Tag

siviltoplum arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

Turkey Mozaik Foundation İstanbul Ziyareti

By | Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı ile Turkey Mozaik Foundation’ın yakın zamanda resmen başlayacağı kurumsal iş birliği kapsamında bu yıl 2.sini düzenlediğimiz çalışma ziyaretini 20 – 21 Temmuz günlerinde gerçekleştirdik.

İlk gün, Turkey Mozaik Foundation ve Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın kurucuları, yönetimi ve destekçilerinin katılımı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde hoşgeldiniz konuşması ve ikramı ile başladı. Her iki kurumun eş finansmanları çerçevesinde desteklenen Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BOMOVU) ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)’nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alındı. Yaşama Dair Vakıf (YADA)’ın gençler ve sivil toplum üstüne yaptığı sohbet ile devam etti.

Akşam keyifli bir akşam yemeğinde hem günü değerlendirmek hem de daha fazla sohbet etmek imkanını bularak çalışma ziyaretimizin 1. gününü tamamladık.

İstanbul Cezayir’de kahvaltı ile başlayan 2. gün, vakfımızın ikinci defa hibe desteği vermeye başladığı Karakutu Derneği’nin düzenlediği ‘Hafıza Yürüşü’ ile devam etti. Hafıza Yürüyüşleri, özellikle gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulaması için kurgulanmış yenilikçi bir yöntem olarak herkesin büyük beğenisini aldı. Taksim- Beyoğlu civarında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzün ardından öğle yemeği için daha önce destek verdiğimiz kurumlardan biri olan Hayata Sarıl Derneği Lokantası’na gittik. Derneğin kurucusu Ayşe Tükrükçü’nün derneği ve lokantanın kuruluş amacını, hedeflerini anlattığı kısa sohbetimiz ardından yemeğimizi yiyerek, çalışma ziyaretimizin son oturumu olan ‘Reçel Blog’ editörü Rümeysa Çamdereli’den hikayesini, güncel faaliyetlerini ve gelecek planlarını dinleyerek programımızı sonlandırdık.

Bu çalışma ziyaretini katılımlarıyla renklendiren tüm Turkey Mozaik Foundation kurucuları ve destekçilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Yaptığınız desteklerle daha güçlü bir sivil toplumun gelişmesi için işbirliği yapmaya devam ediyor olacağız.

Çocuk Fonu Kapsamında Sirkhane Hibe Süreci Başlıyor

By | Röportaj | No Comments

Eylül 2012 yılında Mardin’de kurulan Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane), kültürel, sanatsal, sosyal ve hak temelli çalışmalar yoluyla dezavantajlı çocuk ve gençlerin temel haklara erişimlerini sağlayabilmek için çalışmalar yürüten bir kurum. Sirkhane, her çocuğun çocukluk dönemini hak ettiği gibi mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşaması gerektiğine inanarak, sosyal sirk pedagojisini araç olarak kullanıyor.
Çocuk Fonu kapsamında desteklediğimiz Sirkhane ile kurumun hikayesi ve hibe sürecinde yürütecekleri proje hakkında konuştuk.

Sivil Toplum için Destek Vakfı (DV): Her Yerde Sanat Derneği’nin oluşum sürecinden bahseder misiniz? Derneğiniz genel olarak ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?
Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane): Sirkhane projesi tek seferlik bir festival fikri ile başladı fakat girmiş olduğumuz yolda çocukların tek seferlik bir festival fikrinin ötesinde ihtiyaçları olduğunu fark ettik ve çocukların güzel enerjisi bize burada kalıcı bir sosyal sirk okulu kurma fikrine yöneltti. Aslında biri fotoğrafçı biri ressam şimdi halen dernek başkanlığını yapan Serdal diğeri ben, öğretmen bir arkadaşımız ve bazı gençler ile zaten çalışmalar yapıyorduk, her birimizin farklı farklı alanlarda çalışmaları vardı. Bütün bu çalışmaların varlığı, çocukların ilgisi ve çocuk çalışmasına olan ihtiyaç, dernekleşmemiz ve yeni projelerle yola devam etmemiz gerektiğini gösterdi. Hızlı bir şekilde tüzüğümüzü hazırladık. Felsefemiz belliydi zaten. Dezavantajlı çocuk ve gençler için uzun vadede sürdürülebilir, yaşamlarına dokunabilecek ve değiştirecek, onları etkileyebilecek çalışmalar yapmak istiyorduk. Bunun için dönem, yer, etnik, dil, din hiç önemli değildi. Her Yerde Sanat Derneği işte bu motivasyonla kuruldu ve 2014’ten bu yana Mardin’de çocuklara bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

