Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause FoundationDalyan FoundationFondation de FranceKarl Kahane FoundationKreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)Turkey Mozaik FoundationWNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 7 STK’ya toplam 6.271.631 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak önyargısız, çatışmasız, eşitlikçi ve sosyal bireyler haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. ALİKEV sağladığımız 999.431 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Kaynak Geliştirme Sorumlusu istihdam edecek ve idari giderlerini karşılayacak.

Dayanışma İnsanları Derneği gençlerin ve kırılgan grupların kalkınmada yer almasına ve afetlere dayanıklı bir sivil toplumun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Adıyaman’da faaliyetlerini yürütüyor. Sağladığımız 790.000 TL hibe desteğiyle organizasyon yönetimini güçlendirecek olan Dayanışma İnsanları Derneği; derneğin politika metinlerini hazırlamak, organizasyon şemasını ve izleme & değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Genel Koordinatör ve yarı zamanlı Gençlik Çalışanı istihdam edecek ve idari giderlerini karşılayacak.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği (HSO), Hatay ve çevresinde kültür ve sanat alanında bir dönüşüm yaratmak amacıyla çeşitli konserler, projeler ve eğitim atölyeleri gerçekleştiriyor. HSO sağladığımız 999.000 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda iki tam zamanlı çalışan istihdam edecek olan HSO aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderleri karşılayacak.

Kolektif Koordinasyon Derneği (KKD) afetlerden etkilenen toplulukların dayanıklığını ve refahını arttırmak amacıyla sürdürülebilir çözümler geliştirmek için Adana’da faaliyetlerini yürütüyor. KKD sağladığımız 986.000 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda KKD tam zamanlı Genel Koordinatör ve İletişim Sorumlusu istihdam edecek. Aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderlerini karşılayacak.

Konuşmamız Gerek Derneği Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatı’na kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Konuşmamız Gerek Derneği sağladığımız 1.000.000 TL hibe desteğiyle gönüllülerle işbirliği ve ağ ve ortaklık kurma başlıkları altında çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda gönüllü ağının işlerliğini sağlamlaştırmak, gönüllülük stratejisi oluşturmak ve Konuşmamız Gerek Adana pilot temsilciliğini açarak yerel STK’larla işbirlikleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı iki çalışan istihdam edecek olan dernek aynı zamanda idari giderlerini karşılayacak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. MEDAK sağladığımız 999.200 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini arttırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Finans Sorumlusu istihdam edecek olan MEDAK aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderleri karşılayacak.

Yeniden Antakya Platformu Derneği (YAP) Hatay’ın kültürel, sosyal ve ekonomik yapısının korunması ve yeniden canlandırılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. YAP sağladığımız 498.000 TL hibe desteğiyle proje yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı ve yarı zamanlı iki çalışan istihdam edecek. Aynı zamanda muhasebe hizmeti alacak olan YAP, hibe desteği kapsamında iletişim çalışmalarıyla ilgili kalemleri de karşılanacak.