Tag

afet arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

Toplumsal Travmalara Psikososyal Destek

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi, 1989 yılında toplum yararına yönelik programların oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak ve psikolojinin hem yerel hem de uluslararası arenada desteklenmesinde aktif bir rol almak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin İzmir Şubesi içinde LGBTI Çalışmaları Birimi, Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi, Çocuk ve Ergen Çalışmaları Birimi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi, son olarak 2016 Genel Kurulu’ndan sonra kurulan Ar-Ge ve Proje Birimi bulunmaktadır. 

Bahsedilen sorun alanları içinde tüm birimler hak temelli çalışmalarını aktif olarak yürütmekte, ancak son 2 yıldır özellikle travma, afet ve krize müdahale alanında; doğal ve doğal olmayan afetler ile insan eliyle yapılmış travmalarda, travmalardan etkilenen kişilere ve gruplara ücretsiz psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. 

Soma faciası, Ankara patlaması gibi toplumsal travma yaratan olaylarda dernek aktif rol almıştır. 

Derneğin uzman gönüllüleri gerek travmalardan direkt olarak gerekse dolaylı olarak etkilenen kişilerde çalışmalarını ücretsiz olarak sürdürmektedir. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı, travmatik olaylara müdahale kapasitesini arttırmak için 10 gönüllü uzmanın alacağı EMDR eğitimi için TPD İzmir Şubesi’ne hibe desteği sağlamaktadır. 

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, eğitimi toplumsal travma yaşamış bireylere psikososyal destek sağlamak amacıyla kullanılacaktır.