyutlarıyla ortaya koymak amacıyla beş bölümden oluşacak bir belgesel hazırlayacak.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende): Ankara’da faaliyet gösteren Hayat Sende, koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere yönelik yenilikçi politikalar ve buna hizmet edecek uygulamalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 200.000 TL hibe desteğiyle Çocuk Hakları Ekseninde Koruyucu Ailelik: İhtiyaçlar ve Haklar projesini hayata geçirecek. Hayat Sende proje kapsamında Koruyucu Aile ve Koruyucu Aile Bakımındaki Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlayacak. Bu çerçevede koruyucu ailelerle, koruyucu aile yanında kalan çocuklarla ve sosyal hizmet uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeler yapılacak. Derinlemesine görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bildirinin ilk taslağı hazırlanacak. Bildiri taslağı koruyucu aileler, koruyucu aile yanında yetişen gençler, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, psikologlar, sivil toplum ve kamu temsilcilerinden oluşan bir ekiple birlikte son haline getirecek. Hazırlanacak bildiri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılacak ziyaretlerle mevzuata yönelik bir öneri olarak sunulacak.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği (ISTKAD): Koruyucu aileliğin daha geniş kesimlere anlatılması, nitelikli koruyucu aile sayısının arttırılması ve mevcut koruyucu ailelere destek verilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 173.000 TL hibe desteğiyle Bilişsel Becerileri Geliştirme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve koruyucu aile yanında yaşayan 7-15 yaş arası çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla çalışmalar yapacak.

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN Derneği): Koruma altındaki çocuklar ile koruyucu aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve devlet koruması altında yaşayan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 125.000 TL hibe desteğiyle Kalben Birlikteyiz projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında koruyucu aile kavramıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Aynı zamanda devlet koruması altındaki çocukların koruyucu aileleriyle bütünleşmesi, psiko-sosyal ve iyi olma hallerini desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapacak.