Tag

Pegasus arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

Yarınlara Uçuyoruz Projesine Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Yarınlara Uçuyoruz Projesi

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Vakıfımız yürütücülüğünde Pegasus Hava Yolları tarafından hayata geçirilen Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin başvuru ve seçim süreci tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Yarınlara Uçuyoruz Projesi için yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yarınlara Uçuyoruz Projesi Başvuruları Açıldı

By | Yarınlara Uçuyoruz Projesi

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla amacıyla Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yürütücülüğünde hayata geçirdiği Yarınlara Uçuyoruz Projesi hibe programının başvuruları açıldı.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda derinleşen ekonomik ve sosyal sorunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, gençleri doğrudan ilgilendiren 3 farklı tematik alanda gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecek. Bu alanlar:

 • Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliğine Karşı Mücadele: Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarının olumsuz sonuçlarından genç kuşakların büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Bu kapsamda gençlerin bilgilendirilmesi, yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunlara yönelik çözüm geliştirme kapasitelerinin güçlendirileceği projeler desteklenecek.
 • Gençlerin İyi Olma Hali: İyi olma hali maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, çevre koşulları ve katılım gibi çeşitli alanlarda “iyi” olmayı hedefleyen ve kişilerin refahı ve gelişimini bütünsel olarak ele alan ve belirlenen göstergeler yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Gençlerin iyi olma hali perspektifiyle gençlerin yaşamdan memnuniyet, eğitim, çalışma, sağlık, barınma gibi sosyal hak alanlarında öznel iyi olma haline dair proje fikirleri bu başlık altında desteklenecek.
 • Dijital Okuryazarlık ve Dijital Güvenlik: Bu başlık altında gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılmasına, dijital dünyada güvenli olma konusunda bilgilerinin geliştirilmesine ve dijital şiddet ile mücadele projelerine destek verilecek.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda:

 • Projenin öncelik alanlarından en az bir tanesi ile doğrudan bağlantılı olması,
 • Gençlere yönelik somut bir fayda odağında kurgulanmış olması,
 • Gençleri ya da gençlerle çalışan uzmanları belli bir konuda güçlendirici faaliyetlerin yer alması,
 • Proje faaliyetlerinde hedeflenen kişi/grupların da dâhil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması,
 • Salgın koşulları göz önüne alınarak yüz yüze ve çevrimiçi faaliyet alternatiflerinin düşünülmesi ya da faaliyetlerin dağılımında bu dengenin gözetilmesi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için somut bir yaklaşım gözetilmesi gerekir.

Projeye başvuracak STK’ların ve yapılacak başvuruların aşağıdaki kriterleri sağlaması beklenir:

 • Tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması (dernek, vakıf, kooperatif. vb.)
 • Başvuru sahibi ekibin gençlere yönelik çalışmalarda alanlarında deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip olması
 • 2021 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 80.000 TL talep edebilirler.

Projeye başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin İkinci Dönemi Başladı

By | Genel, Vakıf Haberi

Gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmelerini ve projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla koordinasyonunu yürüttüğümüz, Pegasus Hava Yolları ’nın mali desteği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı  (TOG)’nın yürütücülüğünde devam eden Yarınlara Uçuyoruz  projesinin ikinci dönemi başladı. Bu kapsamda hibe desteği verdiğimiz TOG ile Yarınlara Uçuyoruz’un yeni dönemini ve  yürüttükleri gençlik çalışmalarını konuştuk.

2002’de kurulan TOG’un gençlik alanındaki önceliklerinden ve çalışmalarından bahseder misiniz?

 Bugün gençlik alanında çalışan en yaygın kuruluşlardan biri olan TOG, Türkiye’nin 81 ilinde, gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş 135 TOG topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Gençler, bu topluluklarda gönüllülük yaparken; eğitim, sağlık, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı konularda kendi ürettikleri fikirleri sosyal sorumluluk projelerine dönüştürüyor. Toplum Gönüllüsü gençler, 2019 yılında, 13 farklı temada, yaklaşık 1.650 proje ve etkinlik hayata geçirdi. Bu etkinliklerde, yerel katılım ile kamu ve özel kurum iş birlikleri, şeffaf ve hesap verilebilir çalışma prensibi, farklılıklara saygı ve gençlerin katılımı değerleri hep ön planda oldu.