DV: Çocuk Fonu dahilinde “Sirkhane” projesi için hibe desteği alıyorsunuz. Yürüteceğiniz proje hangi sorundan ortaya çıktı?
Sirkhane: Yürüttüğümüz proje çocuk alanında yapılan çalışmaların ihtiyacı karşılamamasından hatta yok denecek kadar az olmasından, Suriye Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye gelen çocukların yaşadığı olumsuz atmosferden, sosyal destek mekanizmalarının yetersizliğinden ve belki de kahkanın çok az duyuluyor olmasından diye bahsedebilirim. Zor zamanlarda çalışmalar yürüttük, savaşlar görmüş, göç etmiş, süregelen bir travmanın etkisinde olan çocuklarımız vardı. Çocuklara kendilerini ifade edecek bir alan açmak, kendilerini geliştirmeleri için onlara olanak sağlamak, başarı hissini tekrar yaşayacakları bir alan çok büyük önem taşımakta onlar için. Sirkhane belki de en çok bu alan ihtiyacına cevap olabiliyor.

DV: “Sirkhane” kavramından kısaca bahsedebilir misiniz?
Sirkhane: Khane, xane, hane; farklı yazılsa da her üç dilde de aynı telaffuz edilen Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde ev anlamına gelen aidiyet ve rahat edilen alan çağrışımları yapan bu kelimeyi SİRK ile birleştirince daha sıcak, eğlenceli bir kavram halini almış ve böylelikle SİRKHANE oluşmuş oldu. Mardin’de yaşayan farklı geçmişlerden gelen çocuk ve gençlerin bir araya gelebildikleri, kendilerini ait hissettikleri, ayrımcılığın yaşanmadığı, başka ülkelerden, dillerden, dinlerden herkesin bir arada olduğu ve ortak dil olarak sanatın kullanıldığı bir yaşam alanı olarak var oldu.

DV: Proje, söz konusu sorunu çözmek için nasıl bir fayda sağlayacak?
Sirkhane: Çocukların güçlenmesinde ve becerilerinin gelişmesinde pedagojik bir araç olarak sosyal sirkin gücüne inanarak çocuklara eğlence dışında sosyal sirkin etkili gücünü sunuyoruz. Sirk eğitimlerinde çocuklar yalnızca tahta bacağa binmiyor; arkadaşına güven duygusunu geliştiriyor, büyüklerine hep aşağıdan bakan çocuklara daha geniş bir perspektif sunuyor, bu durum çocuğa çok farklı bir özgüven duygusu geliştiriyor. Sosyal sirk yapan çocuklar bunu bedenleriyle başarıyor. Akrobasi yaparken, top çevirirken diğer insanların şaşkınlıkla izlemesi çocukların başarı hissini güdülüyor ve böylelikle çocukların iyilik hallerinde bir yükseliş görünüyor. Kendilerini ifade edecek, benliklerini geliştirebilecekleri bir alan olarak var olmak çocukların sosyal hayatları için iyi bir alternatif.

DV: “Sanat odaklı” çalışmanın çocuklar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
Sirkhane: Sanat çalışmaları insan zihni için rahatlama, güzellikler var etme, konuşamadıklarını, ifade edemediklerini çeşitli yollar ile aktarabilecekleri köklü bir alternatif. Aynı zamanda insan psikolojisine olan etkileri de çalışmalarla anlamlı bulunmuş sistematik bir yöntem. Yaratıcılığa, farklı düşünmeye ve olayları değerlendirirken alternatif fikirleri fark etme adına yine önemli katkılar sunmakta çocuklara. Sanat çalışmalarına çocukların ilgisi, katılıma dair motivasyonu bize sanat odaklı çalışmanın çocuklara iyi geldiğini anlatıyor olabilir.