Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürüttükleri Çalışmaları Konuştuk

Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN), temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalar yapıyor. Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla hibe desteği verdiğimiz ÇOTUN, finansal sürdürülebilirliğini ve gönüllülerle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Tüfekçi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; hibe kapsamında yürüttükleri çalışmalar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası yaptıkları çalışmalar, gönüllülerle ilişkileri ve gelecek dönem planları hakkında konuştuk.

Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde Vakfımızdan aldığınız hibe desteği ile derneğinizin kurumsal gelişimi için hangi alanlara odaklandınız? Hibe desteğimizle yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için derneğimizin nakdi ve beşerî kaynaklarının arttırılması için öncelikli olarak bu iki alana odaklandık. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek amacıyla iletişimde olduğumuz ve ilişki kurabileceğimiz bağışçıların listesini oluşturduk. Bu bilgileri doğrultusunda birey ve kurumlarla iletişime geçerek faaliyetlerimiz ve olası işbirliklerimiz hakkında toplantılar gerçekleştirdik. Öncelikli olarak saha faaliyetlerimize davet ettik. 23 kuruluş saha faaliyetlerimize katılım sağladı.

Gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra hem bireysel hem de kurumsal bağışlara yönelik kuruluşumuzun sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile bağış paketleri oluşturduk. Aynı zamanda çevrimiçi yollarla bağış alabilmemiz için sertifikalı bağış paketleri yaptık ve internet sitemizde Fonzip üzerinde bağış almaya başladık. Derneğimizin bir diğer gelir kaynağı olan fonlar için bir ekip oluşturduk. Gönüllü ekibimiz bu alanla ilgili gerekli araştırmaları gerçekleştirdi.

Beşerî kaynaklarımızın artırmak amacıyla iletişimde olduğumuz öğrenci kulüpleri ve bireysel gönüllülerimizin faaliyetlerimize katılımlarını sürdürebilir hale getirebilmek için bu gruplarla mevcut iletişimimizi arttırdık. Saha faaliyetlerine katılımları için haftalık ve aylık periyotlar üzerinden katılımlarını planlayarak süreçlerimizi yürüttük. Özellikle üniversitelerin düzenlemiş olduğu tüm organizasyonlara katılım sağlayarak gönüllü ağını genişletmeye ve organizasyonu sağlayan üniversiteler ile iletişimimizi güçlendirdik.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biri olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Sahadaki deneyimlerinizden yola çıkarak, deprem sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının koordinasyonu, depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarına erişimine yönelik çalışmaların etkisi konusundaki görüşleriniz nedir?

İlk günden itibaren sahada aktif olarak görev aldık. Sahada faaliyetlerimizi kurucu üyesi olduğumuz Afet Platformu çatısı altında gerçekleştirdik. Platform çatısı altında faaliyetlerimizi Hatay’da sürdürdük. Hatay ilinde depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacıyla depo açıldı. Bizler kuruluş olarak insani yardım deposuna düzenli olarak gönüllü koordinasyonu sağladık. Aynı zamanda bölgeye destek göndermek için bizimle iletişime geçen kurumsal ve bireysel bağışçılarımızı bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirilerek ihtiyaçların ulaşmasına katkı sağladık. Tüm bu süreçlerde bölgede yürütülen faaliyetleri birebir gözlemleme fırsatımız oldu. Yaşanan afetin büyüklüğü bölgede faaliyet gösteren kuruluşları oldukça zorladı. Destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulacak güvenli alanların bulunması başta olmak üzere birçok zorlayıcı faktör ile karşılaştık. Tüm bu zorluklara rağmen bölgedeki şartların ışığında hızlıca koordine olarak ihtiyaçlarını erişimi noktasını görev aldık. Aynı zamanda afetin yarattığı krizler, desteklerin kontrolsüz ve düzensiz gönderimler nedeniyle temel ihtiyaçların doğru bir şekilde ulaşmasıyla ilgili sorunlar yaşandı.

Özellikle bağışlar depremin yaşandığı ilk haftalarda sürekli olarak bölgeye ulaşmış olsa da ilerleyen tarihlerde bağışların azaldığı ve bölgedeki halkın ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanamadığı gözlemlendik. Bölgedeki en önemli ihtiyacın koordinasyon olduğu ve özellikle afetlere yönelik bilincin az olduğu gözlemledik. Tüm bunların ışığında çalışma yaptığımız süre boyunca depremde etkilenenlerin en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çektiğini gözlemledik. Yaşanan depremin yıkımı illerin neredeyse her bölgesinde aynı derecede yaşanması, ihtiyacı olan kişilere desteğin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Faaliyet gösterdiğimiz il başta olmak üzere depremden etkilenen birçok ilde de desteklerin dağıtımının sağlanması noktasında araç desteğine ihtiyaç duyulduğunu gördük.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği çalışmalarını gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriyor. Derneğin gönüllülük sürecini ve gönüllülerin çalışmalarınıza katkıları anlatır mısınız?