Vakıf olarak önceliğimiz gençler için yapılan faaliyetler ve projeleri yine gençlerin önderliğinde gerçekleştirmek oldu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gençlerin bu projelerini desteklemek amacıyla özel sektör kurumlarıyla ortaklıklar gerçekleştirdik; gençlerin projelerine kaynak bulmasına yardımcı olduk; burs, mentorluk ve hibe programları ile gençleri güçlendirdik. Akran eğitimleri ile formel olmayan eğitim metodunun gençler arasında yaygınlaşmasına yardımcı olduk. Gençlik konseyi, ulusal ATAK, yaz projeleri gibi etkinliklerle gençlerin hareketliliğine ve gönüllülüğün yaygınlaşmasına katkı sağladık. Bunları yaparken, gençlerin kendi ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık.

TOG’un misyonu, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla, Türkiye’de toplumsal farkındalığı yüksek, özgüven sahibi ve girişimci bir gençliğin oluşmasına katkıda bulunmak ve gençlerin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek. Bu misyona ulaşmak amacıyla ülkenin her köşesine yayılmış bir gönüllü ağıyla sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyoruz.

 Çalışmalarınıza başladığınız zamandan bu yana sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen gençlik çalışmalarında ne gibi değişim ve gelişimler gözlemliyorsunuz? Sizce alanda yaşanan değişimler TOG’un çalışmalarına ne şekilde yansıdı?

 Günümüz dünyasında, sivil toplum ve gençlik çalışmaları dahil tüm alanları etkileyen çok hızlı değişimler yaşıyoruz. Bugün bilgiye ulaşma olanakları değişti, iletişim araçları değişti, ekonomik ve sosyal hayat değişti; bu değişimler kişisel yaşamlarımızı çok etkiledi. Bugün Toplum Gönüllüsü gençleri dijital eğitim içerikleriyle ve online iletişim araçlarıyla tanıştırıyoruz. Bunun yanı sıra podcast ve sosyal medya canlı yayınları ile eğitim desteği sunuyoruz. Genç ve yetişkin gönüllüleri bir araya getirdiğimiz TOG Rehberlik programına tersine mentorluk içeriği, yani “yetişkinlerin gençlerden öğrendiği” modüller ekliyoruz. Dijital platformlar sayesinde bireysel bağış kampanyalarına hız vererek yeni ve inovatif kaynak geliştirme teknikleri uyguluyoruz. Faaliyetlerimizin etki ve değerlendirmesini yaparken kullandığımız dijital araçlar ile ihtiyaç tespiti ve gönüllü deneyimine çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Öte yandan yüz yüze iletişim alanlarımızı azaltmıyor, gençlerin gönüllülük deneyimlerini hem online, hem de yüz yüze yaşaması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 TOG’un yürütücülüğünü üstlendiği, Pegasus Hava Yolları’nın mali desteği ve Vakfımızın koordinasyonunda hayata geçirilen Yarınlara Uçuyoruz Projesi ikinci yılında da gençleri desteklemeye devam ediyor. Projenin amacından, öne çıkan başvuru konularından ve bu kapsamda yapılacak çalışmalardan bahseder misiniz? Projenin ikinci yılında bir önceki döneme göre değişiklikler oldu mu?

Yürütücülüğünü üstlendiğimiz Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile, gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmeleri ve projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Gençler bu seneki programa bizim de önceliğimiz olan toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve hayvan hakları temalarında oldukça fazla proje fikri ile başvuru yaptı. Desteklenen projelerde de bu temaların yanı sıra çocuk hakları, mülteci hakları ve eğitim temaları ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu çerçevede, Aralık 2019 – Mayıs 2020 döneminde 20 proje fikrini destekleyeceğiz.

