Kültür Sanat Fonu Nedir?
Fon, kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona kurumsal destek ihtiyaçları, projeleri ya da saha faaliyetlerini destekleyici araştırma çalışmaları için başvurabiliyorlar.
Fonun büyüklüğü nedir?
2022’de faydalanıcı kurumlara en fazla 130.000 TL hibe sağlanacak. Toplam hibe büyüklüğü en az 390.000 TL. Ancak STDV tarafından karşılanacak mentorluk ve değerlendirme uzmanı gibi diğer harcamalar da düşünüldüğünde STK’lar için harcanacak bütçe 420.000 TL civarında oluyor.
Kimler Yaralanabilir?
Kültür-sanat kurumları ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler, vb.) fona başvurabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Fon’un 2022 dönemi Turkey Mozaik Foundation işbirliğinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal destekleriyle hayata geçiriliyor.
Bugüne kadar kimleri desteklediniz?

Hibe desteği sağladığımız kurumlar ve hibe kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiye Faaliyet Raporlarımız‘dan ulaşabilirsiniz.

2022 yılı için son başvuru tarihi nedir?
4 Temmuz 2022 Pazartesi, saat 18:00

Improdancefest Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali Projesini Tamamladı

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Yücel Kültür Vakfı, 1969 yılından beri gençler arasında ayırım yapmaksızın, 16-33 yaş grubu arasındaki istekli gençlere kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunuyor.  Kültür Sanat Fonu’nun 2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş…

Alt Yazı Sinema Derneği Altyazı Sinema Dergisi Dijital Arşiv Projesini Tamamladı

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
2019 yılında kurulan Altyazı Sinema Derneği; sinema alanındaki yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sansür ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere cinsiyet eşitliği, işçi güvenliği ve sağlığı gibi meseleler ile ilgili olarak…

Troya Kültür Derneği ile Çanakkale Kültür Aktörleri Ağı Projesini Konuştuk

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Troya Kültür Derneği (Çanakkale Bienali İnisiyatifi – CABININ), Çanakkale’deki farklı toplum kesimlerini çağdaş sanatla buluşturmak, sanat odaklı etkinlikler ve eğitimler yoluyla dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını, üretkenlik ve becerilerini artırmak, Çanakkale’nin…

Tiyatro Kooperatifi ile Tiyatroların Erişilebilirliği Projesini Konuştuk

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Tiyatro sanatının kamusal bir hizmet olduğu ön kabulüyle, sektörel sorunlara kalıcı çözümler bulmak ve özel tiyatroların sesi olmak amacıyla savunuculuk ve kapasite güçlendirme çalışmaları yapan Tiyatro Kooperatifi’ne Kültür Sanat Fonu’nun 2022 döneminde Turkey…

Dem Derneği ile Koşar Adım Alt Yazıya (#koşaradımaltyazıya) Projesini Konuştuk

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratmayı ve bu alanlarda sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen Dem Derneği (Dem), işiten toplum ile sağır toplum ve işitme engelliler arasında acıma duygusundan uzak ve istihdamı…

Kültür Sanat Fonu’nun 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2022 dönemi…

Kırkayak Kültür ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği (Kırkayak Kültür), Gaziantep’te faaliyet yürüten Kırkayak Kültür, toplumsal kaynaşmaya ve bir arada yaşam kültürüne katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip grupların ve bireylerin bir…

Kültür Sanat Fonu’nun 2022 Döneminde Yapılan Başvurulara Dair Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2022 dönemi…

Kültür Sanat Fonu’nun 2022 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2022 döneminde desteklenecek…

Kültür Sanat Fonu 2022 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2022 dönemi başvuruları…

Kültür Sanat Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla  Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kültür Sanat Fonu’nun 2022 dönemi…

Yücel Kültür Vakfı ve Improdancefest ile Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali Projesini Konuştuk

| Kültür Sanat Fonu | No Comments
Yücel Kültür Vakfı, 1969 yılından beri gençler arasında ayırım yapmaksızın, 16-33 yaş grubu arasındaki istekli gençlere kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunuyor.  Kültür Sanat Fonu’nun 2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla sağladığımız…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul