Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause Foundation, Dalyan Foundation, Fondation de FranceKarl Kahane Foundation, Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA), Turkey Mozaik Foundation, WNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 dönemi başvuruları açıldı.

Fon kapsamında STK’lara hibe desteği yanı sıra kendi belirledikleri kurumsal gelişim alanında kapasitelerini güçlendirmek için Vakfımız tarafından ilk kez 2019 yılında geliştirilen Kurumsal Gelişim Bileşeni ile başta mentorlarla birlikte çalışma olmak üzere kurumsal gelişimlerini desteklemeye yönelik 10 ay süreyle çeşitli imkanlar sunulacaktır.

Hibe almaya hak kazanan STK’ların kurumsal gelişim desteği ile destekleneceği alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Ağ ve Ortaklık Kurma
 • Finansal Sürdürülebilirlik
 • Gönüllülerle İşbirliği
 • İletişim
 • Organizasyon Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Proje Yönetimi
 • Savunuculuk ve Lobi Faaliyetleri

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar,
 • Deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan kuruluşlar,
 • 2023’ten önce kurulmuş olan kuruluşlar için 2022 yılı gelirleri 4.000.000 TL’den az olan (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.),
 • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Kurumsal Destek Fonu’na başvuru yapan STK’lar en fazla 1.000.000 TL talep edebilirler. Fona başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 9 Ekim 2023, saat 18.00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Fon ile ilgili detaylı bilgiye (hibe süreci, kurumsal gelişim bileşeni, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.