Projenin ilk yılından farklı olarak, bu yıl tek bir çağrı ile desteklenecek 20 proje belirlendi. 1 ay boyunca açık kalan başvuru çağrısı Eylül – Ekim 2019’da açıldı. Değerlendirme süreci geçen yıldan biraz farklı oldu. İlk aşamada teknik değerlendirmeyi geçen proje ekiplerini İstanbul’a davet edip, tek günlük “Proje Günleri” isimli bir buluşmada ekiplerle yüz yüze tanıştık ve proje fikirlerinin temalarına göre atölyeler düzenlendi. İkinci aşamada ise Proje Günleri toplantısının ardından revize edilen proje fikirleri, yeni bir değerlendirmeden geçmek üzere değerlendirme kuruluna sunuldu ve desteklenmek üzere 20 proje fikri seçildi. Seçilen 20 proje ekibinin ihtiyaçlarına yönelik atölyeler düzenlendi.

Gençlerin hareketliliği gençlik çalışmalarında hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki birçok kuruluşun kullandığı temel metotlardan biri. Bugüne kadar hayata geçirdiğiniz benzer çalışmalar çerçevesinde gençlerin hareketliliğinin neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Hareketlilik, insanlara kendilerininki de dahil olmak üzere yaşamları değiştirme fırsatı sunar. 2002 yılından beri hareketlilik çalışmalarında yer alan Toplum Gönüllüsü gençler, bu projelerde farklı paydaşlarla, yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile diyalog kurmak için uygun bir zemine kavuşuyor. Genç gönüllüler kendi yerellerinde karşılaştıkları sorunlar ve koşullar farklı olsa da, bir araya gelip birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı elde ediyor, farklılıklara saygı ilkesi çerçevesinde birbirlerini tanıma ve anlama olanağı buluyor. Hareketlilik, bu sebepten ötürü, TOG’un kuruluşundan bu yana gençlere sunmak istediği en önemli olanaklardan biri.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında gençlik grupları ve gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarına verilen ve hareketliliği destekleyen küçük hibelerin bu alanda yapılan çalışmalara nasıl bir katkısı olduğunu gözlemliyorsunuz? 

 Gençlerin gücünün ve enerjisinin değişim ve dönüşümde çok büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Gençlerin sosyal bir sorun için harekete geçmeleri, yaşadıkları yerden bir başka şehre gidip çözüm üretmeleri bizim için çok önemli. Gençler Yarınlara Uçuyoruz ile sadece kendi potansiyellerini gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı bölgelerde yeni insanlarla, bilgilerle, kültürlerle tanışıyor, kaynaşıyor. Yarınlara Uçuyoruz, gençlere ve gençlerle çalışan STK’lara bulundukları şehir ve bölgelerin haricinde başka bir yerde ürettikleri fikirleri uygulamaları için bir imkan yaratıyor. Küçük hibe programlarının gençler ve gençlerle çalışan kurumlar için değerli olduğunu desteklediğimiz projelerde de görüyoruz. Kendi yerelleri dışında başka bir yerelde proje gerçekleştirmek özellikle gençler için oldukça heyecanlı ve verimli geçiyor. En başından sonuna kadar gençler için bir öğrenme alanı yaratıyor.

Yarınlara Uçuyoruz Hibe Programı Başlıyor!

By | Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Pegasus Hava Yolları desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile gençleri desteklemeye başlıyor.

Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek için kurulan bir hibe programı olan Yarınlara Uçuyoruz Projesi’ne Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle 20 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Başvurular teknik ön elemeden geçirildikten sonra “değerlendirme kurulu” tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye hak kazananlarla yapılacak hibe sözleşmesi sonrası hibe süreci başlayacaktır. Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecek. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecek. Bu çerçevede gençlerle ilgili faaliyet ve kâr amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşlar, gençler ve üniversite grupları, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, lise kulüpleri, spor kulüpleri vb. yararlanıcı olabilir. Başvuru formu 20 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Genel Koşullar:

 • Çalışmanın mutlaka bir toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Çalışma içeriğinde belli bir grubu güçlendirici faaliyetlerin yer alması (Örnek: Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar vb.),
 • Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, seyahat edilecek şehirdeki kişi/grupların da dahil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması,
 • Bu kapsamda gençlerin ülke içinde Pegasus Hava Yolları’nın uçtuğu iç hat destinasyonlarına seyahatlerini içeren çalışmalar desteklenecektir.

Detaylı bilgi: www.yarinlaraucuyoruz.com

Başvuru formu: https://form.jotform.com/TOG/yarinlaraucuyoruzbasvuruformu