Derneğimiz, inisiyatif dönemi ile birlikte yaklaşık sekiz yıldır sahada gönüllülerin desteği ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kadar süredir her gün sahada evsizlere yönelik sunmuş olduğumuz hizmetleri gönüllülerle beraber sürdürebilmemizin en önemli unsuru, gönüllülüğe yönelik bakış açımızdan kaynaklanıyor. Bizler için gönüllülük, gönlüme göre hareket etmekten öte hizmet sunduğumuz dezavantajlı gruba karşı sorumlu hissetmek ve bu bilinçle hareket etmek demektir. Her sunduğumuz hizmet öncesi kuruluşumuzda faaliyet göstermek amacı ile katılım sağlayan tüm gönüllülerimize oryantasyon veriyoruz. Bu oryantasyon metnimiz sekiz yıllık saha tecrübemiz ve çalıştığımız alanda uzman kişilere danışarak oluşturduğumuz bir metindir. Tüm gönüllülerimiz yaptığımız faaliyetlere katılım sağlamadan önce mutlaka oryantasyon sürecinden geçer. Bu oryantasyonun amacı; derneğimiz kimdir, ne yapar, kimlere hizmet eder ve derneğin gönüllüsü olarak hem sahada hem de dernek çatısı altında nelere dikkat edilmeli gibi bilgi aktarımı sağlamaktır. Yapmış olduğumuz işi kuruluş olarak çok ciddiye alıyoruz. Bizler dışarıdan bakıldığında evsizlere sadece yemek dağıtan bir kuruluş olarak görünsek de yaptığımız işin ana amacı bu değil. Bizler yapmış olduğumuz temel insani yardımlarla evsizlere ulaşıyor ve onlarla iletişim kuruyoruz. Kurmuş olduğumuz bu iletişimi daha sürdürebilir olması için temel insani yardım faaliyetlerimizi kesintisiz olarak her gün sahaya çıkarak sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz bu iletişim ile birlikte evsizlerle karşılıklı bir güven bağı oluşuyor ve bizlere hikayelerini ve karşılaştıkları zorlukları aktarıyorlar. Derneğimizin ana amacına yönelik faaliyetleri burada başlıyor. Temel insani yardımlar sırasında evsizler, bizlere sokakta karşılaştıkları zorlukları, neden sokakta yaşadıklarını ve nasıl bir desteğe ihtiyaçları olduklarını aktarıyor. Tüm bu bilgileri ışığında kişilerin kamu hizmetlerine, istihdama ve sağlık hizmetlerine vb. erişimlerine katkı sağlıyoruz. Bir çorbayla başlayan tanışıklığımızı kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hikayeye dönüştürmek için çalışıyoruz.Tüm bu anlattığımız faaliyetlerde gönüllülerimizin katkısı çok büyük. Derneğimizin faaliyet gösterdiği her alanda gönüllülerimiz sorumluluk alarak faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Kurumsal Destek Fonu kapsamında aldığınız desteğin derneğinize ve çalışmalarınıza nasıl bir katkısı oldu? Fonu destekleyen bağışçılarımızla paylaşmak istediğiniz bir mesajınız var mı?

Öncelikli olarak derneğimize sunmuş olduğunuz katkılar ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Almış olduğumuz hibe desteğiyle mevcut faaliyetlerimizi daha sistemli bir hale getirmeyi başardık. Kurmuş olduğumuz bu sistem ile derneğin bağış ve gönüllü kaynağının büyümesini sağlamış olduk. Aynı zamanda hibe sürecinde vermiş olduğunuz mentorluk desteğiniz sayesinde bu süreci daha verimli bir şekilde yürütmemizi sağladığınız için teşekkür ederiz.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz?

Gelecek dönemde öncelikli olarak gönüllülere yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda derneğin görünürlüğünü arttırmak amacıyla sosyal medya hesaplarımızı daha profesyonel bir destek alarak yönetmeyi planlıyoruz. Yapacağımız görünürlük faaliyetleri ile birlikte derneğin gönüllü ve bağış ağını genişletmeyi hedefliyoruz.

Derneğin gelir kaynaklarının yönetimi ve gelişimi sağlamak için daha profesyonel destek almayı ve kaynaklarımızın sürdürebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kuruluş için kaynak geliştirme biriminde çalışan personel ve gönüllülerimizin gerekli eğitimleri almasını sağlayacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere fon süreci içerisinde iktisadi işletme açmak istiyorduk. İktisadi işletme planımız ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık.