KURUMSAL BAĞIŞÇILAR 

Sivil Toplum için Destek Vakfı şirketinizin sosyal sorumluluk alanında çözüm ortağı olabilir. Şirketinizin ihtiyaçlarına ve kurumsal vizyonuna yönelik bir sosyal sorumluluk projesini tasarlamak ve sivil toplumda uygun paydaşları bularak uygulamak için destek verebilir. Tanımlanmış bir hedef kitleye yönelik bir fikri projelendirme ve uygulama aşamalarında bir sivil toplum kuruluşu arıyorsanız, size en uygun kurum/ortağı bulmak için çalışmaya başlayabilir. Daha önce tasarlanıp uygulanan bir projenin izleme ve raporlama süreçleriyle ilgili kolaylaştırıcılık görevi görebilir.

​Temel olarak kurumlara üç başlıkta hizmet veriyoruz:

​1. Hibe Programları: Bağışçı kurumların ihtiyaçları ve üzerinde çalışılması istenilen sosyal sorunu temel alan bir hibe programı kurarak yenilikçi proje fikirlerinin hibelerle desteklenmesine yönelik süreçlerin oluşturulması, uygulanması, raporlanması ve sonuçlarının ölçümlenmesi,

2. Eşleştirme Programı: Bağışçı kurumların ihtiyaçları ve üzerinde çalışılması istenilen sosyal sorunu temel alarak en uygun uygulayıcı STK’nın bulunması, uygulamanın raporlanması ve sonuçlarının ölçümlenmesi,

​3. Özel Günler: Bağışçı kurumun yılbaşı gibi günlerde bir STK’ya bağış yaparak bunu paydaşlarına duyurmasıyla ilgili sürecin kurgulanması.

Ayrıntılı bilgi için:
kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine bir eposta atmanız yeterli olacaktır.