Tag

faaliyet raporu arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

2021 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayımlandı

By | Genel

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) olarak 2021 yılında geliştirdiğimiz kurumsal işbirliklerimiz, bağışçılarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinlikler, hayata geçirdiğimiz fonlar ve bu kapsamda desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı faaliyet raporumuz yayımlandı. Raporda, Vakfımızın 2016-2021 yılları arasında dağıttığı hibe miktarına dair verilerin yanı sıra  2021 yılı Bağımsız Denetim Raporumuz da yer alıyor.

2016-2021 yılları arasında STK’lara 178 hibeyle toplam 10.827.669 TL finansal destek sağlarken; bu desteklerden toplam 4.573.581 TL’ye denk gelen 44’ünü 2021 yılında dağıttık. Bu hibelerin 13’ünü kurumsal destekler 31’i ise proje destekleri için aktardık. STK başına dağıttığımız ortalama hibe tutarı ise 2021 yılında 103.945 TL’ye ulaştı.

2021 bağışçılarımızın da desteğiyle fonlarımızın sayısını artırdığımız bir yıl oldu. STK’ların dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla kurulan Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’nu, yaşlılık alanında çalışan STK’ları desteklemek için hayata geçirilen Her Yaşta Fonu’nu ve eğitim alanında faaliyet yürüten STK’ların yenilikçi çözüm uygulamalarının desteklendiği Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nu 2021 yılında ilk kez hayata geçirdik. 2021 yılında Türkiye’nin 100’den fazla noktasında meydana gelen orman yangınları sonrasında, yangın bölgelerinde faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarını desteklemek için Orman Yangınları Acil Destek Fonu’nu hayata geçirdik. STDV bünyesinde bir grup bağışçı tarafından yoksullukla mücadele amacıyla kurulan Cemre Fonu’nu, Vakfımızın ana tematik fonlarından olan Çocuk Fonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu ve Kültür Sanat Fonu’nu; ve STK’ların kapasite gelişim alanlarını desteklediğimiz Kurumsal Destek Fonu’nu da bu dönemde hayata geçirdik.

2021 yılında yaptığımız çalışmalar ve hibe programlarımıza ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Faaliyet Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayımlandı

By | Genel

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) olarak 2020 yılında geliştirdiğimiz kurumsal işbirliklerimiz, bağışçılarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinlikler, hayata geçirdiğimiz fonlar ve bu kapsamda desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı faaliyet raporumuz yayımlandı. Raporda, Vakfımızın 2016-2020 yılları arasında dağıttığı hibe miktarına dair verilerin yanı sıra  2020 yılı Bağımsız Denetim Raporumuz da yer alıyor. 

Salgın koşulları nedeniyle güncellediğimiz hibe stratejimiz doğrultusunda, 2020 yılında Elazığ-Malatya depremi, COVID-19 salgını ve İzmir depremi ardından oluşan ihtiyaçlara ve sivil toplumun sahadaki çalışmalarına destek vermek amacıyla ilk kez Acil Destek Fonu’nu hayata geçirdik. STDV bünyesinde bir grup bağışçı tarafından yoksullukla mücadele amacıyla kurulan Cemre Fonu’nu, Vakfımızın ana tematik fonlarından olan Çocuk Fonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu ve Kültür Sanat Fonu’nu; ve STK’ların kapasite gelişim alanlarını desteklediğimiz Kurumsal Destek Fonu’nu da bu dönemde hayata geçirdik. 

2016-2020 yılları arasında STK’lara 134 hibeyle toplam 6.254.088 TL finansal destek sağlarken; bu desteklerden toplam 3.079.776 TL’ye denk gelen 52’sini 2020 yılında dağıttık. Bu hibelerin 29’unu kurumsal destekler 23’ünü ise proje destekleri için aktardık. STK başına dağıttığımız ortalama hibe tutarı ise 2020 yılında 59.226 TL’ye ulaştı.

2020 yılında yaptığımız çalışmalar ve hibe programlarımıza ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Faaliyet Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

 

2018 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayımlandı

By | Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın 2018 yılında yürüttüğü hibe programları, desteklediği sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların yürüttükleri projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda, Vakfın son 3 yılda dağıttığı hibelere dair verilerin yanı sıra; kurumsal iş birlikleri, bağışçıları ve 2018 Bağımsız Denetim Raporu da yer alıyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı 2018 yılı Faaliyet Raporu’nu incelemek için tıklayınız.